Page 40

Psykiatrisk Center Glostrup

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BCBH3

34 timer ugentligt, evt. senere 37 timer LĂŚs mere om stillingen pĂĽ www.offentlige-stillinger.dk under jobnr. rh9456

www.kbhamt.d/pcglostrup

B^RXP[azSVXeTaT]b P]]^]RTbP[VePaT cPVTbPUP]]^]RT QdaTPdTc36<TSXP Pb1daTPdTcbcza U^aP[Z^]cPZcbP[V ^VUPZcdaTaX]V PUY^QP]]^]RTaX B^RXP[azSVXeTaT] ^V_zfffb^RXP[ aPPSVXeTaY^QSZ 0[Z^]cPZceTS a­aT]STY^QP] ]^]RTaX]VXB^RXP[ azSVXeTaT]bZP[bZT cX[)

$UBLIVERPRIM�RTKNYTTETTIL)NFEKTIONSMEDICINSKAFDELING /RTOP�Dkirurgisk afdeling og RygCentret. Du für flest patienter pü InfektionsMEDICINSKAFDELING HVORDUOGS�BLIVERENDELAFDETTV�RFAGLIGE team og deltager i ugentlige teammøder. Pü ortopÌdkirurgisk afdeling og RygCentret er opgaverne ofte akut vejledning af ulykkesramte. Du skal have erfaring fra arbejde med sygedagpenge, revalidering, fleksjob eller pension, og har du ogsü arbejdet med udlÌndinge, vil det vÌre en fordel.

Information om Centeret:

9^QP]]^] RTaXB^RXP[ azSVXeTaT]

!%

Attraktiv stilling

Odense Universitetshospital søger en socialrüdgiver til 37 timers fast stilling i Socialrüdgiverafdelingen fra 1.1.2008

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

!&

SocialrĂĽdgiver

Fü mere at vide pü www.ouh.dk - ansøgningsfristen er 2. november.

Job i Esbjerg Kommune

Socialfaglig konsulent

Du skal have en bred socialfaglig baggrund og kendskab til børn- og unge omrüdet.

Familieafdelingen

Stillingen er med tiltrĂŚdelse snarest.

Esbjerg

Stilling nr. 10.694

Lønnen fastsÌttes efter principperne for lokal løndannelse.

Genopslag Du skal indgü i et team, som har konsulentog tilsynsopgaver i forhold til dagbehandling og døgntilbud pü børn- og ungeomrüdet og udviklings- og analyseopgaver. Du skal vÌre opsøgende, udviklings- og kvalitetsorienteret i forhold til tilbud til børn og unge. Vi forventer, at du har en uddannelse som socialrüdgiver eller anden relevant uddannelse - gerne suppleret med relevant videreuddannelse.

Ved ansÌttelse i stillingen skal straffeattest afleveres og børneattest vil blive indhentet. Ansøgningsfrist den 2. november 2007 Ansøgning, mrk. 10.694 bilagt relevante oplysninger sendes til Esbjerg Kommune Børn og Familie Administrativ Enhed, att. Anita Jensen Torvegade 74, 6700 Esbjerg eller mailes til ahj@esbjergkommune.dk

Alle kvalificerede uanset alder, køn eller etnisk baggrund opfordres til at søge Socialrüdgiveren 17.10.07

LĂŚs mere pĂĽ: www.esbjergkommune.dk/jobs

36<TSXPPb BcdSXTbcaST$& #$$:­QT]WPe]: CT[TU^]&!& $$ 5Pg&!& $% T_^bc/SV\TSXPSZ

#

59081_SR18jobombr.indd 40

#

10/10/07 13:42:21

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 18-2007  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 18-2007  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg