Page 13

s. 11-20 temasiderne NY

10/10/07

13:55

Side 13

Hvorfor er jeres viden uundværlig? Kritiske øjne gennemgik socialrådgivernes første udkast til en professionsstrategi. Jeres viden skal være omdrejningspunktet, påpegede uddannelsesforsker. AF SUSAN PAULSEN

Sommerfuglene flaksede rundt i maven på Bettina Post, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, da hun fremlagde udkastet til en professionsstrategi for ca. 50 socialrådgivere. - Jeg er nervøs – det er næsten som at være til eksamen - da det er første gang jeg skal fremlægge strategien for udenforstående. Men hvorfor er det nødvendigt at have en professionsstrategi, spurgte Bettina Post retorisk - og svarede selv: - En af grundene er, at vi i en årrække er blevet udsat for massiv kritik, som tager afsæt i uvidenhed. Kritikerne ved hverken, hvad vores opgave er, eller hvilke vilkår vi har for at udøve den. Og vi har selv forsømt at fortælle det.

og hvorfor jeres viden er uundværlig for samfundet. Jeres arbejde er relationsarbejde, lønarbejde og vidensarbejde. Og det er viden, der skal være bærende for professionsstrategien. De gamle professioner som læger og jurister er netop kendetegnet ved, at de besidder uundværlig viden, og man lovgiver ikke om læger, uden at læger sidder med ved bordet.

Professionsstrategi [udkast] Socialrådgivernes vision: »Alle ved, at socialrådgivere er uundværlige, når sociale problemer skal opdages, forebygges, løses – og debatteres.«

Hvem løser sociale problemer?

Knud Vilby kommenterede blandt andet professionens mission, hvor det hedder, at “socialrådgivere forebygger og løser sociale problemer med mennesket i centrum (…)”: - Det er måske et mere rigtigt budskab, at socialrådgivere bistår mennesker med at løse problemer. For kan socialrådgivere virkelig Viden som trumfkort På konferencen – med temaet “Attraktiv frem- løse sociale problemer med de vilkår, der er for socialt arbejde? tid – er professionsstrategien svaret?” – var Deltagerne bakkede op om “kritikpunkterne”, professor og uddannelsesforsker ved RUC, og var som udgangspunkt meget positive over Kirsten Weber, og journalist og formand for for arbejdet med professionsstrategien. Dog Socialpolitisk Forening, Knud Vilby, inviteret til at udfordre og anmelde professionsstrate- blev der opponeret mod et af de strategiske mål, om at mindst 50 procent af arbejdstiden gien. skal anvendes til direkte borgerkontakt: Og selv om det var en slags eksamen, havde - Med et mål om 50 procents borgerkontakt Bettina Post ikke behøvet at være nervøs. har vi solgt forvaltningsarbejdspladserne. Vil Kirsten Weber sagde blandt andet: vi det? Vores hverdag skal hænge sammen, og - Jeg glæder mig nærmest ugentligt over man kan godt lave et fint sagsarbejde, hvis Bettina Posts måde at omgå pressen på. Hun man bruger 30 procent af arbejdstiden på borforstår at skære ind til benet. Og hvis I føler jer overset, kan I da være glade for, at I ikke er gerkontakt, sagde en af deltagerne.  synlige på samme måde som lærerne… sp@socialrdg.dk I forhold til professionsstrategien fremhævede Kirsten Weber socialrådgivernes viden som et trumfkort. - I professionsstrategien bør det fremgå tydeligere, hvad socialrådgiveres særlige viden er,

Socialrådgiverne arbejder videre med professionsstrategien frem til februar, hvor DS’ hovedbestyrelse skal godkende den endelige strategi. Pjecen ”Professionsstrategi (udkast)” kan læses på www.socialrdg.dk/ps

SOCIALRÅDGIVEREN 18 I 2007

13

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 18-2007  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 18-2007  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg