Page 21

Aandeel van intermediair verbruik resp. toegevoegde waarde in de totale output per subsegment van de social profit, Vlaams Gewest, 2010 | Bron: RIOT (SERV), bewerking VERSO

100% 80%

76,58%

72,45%

66,85%

58,22%

55,66%

54,93%

52,44%

48,09%

43,58%

40,79%

Voor het geheel van de Vlaamse economie bedraagt het aandeel van het intermediair verbruik in de output 57% (zwarte lijn), voor het geheel van de Vlaamse social profit bedraagt het aandeel 40,6% (rode lijn).

60% 40% 20% 0%

23,42%

27,55%

33,15%

41,78%

44,34%

45,07%

47,56%

51,91%

56,42%

59,21%

87

88

91

86D

86B

86A

86C

92

93

90

Aandeel intermediair verbruik in output

Van alle intermediaire aankopen van de social profit in Vlaanderen is bovendien 60% toewijsbaar aan twee componenten, met name de ziekenhuizen (NACE 86A, 41%) en de praktijken

Aandeel toegevoegde waarde in output

van artsen (NACE 86B, 19%). De intermediaire aankopen van de maatschappelijke dienstverlening als geheel (NACE 87-88) vertegenwoordigen 15,5% van de totaliteit van de social profit.

Aandeel in de intermediaire aankopen per subsegment van de social profit, Vlaams Gewest, 2010 Bron: RIOT (SERV), bewerking VERSO

NACE Intermediaire aankopen (mln. euro) Aandeel

86A

86B

86C

86D

87

88

90

91

92

93

4.094

1.897

397

749

958

584

496

53

88

604

5,88% 5,01% 0,53% 0,89%

6,09%

41,28% 19,13%

4,00% 7,55% 9,65%

Van alle intermediaire aankopen door de social profit in het Vlaams Gewest gebeurt 24% ‘intern’, d.w.z. binnen de verschillende segmenten van de social profit zelf. In de sector van de ziekenhuizen bedragen de ‘interne aankopen’ binnen

Social profit

9.919

de social profit 45% van de totaliteit van het intermediair verbruik, terwijl bij de maatschappelijke dienstverlening (gezamenlijk NACE 87 en NACE 88) dezelfde verhouding lager ligt dan 5%.

21

De social-profitsectoren in macro-economisch perspectief: productie, bestedingen en inkomen  

De social profit is niet alleen een maatschappelijk waardevolle tak van de economie, het is ook een economisch succesverhaal.

De social-profitsectoren in macro-economisch perspectief: productie, bestedingen en inkomen  

De social profit is niet alleen een maatschappelijk waardevolle tak van de economie, het is ook een economisch succesverhaal.

Advertisement