Page 13

vastgesteld: van 10,4% in 2000 naar 14,3% in 2015 (groei: 38%). Bij de zelfstandigen blijft het aandeel van de social profit in de totale economie nagenoeg stabiel: om en bij de 11,5%.

Op basis van de nationale input-outputtabellen voor het jaar 2010 kan volgende synthese van de macro-economische grootheden voor de social profit in België worden voorgesteld volgens de drie courante invalshoeken:

»» Macro-economische synthese voor de Belgische social profit in het jaar 2010

Beloning werknemers

Consumptie overheid

Investeringen

Voorraadwijzigingen

Uitvoer eurozone

Overige uitvoer

46.590 (100%)

Consumptie IZW’s

20.311 (43,6%)

Consumptie huishoudens

26.280 (56,4%)

Totaal intermediaire leveringen

Output

Invalshoek Bestedingen

Intermediaire aankopen

Invalshoek Inkomen

Invalshoek Productie

Toegevoegde waarde

Social Profit - België 2010, mln. euro

5.649

13.109

1.716

25.751

131

0

132

103

19.906

Niet-productgebonden belastingen

223

Niet-productgebonden subsidies

-2.200

Nettoexploitatieoverschot

5.188

Verbruik vaste activa

3.162

13

Bron: Federaal Planbureau, bewerking VERSO Bekeken vanuit de productiezijde (groene en blauwe cellen) blijkt dat de output van de social profit in 2010 (46,59 mld. euro) voor 43,6% wordt gevormd uit de aanwending van intermediaire aankopen en voor 56,4% uit toegevoegde waarde. Het perspectief van het inkomen (gele cellen) leert dat de toegevoegde waarde binnen de social profit voor 75,7% vloeit naar de beloning van werknemers en voor net geen 20% terug

te vinden is in het netto-exploitatieresultaat. De social profit ontvangt 2,2 mld. euro aan niet-productgebonden subsidies en financiert ten belope van 3,2 mld. euro zijn verbruik aan vaste activa. Vanuit bestedingsstandpunt (blauwe en roze cellen) blijkt dat het leeuwenaandeel van de output van de social profit (86,7%) finaal wordt ‘geconsumeerd’ door de burgers en de overheid. De consumenten vergoeden rechtstreeks

De social-profitsectoren in macro-economisch perspectief: productie, bestedingen en inkomen  

De social profit is niet alleen een maatschappelijk waardevolle tak van de economie, het is ook een economisch succesverhaal.

De social-profitsectoren in macro-economisch perspectief: productie, bestedingen en inkomen  

De social profit is niet alleen een maatschappelijk waardevolle tak van de economie, het is ook een economisch succesverhaal.

Advertisement