Page 1

 SAIA, n.o. RP Prešov, Ul. 17. novembra 11

a UNIPOCENTRUM PU v Prešove, Ul. 17. novembra 13

Seminár Možnosti financovania študijných, jazykových a vedeckých mobilít  je  cielene zameraný na informácie o podmienkach poskytnutia štipendia na jazykové kurzy,  semestrálne pobyty pre študentov, doktorandov a spoluprácu vedeckých pracovníkov.

KEDY:  Dňa  15.02.2012   (streda)   a   20.02.2012    so začiatkom o 11.00 hod. KDE : UNIPOCENTRUM PU v Prešove, Ul. 17. novembra 13 (budova starého internátu)

PROGRAMY,  ktorých podmienky  predstavíme:  1/ NŠP ­ Národný štipendijný program na podporu mobilít pre študentov a doktorandov  s možnosťou vycestovať do celého sveta 2/ Akademické mobility – aktuálne jazykové kurzy, ktoré sa realizujú v lete 2012 3/ Akcia Rakúsko ­Slovensko  ­ možnosti jazykového kurzu v Rakúsku/projekty 4/ Sciex ­ NMSch – Švajčiarsko­slovenský štipendijný fond – fond podporuje výskum  slovenských tímov v spolupracujúci so švajčiarskymi výskumníkmi bez obmedzenia odboru  a veku.  Vstup na seminár je voľný !

      

        

          

Kontakt:  saia.presov@saia.sk www.saia.sk

SAIA, n.o. RP Prešov

SAIA - pozvánka na seminár  

SAIA - pozvánka na seminár

SAIA - pozvánka na seminár  

SAIA - pozvánka na seminár