Page 1

SAIA, n.o. RP Prešov, Ul. 17. Novembra11

A UNIPOCENTRU M PU v Prešove

na seminár 

AKTUÁLNE MOŽNOSTI  ZÍSKANIA ŠTIPENDIÍ podmienky a možnosti Seminár sa uskutoční dňa 

6. 4. 2011 o 13.30 hod. V priestoroch UNIPOCENTRA PU,  Ul. 17. Novembra 13 v Prešove (budova starého internátu)

PROGRAM:    1. Nové podmienky Národného štipendijného programu – NŠP

Program zameraný na prijímanie i vysielanie do zahraničia. 

2. Ďalšie štipendijné možnosti na nasledujúci akademický rok !!!

PRE KOHO?  • •

Študenti magisterského štúdia Doktorandi (interní, externí)

Viac informácií nájdete na:  http://www.stipendia.sk/0701.nsp www.saia.sk

Pozvánka - seminár SAIA o štipendiách  

Pozvánka - seminár SAIA o štipendiách

Pozvánka - seminár SAIA o štipendiách  

Pozvánka - seminár SAIA o štipendiách