Page 1

ŠTUDENTI POZOR! ERASMUS – ODBORENÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

Informácie o možnosti praktických stáží pre študentov PU v zahraničí nájdete v sekcii Vonkajšie vzťahy - Aktuality. Ponúka sa vám jedinečná príležitosť získania životných a profesionálnych skúseností v zahraničí s finančnou dotáciou EU.

Pre záujemcov budeme organizovať informačný seminár dňa 3. marca 2011 o 14,00 hod. na Rektoráte PU v zasadačke rektora (1. poschodie), kde zverejníme aj kontakty na zahraničné organizácie pre vybrané odbory.

Dodatočné informácie poskytuje v rámci konzultačných hodín: Mgr. Zdena Medoňová Oddelenie pre medzinárodné programy na Rektoráte (Nám. legionárov 3) Tel: 051/7563 137 Email: medonova@unipo.sk

KONZULTAČNÉ HODINY UTOROK - 8,00 - 11,30 a 13,00 - 15,00 ŠTVRTOK - 8,00 - 11,30 a 13,00 - 15,00

Plagát_informačný seminár_Erazmus  
Plagát_informačný seminár_Erazmus  

Plagát_informačný seminár_Erazmus