Page 27

Keurmerk duurzaam bosbeheer In 2002 verwierf onze organisatie het keur­merk van het Centraal Bureau Fonds­ werving (CBF). Het onafhankelijke CBF beoordeelt in Nederland de betrouwbaarheid van goede doelen. Het bureau houdt onder andere toezicht op de kosten van fondsen­ werving, algemene kosten en overige bestedingen. Dankzij het CBF-keurmerk kunnen donateurs, schenkers en fondsen erop vertrouwen dat hun geld verantwoord wordt besteed. Destijds was GLK het eerste Landschap dat het keurmerk kreeg toegekend, andere volgden later. Aan veel richtlijnen voldeden we zelfs al langer. Bijvoorbeeld het werken met een meer­jarenvisie, het laag houden van de kosten voor fondsenwerving en het afleggen van verantwoordelijkheid. Om het CBFkeurmerk te verkrijgen, moest wel een aantal zaken worden geregeld. Zo werd een finan­­­ciële audit­commissie ingesteld, een andere manier van verslaglegging uitgewerkt en een klachtenprocedure opgezet. De financiële auditcommissie is, onder verant­ woordelijkheid van de Raad van Toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken. De verslaglegging gebeurt conform alle andere CBF-gecertifi­ ceerde goede doelen, waardoor donateurs een goede afweging kunnen maken. De klachtenprocedure heeft betrekking op een adequate afhandeling van ontvangen klachten. Jaarlijks vindt er toetsing en controle plaats om te zien of GLK nog aan de criteria voldoet. Met name het jaarverslag waarin verant­woording wordt afgelegd over het vooraf­gaande jaar is daarin belangrijk. Zo mogen de kosten voor fondsenwerving niet meer zijn dan 25 procent van de inkomsten uit eigen fondsenwerving. Voor onszelf zijn we hierin overigens een stuk strenger met een gemiddeld percentage van minder dan tien procent. U kunt dat lezen in ons jaarverslag. Het CBF-keurmerk is voor onze organisatie geen doel op zich. Het toont vooral aan dat GLK op transparante en professionele wijze invulling geeft aan het behoud van Gelderse natuur en cultuur. En dat we uw donaties en periodieke schenkingen, maar vooral ook uw vertrouwen waard zijn. Overweegt u om periodiek te schenken aan GLK? Kijk op www.glk.nl/help-mee/ schenken-nalaten of download de nieuwe folder op www.glk.nl (service & vragen).

Met uw hond het bos in Veel van onze terreinen grenzen aan een bebouwde kom en nodigen uit om lekker met de hond te gaan wandelen. Dat mag ook, met de algemene regel dat honden aangelijnd moeten zijn. Andere wandelaars en hard­lopers vinden het immers niet fijn als een hond tegen hen opspringt. En we willen ook niet dat honden de rust verstoren van herten, reeën, fazanten, hazen en andere dieren. In een aantal terreinen bevinden zich gedeeltes waar honden niet aan de lijn hoeven, de zogeheten losloop­gebieden. Deze gebieden worden aangegeven met bordjes. Een loslopende hond moet er wel onder appel staan. We hanteren daarbij de regel: maximaal twee loslopende honden per begeleider. Want grotere groepen honden zijn nauwelijks onder appel te houden en voor veel mensen intimiderend. Het behoort tot de taken van

onze boswachters om de toegangs­regels te handhaven, en bij overtreding ervan op te treden. Een eerste keer blijft het vaak bij een waarschuwing, daarna volgt een be­keuring. In de vogelbroedtijd en de periode waarin jonge herten en reekalven worden geboren, zijn de boswachters extra alert. Gelukkig gedraagt het overgrote deel van de hondenbezitters zich voorbeeldig. Zij houden zich aan de regels en respecteren de flora, fauna en overige bosbezoekers. Daardoor kan ieder­een op zijn eigen manier van de natuur genieten. Onze boswachters wijzen u graag de weg naar onze hondenlosloopgebieden. Een folder over dit onderwerp kunt u downloaden op www.glk.nl (service & vragen).

Het overgrote deel van de hondenbezitters gedraagt zich voorbeeldig.

Over welke thema’s zou u graag meer willen weten? Mail uw suggesties naar tijdschrift@glk.nl. Wie weet komt uw onderwerp in een komende editie van Mooi Gelderland aan de beurt!

Mooi Gelderland – Winter 2015 – Geldersch Landschap & Kasteelen

27

Profile for Geldersch Landschap & Kasteelen

Mooi Gelderland winter 2015  

Mooi Gelderland is het kwartaalmagazine voor alle donateurs en relaties van Geldersch Landschap & Kasteelen

Mooi Gelderland winter 2015  

Mooi Gelderland is het kwartaalmagazine voor alle donateurs en relaties van Geldersch Landschap & Kasteelen

Advertisement