Page 1

1


Cuvînt de deschidere Republica Moldova este un stat mic. Noi nu avem pământ în plus. Nu avem teritorii care pot fi cedate sau abandonate. Fiecare dintre regiunile şi teritoriile noastre sunt natale şi sunt de nepreţuit. Iată de ce, chiar dacă au existat neînţelegeri, conflicte şi rupturi între componentele statului, noi trebuie să dăm dovadă de înţelepciune şi să păstrăm ţara integră. Şi Transnistria, şi Găgăuzia sunt părţi ale Patriei noastre. Fără ele, nu ne putem imagina Republica Moldova. Astăzi, se mai aud voci care susţin că pe Nistru trebuie să apară o graniţă. Dar aceasta este inadmisibil, aceasta ar însemna să semnăm actul de deces al statalităţii noastre. Şi nici Transnistria, izolată şi orfană, nu va supravieţui mult timp. Divizaţi şi separaţi, noi vom fi sortiţi destrămării şi dispariţiei ca stat şi popor. Numai împreună, cu Transnistria şi Găgăuzia, uniţi şi consolidaţi, vom putea asigura trăinicie şi bunăstare Republicii Moldova. Da, procesul apropierii este dificil. Nu este uşor să reuneşti două regiuni dezbinate, care au cunoscut ura, durerea şi neîncrederea. Dar e şi mai greu, şi mai de neconceput să devenim definitiv străini şi învrăjbiţi. Chişinău şi Tiraspol – aceste două oraşe reprezintă acelaşi teritoriu şi acelaşi popor. Pe cât de puternici putem fi împreună, pe atât de neputincioşi şi vulnerabili suntem separat. Am încredere că voi fi înţeles şi susţint de concetăţenii mei. Readucerea politică şi administrativă a Transnistriei în componenţa Republicii Moldova trebuie să fie prioritatea noastră numărul 1. De asta depinde ce viitor vom avea şi dacă, în general, vom avea un viitor. Personal, consider că este de datoria mea, ca cetăţean, ca politician, ca moldovean, să fac tot posibilul ca Republica Moldova să-şi păstreze teritoriile, graniţele şi oamenii. Acesta este scopul căruia mă voi dedica cu toată energia. Iar proiectul cu care vin în aceste pagini, reprezintă soluţia prin care, în opinia mea, putem întregi Republica Moldova. Igor Dodon, Preşedintele Partidului Socialiştilor din Republica Moldova

2


Federalizare vs destrămare Ce avem în realitate Au trecut peste 20 de ani de când regiunea Transnistreană a ţării s-a separat politic şi administrativ şi îşi dezvoltă propriile atribute ale statalităţii. În toată această perioadă, puţine măsuri au fost întreprinse pentru apropierea malurilor Nistrului. Din contră, s-au adâncit divergenţele, a fost întreţinută animozitatea reciprocă, s-au accelerat forţele centrifuge. Politica “paşilor moderaţi” şi strategia “conflictului îngheţat” s-au dovedit a fi falimentare. Amînarea unei decizii hotărîtoare în rezolvarea conflictului de pe Nistru a contribuit la pietrificarea problemei. Pe ambele maluri ale Nistrului au crescut generaţii noi, izolate una de alta, care privesc cu suspiciune perspectiva unei convieţuiri în cadrul aceleiaşi ţări. La Tiraspol nu mai există ura de acum două decenii, însă ea a fost înlocuită de o stare de înstrăinare şi indiferenţă faţă de Chişinău. Iar la Chişinău a fost cultivată o stare de neîncredere şi lehamite faţă de Tiraspol. Acestea sunt efectele adverse ale strategiei “conflictului îngheţat”. Aşteptatea că timpul va cicatriza rănile, iar cele două regiuni separate se vor reuni de la sine, a fost o naivitate, a fost o gravă eroare politică. Cu trecerea timpului, cele două regiuni s-au cristalizat în două proiecte statale distincte – RM şi RMN. Aceasta e realitatea zilei de astăzi. Ce scenarii există La ziua de azi, putem identifica trei abordări de bază în soluţionarea conflictului de pe Nistru. Prima abordare – anexarea Transnistriei în calitate de raioane, cu păstrarea statutului de autonomie extinsă. Respectiva abordare a fost impusă în mod constant la masa de negocieri de către delegaţiile de la Chişinău şi vedem că rezultatul este nul. Scenariul alipirii Transnistriei în calitate de raioane nu este real, deoarece majoritatea populaţiei Transnistriei şi elitele politice de acolo se împotrivesc în mod categoric unei asemenea “uniri” cu Moldova de pe malul drept al Nistrului. Sau poate cineva doreşte să-i ameninţe pe transnistreni cu aplicarea forţei militare ca să-i forţeze să accepte planurile Chişinălui? Noi deja de 20 de ani batem pasul pe loc în încercarea realizării unui asemenea scenariu de alipire a Transnistriei, dar am obţinut doar o degradare a lucrurilor. Să fim realişti, această abordare nu mai merge. A doua abordare – abandonarea Transnistriei. Spre regret, în rîndul politicienilor de la Chişinău există şi avocaţi ai acestei idei, care sunt gata să renunţe la integritatea noastră teritorială. Aceasta, în opinia lor, ne va facilita integrarea în UE, iar mai apoi – şi unirea cu România. Este un scenariu teribil pentru Moldova, de aceea, este inadmisibil şi nu poate fi acceptat pentru dezbateri serioase. Odată cu renunţarea benevolă la Transnistria, va începe o reacţie în lanţ care va culmina cu dizolvarea statalităţii moldoveneşti. Sunt convins că marea majoritate a cetăţenilor nu-şi doresc acest lucru. 3


A treia abordare – federalizarea Moldovei, după modelul altor state moderne, cum ar fi Belgia, Germania, Elveţia, Rusia, SUA şi multe altele. Scenariul creării unei Moldove Federale va permite păstrarea tuturor teritoriilor noastre din perioada RSSM şi este unicul posibil la modul real. Partenerii noştri externi (Bruxelles, Berlin, Moscova, Washington) au dat de înţeles că ideea federalizării Republicii Moldova va fisusţinută de către marile cancelarii. În acest sens, există un anumit consens internaţional, de care putem profita. Cu atît mai mult că şi liderii de la Tiraspol privesc ideea de federalizare mult mai calm şi cu predispunere spre dialog. Federalizarea va asigura Moldovei posibilitatea de control deplin asupra propriilor hotare, poporul nostru se va reunifica, va deveni un tot întreg, vor dispărea frontierele administrative şi dubla conducere, totodată teritoriul Moldovei, amplasat pe malul stîng al Nistrului, şi anume Transnistria, îşi va păstra, ca subiect al federaţiei, un element important al autonomiei şi al specificului său, inclusiv o parte din propria simbolică şi reprezentare politică. Credem că, dacă e să privim lucrurile de o manieră neafectată de clişee, speculaţii şi sperietori, federalizarea va apărea drept o unică alternativă de compromis în soluţionarea problemei transnistrene. Înseşi discuţiile pe marginea acestui scenariu vor permite restabilirea încrederii între cele două maluri ale Nistrului şi vor contribui la iniţierea procesului de întregire a statului nostru. Ce presupune federalizarea Este evident că federalizarea este o cale complicată de ieşire din criză, dar dintr-o criză precum este cea transnistreană nu există căi de ieşire uşoare şi comode. Fiecare parte va trebui să meargă la anumite sacrificii în plan politic şi administrativ. Şi Chişinăul, şi Tiraspolul urmează să renunţe la orgolii şi să depăşească frustrările trecutului şi ale prezentului de dragul unui viitor mai destoinic. Liderii de la Chişinău şi Tiraspol, asistaţi de partenerii noştri externi, vor trebui să elaboreze în detaliu proiectul creării Moldovei Federale. Bineînţeles, nu va exista un proiect ideal, care să satisfacă în egală măsură toate părţile, însă viziunea unei ţări unificate, mai puternice şi mai bogate, în care cetăţenii vor fi solidari şi vor avea standarde de viaţă mai înalte, ne vor încuraja în identificarea compromisurilor şi în înfăptuirea acestei misiuni cu adevărat istorice. Armonizarea relaţiilor, la toate nivelurile, se va produce vreme îndelungată, important este să fie din start aranjate corect mecanismele după care va funcţiona statul. La modul concret, ce presupune federalizarea? Am venit cu un răspuns desfăşurat în acest sens, care este prezentat în paginile acestei broşuri. Vă propun, de fapt, să luaţi cunoştinţă de un proiect gata elaborat de federalizare a Republicii Moldova. Îl propun spre discuţie, spre analiză atentă, spre intervenţii şi îmbunătăţire. Este un proiect cu care putem începe dezbaterile politice la Chişinău şi negocierile la Tiraspol. Nu este un alt “plan Kozak”, nu este un produs scris în străinătate, este un rezultat al muncii experţilor Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, 4


care au luat în considerare tot istoricul şi toate subtilităţile relaţiilor dintre ambele maluri ale Nistrului. Sperăm că iniţiativa noastră va servi drept impuls, iar proiectul nostru drept prototip pentru discuţii la cel mai înalt nivel privind federalizarea Republicii Moldova. Pe scurt, o republică federală înseamnă câţiva subiecţi ai federaţiei, înseamnă un Parlament bicameral, format din camera senatului şi camera reprezentanţilor, înseamnă un guvern comun şi un preşedinte ales de întreg poporul ţării. Pe lîngă existenţa unui guvern cu împuterniciri federale, vor exista guverne şi organe legislative locale ale subiecţilor federaţiei (aşa cum, de exemplu, există în prezent în Găgăuzia). Frontierele subiecţilor federaţiei vor fi delimitate prin intermediul referendumurilor locale, organizate în raioanele care fac trecerea de la un subiect la altul. O Moldovă Federală, cu Transnistria încorporată ca subiect al federaţiei, va avea o singura limba oficiala – limba moldoveneasca. Iar limba rusa va fi limbă de comunicare interetnica. Federaţia înseamnă libertate şi diversitate, dar înseamnă şi valori şi aspiraţii comune. Dacă dorim să avem o temelie solidă ca stat, dacă dorim să ne consolidăm ca popor, dacă dorim să ne creştem potenţialul economic, dacă dorim să avem un rol destoinic în regiune şi în istorie, putem să obţinem toate acestea doar ca ţară integră, ca o ţară care-şi ţine unite toate teritoriile şi etniile. Moldova Federală poate deveni o asemenea ţară şi acesta trebuie să fie idealul şi totodată proiectul pragmatic pe care să-l urmăm. Avem de ales între federalizare şi destrămare, între progres real şi declin. Socialiştii aleg federalizarea şi progresul. Voi ce alegeţi?

5


Concepţia Principiilor de bază ale Moldovei Federale 1. Declaraţie 1.1 Republica Moldova şi Transnistria, fiind conştiente de responsabilitatea lor pentru unificarea ţării, asigurarea păcii civice şi a unei dezvoltări democratice plenare, au convenit, că reglementarea definitivă a problemei transnistrene urmează să fie realizată pe calea reorganizării statale a Republicii Moldova cu scopul edificării unui stat unitar independent, democratic, bazat pe principii federative, în hotarele teritoriului RSS Moldoveneşti, stabilite la 1 ianuarie 1990. 1.2 Omul, drepturile şi libertăţile sale reprezintă valori supreme în Federaţie. Recunoaşterea, respectarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului constituie îndatorirea Federaţiei şi a subiecţilor ei. Fiecărei persoane îi este garantată protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor. Deciziile şi acţiunile (sau inacţiunea) organelor centrale şi locale ale puterii de stat, ale formaţiunilor obşteşti şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere pot fi atacate în instanţele judecătoreşti. Fiecare om are dreptul, în conformitate cu acordurile internaţionale la care Federaţia este parte, să apeleze la instanţele internaţionale de apărare a drepturilor omului, dacă sînt epuizate toate posibilităţile legale de apărare în interiorul statului. 1.3 Moldova Federală (Moldova) este un stat federativ democratic, de drept, suveran, bazat pe principiul unităţii teritoriului, pe principii comune de exercitare a puterii de stat, cu un spaţiu comun de apărare, economic, de drept şi social. Politica Federaţiei are drept scop crearea condiţiilor care să asigure o viaţă demnă şi o dezvoltare liberă a omului. 1.4 Poporul multinaţional al Moldovei Federale este unicul purtător al suveranităţii şi al puterii în stat. Poporul îşi exercită puterea în mod direct şi prin intermediul organelor puterii de stat şi ale autoadministrării locale. 2. Componenţa Federaţiei 2.1. Din componenţa Moldovei Federale fac parte Republica Moldova, Transnistria şi Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia. 2.2. Republica Moldova, Transnistria şi Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia sunt subiecți ai Federaţiei, formaţiuni de stat în componenţa Federaţiei, care dispun de toate împuternicirile prevăzute de Constituţie pentru subiecţi. 2.3 Republica Moldova, Transnistria şi Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia ca subiecți ai Federaţiei, dispun de propriile Constituţii, legislaţii, proprietați de stat, buget independent şi sistem fiscal. 2.4. Prin acordul părţilor, consfinţit în Constituţia Federală, organele federale ale puterii exercită conducerea Republicii Moldova ca subiect al Federaţiei. 6


2.5. Puterea executivă pe teritoriul subiectului Republica Moldova este exercitată de Preşedintele federal şi Guvernul federal. 2.6. Deputaţii, aleşi în Parlamentul federal în cadrul cotei Republicii Moldova, îndeplinesc funcţiile puterii legislative a Republicii Moldova. 2.7. Judecătoriile federale exercită nemijlocit autoritatea judecătorească în Republica Moldova. 2.8. Hotarele subiecţilor Federaţiei sînt stabilite prin desfăşurarea referendumurilor locale. Organizarea referendumurilor este efectuată de către Misiunea OSCE în Moldova şi ţările-garant. Hotarele subiecţilor Federaţiei nu pot fi rectificate fără acordul acestora. 2.9. Capitala Federaţiei este oraşul Chişinău.

3. Preşedintele federal 3.1. Preşedintele federal este şeful statului, ales pe un termen de 5 ani. Modul de alegere a Preşeditelui federal se stabileşte prin lege federală organică, pe baza dreptului electoral universal, direct,egal, prin vot secret, în cadrul unei circumscripţii electorale unice pe întreg teritoriul Federaţiei. 4. Guvernul federal 4.1. Puterea executivă în Federaţie este exercitată de Guvernul federal. 4.2. Şeful Guvernului federal şi membrii Guvernului federal sînt propuşi de Preşedintele federal şi confirmaţi în funcţii de către Senat. 4.3. Şeful Guvernului federal are adjuncţi, dintre care doi sînt numiţi în funcţii de către Preşedintele federal, la propunerea Şefului Guvernului federal şi de comun acord cu organele puterii ale subiecţilor Federaţiei, care au împuternicirile respective. 4.4. Funcţiile conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor organelor federale ale puterii executive se completează cu respectarea principiul reprezentării proporţionale a subiecţilor Federaţiei. Modul de asigurare a reprezentării subiecţilor Federaţiei în organele federale ale puterii executive se stabileşte prin legi federale ordinare şi (sau) federale organice. 4.5. Conducătorii şi alţi colaboratori ai subdiviziunilor teritoriale ale organelor federale ale puterii executive, care exercită în cadrul subiecţilor Federaţiei atribuţii executive şi de conducere în domeniile de competenţă federală, precum şi în domeniile de competenţă partajată, şi care se numesc în funcţii şi se eliberează din funcţii de către organele federale ale puterii executive, se numesc în funcţii şi se eliberează din funcţii cu acordul organelor puterii executive şi al persoanelor cu funcţii de răspundere competente ale subiecţilor Federaţiei.

7


5. Parlamentul federal 5.1. Organul federal legislativ al puterii de stat este Parlamentul federal, care constă din două camere: Senatul şi Camera Reprezentanţilor. 5.2. Senatul este compus din 27 de senatori, care reprezintă subiecţii Federaţiei. Senatorii se aleg de către organele legislative corespunzătoare ale subiecţilor Federaţiei. Mandatul senatorilor durează 5 ani. Numărul senatorilor din partea fiecărui subiect al Federaţiei se stabileşte reieşind din necesitatea asigurării unei reprezentări cuvenite a acestora în ramura legislativă a puterii în Federaţie, indiferent de mărimea teritoriului subiectului Federaţiei. 5.3. Camera Reprezentanţilor constă din 71 de deputaţi, aleşi pentru 4 ani. Pentru fiecare subiect, în Camera Reprezentanţilor se stabileşte o cotă proporţională numărului populaţiei subiectului Federaţiei. Alegerile membrilor Camerei reprezentanţilor se desfăşoară în conformitate cu acel sistem electoral, pe care fiecare subiect şi-l stabileşte pe teritoriul său prin Constituţia şi legile proprii. 6. Atribuţiile organelor centrale ale puterii 6.1. Domeniile de competenţă ale Federaţiei sînt: a. Proprietatea de stat federală şi gestionarea ei; b. Reglementarea în domeniul valutar, emisiunea însemnelor monetare; c. Transportul aerian, feroviar, acvatic; d Politica externă, comerţul extern şi acordurile internaţionale ale Federaţiei, chestiuni legate de război şi pace; e. Cetăţenia Federaţiei, chestiuni de emigrare şi imigrare; f. Stabilirea regulilor de producere, vînzare şi cumpărare a armamentului şi muniţiilor; producerea substanţelor toxice, a substanţelor narcotice şi regulile de utilizare a acestora; g. Stabilirea statutului şi apărarea frontierei de stat, a spaţiului aerian al Federaţiei, regimul zonelor de frontieră; h. Conflictul de legi; i. Meteorologia, geodezia, cartografia, standardele, etaloanele, sistemul metric, timpul standard; j. Evidenţa statistică şi contabilă la nivel federal; k. Distincţiile de stat şi titlurile onorifice de nivel federal. 6.2 Domeniile de competenţă ale subiecţilor Federaţiei sînt: a. Reglementarea activităţii economice externe în domeniile de competenţă ale subiecţilor Federaţiei, exercitate de către autorităţile subiecţilor Federaţiei din contul mijloacelor proprii ale subiecţilor Federaţiei, precum şi a activităţii economice externe a cetăţenilor şi organizaţiilor în limitele atribuţiilor, stabilite prin legile federale organice; 8


b. Instituirea sistemului organelor de stat ale subiecţilor Federaţiei; c. Legislaţia administrativă, în partea în care reglementează activitatea organelor puterii de stat ale subiecţilor Federaţiei; d. Problemele autoadministrării locale, stabilirea şi garantarea dreptului cetăţenilor la autoadministrare locală; e. Legislaţia familiei şi cea locativă; f. Problemele ocrotirii sănătăţii; g. Organizarea şi activitatea avocaturii; h. Proprietatea subiecţilor Federaţiei şi gestionarea ei; i. Aprobarea şi executarea bugetelor subiecţilor Federaţiei, exercitarea controlului asupra executării bugetelor subiecţilor Federaţiei; j. Cultura şi arta, protecţia monumentelor de istorie şi cultură de importanţă regională, cultura fizică şi sportul; k. Distincţiile şi titlurile onorifice ale subiecţilor Federaţiei; l. Chestiuni legate de măsurile suplimentare de protecţie socială, oferite cetăţenilor care locuiesc pe teritoriul subiecţilor Federaţiei din contul mijloacelor bugetelor subiecţilor Federaţiei; m. Alte probleme, neatribuite domeniilor de competenţă federală şi domeniilor de competenţă partajată. 6.3. Domeniile de competenţă partajată sînt: a. Reglementarea drepturilor şi libertăţilor omului, drepturilor minorităţilor naţionale; b. Reglementările vamale, activitatea Băncii Federale Centrale; c. Sistemele energetice, transportul prin conducte, telecomunicaţiile; d. Organizarea judecătorească, organizarea şi activitatea organelor de drept, legislaţia penală şi procesual-penală, amnistierea şi graţierea, legislaţia în domeniul contravenţiilor administrative; e. Legislaţia civilă, legislaţia muncii, legislaţia de procedură civilă şi procedură arbitrală, reglementarea dreptului de proprietate intelectuală, principiile generale de organizare şi activitate a notariatului; f. Deţinerea, exploatarea şi gestionarea pămîntului, subsolului, resurselor acvatice şi altor resurse naturale; g. Delimitarea proprietăţii publice în proprietate federală şi proprietate a subiecţilor Federaţiei; h. Bugetul federal, impozitele, taxele şi alte plăţi obligatorii federale, reglementarea de stat a preţurilor la mărfuri şi servicii, reglementările antimonopol; i. Protecţia mediului înconjurător şi asigurarea securităţii ecologice, protecţia zonelor naturale cu valoare de unicat, a monumentelor de istorie şi cultură de importanţă federală; j. Principiile generale în sferele educaţiei şi protecţiei sociale; 9


k. Problemele de prevenire a catastrofelor, calamităţilor naturale, epidemiilor, de lichidare a consecinţelor acestora; l. Principiile generale de activitate economică externă a cetăţenilor şi persoanelor juridice; m.Dreptul electoral. 7. Legile federale 7.1. Constituţia Federaţiei, legile federale ordinare, adoptate în conformitate cu Constituţia în domeniile de competenţă ale Federaţiei, şi legile federale organice în domeniile de competenţă partajată a Federaţiei şi a subiecţilor Federaţiei, precum şi alte acte ale organelor federale ale puterii de stat, adoptate întru îndeplinirea Constituţiei şi a legilor federale, sînt direct aplicabile pe întreg teritoriul Federaţiei şi sînt respectate în mod obligatoriu de toate organele puterii de stat, organele autoadministrării locale, persoanele juridice şi fizice. 7.2. Legile federale organice se adoptă de către Camera Reprezentanţilor cu majoritatea simplă a voturilor membrilor aleşi ai Senatului şi urmează să fie promulgate de Preşedintele federal. În cazul în care o lege federală organică nu este aprobată de Senat, aceasta se consideră respinsă. 7.3. Legile federale ordinare se adoptă de Camera Reprezentanţilor cu votul majorităţii simple a deputaţilor, se aprobă de Senat cu majoritatea simplă a voturilor membrilor Senatului, urmînd să fie promulgate de Preşedintele federal. 7.4. Neconfirmarea unei legi federale ordinare de către Senat, nepromulgarea unei legi federale organice şi a unei legi federale ordinare de către Preşedinte pot fi depăşite de Camera Reprezentanţilor prin adoptarea repetată a legii respective cu o majoritate calificată de cel puţin 2/3 de voturi ale membrilor aleşi ai Camerei Reprezentanţilor. 7.5. Constituţia Federaţiei poate fi modificată prin legi federale constituţionale, care se adoptă de Camera Reprezentanţilor cu votul a cel puţin 2/3 din numărul deputaţilor, se aprobă de Senat cu votul a cel puţin 4/5 din voturile din numărul total al membrilor. Dacă o lege federală constituţională nu este aprobată de Senat, aceasta se consideră respinsă. 8. Judecătoriile 8.1. Pentru înfăptuirea justiţiei civile, administrative şi penale, în Federaţie vor funcţiona Curtea Federală Supremă de Justiţie, curţi de apel şi judecătorii de primă instanţă, instituite prin lege federală organică. 8.2. Pentru înfăptuirea justiţiei constituţionale, va fi formată Curtea Constituţională Federală. 8.3. Curtea Federală Supremă de Justiţie este instanţa supremă de apel şi (sau) de recurs în cauzele civile, administrative şi penale. Curtea Federală Supremă de Justiţie este formată de Senat. 8.4. Curtea Constituţională Federală urmează să fie creată pe bază de paritate, conform principiului egalităţii în drepturi a subiecţilor în apărarea drepturilor lor. 8.5. Componenţa Curţii Constituţionale Federale este aprobată de Senat. 10


8.6. Modul de numire a judecătorilor judecătoriilor de primă instanţă şi ai curţilor de apel este stabilit de legislaţia subiecţilor Federaţiei. 9. Proprietatea 9.1. Toate formele de proprietate – privată, de stat şi altele sînt recunoscute şi apărate în egală măsură pe întreg teritoriul Federaţiei. 9.2. Drepturile de proprietate de stat, municipală şi privată, apărute pe baza legislaţiei Transnistriei pînă la intrarea în vigoare a Constituţiei Federaţiei, nu pot fi supuse revizuirii, sînt recunoscute şi apărate pe teritoriul Federaţiei. 9.3. Delimitarea drepturilor de proprietate asupra bunurilor aflate în proprietatea de stat a Transnistriei şi a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia în proprietate federală şi proprietate a subiecţilor Federaţiei se efectuează în conformitate cu o lege federală organică, pe baza delimitării atribuţiilor după domeniile de competenţă a Federaţiei şi domeniile de competenţă partajată, stabilite prin legile federale ordinare şi legile federale organice respective. Transmiterea proprietăţii aflate în proprietatea de stat a subiecţilor Federaţiei în proprietate municipală, cît şi privatizarea proprietăţii indicate se efectuează în conformitate cu legile subiecţilor Federaţiei.

10. Bugetul federal 10.1. Bugetul federal se formează din impozitele, taxele şi alte plăţi federale obligatorii, stabilite prin legi federale organice, precum şi din veniturile obţinute în urma privatizării sau altor forme de întrebuinţare a proprietăţii federale. 10.2. Bugetele subiecţilor Federaţiei se formează din impozitele şi taxele regionale, stabilite prin legile subiecţilor Federaţiei, din veniturile obţinute în urma privatizării sau altor forme de întrebuinţare a proprietăţii subiecţilor Federaţiei, precum şi din mijloacele alocate din impozitele, taxele şi alte plăţi federale. 10.3. Conţinutul şi limita cotei impozitelor şi taxelor municipale se stabilesc prin legi federale organice. 10.4. Obligaţiile financiare ale Republicii Moldova, apărute pînă la intrarea în vigoare a Constituţiei Federaţiei, se îndeplinesc din contul veniturilor percepute pe teritoriul său şi pe teritoriul UTA Găgăuzia, iar obligaţiile financiare ale Transnistriei – din contul bugetului Transnistriei. 11. Limba de stat 11.1. Limba de stat a Moldovei Federale este limba moldovenească. 11.2. Limba rusă este limbă de comunicare interetnică pe întreg teritoriul Federaţiei. 11


11.3. Lucrările de secretariat în toate organele puterii de stat şi ale autoadministrării locale se ţin în limbile moldovenească şi rusă. 11.4. La libera alegere a cetăţeanului, organele de stat şi cele ale autoadministrării locale, precum şi funcţionarii din cadrul acestora îi oferă informaţii oficiale în limba moldovenească sau în limba rusă. 11.5. Prin constituţiile subiecţilor Federaţiei, pe teritoriile subiecţilor Federaţiei, alături de limbile moldovenească şi rusă, pot fi declarate alte limbi de stat ale subiecţilor Federaţiei. 11.6. Federaţia le garantează tuturor cetăţenilor care locuiesc pe teritoriul ei dreptul la păstrarea limbii materne, crearea condiţiilor pentru studierea şi dezvoltarea ei. 12. Apărarea 12.1. Federaţia este un stat neutru, demilitarizat. 12.2. Condiţiile şi modul de desfiinţare a forţelor armate ale părţilor, garanţiile sociale şi de altă natură pentru militarii Republicii Moldova şi Transnistriei se stabilesc prin lege federală organică. 12.3. Pînă la demilitarizarea completă a Federaţiei, forţele armate ale părţilor formează forţele armate ale Federaţiei, sînt constituite şi funcţionează în conformitate cu principiul teritorial al completării unităţilor militare pe baza doctrinei de apărare comune a Moldovei Federale. 12.4. Conducerea forţelor armate ale Federaţiei este exercitată de către organul abilitat al puterii executive federale. 12.5. Niciuna dintre părţi nu poate ameninţa cu forţa sau cu aplicarea forţei o altă parte, şi în nicio circumstanţă, niciun tip de forţe armate ale uneia dintre părţi nu poate să intre sau să fie dislocat pe teritoriul unei alte părţi fără acordul Guvernului celei din urmă. 12.6. Forţele armate ale părţilor sînt folosite în exclusivitate pentru contracararea agresiunilor externe, şi nu pot fi folosite pentru asigurarea ordinii de drept şi a securităţii publice pe teritoriul Federaţiei. 13. Tratatele internaţionale 13.1. Federaţia este subiect de drept internaţional şi membru al organizaţiilor internaţionale mondiale şi regionale, ai căror membri pot fi doar subiecţii de drept internaţional. 13.2. Federaţia recunoaşte şi îndeplineşte în totalitate angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova, asumate înainte de intrarea în vigoare a Constituţiei Federaţiei. 13.3. Federaţia stabileşte relaţii internaţionale cu alte state şi organizaţii internaţionale şi încheie tratate şi acorduri internaţionale. 13.4. Tratatele şi acordurile internaţionale ratificate ale Federaţiei şi principiile unanim recunoscute ale dreptului internaţional au prioritate asupra legislaţiei Federaţiei. 13.5. Acordurile internaţionale în domeniile de competenţă ale Federaţiei urmează să fie ratificate prin legi federale ordinare. 12


13.6. Acordurile internaţionale în domeniile de competenţă partajată ale Federaţiei şi ale subiecţilor Federaţiei (în continuare – domeniile de competenţă partajată) urmează să fie ratificate prin legi federale organice. În cadrul tratativelor privind încheierea unui tratat internaţional care vizează domeniile de competenţă partajată, Guvernul Federal ţine cont de opinia subiecţilor Federaţiei, prin consultarea prealabilă cu organele puterii de stat ale subiecţilor Federaţiei şi prin asigurarea participării la tratative a reprezentanţilor organelor abilitate ale subiecţilor Federaţiei, în modul stabilit prin lege federală organică. 13.7. Subiecţii Federaţiei pot fi membri ai organizaţiilor internaţionale mondiale şi regionale ale căror statut de membru nu presupune în mod obligatoriu calitatea de subiect de drept internaţional, pot să menţină relaţii internaţionale, să încheie acorduri internaţionale în domeniile de competenţă ale subiecţilor Federaţiei şi să instituie în alte state reprezentanţe care nu au statut de reprezentanţă diplomatică sau consulară.

13


Вступление Республика Молдова – маленькое государство. У нас нет «лишней» земли. У нас нет территорий, которые могут быть отданы или брошены. Каждый клочок нашей земли, каждый регион для нас является родным, бесценным. Именно поэтому, даже несмотря на то, что в прошлом мы прошли через непонимание, конфликты и разделение страны, мы должны проявить мудрость и сделать все возможное для сохранения целостности государства. Как Приднестровье, так и Гагаузия являются частью нашей Родины. Без них мы не можем представить себе Республику Молдову. Сегодня мы слышим призывы со стороны некоторых, что по Днестру должна появиться граница. Это недопустимо, так как тем самым мы подпишем «свидетельство о смерти» нашей государственности. Более того, Приднестровье в одиночестве и изоляции не выживет в долгосрочном периоде. Разделенные и разведенные по обе стороны Днестра, мы будем обречены на крах и исчезновение государства и народа. Только вместе, с Приднестровьем и Гагаузией, будучи объединенными и консолидированными, мы сможем гарантировать благосостояние и поступательность в развитии Республики Молдова. Да, процесс сближения тяжел. Непросто воссоединить два разделенных региона, которые прошли через ненависть, боль и недоверие. Но еще сложнее и немыслимее стать совершенно чужими и враждебными друг к другу. Кишинев и Тирасполь – два города, представляющие единое пространство и один народ. Насколько бы мы не были сильны вместе, настолько же мы слабы и уязвимы по отдельности. Я верю, что мои соотечественники поймут и поддержат меня. Политический и административный возврат Приднестровья в состав Республики Молдова должен стать для нас приоритетом номер 1. От этого зависит, какое будущее нас ожидает, если вообще оно наступит для нас, как для страны. Я считаю моим долгом, как гражданин, как политик, как молдаванин, сделать все возможное, чтобы Республика Молдова сохранила свои земли, границы и человеческий потенциал. Именно на этой цели попытаюсь сконцентрировать и направить все свои усилия. Проект, который изложен в этой брошюре – это решение, посредством которого, по моему мнению, мы сможем реинтегрировать Республику Молдова. Игорь Додон, Председатель Партии социалистов Республики Молдова

14


Федерализация против распада Ситуация на сегодняшний день Прошло более 20 лет с тех пор, как Приднестровский регион страны отделился политически и административно, начав развивать атрибуты своей государственности. За этот период, слабые усилия были приложены для сближения двух берегов Днестра. Напротив, взаимное непонимание усилилось, а враждебность постоянно культивировалась, что еще больше разделило левый и правый берега. Политика «малых шагов» и стратегия «замороженного конфликта» показали свою полную несостоятельность. Отсрочка принятия окончательных решений, которые способствовали бы урегулированию Приднестровского конфликта, привела к еще большему окостенению в этом вопросе. По обе стороны Днестра выросло новое поколение, изолированное друг от друга, относящееся, как минимум, с подозрением к перспективе сосуществования в составе единой страны. Та ненависть, которая ощущалась в Тирасполе по отношению к Кишиневу два десятилетия назад, сменилась чувством отчуждения и безразличия, в то время как в Кишиневе сформировалось состояние недоверия к Тирасполю и ощущение безнадежности попыток соединиться. Это – побочные эффекты стратегии «замороженного конфликта». Ожидание того, что время затянет раны, а два региона сами по себе воссоединятся, было не только наивным, но и политически ошибочным. С течением времени оба региона постепенно выкристаллизовались в два государственных проекта – РМ и ПМР. Это – сегодняшняя реальность. Сценарии развития событий На сегодняшний день можно определить три базовых подхода к решению Приднестровского конфликта. Первый подход – присоединение Приднестровья в качестве района с сохранением статуса расширенной автономии. Такую схему постоянно продвигали на переговорах делегации из Кишинева, и мы видим, что это привело к нулевому результату. Сценарий аннексии Приднестровья в качестве района нереален, потому как большинство населения региона, а также политическая элита Левобережья категорическим образом не приемлет такого рода «объединение» с правобережной Молдовой. Может быть, ктото хочет угрозами применения военной силы заставить приднестровцев принять такой план Кишинева? На протяжении 20 лет Правобережье пытается реализовать подобный план аннексии Левобережья, но так и не продвинулись ни на шаг, лишь приведя общее 15


положение дел к деградации. Будем реалистами, такой вариант не имеет никаких шансов на успех. Второй подход – отказ от Приднестровья. К сожалению, среди политиков в Кишиневе есть сторонники и этой идеи, готовые отказаться от территориальной целостности нашей страны. Это, по их мнению, поможет нашей интеграции в ЕС, а позже – объединению с Румынией. Этот страшный для Молдовы сценарий абсолютно неприемлем и не может быть принят к серьёзному обсуждению. Сразу после добровольного отказа от Приднестровья начнется цепная реакция, кульминацией которой станет исчезновение молдавской государственности. Я уверен, что большинство наших граждан против этого сценария. Третий подход – федерализация Молдовы по примеру других современных государств, таких как Бельгия, Германия, , Россия, США и др. Сценарий создания Молдавской Федерации позволит сохранить наши территории периода МССР, являясь при этом единственным реально достижимым подходом. Наши основные внешнеполитические партнеры (Брюссель, Берлин, Москва, Вашингтон) неоднократно давали понять, что идея федерализации Республики Молдова будет ими поддержана. В этой связи существует определенный международный консенсус, который мы сможем использовать для достижения нашей общей цели. Более того, и лидеры из Тирасполя с большей предрасположенностью к диалогу рассматривают идею федерализации страны. Федерализация обеспечит Молдове возможность полностью контролировать свои границы. Наш народ будет воссоединен, станет единым целым, исчезнут административные барьеры. При этом территория Молдовы на левобережье Днестра, а именно, в Приднестровье,как субъект федерации сохранит за собой важную часть автономии, а также собственную специфику, включая часть своей символики и политического представительства. Мы считаем, что если смотреть на вещи незашоренно и непредвзято, освободившись от клише и спекуляций, то федерализация окажется единственно компромиссной альтернативой в решении Приднестровской проблемы. В то же время, само инициирование дискуссий относительно данного сценария позволит восстановить доверие между двумя берегами Днестра, а также послужит началу процесса реинтеграции нашего государства. Что предполагает федерализация Понятно, что федерализация является нелегким путем выхода из кризиса, но из такого кризиса как приднестровский легких и удобных путей выхода не существует. Каждая сторона должна пожертвовать чем-то в политическом и административном плане. Как Кишинев, 16


так и Тирасполь должны будут отставить свою гордость, перешагнуть через разочарования и обиды прошлых лет во имя достойного общего будущего. Лидеры из Кишинева и Тирасполя при поддержке наших внешних партнеров должны будут разработать детальный проект молдавской федерации. Понятно, что идеального проекта, который удовлетворил бы в равной степени обе стороны, сложно себе представить. Однако видение объединенной страны, более сильной и богатой, в которой граждане будут едины, имея более высокий уровень жизни, поможет нам найти компромиссы в данной исторической миссии. Гармонизация отношений состоится в долгосрочной перспективе, поэтому чрезвычайно важно в самом начале правильно настроить механизмы функционирования государства. Что конкретно предусматривает федерализация? Мы представили развернутый ответ, изложенный на страницах данной брошюры. Предлагаю Вам ознакомиться с практически целостным проектом федерализации Республики Молдова. Надеемся, что он послужит базой для дискуссий, тщательнейшего анализа, поправок и изменений, направленных на улучшение данного документа. На основе проекта мы можем начать политические дебаты в Кишиневе и переговоры в Тирасполе. Это не очередной «план Козака», он не написан за рубежом и не представляет собою взгляд со стороны. Этот проект федерализации - результат работы экспертов Партии социалистов Республики Молдова, которые хорошо знакомы с приднестровской проблематикой и учли все нюансы отношений между двумя берегами Днестра. Надеемся, что наша инициатива послужит импульсом, а сам проект основой для дискуссий относительно федерализации Республики Молдова на самом высоком уровне. Проект федеративной республики подразумевает несколько субъектов федерации, один двухпалатный парламент, состоящий из сената и палаты представителей, общее правительство и единого всенародно избранного президент. Помимо правительства с федеральными полномочиями, в каждом субъекте федерации будет свое правительство и законодательный орган (как, например, сейчас в Гагаузии). Границы субъектов федерации будут определены посредством локальных референдумов, организованных в пограничных районах. Молдавская федерация, с Приднестровьем в качестве одного из субъектов, будет иметь один официально признанный язык - молдавский. А русский язык будет языком межнационального общения. 17


Федерация предполагает свободу и культурное разнообразие, а также общие ценности и устремления. Если мы хотим иметь прочный фундамент для построения государства и консолидироваться как народ, увеличить свой экономический потенциал и занять важную роль в регионе и достойное место в истории, мы можем достичь всего этого только в составе целостной страны, как государство, которое смогло сохранить свое территориальное и народное единство. Федеративная Молдова может и должна стать такой страной. Это должно быть, с одной стороны, нашим общим идеалом, а с другой - прагматичным проектом, который мы должны воплотить в жизнь. Сегодня мы можем выбрать между объединяющей федерализацией и губительным распадом, между прогрессом и упадком. Социалисты предлагают федерализацию и прогресс. Что выбираете Вы?

18


Концепция Основных принципов Молдавской федерации 1. Декларация 1.1. Республика Молдова и Приднестровье, сознавая свою ответственность за объединение страны, обеспечение гражданского мира и полноценного демократического развития, договорились, что окончательное урегулирование приднестровской проблемы должно осуществляться путем преобразования государственного устройства Республики Молдова с целью строительства единого независимого, демократического, основанного на федеративных принципах государства, определяемого в границах территории Молдавской ССР на 1 января 1990 года. 1.2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в Федерации. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью Федерации и ее субъектов. Каждому человеку гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) государственных и муниципальных органов власти в государстве, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в судебные инстанции. Каждый человек вправе в соответствии с международными договорами, одной из сторон которых является Федерация, обращаться в международные инстанции по защите прав человека, если исчерпаны все внутригосударственные средства правовой защиты. 1.3. Молдавская федерация ( Молдова) является демократическим, правовым суверенным федеративным государством, основанным на принципе единства территории, единых принципах построения государственной власти, единого оборонного, экономического, правового и социального пространства. Политика Федерации направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 1.4. Многонациональный народ Молдавской федерации является единственным носителем суверенитета и государственной власти. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 2. Состав федерации 2.1. В состав Молдавской федерации входят Республика Молдова, Приднестровье и автономно-территориальное образование Гагаузия. 2.2. Республика Молдова, Приднестровье и АТО Гагаузия являются субъектами федерации, государственными образованиями в составе федерации, имеющими все полномочия, предусмотренные Конституцией для субъектов. 2.3. Республика Молдова, Приднестровье и АТО Гагаузия как субъекты федерации, имеют свою собственную Конституцию, законодательство,государственную собственность, самостоятельный бюджет и налоговую систему. 2.4. По договоренности сторон, закрепленной в Федеральной Конституции, федеральные органы власти осуществляют руководство Республикой Молдова, как субъектом федерации. 19


2.5. Исполнительную власть на территории субъекта Республика Молдова осуществляют федеральный президент и федеральное правительство. 2.6. Депутаты, избранные в федеральный парламент по квоте Республики Молдова, выполняют функции законодательной власти Республики Молдова. 2.7. Федеральные суды непосредственно осуществляют судебную власть в Республике Молдова. 2.8. Границы субъектов федерации определяются путем проведения местных референдумов. Организация референдумов проводится миссией ОБСЕ в Молдове и странами-гарантами. Границы территории субъектов федерации не могут быть изменены без их согласия. 2.9. Столицей федерации является город Кишинев. 3. Федеральный президент 3.1. Главой государства является федеральный президент, который избирается сроком на 5 лет в соответствии с федеральным органическим законом, на основе всеобщего, прямого, равного избирательного права , при тайном голосовании по единому на всей территории федерации избирательному округу. 4. Федеральное Правительство 4.1. Исполнительную власть в федерации осуществляет федеральное правительство. 4.2. Председатель федерального правительства и состав федерального правительства утверждается в должности Сенатом по представлению федерального президента. 4.3. Председатель федерального Правительства имеет заместителей, два из которых назначаются на должности федеральным президентом по представлению председателя федерального правительства и по согласованию с уполномоченными органами власти субъектов федерации. 4.4. Должности руководителей и заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти замещаются с соблюдением принципа пропорционального представительства субъектов федерации. Порядок обеспечения представительства субъектов федерации в федеральных органах исполнительной власти устанавливается соответствующими федеральными ординарными и (или) федеральными органическими законами. 4.5. Назначаемые на должности и освобождаемые от занимаемой должности федеральными органами исполнительной власти руководители и другие сотрудники территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих в субъектах федерации исполнительно-распорядительные полномочия по предметам ведения федерации, а также по предметам совместного ведения, назначаются на должности и освобождаются от занимаемой должности с согласия компетентных органов исполнительной власти и должностных лиц субъектов федерации. 20


5. Федеральный Парламент 5.1. Федеральным законодательным органом государственной власти является федеральный Парламент, который состоит из двух палат - Сената и Палаты Представителей. 5.2. Сенат состоит из 27 сенаторов, представляющих субъекты федерации. Сенаторы избираются сроком на 5 лет соответствующими законодательными органами субъектов федерации. Количество сенаторов для каждого субъекта устанавливается для обеспечения их должного представительства в законодательной ветви власти федерации вне зависимости от размера территории субъекта. 5.3. Палата Представителей состоит из 71 депутата, избираемого на 4 года. Для каждого субъекта в Палате Представителей устанавливается квота, пропорциональная количеству населения субъекта. Выборы проходят по избирательной системе, которую каждый субъект устанавливает на своей территории в соответствии со своими Конституцией и законами.

6. Полномочия центральных органов власти 6.1. Предметами ведения Федерации являются: a. Федеральная государственная собственность и управление ею; b. Валютное регулирование, денежная эмиссия; c. Воздушный, железнодорожный, водный транспорт; d. Внешняя политика, внешняя торговля и международные договоры Федерации, вопросы войны и мира; e. Гражданство Федерации, вопросы эмиграции и иммиграции; f. Определение порядка производства, продажи и покупки оружия и боеприпасов; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования; g. Определение статуса и защита государственной границы, воздушного пространства Федерации, режим пограничных зон; h. Коллизионное право; i. Метеорология, геодезия, картография, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; j. Федеральный статистический и бухгалтерский учет; k. Федеральные государственные награды и почетные звания 6.2. Предметами ведения субъектов Федерации являются: a. Регулирование внешнеэкономической деятельности по предметам ведения субъек21


тов Федерации, осуществляемой органами власти субъектов Федерации за счет собственных средств субъектов Федерации, а также внешнеэкономической деятельности граждан и организаций в пределах полномочий, установленных федеральными органическими законами; б. Установление системы органов власти субъектов Федерации; в. Административное законодательство в части регулирования деятельности органов власти субъектов Федерации; г. Вопросы местного самоуправления, установление и обеспечение гарантий

права

граждан на местное самоуправление; д. Семейное и жилищное законодательство; е. Вопросы здравоохранения; ё. Организация и деятельность адвокатуры; ж. Собственность субъектов Федерации и управление ею; з. Утверждение и исполнение бюджетов субъектов Федерации, осуществление контроля за исполнением бюджетов субъектов Федерации; и. Культура и искусство, охрана памятников истории и культуры регионального значения, физическая культура и спорт; к. Вопросы градостроительства и архитектуры; л. Награды и почетные звания субъектов Федерации; м. Вопросы дополнительных мер социальной защиты, предоставляемых гражданам, проживающим на территории субъектов Федерации, за счет средств бюджетов субъектов Федерации; н. Иные вопросы, не отнесенные к предметам ведения Федерации и предметам совместного ведения. 6.3. Предметами совместного ведения являются: а. Регулирование прав и свобод человека, прав национальных меньшинств; б. Таможенное регулирование, деятельность Федерального Центрального Банка; в. Энергетические системы, трубопроводный транспорт, связь; г. Судоустройство, организация и деятельность правоохранительных органов, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, амнистия и помилование, законодательство об административных правонарушениях; д. Гражданское, трудовое, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство, правовое регулирование интеллектуальной собственности, общие принципы организации и деятельности нотариата; е. Владение, пользование и распоряжение землей, недрами, водными и другими природными ресурсами; 22


ё. Разграничение публичной собственности на федеральную собственность и собственность субъектов Федерации; ж. Федеральный бюджет, федеральные налоги, сборы и иные обязательные платежи, государственное регулирование цен на товары и услуги, антимонопольное регулирование; з. Охрана окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности, охрана уникальных природных территорий, памятников истории и культуры федерального значения; и. Общие принципы образования и социальной защиты; к. Вопросы борьбы с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидации их последствий; л. Общие принципы внешнеэкономической деятельности граждан и юридических лиц; м. Избирательное право. 7. Федеральные законы 7.1. Конституция Федерации, принимаемые в соответствии с Конституцией по предметам ведения Федерации федеральные ординарные законы и по предметам совместного ведения Федерации и субъектов Федерации федеральные органические законы, а также принимаемые во исполнение Конституции и федеральных законов иные акты федеральных органов государственной власти, имеют прямое действие на всей территории Федерации и обязательны для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 7.2. Федеральные органические законы принимаются Палатой Представителей простым большинством голосов от установленной численности Палаты Представителей, утверждаются Сенатом простым большинством голосов от установленной численности Сената и подлежат промульгации федеральным Президентом. В случае неутверждения Сенатом федерального органического закона, закон считается отклоненным. 7.3. Федеральные ординарные законы принимаются Палатой Представителей простым большинством голосов от установленной численности Палаты Представителей, утверждаются Сенатом простым большинством от установленной численности Сената и подлежат промульгации федеральным Президентом. 7.4. Неутверждение Сенатом федеральных ординарных законов и неутверждение федеральным Президентом федеральных органических законов и федеральных ординарных законов преодолевается Палатой Представителей путем повторного принятия соответствующего закона квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от установленной численности Палаты Представителей. 7.5. Изменения в Конституцию Федерации вносятся федеральными конституционными законами, которые принимаются Палатой Представителей большинством не менее 23


чем 2/3 голосов от установленной численности Палаты Представителей, утверждаются Сенатом большинством не менее чем 4/5 голосов от установленной численности Сената. В случае неутверждения федерального конституционного закона Сенатом, закон считается отклоненным. 8. Суды 8.1. Для осуществления гражданского, административного и уголовного правосудия в Федерации в соответствии с федеральным органическим законом образуются федеральный Верховный Суд, апелляционные суды и суды первой инстанции. 8.2. Для осуществления конституционного правосудия образуется федеральный Конституционный Суд. 8.3. Федеральный Верховный Суд является высшей апелляционной и (или) кассационной инстанцией по гражданским, административным и уголовным делам. Верховный Суд формируется Сенатом. 8.4. Федеральный Конституционный Суд должен создаваться на паритетной основе, по принципу равенства прав субъектов на защиту своих прав. 8.5. Состав федерального Конституционного Суда утверждается Сенатом. 8.6. Судьи судов первой и апелляционной инстанций в Субъектах Федерации назначаются в порядке, установленном законами Субъектов Федерации. 9. Собственность 9.1. Все формы собственности – частная, государственная и другие одинаково признаются и защищаются на всей территории федерации. 9.2. Возникшие до вступления в силу Конституции федерации на основе законодательства Приднестровья права государственной, муниципальной и частной собственности пересмотру не подлежат, признаются и защищаются на территории федерации. 9.3. Разграничение права собственности на имущество, находящееся в государственной собственности Приднестровья и Автономно-территориального образования Гагаузия, на федеральную собственность и собственность субъектов федерации производится в соответствии с федеральным органическим законом на основе разграничения полномочий по предметам ведения федерации и по предметам совместного ведения, установленного соответствующими федеральными ординарными законами и федеральными органическими законами. Передача имущества, находящегося в государственной собственности субъектов федерации, в муниципальную собственность, а также приватизация указанного имущества осуществляется в соответствии с законами субъектов федерации. 24


10. Федеральный бюджет 10.1.Федеральный бюджет формируется за счет федеральных налогов, сборов, иных обязательных платежей, устанавливаемых федеральными органическими законами, а также за счет доходов от приватизации и иного использования федеральной собственности. 10.2. Бюджеты субъектов федерации формируются за счет устанавливаемых законами субъектов федерации региональных налогов и сборов, доходов от приватизации и иного использования собственности субъектов федерации, а также за счет устанавливаемых федеральными органическими законами отчислений от федеральных налогов, сборов, пошлин и иных платежей. 10.3. Состав и предел ставки муниципальных налогов и сборов устанавливается федеральными органическими законами. 10.4.Возникшие до вступления в силу Конституции федерации финансовые обязательства Республики Молдова исполняются за счет доходов, взымаемых на ее территории и территории АТО Гагаузия, финансовые обязательства Приднестровья – за счет бюджета Приднестровья. 11. Государственный язык 11.1. Государственным языком молдавской федерации является молдавский язык. 11.2. Русский язык на всей территории федерации является языком межнационального общения. 11.3. Делопроизводство во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления осуществляется на молдавском и русском языках. 11.4. Каждый имеет право получать официальную информацию в органах государственной власти и местного самоуправления, а также от их должностных лиц по своему выбору на молдавском или русском языках. 11.5. Конституциями субъектов федерации наряду с молдавским и русским языками на территориях субъектов федерации могут быть установлены другие государственные языки субъектов федерации. 11.6. Федерация гарантирует всем проживающим на ее территории гражданам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. 12. Оборона 12.1. Федерация является нейтральным демилитаризованным государством. 12.2. Условия и порядок упразднения вооруженных сил сторон, социальные и иные га25


рантии военнослужащим Республики Молдова и Приднестровья определяются федеральным органическим законом. 12.3. До полной демилитаризации федерации вооруженные силы сторон составляют вооруженные силы федерации, формируются и действуют в соответствии с территориальным принципом комплектования воинских частей на основании общей оборонной доктрины Молдавской федерации. 12.4. Командование вооруженными силами федерации осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 12.5. Ни одна из сторон не должна угрожать силой или ее применением в отношении другой стороны и ни при каких обстоятельствах никакие вооруженные силы одной из сторон не должны вступать или размещаться на территории другой стороны без согласия Правительства последней. 12.6. Вооруженные силы сторон используются только для отражения внешней агрессии и не могут быть использованы для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории Федерации. 13. Международные договоры 13.1. Федерация является субъектом международного права и членом международных всемирных и региональных организаций, для членства в которых условием является международная правосубъектность. 13.2. Международные обязательства Республики Молдова, принятые до вступления в силу Конституции Федерации, признаются и исполняются Федерацией в полном объеме. 13.3. Федерация устанавливает международные отношения с другими государствами и международными организациями и заключает международные договоры и соглашения. 13.4. Ратифицированные международные договоры и соглашения Федерации и общепринятые принципы международного права имеют приоритет над законодательством Федерации. 13.5. Международные договоры по предметам ведения Федерации подлежат ратификации федеральными ординарными законами. 13.6. Международные договоры по предметам совместного ведения Федерации и субъектов Федерации (далее - предметы совместного ведения) подлежат ратификации федеральными органическими законами. При проведении переговоров о заключении международного договора, затрагивающего предметы совместного ведения, федеральное Правительство с целью учета мнения субъектов Федерации проводит предварительные консультации с органами государственной власти субъектов Федерации и обеспечивает участие в переговорах представителей 26


уполномоченных органов субъектов Федерации в соответствии с порядком, установленным федеральным органическим законом. 13.7. Субъекты Федерации могут быть членами международных всемирных и региональных организаций, для членства в которых международная

правосубъектность не

является обязательным условием, поддерживать международные отношения, заключать международные договоры по предметам ведения Субъектов Федерации и учреждать представительства в других государствах, не обладающие статусом дипломатических представительств и консульских учреждений.

Tipar: «Arva Color» SRL, comanda nr. 0103, tiraj: 1000 ex 27


28

Profile for socialistii Socialistii

Концепт федерализации Республики Молдова  

Conceptul de Federalizare a Republicii Moldova

Концепт федерализации Республики Молдова  

Conceptul de Federalizare a Republicii Moldova