Page 1

socialistesvalencians.org

HUI TAMBÉ ÉS HUIT La Igualtat, el nostre compromís diari Espai de reflexió sobre la Igualtat


IGUALTAT La

igualtat és un dret universal, reconegut

en diversos textos internacionals sobre drets humans, a més de ser un principi estretament vinculat a l’exercici de la ciutadania, requisit imprescindible en tota societat que es pree de democràtica. Les socialistes i els socialistes valencians treballem per la

igual-

tat entesa com un valor polític. Este va indissoluble-

ment lligat al desenvolupament polític, econòmic i social d'una Comunitat o d’un país ja que els beneficis de la igualtat comprenen el conjunt de la societat, i permeten que es desenvolupe en coordenades de justícia i de llibertat. La

igualtat d’oportunitats busca l’accés

de les dones al món públic i el seu objectiu són les persones.

acció positiva busca el reequilibri entre dones i homes en el món públic. I finalment, l’estratègia de canvis estructurals proposa la reorganització del model de

L'

societat; l’objectiu és que la “presència” de les dones siga assumida per tota la societat i que se supere la divisió sexual del treball tradicional, incorporant els homes als rols abans definits com a femenins. La nostra acció vol anar més enllà en les polítiques de gènere i, sense abandonar la igualtat d’oportunitats, incorporar en esta Comunitat, com ha fet El Govern d’Espanya, a més de l’acció positiva per a afavorir l'empoderament, la

transversalitat com a estratègia

orientadora de les polítiques de gènere.


LES I ELS SOCIALISTES VALENCIANS Les polítiques d’igualtat són un element clau perquè en esta Comunitat es

realitze el canvi necessari. Precisament perquè el grau d’igualtat entre homes i dones d'una societat és el millor indicador del seu desenvolupament social i democràtic, esta Comunitat necessita recuperar el pols; cal col·locar en l’agenda pública a les dones i el compromís feminista del socialisme valencià.

XV aniversari de la Plataforma d'Acció de Beijing, i que s’han complit 30 anys de l’adopció Ara que commemorem el

de la Convenció per a l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, les i els socialistes valencians considerem necessari crear un espai públic compartit de reflexió i de decisió al voltant de les polítiques d’igualtat al si del PSPV-PSOE. Considerem fonamental la

participació

d’aquelles i

aquells que treballen per a la consecució d'una societat més justa i equilibrada, de les associacions, entitats i col·lectius per a fer d’este nou espai un escenari clar de diàleg i acord. Un

espai de trobada adequat perquè es gesten les

propostes sobre el present i el futur de les polítiques d’igualtat, un espai que es conserve intacte tots els dies de l'any, no exclusivament el dia internacional de les dones.


socialistesvalencians.org

Dia de la Dona Valencià  

Fullet Dia de la Dona

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you