Page 1

ESPECIAL CABANYAL 2 / 21 de Gener de 2010

Liderar el CANVI Secretaria de Acció Electoral i Formació

www.socialistesvalencians.org

CABANYAL: UN BARRI, DOS PROJECTES

POSICIÓ DEL PP

La unió del centre històric amb el mar a través d'una gran avinguda és un projecte que es pretén realitzar des de fa més d'un segle.

LA NOSTRA POSICIÓ UNA VISIÓ PROGRESSISTA i INTEGRADORA

El projecte que es pretén realitzar des de fa més d'un segle és la unió del centre de la ciutat amb els Poblats Marítims i no sobre ells. El Cabanyal forma part de València, que a través d'aquest barri es connecta al mar.

El PSPV-PSOE també pretenia la prolongació de Blasco Ibáñez.

La prolongació de Blasco Ibáñez aconseguirà l'obertura de la ciutat al mar i la connexió amb ell .

Els socialistes sempre vam tenir clara la necessitat d'enllaçar la ciutat amb el mar, però sempre de forma respectuosa amb el Cabanyal, pel que mai optem per la prolongació ni per la destrucció del barri. De fet, va deixar diferit el planejament en el Pla General de 1989 per a analitzar amb detall el millor enllaç possible sense destrucció, i quatre anys més tard declarem el barri Bé d'Interès Cultural, deixant clara així la nostra oposició a la destrucció del barri i la seua aposta per la protecció.

València ja està oberta al mar a través dels Poblats Marítims, que també formen part de la ciutat, i ja connecta amb ell a través de l'avinguda dels Tarongers, l'avinguda de França i l'avinguda del Port.


ESPECIAL CABANYAL 2 / 21 de

Secretaría de Acción Electoral y Formación

LA NOSTRA POSICIÓ POSICIÓ DEL PP

Amb el PEPRI del Cabanyal, el PP pretén recuperar el barri.

La prolongació de Blasco Ibáñez és necessària per a revitalitzar el barri.

La prolongació de Blasco Ibáñez és l'única forma de recuperar el Cabanyal.

La prolongació de Blasco Ibáñez seria positiva per a l'economia i l'ocupació.

Si no es perllonga l'avinguda, el barri no rebrà inversions.

El Cabanyal està tan degradat que la rehabilitació no mereix la pena.

Página 2

REVITALITZAR

Si el PP pretenguera realment rehabilitar el barri ja ho hauria fet en els seus 18 anys al capdavant del govern municipal. Basta fer-se un volt pel barri per a constatar que no ha estat així. L'ajuntament ha incomplit la seua obligació de preservar el patrimoni i ha permès la degradació del Cabanyal de forma passiva, al no impedir la seua deterioració, i de forma activa, al demolir edificis de considerable valor i a l'elaborar un pla que atempta contra la integritat d'un conjunt històric protegit.

El realment necessari per a revitalitzar el barri és rehabilitar els seus edificis, garantir la pervivència de la manera de vida dels seus habitants, dignificar l'espai públic i dotar la zona d'equipaments públics. L'actuació referent al PP ha estat clarament insuficient, malgrat que el PEPRI també contempla la rehabilitació de 560 edificis protegits no afectats per la prolongació, la construcció de 400 habitatges de protecció pública, l'execució de 39 equipaments i 21 actuacions de reurbanització i aparcaments públics.

El que realment aconseguirà la prolongació de l'avinguda és partir el barri en dos, acabar amb la seua trama urbana i destruir bona part dels seus edificis protegits. La millor forma de recuperar el barri és la qual hem defensat sempre els socialistes i una bona part dels veïns: revitalitzar-lo mitjançant la rehabilitació dels seus edificis, la dignificació de l'espai públic, la construcció d'equipaments i la pervivència de la forma de vida dels seus habitants. La prolongació de Blasco Ibáñez és inviable econòmicament, més encara en aquest moment, i, a més, insostenible, doncs no és reversible. De fet, les constructores que formaven part de la societat Cabanyal 2010 com socis privats de la Generalitat i l'Ajuntament van abandonar l'empresa fa un any. La prolongació implica expropiacions, demolicions, reallotjaments i noves construccions, pel que és molt més cara que la rehabilitació, l'opció més viable econòmicament i que, a més, generarà ocupació.

Si el barri no rep inversions, serà perquè el PP no vol que les reba. Vincular la inversió en el barri amb l'acceptació de la prolongació de Blasco Ibáñez és un xantatge intolerable. El Cabanyal és un barri històric, un conjunt arquitectònic protegit per la seua trama urbana i les seues façanes modernistes, que ha sobreviscut a dues grans incendis i als bombardejos de la Guerra Civil. És el Partit Popular qui ha afavorit la degradació, de forma activa i passiva, malgrat ser patrimoni de tota la ciutat i de tota la Comunitat. La rehabilitació és l'única mesura justa amb els veïns i respectuosa amb el patrimoni.


ESPECIAL CABANYAL 2 / 21 de

Secretaría de Acción Electoral y Formación

POSICIÓ DEL PP

LA NOSTRA POSICIÓ PROTEGIR

El PP ha guanyat les eleccions també en el Cabanyal.

Guanyar eleccions no justifica la destrucció del patrimoni de tots. Cap vot en un xec en blanc per a l'expoli.

L'ordre del Ministeri de Cultura ignora les sentències anteriors del TSJCV i del Suprem.

L'ordre del Ministeri de Cultura es produeix en compliment de sengles sentències del Tribunal Superior de Justícia de Madrid i del Tribunal Suprem referides a l'àmbit de la protecció patrimonial.

L'ordre del Ministeri de Cultura envaeix competències de la Generalitat.

El Govern ha actuat en el marc de les seues competències exclusives, en interès dels valencians i valencianes, en defensa del seu patrimoni i de la seua identitat, en compliment de sengles sentències del Tribunal Superior de Justícia de Madrid i del Tribunal Suprem, i després de prendre en consideració els informes d'experts i institucions. La ministra ha actuat d'acord a la competència exclusiva que li atribueix l'article 149.1 de la Constitució en defensa del patrimoni cultural, artístic i monumental espanyol contra l'exportació i l'expoliació. És la Generalitat qui ha envaït competències que no li són pròpies al cometre el despropòsit d'aprovar ad hoc un decret-llei per a deixar sense efecte l'ordre ministerial i burlar la legislació nacional i autonòmica sobre la protecció del patrimoni. Barberá intenta plantejar com un conflicte de competències el que es tracta realment d'un conflicte de valors. Resulta incomprensible que, davant la disjuntiva de recuperar un barri o destruir-lo i fer patir als seus veïns, l'alcaldessa, amb la connivència del president de la Generalitat, haja optat pel segon. L'aprovació d'un decret llei per a vulnerar l'esperit i la lletra d'una llei no només no restableix la seguretat jurídica sinó que suposa una nova arbitrarietat de Camps i Barberá en la seua obstinació per

L'ordre del Ministeri de Cultura impedeix la recuperació del barri.

Página 3

L'única cosa que impedeix l'ordre és la destrucció del barri. La decisió del Ministeri és justa, històrica i esperançadora. Justa, perquè atén el mandat del TSJ de Madrid, confirmat pel suprem, de pronunciar-se sobre el pla atenent als nombrosos informes tècnics contraris a la prolongació i omesos fins al moment per les administracions. Històrica, perquè posa fi a la deterioració del barri que aquest equip de govern ha permès durant anys per acció o omissió, desoint les reclamacions d'experts, veïns i oposició. I esperançadora, perquè suposa l'inici de la recuperació del Cabanyal, un barri històric i singular, amb característiques urbanes i arquitectòniques diferenciades i una manera de vida propi, patrimoni dels veïns de la zona i de tota la ciutat.


ESPECIAL CABANYAL 2 / 21 de

Secretaría de Acción Electoral y Formación

POSICIÓ DEL PP

LA NOSTRA POSICIÓ REHABILITAR

El Govern central vol impedir el progrés de la ciutat.

El decret de la Generalitat deixa sense efecte l'ordre del Ministeri.

Només els bàrbars identifiquen la destrucció amb el progrés. La conservació del mitjà natural, del paisatge i de la ciutat històrica són aspectes nuclears de la cultura contemporània.

El PP ha mostrat una major celeritat en enfrontar-se amb el Govern que a escoltar als veïns i rehabilitar el Cabanyal. Ha optat per persistir en el seu propòsit de destruir un barri històric patrimoni de tots en lloc de complir una ordre ministerial que pretén garantir la pervivència del patrimoni històric del Cabanyal i de la ciutat, així com de la manera de vida dels seus veïns i veïnes. En qualsevol cas, el decret llei del Consell no deroga l'ordre del Ministeri de Cultura perquè no té capacitat per a fer-lo. El Cabanyal segueix sent un conjunt històric declarat Bé d'Interès Cultural sobre el qual no es pot perllongar l'avinguda perquè constituiria un expoli del patrimoni.

L'Ajuntament i la Generalitat continuaran amb els enderrocaments.

Página 4

La continuació dels enderrocaments constituirà un desafiament al Govern d'Espanya, que ha actuat en el marc de les seues competències, i evidenciarà que Barberá i Camps prefereixen enfrontar-se al Govern en comptes d'evitar el sofriment dels veïns i la deterioració del patrimoni.


ESPECIAL CABANYAL 2 / 21 de

Secretaría de Acción Electoral y Formación

LES NOSTRES PROPOSTES

TEMPS DE CANVI

Ara és el moment de l'esperança i és el moment de parlar de futur. D'un futur dialogat que passa necessàriament per la paralització dels enderrocaments, la desestimació de la prolongació i, sobretot, per l'elaboració d'un nou pla per al Cabanyal. Un nou pla que ha d'elaborar-se de forma consensuada amb els veïns de la zona i de tota la ciutat, amb els experts, les universitats, els col·legis professionals, els agents socials i amb els grups polítics. Un pla que, necessàriament, ha de contemplar la revitalització del barri mitjançant la recuperació del patrimoni de tots i no mitjançant la seua destrucció. Un nou pla que, a diferència de l'anterior, no ha de ser el fruit d'una imposició del Partit Popular sinó el resultat d'una gran conversa que implique a tota la ciutat.. Proposem, de forma inicial: Dignificar el Cabanyal en els seus espais mes ferits per les expectatives de demolició: l'operació bandera seria la rehabilitació de la Llotja mitjançant conveni de l'Ajuntament amb el Ministeri d'Habitatge o directament pel govern d'Espanya. ⇒ Posar en marxa l'autèntica oficina de rehabilitació RIVA, el que redundaria en foment del treball mitjançant menudes empreses vinculades al barri. ⇒ Utilitzar el patrimoni municipal de sòl adquirit en aquests 11 anys per a subscriure un conveni de reconstrucció amb les universitats per a l'establiment d'un col·legi major dispers. ⇒ Adequar l'espai públic amb especial atenció a l'aparcament de cotxes i al caràcter veïnal dels carrers. ⇒ Equipar el barri. ⇒ Fomentar l'activitat prevalent la presència de comerç de proximitat en els carrers transversals. ⇒ Crear vivers d'empreses I+D+i utilitzant els grans contenidors del barri: hi ha alguns grans edificis, magatzems i antigues drassanes de ribera dins del tapís urbà perfectament adequats per a tals fins. ⇒

Com es pot finançar? El finançament està a l'abast. L'Ajuntament de València encara pot incloure la rehabilitació del Cabanyal en la llista de projectes que remetrà al govern per a finançar a càrrec del segon Pla I. A més, pot utilitzar per a la revitalització del barri els 29 milions d'euros consignats en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva de la Generalitat per a expropiar, derrocar i urbanitzar les zones compreses entre el carrer San Pedro i el carrer Progrés. Podria, també, fer ús del conveni signat al desembre de 2007 amb el Ministeri de Cultura i la Generalitat per a rehabilitar el barri. El conveni, que l'Ajuntament no ha aplicat, preveia la rehabilitació de 800 habitatges i destinava per a això 10.033.612 euros, dels quals el Govern central aportava 2.763.250 euros (el 27’5%); la Generalitat, 7.245.427 (el 77’23%); i l'Ajuntament, 24.935 (0’27%). Hi ha diners, el que falta és voluntat política.

Página 5

Liderar el Canvi. Especial Cabanyal (2)  
Liderar el Canvi. Especial Cabanyal (2)  

Liderar el Canvi. Especial Cabanyal segona edició. www.socialistesvalencians.org

Advertisement