Page 1

PROGRAMA ELECTORAL PER LES MUNICIPALS 2019

LA GARRIGA QUE ESTIMES/ ATREVEIX-TE A CANVIAR LA HISTÃ’RIA PSC/

PHONE : +61 123 456 879

WWW.ALEXVALIENTE.CAT


MOBILITAT/ Creació del Servei de Taxi a Demanda Conveni amb Sagalés per la creació de la Targeta LG

Aparcament de bicicletes segur a diferents espais municipals

Ampliació del carril bici, creant una via segura que travessi de Sud a Nord i d'Est a Oest, la Garriga. Ajuts a diferents col·lectius socials per l'ús de Transport Públic, centrant-nos de forma inmediata en Estudiants i Gent Gran Creació de Places de Pàrking obertes dissuasòries i a prop del nucli urbà

#AtreveixTeLG /partit.delssociali steslagarriga

@_alexvaliente

www.alexvaliente.cat


IGUALTAT/

Formació en perspectiva de gènere del personal intern i vinculat amb l'ajuntament. Aplicació transversal de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals Formació en coeducació i perspectiva de gènere a la comunitat educativa. Executar un programa per eliminar pràctiques discriminatòries per gènere a escoles i serveis educatius. Oferta d'una activitat extraescolar d'Igualtat als centres educatius del municipi

#AtreveixTeLG /partit.delssociali steslagarriga

@_alexvaliente

www.alexvaliente.cat


CANALS DE PARTICIPACIÓ/ Crear la Figura del Regidor de Barri com a canal directe entre els barris i l’Ajuntament. Crear la Figura del Regidor de Barri com a canal directe entre els barris i l’Ajuntament. Ajuntament Obert. Creació d’una APP perquè els ciutadans i ciutadanes puguin tenir línea directa amb l’Ajuntament. Informar als veïns i veïnes de les accions que es duen a la Via Pública i possibles afectacions. Pressupostos Participatius. Compromís d’augmentar les partides destinades al Pressupost participatiu fins arribar a que els ciutadans i ciutadanes decideixen a què es destina el 50% del Capítol d’Inversions. Respondre Instàncies en un termini màxim de 30 dies. A l’actualitat són 3 mesos.

#AtreveixTeLG /partit.delssociali steslagarriga

@_alexvaliente

www.alexvaliente.cat


CULTURA/

Impulsar Can Luna en diferents fases, una d'elles com espai de creació cultural. Tornar als ajuts per mèrits a les entitats municipals i no a dit, per buscar igualar criteris. Unir esforços amb els diferents col·lectius de la Garriga per tornar al model de festa major de totes i tots i no dividir esforços. Apostar per la producció d'activitats de les entitats Seguir amb l'ampliació de la mançana de la Torre del Fanal com un espai dinamitzador i obert del barri de Can Noguera.

#AtreveixTeLG /partit.delssociali steslagarriga

@_alexvaliente

www.alexvaliente.cat


ORGANITZACIÓ INTERNA/ Crear nou servei de Recollida d’Escombraries i buscar mecanisme per potenciar la eliminació d’envasos i plàstic en conveni amb els comerç local. Estudiar la Municipalització del Servei d’Aigua Potable a la Garriga. Ajuntament Obert. Creació d’una APP perquè els ciutadans i ciutadanes puguin tenir línea directa amb l’Ajuntament. Informar als veïns i veïnes de les accions que es duen a la Via Pública i possibles afectacions. Nova comissaria de Policia i dotar d’un augment d’agents necessari per donar més cobertura en seguretat ciutadana. Ampliar aquesta comissaria dotant també un espai idoni per Protecció Civil i donar més espai d’acció als voluntaris i voluntàries de Protecció Civil. Aplicar d’una vegada per totes el debat polític de l’Estat de la Garriga i també fer balanç anual davant de les veïnes i veïns de les accions municipals. Tenir en consideració a la oposició i millorar els canals de participació de totes i tots els regidors del consistori. Obrir més canals de participació amb les entitats municipals.

#AtreveixTeLG /partit.delssociali steslagarriga

@_alexvaliente

www.alexvaliente.cat


EINES SOCIALS/ Trasllat de l’equipament de Serveis Socials, ja que actualment l’espai vulnera la privacitat dels usuaris i minva la bona tasca del personal municipal. Aplicació de la Tarifació Social a tots els serveis municipals.

Creació d’una campanya de civisme municipal.

Cens d’Animals de Companyia i subvencionar el xip de l’animaL de companyia. Construcció d’un Tanatori Municipal amb sala de vetlles aconfessional.

Creació de més places de Casals d’Estiu i Setmana Santa.

#AtreveixTeLG /partit.delssociali steslagarriga

@_alexvaliente

www.alexvaliente.cat


EMANCIPACIÓ/ Incentivar la Borsa de Lloguer Assequible com una eina per rebaixar els preus de lloguer. Desenvolupar el projecte de la construcció d’habitatge de lloguer assequible al Barri de Els Pinetons. Impulsar eines amb el teixit empresarial i comercial del nostre municipi per dissenyar un nou marc formatiu tenint en compte les necessitats del sector econòmic municipal. Unió de objectius amb la Fundació Martí l’Humà per promoure els Plans de Garantia Social que ja s’estan duent a terme des de la FUMH per fer un servei tutoritzat de cada persona. Repensar el servei de l’EME buscant les necessitats actuals dels garriguencs i garriguenques Creació d’un espai de CoWorking per a emprenedors/es.

Facilitar la instal.lació de noves empreses als nostres polígons industrials.

#AtreveixTeLG /partit.delssociali steslagarriga

@_alexvaliente

www.alexvaliente.cat


ESPAIS OBERTS/ Creació d’una Anella Verda al Municipi que marqui els límits municipals i sigui un atractiu turístic del nostre municipi posant en valor ser un municipi del Parc Natural del Montseny. Revertir el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de tal forma que es limiti la construcció dels espais de Can Violí, Can Vilanova i Can Poi, només per acabar de perfilar els límits d’aquestes zones. Creació de nous espais verds i d’oci obert, com el Parc de la Sínia o l’espai firal de la Garriga (entre Tamayo i Can Tarrés), incentivant també l’oci familiar com un atractiu turístic. Instal.lació d’espais d’oci mutiesportiu a Els Pinetons i Can Illa i un espai d’aparells de gimnàs al costat de la Llera del Riu. Desbrossada de la resta d’espai del riu per promoure la conectivitat de Nord a Sud de la Garriga a través d’un camí fluvial. Millores als punts més allunyats del centre en accessibilitat i mobilitat a partir d’un Pla de Barris. Repensar l’espai d’skate del Polígon del Congost, per donar millor servei ja que actualment està abandonat.

#AtreveixTeLG /partit.delssociali steslagarriga

@_alexvaliente

www.alexvaliente.cat

Profile for socialisteslg

Programa electoral Socialistes La Garriga 2019  

Advertisement