Page 1

Full Informatiu Anual de la Federació Socialista de Mallorca

Torna el PSOE “Sílvia Cano: hem carregat piles. Tenim un projecte més ecologista, més socialista i més feminista”

NO a la Corrupció: el PSIB-PSOE proposa prohibir les donacions privades als partits polítics. També volem una reforma del Codi Penal i una revisió a la baixa de la concessió d’indults. No pot ser que només es conegui Balears pels casos de corrupció que ens afecten.

M a l l o r c a

SÍ a una Economia Sostenible: treballarem per reactivar les polítiques de creació d’ocupació, eliminar privilegis fiscals per què paguin més els que més tenen i no a la inversa. Serà prioritat la desestacionalització turística per què Mallorca pugui tenir una economia rendible també a l’hivern.

SÍ a una Sanitat pública i de qualitat: defensarem que tothom pugui tornar a tenir accés a la sanitat pública, sense distincions ni discriminacions cap al col·lectiu immigrant. A més, crearem una cartera de serveis únics, per evitar el copagament sanitari.

d e

SOCIALISTES

La Conferència Política ha servit per redefinir els valors socialistes i per adquirir un nou compromís amb la ciutadania.

SÍ a l’educació pública: derogarem el TIL i la LOMCE. Recuperarem l’assignatura d’Educació per la Ciutadania i dedicarem més inversió en educació de manera que s’aturi la fuga dels

SÍ a les pensions: el PSIB-PSOE proposa una millora progressiva de les pensions més baixes així com la defensa de les pensions no contributives.

joves talents de la nostra illa. SÍ a la Igualtat: Garantirem la paritat a les llistes electorals i desenvoluparem una Llei d’Igualtat Salarial per què homes i dones cobrin el mateix segons la professió. També treurem de l’estancament les polítiques contra la violència de gènere i defensarem una Llei per la Igualtat del col·lectiu LGTB. SÍ a la Reforma Constitucional: treballarem per aconseguir i dur endavant una reforma de la Constitució. Entenem que els temps avancen i així ho ha de fer la carta magna, incorporant les noves realitats. SÍ a la laïcitat de l’Estat: derogarem els acords amb el Vaticà. No volem crucifixes a les escoles. Tampoc que l’assignatura de religió sigui obligatòria. Neutralitat de l’Estat en matèries religioses. SÍ a la llengua i la cultura: rebaixarem l’IVA cultural del 21% i treballarem per la implantació del català front la destrucció lingüística que s’està fent a les Balears. SÍ al dret a l’habitatge i a una reforma del poder judicial. Defensarem l’accés gratuït per tothom a la justícia, sense taxes.


Un 2013 per l’educació El PSIB-PSOE ha presentat un recurs davant el Tribunal Constitucional per que es derogui l’aplicació del TIL

El PSIB-PSOE segueix amb la seva aposta per una educació pública i de qualitat. Per això ha presentat un recurs contra el Tribunal Constitucional per derogar l’aplicació del Tractament Integrat de Llengües. Una nova llei educativa que el PP ja elaborat amb el rebuig de tota la comunitat educativa, de tots els partits de l’oposició, i , sobretot, de les més de 100.000 persones que van sortir al carrer per dir NO a una reforma educativa ba-

sada en la imposició ideològica. Els i les Socialistes de Mallorca seguim defensant una educació sense imposicions. Deim SÍ a l’Anglès però NO al TIL A més a més, el PSIB-PSOE proposa blindar per llei l’educació,i dedicar un 5% del PIB a l’àmbit educatiu, augmentar les beques a la mitjana europea, reduïr l’abandonament escolar i dissenyar un “MIR” educatiu.

En defensa de l’Estat del Benestar El PSIB-PSOE ha proposat blindar per llei drets bàsics com són educació, sanitat i serveis socials. EDUCACIÓ: hem acordat derogar el TIL quan arribem al govern, i ho farem en consens amb la comunitat educativa. SANITAT: hem ajudat a evitar el tancament dels Hospitals Joan March i General. No volem que ningú quedi fora del sistema, garantint la targeta sanitària per tothom. Rebutjam els copagaments. EL PSIB INVERTEIX EN LES PERSONES

SERVEIS SOCIALS: proposam augmentar el pressupost d’ajudes socials i reduïr les llistes d’espera de la dependència.

El PSIB-PSOE reclama als Pressuposts de l’EsLLEI DE REFORMA LOCAL: lluitarem per evitar l’eliminació o privatittat 390,8M€ d’inversió addicionals per Balezació dels serveis socials que dónen els ajuntaments: escoletes, centres ars, per dur endavant projectes com la Platja de dia, recollida de fems... de Palma, el Tren de Llevant, la reforestació Els ajuntaments són les entitats més properes i efectives per gestionar de la Serra, regeneració de zones turístiques, els serveis pels ciutadans. innovació, Palau de Congressos...

Socialistes de Mallorca

SocialistesdMca


El PSIB-PSOE treballa per la protecció del territori Els i les socialistes vam fer un gran esforç per aconseguir que la Serra de Tramuntana fos Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. Ara, sense inversions per reforestar la zona afectada per l’incendi d’aquest estiu i sense

fer polítiques de promoció de la Serra, tot això està en perill. A més a més, el PP proposa com a model de sortida de la crisi un retorn a la construcció i la destrossa de terrenys emblemàtics com Muleta, Sa Ràpita o

EL REPTE SOCIALISTA EUROPEU El PSIB-PSOE té un repte en les pròximes eleccions europees de 2014: acabar amb les polítiques d’austeritat europees per tornar al vell continent la igualtat, l’ocupació i la fluidesa econòmica. A l’Escola de Tardor, organitzada pels Socialistes de Mallorca, es va arribar a la conclusió que la dreta europea està fent experiments per acabar amb el model econòmic i social ja existent. Malgrat tot, seguim amb el nostre repte: que pel 2020 s’hagi aconseguit que el 75% de la població faci feina, que el fracàs escolar estigui sota el 10%, que el 40% de la població tengui formació universitària, que s’inverteixi el 3% del pressupost total en I+D+I i que Europa segueixi al capdavant de la lluita contra el canvi climàtic. Tot això s’aconseguirà si el pròxim mes de maig tots i totes les socialistes anam a votar.

Ses Fontanelles. Per això hem presentat una esmena a la totalitat de la Llei del Sòl per evitar la multiplicació de l’espai urbanitzable de Mallorca i l’amnistia d’il·legalitats. També derogarem la Llei de Costes.

ELS I LES SOCIALISTES DE MALLORCA A FAVOR DEL MEDI AMBIENT - Residus: Mallorca segueix sent el femer d’Europa. Una acció que no ha suposat cap rebaixa de la taxa de fems pels ciutadans. Enguany hi ha 60.000 tones de fems que no han arribat i per tant, les taxes pels ciutadans no han baixat. A sobre, s’ha augmentat el deute del Consell de Mallorca amb TIRME.

ELS I LES SOCIALISTES DE MALLORCA A FAVOR DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ - Llei de Símbols i Llei de Seguretat Ciutadana: el PSIB-PSOE defensa la llibertat d’expressió i més en el moment de crispació que estam vivint. Els i les Socialistes de Mallorca estam en contra d’aquestes dues lleis. Creim que els mallorquins i mallorquines tenen dret a manifestar-se a favor de l’educació i del que creguin que és just.


Socialistes de Mallorca 2013  

Resum anual dels Socialistes de Mallorca

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you