Page 1

Binissalem novembre 2016:Maquetación 1 29/11/2016 18:37 Página 1

Full Informatiu Municipal PSIB-PSOE. BINISSALEM. Novembre 2016

Socialistes de Binissalem

La subhasta de la batlia de Binissalem Per a què serveixen els programes electorals i les declaracions de principis? A Binissalem sembla ser que per a no gaire cosa. Tot això, vist com han anat els darrers esdeveniments municipals que han conduït a un pacte PP-VÍCTOR. Per què no es va produir fa un any i mig? Vista la dimissió del batle Jeroni Salom, i que la resta programàtica queda pràcticament igual, condueix a pensar que prové d’una incompatibilitat de dues persones: Jeroni Salom i Víctor Martí. I ha guanyat Víctor... ho confirmen les llàgrimes dels regidors populars al plenari de la renúncia del, ja, ex-batle. Perquè? Anem al principi de la legislatura. Conegut el resultat, MÉS i Víctor es van posar en contacte amb els socialistes de Binissalem. Volien fer un pacte per desbancar el PP. Nosaltres volíem canviar el rumb de la política municipal, aconseguir millorar la gestió econòmica, municipalitzar la xarxa d’aigua i clavegueram, estabilitzar la malmesa hisenda municipal, establir un nou model de serveis socials municipals que arribés a més gent, donar una major participació ciutadana...

Amb els punts programàtics del possible pacte d’inici de legislatura hi havia un acord. Però, hi mancava saber què passaria amb les cadires... Qui les havia d’ocupar? Hem de recordar que els socialistes, des del principi, vam dir que donaríem suport a aquest pacte, i que no era necessari que ocupéssim cap cadira de batle. Simplement, volíem, i volem, millorar la gestió.

Segueix-nos a Facebook: Socialistes de Binissalem


Binissalem novembre 2016:Maquetación 1 29/11/2016 18:37 Página 2

Per què no hi va haver pacte el juny de l’any passat? Perquè els altres dos grups no es van Aleshores, vistes així les coses, com a un tracte posar d’acord amb el repartiment de càrrecs. I de compra-venda, Víctor, amb aquesta oferta es devia acostar al PP –o el PP es va acostar a això és així. Clar i llampant. Víctor- a veure si milloraven l’oferta. I ja saben Després, arrencada la nova legislatura, hem de vostès el resultat d’aquesta subhasta al millor recordar que MÉS s’abstenia per a que el PP postor. Perquè ha estat això, s’ha tractat d’una pogués aprovar els seus pressuposts, de forma subhasta. que una part de la població ja parlava d’una Què ens trobarem a partir d’ara? Un acord certa connivència PP- MÉS. trafet on cadascú anirà pel seu vent, un con Ara, fa un mes, aquestes dues mateixes forces, de regidors sense un referent, on no hi equip li-un que no s’havien posat d’acord, MÉS-Víctor, ens horitzó clar cap on anar, ni tampoc unha de van dir que havien apropat postures entre ells. ratge clar, amb les exigències d'un regidor El resultat d’questes negociacions proposava –futur batle- que prioritzarà polítiques d’autouna batlia a dues bandes, Pere Daniel i Víctor, bombo. amb una dedicació exclusiva per a cadascun d’ells fins a finals de legislatura. S’ha de dir que Per la nostra part, seguirem aportant iniciatiaquesta solució ja la proposava Víctor fa més ves positives a l'Ajuntament, totes aquelles d’un any i Pere Daniel s’hi va negar. Per què que ens semblin adequades pels binissalemers i binissalemeres. Estarem atents a la gesabans no i ara sí? tió dels dos partits que a partir d’ara co-dirigiran el poble i, quan ens semblin “Els Socialistes de Binissalem que aquests van en discrepància amb les necessitats de la ciutadania, ho denunciaseguirem aportant rem i ho farem saber a tothom.

iniciatives positives que ens semblin adequades pels binissalemers i binissalemeres. No volem un Ajuntament amb dos batles alhora i lluites internes pel poder”

Desitjam que els regidors de UxB i PP estiguin a l'alçada de les circumstàncies i que aquest ajuntament no es converteixi en un conjunt d'àrees opaques i sense comunicació. No volem un Ajuntament amb dos batles alhora, un formal i l'altre a l'ombra, amb lluites internes pel poder i figurar. Ni dues maneres de fer diferents, ni una bicefàlia sense sentit. El joc de les cadires s’hauria Encara més. A aquesta proposta elaborada fa d’haver acabat. I les subhastes... també. unes poques setmanes, ja havia desaparegut qualsevol acord programàtic (en els papers *Pepa Ramis. Secretària general dels Socialisque ens van fer arribar, sota mà no ho sabem). tes de Binissalem i portaveu del Grup MuniciCuriós, no? Així, es tractava, tan sols, d’un pal Socialista a l’Ajuntament. pacte de cadires o repartiment de dedicacions. Bé, sigui perquè sigui, els socialistes ens vam negar a participar en un acord d’aquest tipus i vam fer la proposta de replantejar aquest acord de cadiram.

Socialistes de Binissalem  

Novembre 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you