Page 1

Transparència i lluita contra la corrupció Proposta de Resolució de l’Assemblea dels Socialistes de Gandia. 12 de juliol de 2013.

El deteriorament de la imatge social dels responsables públics ha aconseguit durant els últims anys unes cotes alarmants a causa dels casos de corrupció en què s'han vist involucrats alguns d'ells en relació amb el finançament irregular dels partits polítics o senzillament per la busca del lucre personal. Sense recuperar el crèdit social dels servidors públics no serà possible convocar amb èxit a la ciutadania a implicar-se i comprometre's en la gestió d’allò públic des dels diferents àmbits de participació directa que una democràcia renovada puga oferir-los. Els temps que corren obliguen als socialistes de Gandia a redoblar els esforços per a garantir la major pulcritud en la gestió d’allò públic, per a ser honestos i, a més, paréixer-ho, per a preservar no sols l'ètica sinó també l'estètica pública. Són temps singulars que obliguen a prendre decisions extraordinàries i a donar solucions alternatives. Els mecanismes legals de control públic no basten i mereixen ser reforçats amb instruments i institucions addicionals mentres duren les causes que justifiquen la seua existència.

És per això, que l’assemblea de Gandia proposa les següents: MESURES

socialistesdegandia.es

1


1. Publicitar els comptes del partit. 2. Publicació anual de les declaracions de renda i patrimoni dels Portaveus del Grup Municipal Socialista de Gandia. 3. Condemna enèrgica del pagament de sobresous a qualsevol càrrec públic. 4. Impulsar nous fòrums de Transparència, Participació i més Democràcia, aprofitant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

socialistesdegandia.es

2

Mesures per la transparència i contra la corrupció  

http://www.socialistesdegandia.es Resolució aprovada en l'Assemblea General del PSPV-PSOE on proposem mesures urgents per la transparència,...

Advertisement