Page 1

Partit Socialista País Valencià

BUTLLETI INFORMATIU PSPV-PSOE BENIGÀNIM

En el passat Ple unes preguntes que vam fer sobre l’ús dels mòbils de l’Ajuntament van suscitar gran expectació i comentaris, encara que realment l’expectació la va crear la falta de respostes “convincents”. Ja que el debat es va poder escoltar per la ràdio municipal. Per poder frenar les critiques i comentaris maliciosos l’alcalde Juan Puchades ha peregrinat per tots els mitjans de comunicació dient que tot és “mentida”. A continuació els mostrem un extracte de la factura del mes d’agost de 2013, hi han unes quantes paregudes. Com podran comprovar, davant d’aquestes factures la nostra responsabilitat com oposició era demanar les oportunes explicacions i evidentment, és el que vàrem fer en el Ple.

Subscripcions setmanals

Per la llei de protección de dades no podem publicar el números de telèfons, però s’observa l’elevat consum


El grup socialista en el Ple del 25 de gener va preguntar de forma cortés i amb tacte per unes subscripcions setmanals de determinats mòbils a “serveis personals” com eren MOVILISTO o SEXYTV. Aquesta informació es pot veure clarament a la factura que hem adjuntat, però apareixia almenys en unes 7 factures consecutives. L’alcalde Juan Puchades deia que no sabia res i el Regidor Andrés Moscardó que donaria una explicació al Ple següent, ara bé, no va dubtar en dir-nos que ens fixarem en la “bonificació” que s’havia aconseguit gràcies a la seua gestió amb l’empresa Vodafone. I ací quedà la cosa. En el Ple del 25 de març, tornem a demanar les explicacions pendents sobre el mateix tema, i tal com han pogut escoltar tots per la ràdio, les explicacions no van ser convincents ni definitives. L’alcalde interrompia als seus regidors evitant que parlaren i donaren respostes; de fet, amb els ànims exaltats va interrompre la última intervenció de la portaveu socialista i va donar per finalitzat el Ple. A la vista de les factures de telefonia mòbil considerem que s’han de donar explicacions a les següents preguntes: 1)

2)

3)

4)

Donar una explicació convincent de les subscripcions a serveis personals com MOVILISTO, DINDO o SEXY TV des de mòbils de l’ajuntament, durant almenys 7 mesos consecutius. No tant per la quantitat de diners que suposa, ja que dependrà si aquestes subscripcions estan relacionades i són necessàries per a la tasca de govern, sinó pel contingut. Si aquestes subscripcions s’han fet de forma involuntària algú devia de adonar-se, algú se suposa que ha de revisar les factures per corregir les possibles errades. Els mòbils amb subscripcions setmanals al servei MOVILISTO, són el del alcalde, el del regidor alliberat i el del personal de confiança; a mes el mòbil del regidor alliberat també està subscrit eixos mesos a altres serveis que son DINDO i SEXY TV. Se’ns pot demostrar que l’excés d’enviaments de SMS o MMS que es fan des del mòbil del regidor Andrés Moscardó s’està fent un ús adequat d’un mòbil que paguem amb diners públics i que han d’estar al servei del càrrec? Ja vam dir i continuem dient, que no ens referim a la quantitat de diners que es pot pagar per l’ús del mòbil sinó per quin ús es fa de dit mòbil. De fet avui en dia quasi la majoria de persones utilitzen serveis com whatsApp...etc. A què es deu el consum desmesurat dels mòbils d’alguns regidors? Nosaltres vam diferenciar el consum del pagament. A les factures veiem que hi ha dos regidors amb un consum elevat com són Javier Sala i Lidia Llorens, al no estar aquesta persona, per respecte no vam dir res. Quan al regidor Javier Sala té 4 mesos amb un consum d’internet desmesurat, sols el mes d’agost el consum és de 2.947’00 €. Per suposat, sabíem que hi havia una bonificació, però així i tot vam preguntar a què es devia. Com tothom va poder escoltar en la ràdio, el regidor, va reconèixer eixe consum i ho va intentar justificar. Ara bé, va ser en premsa i no en el Ple, quan l’alcalde va dir que hi havia una equivocació i per això, l’empresa de telefonia els havia bonificat. Si la resposta era aquesta, perquè no ens la diuen en el Ple o després del Ple? Quants mòbils de substitució ha demanat l’Ajuntament en els últims mesos i qui usa eixos mòbils? - En vista de com s’està portant la gestió de la telefonia volem resposta a esta pregunta. En contractes com els que té un Ajuntament és fàcil sol·licitar un mòbil de substitució ( per pèrdua, trencament...) sense fer cap tipus de pagament.

Com vostès han pogut veure l’alcalde Juan Puchades la resposta que dona és que tot és “mentida” i per a demostrar-ho el que fa és una divisió absurda, ja que com es pot veure en la factura hi ha mòbil que no consumeix o no s’usa. El problema no és el consum o pagament del total, sinó quin ús fan unes persones concretes. Les nostres preguntes tenen una base documental (la informació que ens donen ells mateixos, el regidor que accepta els fets... les factures on es pot veure el consum desmesurat i les subscripcions), per tant, volem respostes clares i documentades. I si és mentida, qui menteix? El dijous dia 10 d'abril, la portaveu Lluïsa Gallego i el regidor Cristòbal Barceló es van reunir amb l’alcalde, el qual va insistir en les seues justificacions però no va aportar cap document. Nosaltres li vam tornar a plantejar les qüestions anteriors que precisen una explicació. Vam acordar en tornar-nos a reunir per aclarir les coses amb documents, però aquest tema no es pot considerar tancat. Fins ara l’alcalde Juan Puchades ha intentat desviar les qüestions importants, justificar l’actitud dels seus regidors i carregar contra nosaltres, però en les últimes declaracions a la premsa (Levante 12/04/14) l’alcalde ja no diu que tot és mentida, ara resulta que és un “error de la companyia” i que les “connexions són puntuals i anecdòtiques”.

Socialistes Benigànim - Butlletí Informatiu - Abril 2014  

Butlletí informatiu sobre les factures dels mòbils de l'ajuntament.

Socialistes Benigànim - Butlletí Informatiu - Abril 2014  

Butlletí informatiu sobre les factures dels mòbils de l'ajuntament.

Advertisement