Page 1


Què és el Congrés del PSC? El Congrés, segons els estatuts del nostre partit, és el màxim òrgan de decisió del PSC. El Congrés està conformat per delegats i delegades que han estat elegits i elegides per les diverses agrupacions i comissions sectorials del PSC d’arreu de Catalunya. Cadascuna d’aquestes agrupacions i sectorials es constitueix en una delegació (una delegació està conformada per un nombre determinat de delegats/des encapçalats per un o una cap de delegació).

Què és ser delegat/a? Ser delegat o delegada és quelcom més que poder assistir al Congrés: comporta l’enorme responsabilitat d’aprovar o refusar la gestió política, decidir el programa de treball del PSC durant els propers 4 anys i tenir la potestat, amb el seu vot, d’elegir la direcció del partit així com els seus òrgans interns, la vigència dels quals és de 4 anys.

diferents espais del recinte. Tots els i les participants hauran de portar-la penjada sempre en lloc visible. L’acreditació, a més de sistema identificatiu dels i les participants, és la tarja de votació que faran servir els delegats i les delegades per votar a les comissions. A banda, també servirà per accedir al servei de restaurant del Palau de Congressos per a tots aquells participants que hagin reservat i pagat de manera avançada els menús corresponents.

Què faig un cop acreditat? Un cop els i les participants estiguin en possessió de la seva credencial hauran d’adreçar-se al punt de lliurament de documentació situat a la planta 0 del Palau de Congressos. En aquest punt, els delegats i les delegades podran recollir la carpeta, la documentació general del Congrés (horari, reglament, plànols d’accés i de distribució dels espais del Congrés, etc.) i el document de treball a la Comissió en què hagin de participar.

Com exerceix el delegat aquestes responsabilitats durant el Congrés?

Cal tenir cura de no extraviar el material de treball, doncs no se’n trobarà enlloc més.

Mitjançant el vot personal intransferible. Tots els delegats i totes les delegades tenen una tarja de votació que els permetrà, durant diversos moments del Congrés (plenari i comissions), poder emetre el seu vot.

I després de recollir el material?

Quan i on tindrà lloc el Congrés? El 12è Congrés del PSC tindrà lloc els propers 16, 17 i 18 de desembre al Palau de Congressos de Catalunya (Avinguda Diagonal 661-667, de Barcelona). Les sessions s’iniciaran el divendres 16 de desembre a partir de les 9 hores, amb l’acreditació dels i les participants i clourà el diumenge 18 de desembre, amb el discurs de cloenda del Primer/a Secretari/a.

Què és el primer que he de fer? El divendres 16 de desembre, a partir de les 9, el recinte del Palau de Congressos obrirà les seves portes per tal que els i les participants puguin recollir la seva credencial. La tarda anterior, el/la cap de cada delegació podrà recollir al mateix Palau les credencials de la seva agrupació o sectorial (ho podrà fer de les 19 fins a les 21 hores del dijous 15 de desembre o bé el mateix divendres 16 de desembre a partir de les 9 hores). Serà, per tant, el/la cap de delegació el responsable de repartir entre els membres de la seva delegació les credencials. Els convidats i les convidades al Congrés hauran de ser ells mateixos els encarregats de recollir les seves credencials als taulells que hi haurà instal•lats al hall del Palau de Congressos.

És important l’acreditació? L’acreditació és la “clau” que tindran els/les participants per poder accedir al Palau de Congressos i als

Caldrà adreçar-se al Plenari. El Plenari (un amfiteatre amb prop de 2.000 localitats) és l’espai comú del Congrés on es desenvoluparà bona part dels debats i es prendran les decisions més importants. Al llarg de tot el cap de setmana, a la sala de plens, tindrà lloc la sessió d’inauguració del Congrés, l’informe i votació de la gestió de la Comissió Executiva que ha dirigit el partit els darrers tre anys i mig i la proclamació de la nova Comissió Executiva i dels diferents òrgans del partit. A la sala de plens no podràs seure en el lloc que vulguis: les diferents delegacions, distribuïdes per federacions i sectorials, tindran un espai assignat prèviament. A les portes del recinte hi haurà instal·lats diversos plànols informatius on podràs consultar quina és la teva ubicació.

Quin treball farem al Congrés? L’eix vertebrador d’un Congrés és la ponència marc. En aquest document, elaborat per una comissió redactora, queden reflectides les possibles línies polítiques a desenvolupar durant el proper mandat. Aquesta ponència marc ha estat debatuda en els darrers mesos per les diferents agrupacions i sectorials, que han estat les encarregades de fer les corresponents esmenes al text. Però no és fins el Congrés quan els delegats i les delegades tindran la potestat per acceptar o rebutjar les consideracions que les agrupacions i sectorials han formulat al text. A banda de la ponència marc, també es debatrà l’actualització dels Estatuts i del Codi Ètic del partit. Tot aquest debat tindrà lloc el 16 i el 17 de desembre. Cadascun dels delegats i delegades tindran assignada una de les cinc comissions de treball.


El mateix dissabte, un cop finalitzat el treball d’almenys dues de les comissions, es reprendran els treballs del ple del Congrés per tal de debatre i aprovar els dictàmens de cadascuna de les cinc comissions.

Com anirem a les comissions? L’assignació dels delegats, delegades, convidats i convidades a una comissió l’ha fet l’agrupació o sectorial corresponent al llarg de les darreres setmanes, segons les preferències de cadascun dels/de les participants i les disposicions del Reglament del Congrés. Prèviament, l’organització del Congrés haurà informat a cada delegat i delegada de la comissió a la qual ha estat assignat. Així mateix, la credencial que portarà indicarà la comissió a la qual pertany. Els delegats, delegades, convidats i convidades no podran canviar la comissió assignada. Els convidats i convidades que vulguin intervenir en el debat, hauran de demanar la paraula per escrit abans de l’inici de la comissió, especificant en quina esmena de la seva delegació vol realitzar la intervenció. Per fer-ho, hauran de recollir el formulari que l’organització tindrà disponible al Punt d’Informació de Congrés, i lliurar-ne un a la taula de la comissió indicant el punt del debat o número d’esmena en que tinguin interès en participar. Per permetre l’accés dels participants a cada comissió, el personal d’organització validarà la seva credencial amb un lector de codi de barres.

Què farem el diumenge? A primera hora del diumenge, els delegats i les delegades hauran d’emetre el seu vot per elegir els membres dels diferents òrgans del partit –entre aquests òrgans està la Comissió Executiva-. Durant un espai de dues hores, els delegats i les delegades tenen temps per emetre el seu vot. Per permetre l’accés a la sala de votacions, el personal d’organització validarà la seva credencial amb un lector de codi de barres. Hi haurà 5 urnes (una per cada òrgan a elegir). A partir de les 12 hores, es reprendrà la sessió a la sala de plens amb la lectura i votació de les resolucions del Congrés, la proclamació dels resultats de les votacions i l’acte de cloenda a càrrec del Primer/a Secretari/a del PSC.

Què fer durant el temps lliure? Al recinte del Congrés hi haurà un espai per descansar, per connectar-te a internet, estands per visitar de diverses entitats i associacions i una exposició de cartells dels 11 congressos que ha fet el partit. A banda, durant els tres dies hi haurà un servei de cafeteria i de restauració i un servei de guarderia (per qui opti per venir al Congrés amb els seus fills i/o filles).

On dormir? On puc deixar la maleta? Aquesta vegada no ha calgut habilitar el servei

d’autobusos per connectar el Palau de Congressos amb l’hotel dels participants perquè està just al costat. Juntament amb la contractació del Palau s’ha pogut negociar un preu molt avantatjós per les habitacions que l’organització del Congrés ha posat a disposició de tots els delegats i les delegades de les agrupacions i les sectorials que estan a més de 60 quilòmetres de distància de Barcelona per a les nits de divendres i dissabte. Els delegats i les delegades han d’haver informat les seves federacions del seu interès per allotjar-se a l’hotel del Congrés. L’assignació de les habitacions és aleatòria, tot i que –prèviament- s’ha pogut escollir l’acompanyant. L’entrada a les habitacions no es podrà realitzar fins les 14 hores de divendres 16 de desembre, però es podran deixar les maletes a la consigna de l’hotel. Si arribeu massa justos de temps, al Palau de Congressos també hi haurà habilitat un servei de guarda maletes, convenientment senyalitzat, al costat de la zona d’acreditació de convidats. Caldrà estar acreditats per tal de poder fer ús del servei.

Tinc un problema. Com resoldre’l? Per resoldre qualsevol dels dubtes o incidències que hi pugui haver durant el Congrés, els i les participants hauran de dirigir-se al Punt d’Atenció al Participant situat al hall del Palau de Congressos. En aquest espai els/les diversos/es membres de l’equip d’organització resoldran en el termini de temps més breu possible el dubte o la incidència dels i les participants.

Si vinc en cotxe, on puc aparcar? A les rodalies del Palau de Congressos hi ha diferents espais d’aparcament: al mateix Palau (a preu per hora, té places molt limitades), al pàrking de l’hotel Juan Carlos I (carrer de la Torre Melina, també a preu per hora) i un recinte d’aparcament no vigilat a l’Avinguda Albert Bastardas.

Serveis Telèfon de Congrés 93 364 44 81 Informació i atenció a participants: vestíbul del Palau de Congressos Consigna: vestíbul del Palau de Congressos Servei de guarderia: planta soterrani Servei mèdic: planta soterrani


Activitats complementàries Estands d’entitats i associacions: Escola de Formació Xavier Soto Esquerra Socialista Fundació Rafael Campalans Joventut Socialista de Catalunya Médicos sin fronteras Nou Cicle

Exposició: Els congressos del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) va constituir-se el 15-16/VII/1978. El CEDOC (Associació Centre d’Estudis i Documentació de la Comunicació) ha preparat una exposició dels cartells corresponents als congressos que ha celebrat i que es troba en els vestíbuls del Palau de Congressos.

Data

Lloc

Títol

I

15-16/ VII/ 1978

Barcelona. Palau de Congressos

“El Congrés de la Unitat Socialista”

II

4-6/ VII/ 1980

Barcelona. Palau de Congressos

“El projecte nacional dels treballadors”

III

28-31/ V/ 1982

Castelldefels. Hotel Playafels

“Mirant endavant”

Extr.

10/ VII/ 1983

Barcelona. Palau Blaugrana

“L’empenta del poble, per la Catalunya de tots”

IV

23-25/ XI/ 1984

Barcelona. Cotxeres de Sants

“Catalunya a l’esquerra”

V

11-13/ XII/ 1987

Barcelona. Pavelló Itàlia (Montjuïc)

“L’avenç socialista”

Extr.

6/ V/ 1989

Barcelona. Palau de Congressos

“L’esquerra que uneix Europa”

VI

12-14/ X/ 1990

Girona. Palau Firal

“A Punt per als 90”

Extr.

23/ XI/ 1991

Barcelona. Palau de Congressos

“Catalunya 92!”

VII

4-6/ II/ 1994

Sitges. Auditori Hotel Melià Gran Sitges “Noves respostes per a una nova època”

VIII

11-13/ X/ 1996

L’Hospitalet de Llobregat. La Farga

“La il•lusió i la força. Per Catalunya i el progrés”

IX

16-18/ VI/ 2000

Barcelona. Palau de Congressos

“Innovació”

X

23-25/ VII/ 2004

Barcelona. Palau de Congressos

“El partit de la majoria”

XI

18-20/ VII/ 2008

Barcelona. Palau de Congressos

“La Catalunya que sap on va”

Extr.: Extraordinari


Horaris del Congrés Dijous 15 de desembre De 19 a 21 hores

Acreditació de Caps de Delegació al Palau de Congressos.

Divendres 16 de desembre A les 9 hores

Acreditació de Caps de Delegació al Palau de Congressos, membres dels òrgans del Partit i convidats i convidades al Palau de Congressos, i lliurament de material.

A partir de les 11 hores Inauguració de l’12è Congrés del PSC. Dictamen de la Comissió de Credencials. Benvinguda i constitució a càrrec del Secretari d’Organització. Elecció de la Mesa del Congrés. Salutació del/de la president/a del Congrés. Salutacions convidats/des. Informe polític. A les 14 hores

Dinar.

A les 16 hores

Represa de la sessió: Informes de gestió de la Comissió Executiva, del Consell Nacional i de les Comissions de Garanties, Control Financer i Registre d’Interessos. Debat i votació. Constitució de les Comissions de Treball.

s”

és”

Dissabte 17 de desembre A partir de les 9 hores Treball en Comissions. A les 14 hores

Dinar.

A les 16 hores

Represa de la sessió.

Al llarg de la tarda

Debat i aprovació dels dictàmens de les Comissions de Treball en Plenari.

Diumenge 18 de desembre De 9 a 11 hores

Votacions de les Candidatures a la Comissió Executiva i altres òrgans del Partit.

A les 12 hores

Represa de la sessió: Resolucions. Proclamació dels resultats. Cloenda.


PUNT DE TROBADA PUNT LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ

EXPOSICIÓ


ENDAVANT

5

ESTANDS

(Disponible dissabte i diumenge)


Reglament del 12è Congrés / Reglamento del 12º Congreso I. CONVOCATÒRIA I CONSTITUCIÓ

I. CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN

a) DE LA CONVOCATÒRIA I CONSTITUCIÓ.

a) DE LA CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN.

Art.1. El Congrés ordinari o extraordinari serà convocat d’acord amb allò que estableix l’article sis dels Estatuts.

Art.1. El Congreso ordinario o extraordinario será convocado de acuerdo con lo que establece el artículo seis de los Estatutos.

Art.2. El Congrés estarà constituït per:

Art.2. El Congreso estará constituido por:

a) Els/les delegats/delegades elegits/elegides per les Agrupacions en funció del nombre de militants.

a) Los/las delegados/delegadas elegidos/elegidas por las Agrupaciones en función del número de militantes.

b) Els delegats/delegades elegits/elegides per les Organitzacions Sectorials d’acord amb l’article sis dels Estatuts.

b) Los/las delegados/delegadas elegidos/elegidas por las Organizaciones Sectoriales de acuerdo con el artículo seis de los Estatutos.

c) Els/les representats de les Comissions Adherides d’acord amb allò que estableixin els Convenis de Cooperació.

c) Los/las representantes de las Comisiones Adheridas de acuerdo con lo que establecen los Convenios de Cooperación.

d) Els/les membres de la Comissió Executiva del Partit, Consell Nacional, Comissió de Garanties, Comissió de Control Financer i Comissió de Registre d’Interessos, els/les quals en cas de no ser delegats/delegades, podran participar en el Congrés en els casos que en el mateix s’estableixi, amb veu però sense vot.

d) Los/las miembros de la Comisión Ejecutiva del Partido, Consell Nacional, Comisión de Garantías, Comisión de Control Financiero y Comisión de Registro de Intereses, los/las cuales en caso de no ser delegados/delegadas, podrán participar en el Congreso en los casos que en el mismo se establezcan, con voz pero sin voto.

e) 10 representants de la Joventut Socialista de Catalunya amb veu però sense vot.

e) 10 representantes de la Joventut Socialista de Catalunya con voz pero sin voto.

El conjunt de delegats/delegades d’una Agrupació, Comissió Sectorial o Organització Adherida constitueix una delegació.

El conjunto de delegados/delegadas de una Agrupación, Comisión Sectorial u Organización Adherida constituyen una delegación.

Art.3. El Congrés quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan el nombre de delegacions acreditades representin la meitat més un/una dels/de les militants del Partit.

Art. 3. El Congreso quedará válidamente constituido en primera convocatoria cuando el número de delegaciones acreditadas representen la mitad más uno/una de los/las militantes del Partido.

Si no es reunís el quòrum indicat, el Congrés quedarà vàlidament constituït en segona convocatòria dues hores més tard, sigui quin sigui el nombre de delegacions i de militants representats/representades, si així ho decideix la majoria simple dels/de les delegats/delegades presents.

Si no se reuniese el quórum indicado, el Congreso quedará válidamente constituido en segunda convocatoria dos horas más tarde, sea cual sea el número de delegaciones y de militantes representados/representadas, si así lo decide la mayoría simple de los/las delegados/delegadas presentes.

b) DE LA COMISSIÓ DE CREDENCIALS

b) DE LA COMISIÓN DE CREDENCIALES

Art.4. Per acreditar les delegacions i aprovar el nombre de delegats/delegades i de mandats corresponents a cada delegació, es constituirà una Comissió de Credencials. La Comissió de Credencials estarà integrada per: dos/dues responsables de la Secretaria d’Organització i Finances, dos/dues membres del Consell Nacional elegits/elegides per aquest i un/una delegat/delegada per cada una de les dues primeres delegacions que arribin al Congrés.

Art. 4. Para acreditar las delegaciones y aprobar el número de delegados/delegadas y de mandatos correspondientes a cada delegación, se constituirá una Comisión de Credenciales. La Comisión de Credenciales estará integrada por: dos responsables de la Secretaría de Organización y Finanzas, dos miembros del Consell Nacional elegidos/elegidas por este y un/una delegado/delegada por cada una de las dos primeras delegaciones que lleguen al Congreso.

Art.5. La Comissió de Credencials comprovarà que el nombre de delegats/delegades i de mandats assignats a cada delegació correspongui al cens de militants que figuri en el dictamen elaborat per la Comissió Executiva del Partit i ratificat pel Consell Nacional en la sessió de convocatòria. Efectuada la comprovació, la Comissió de Credencials acreditarà a les delegacions i lliurarà al/a la cap de delegació la seva identificació en què es consignarà el nombre de mandats, així com la targeta de votació dels/de les delegats/delegades.

Art. 5. La Comisión de Credenciales comprobará que el número de delegados/delegadas y de mandatos asignados a cada delegación corresponda al censo de militantes que figura en el dictamen elaborado por la Comisión Ejecutiva del Partido y ratificado por el Consell Nacional en la sesión de convocatoria. Efectuada la comprovación, la Comisión de Credenciales acreditará a las delegaciones y entregará al/a la cabeza de delegación su identificación, en la que se consignará el número de mandatos, así como la tarjeta de votación de los/las delegados/delegadas.

Art.6. Les discrepàncies entre una delegació i la Comissió de Credencials seran traslladades a la Mesa del Congrés, que les resoldrà. Hi haurà la possibilitat de recórrer al Ple.

Art. 6. Las discrepancias entre una delegación y la Comisión de Credenciales serán traspasadas a la Mesa del Congreso, que las resolverá. Habrá la posibilidad recurrir al Pleno.


Reglament del 12è Congrés / Reglamento del 12º Congreso

II. MESA DEL CONGRÉS

II. MESA DEL CONGRESO

Art.7. L’obertura del Congrés correspon a la Comissió Executiva sortint que actuarà de Mesa provisional i fixarà, d’acord amb la Mesa del Consell Nacional, l’Ordre del Dia de la primera sessió, en la qual figuraran el dictamen de la Comissió de Credencials, l’elecció de la Mesa i l’aprovació de l’Ordre del Dia definitiu.

Art.7. La apertura del Congreso corresponde a la Comisión Ejecutiva saliente, que actuará de Mesa provisional y fijará, de acuerdo con la Mesa del Consell Nacional, el Orden del Día de la primera sesión, en la cual figuran el dictamen de la Comisión de credenciales, la elección de la Mesa y la aprobación del Orden del Día definitivo.

Art.8. Per presidir el Congrés s’elegirà una Mesa d’entre els/ les delegats/des, integrada per un/una president/presidenta, dos/dues vicepresidents/vicepresidentes, dos/dues secretaris/secretàries d’Actes i dos/dues secretaris/secretàries de Notes. L’elecció dels/de les membres de la Mesa es realitzarà per votació ordinària dels/de les delegats/delegades, votant independentment cada un dels càrrecs i resultaran elegits/ elegides els/les candidats/candidates que hagin obtingut major nombre de vots. Qualsevol membre de la Mesa podrà ser substituït/substituïda quan així ho decideixi la majoria absoluta del Congrés.

Art. 8. Para presidir el Congreso se elegirá una Mesa de entre los/las delegados/delegadas, integrada por un/una presidente/presidenta, dos vicepresidentes/vicepresidentas, dos secretarios/secretarias de Actas y dos secretarios/secretarias de Notas. La elección de los/las miembros de la Mesa se realizará por votación ordinaria de los/las delegados/delegadas, votando independientemente cada uno de los cargos, y resultaran elegidos/elegidas los/las candidatos/candidatas que hayan obtenido mayor número de votos. Cualquier miembro de la Mesa podrá ser sustituido/sustituida cuando así lo decida la mayoría absoluta del Congreso.

Art.9. La Mesa tindrà per missió dirigir els debats, fixar l’ordre de les deliberacions i fer complir les disposicions del present Reglament, interpretant-lo o suplint-lo en casos de dubte o omissió.

Art. 9. La Mesa tendrá por misión dirigir los debates, fijar el orden de las deliberaciones y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento, interpretándolo o supliéndolo en caso de duda u omisión.

Art.10. La Mesa del Congrés podrà autoritzar la intervenció en Comissió o en Ple de persones convidades al Congrés, d’acord amb allò que s’estableix en el títol corresponent d’aquest Reglament.

Art. 10. La Mesa del Congreso podrá autorizar la intervención en Comisión o en Pleno de personas invitadas al Congreso, de acuerdo con lo que se establece en el título correspondiente de este Reglamento.

Art.11. La Mesa fixarà l’Ordre del Dia de cada sessió d’acord amb l’Ordre del Dia del Congrés que s’hagi aprovat, i fixarà la durada de cada sessió i debat. A la finalització de cada sessió es reunirà la Mesa per elaborar l’Ordre del Dia de la sessió següent que no podrà ésser modificat si no és per decisió majoritària del Congrés.

Art. 11. La Mesa fijará el Orden del Día de cada sesión de acuerdo con el Orden del Día del Congreso que se haya aprobado, y fijará la duración de cada sesión y debate. A la finalización de cada sesión se reunirá la Mesa para elaborar el Orden del Día de la siguiente sesión, que no podrá ser modificado si no es por decisión mayoritaria del Congreso.

Art.12. Dels acords i resolucions del Congrés s’aixecarà l’Acta corresponent consignant-hi el resultat de les votacions sobre els mateixos. Per ésser vàlida l’Acta haurà d’ésser signada pel/per la president/presidenta i els/les dos/dues secretaris/secretàries d’Actes.

Art. 12. De los acuerdos y resoluciones del Congreso se levantará el Acta correspondiente, consignando el resultado de las votaciones sobre los mismos. Para ser válida, el Acta tendrá que ser firmada por el/la presidente/presidenta y los/las dos secretarios/secretarias de Actas.

Art.13. Els/les membres de la Mesa, quan desitgin intervenir en els debats, abandonaran el seu lloc i se situaran entre els/les delegats/delegades, incorporant-se a la seva funció només quan hagi acabat el debat sobre el punt en què varen intervenir.

Art. 13. Los miembros de la Mesa, cuando deseen intervenir en los debates, abandonaran su sitio y se situarán entre los/ las delegados/delegadas, incorporándose a su función sólo cuando haya acabado el debate sobre el punto en el que hayan intervenido.

Art.14. Els/les membres de la Mesa del Consell Nacional i de la Comissió Executiva assistiran a la Mesa del Congrés quan siguin requerits per aquesta, tant en el curs de les sessions, com en aquelles qüestions que interessin per a la bona marxa del Congrés.

Art. 14. Los/las miembros de la Mesa del Consell Nacional y de la Comisión Ejecutiva asistirán a la Mesa del Congreso cuando sean requeridos por esta, tanto en el curso de las sesiones como en aquellas cuestiones que interesen para la buena marcha del Congreso.


Reglament del 12è Congrés / Reglamento del 12º Congreso

III. VOTACIONS

III. VOTACIONES

Art.15. Els acords, resolucions i eleccions del Ple del Congrés es poden decidir:

Art.15. Los acuerdos, resoluciones y elecciones del Pleno del Congreso se pueden decidir:

a) Per aclamació quan la totalitat dels/de les delegats/ delegades o delegacions es manifesti favorable a la mateixa.

a) Por aclamación, cuando la totalidad de los/las delegados/ delegadas o delegaciones se manifieste favorable a la misma.

b) Per votació ordinària dels/de les delegats/delegades, aixecant les targetes de votació primer els/les que aproven, després els/les que desaproven i, finalment, els/les que s’abstenen.

b) Por votación ordinaria de los/las delegados/delegadas, levantando las tarjetas de votación primero los/las que aprueban, después los/las que desaprueban y, finalmente, los/las que se abstienen.

Si existís algun dubte pel que fa al resultat, el/la president/presidenta sol•licitarà al Servei de Recompte de Vots que comptabilitzi els/les delegats/delegades que aproven, després els/les que desaproven i, per últim, els/les que s’abstenen.

Si existiese alguna duda respecto al resultado, el/la presidente/presidenta solicitará al Servicio de Recuento de Votos que contabilice a los/las delegados/delegadas que aprueban, después a los/las que desaprueban y, por último, a los/las que se abstienen.

c) Per votació secreta dels/de les delegats/delegades en els casos en què així es contempla en aquest Reglament.

c) Por votación secreta de los/las delegados/delegadas en los casos en que así se contempla en este Reglamento.

d) Per votació nominal de delegacions en els casos en què sigui sol•licitada per un nombre de delegacions no inferior a trenta sempre que representin més del cinquanta per cent dels mandats acreditats al Congrés, o bé per un cinquanta per cent dels/de les delegats/delegades mitjançant un escrit dirigit a la Mesa del Congrés. Aquesta cridarà per ordre alfabètic a les delegacions, les quals indicaran llur vot a favor, en contra o abstenció, computant-se a efectes d’escrutini el nombre de mandats de cada delegació.

d)Por votación nominal de delegaciones en los casos en que sea solicitada por un número de delegaciones no inferior a treinta siempre que representen más del cincuenta por ciento de los mandatos acreditados en el Congreso, o bien por un cincuenta por ciento de los/las delgados/delegadas mediante un escrito dirigido a la Mesa del Congreso. Ésta llamará por orden alfabético a las delegaciones, las cuales indicarán su voto a favor, en contra o abstención, computándose a efectos de escrutinio el número de mandatos de cada delegación.

Iniciada una votació no podrà interrompre’s per cap causa ni es concedirà la paraula a cap delegat/delegada. Aquesta votació podrà ser secreta en els casos en què així es contempla en aquest Reglament.

Iniciada una votación no podrá interrumpirse por ninguna causa ni se concederá la palabra a ningún/a delegado/delegada. Esta votación podrá ser secreta en los casos que así se contemplan en este Reglamento.

Art.16. Les delegacions, en funció de les seves dimensions, es dotaran de mecanismes de coordinació i informació que permetin conèixer, en tot moment, l’opinió dels/de les seus/ seves delegats/delegades i informar-los/les adequadament.

Art. 16. Las delegaciones, en función de sus dimensiones, se dotarán de mecanismos de coordinación y información que permitan conocer, en todo momento, la opinión de sus delegados/delegadas e informarlos adecuadamente.

El/la portaveu i/o cap de delegació serà elegit/elegida pel Plenari dels/de les delegats/delegades, podent ser revocat/ revocada en qualsevol moment per la majoria dels/de les delegats/delegades.

El/la portavoz i/o cabeza de delegación será elegido/elegida por el Plenario de los/las delegados/delegadas, pudiendo ser revocada en cualquier momento por la mayoría de los/las delegados/delegadas.

Art.17. Per a un millor funcionament i rapidesa en el còmput de les votacions existirà un Servei de Recompte de Vots sota l’autoritat directa del/de la president/presidenta del Congrés.

Art. 17. Para un mejor funcionamiento y rapidez en el cómputo de las votaciones existirá un Servicio de Recuento de Votos bajo la autoridad directa del/de la Presidente/Presidenta del Congreso.

IV. GESTIÓ DELS ÒRGANS DEL PARTIT

IV. GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL PARTIDO

Art.18. En debatre’s la gestió, la Memòria es donarà per llegida, ajustant-se els debats al següent procediment:

Art.18. Al debatirse la gestión, la Memoria se dará por leída, ajustándose los debates al siguiente procedimiento.

a) L’òrgan del Partit la gestió del qual es debati, realitzarà l’exposició de la mateixa.

a) El órgano del Partido la gestión del cual se debata, realizará la exposición de la misma.

b) Finalitzada l’exposició, la Presidència obrirà el debat donant la paraula a les delegacions no conformes amb la totalitat de la gestió, i després a les no conformes amb part d’ella, per tal que manifestin les seves al•legacions.

b) Finalizada la exposición, la Presidencia abrirá el debate dando la palabra a las delegaciones no conformes con la totalidad de la gestión, y después a las no conformes con parte de ella, para que manifiesten sus alegaciones.

Vint-i-cinc delegats/delegades podran demanar que en aquest debat intervingui un/una delegat/delegada en el seu nom. La petició s’haurà de formular mitjançant un escrit di-

Veinticinco delegados/delegadas podrán pedir que en este debate intervenga un/una delegado/delegada en su nombre. La petición se tendrá que formular mediante un escrito dirigi-


Reglament del 12è Congrés / Reglamento del 12º Congreso

rigit a la Mesa del Congrés i signat per tots/totes i cadascun/ cadascuna dels/de les sol•licitants. Un/una delegat/delegada només podrà signar un escrit d’aquesta mena.

do a la Mesa del Congreso y firmado por todos/todas y cada uno/una de los/las solicitantes. Un/una delegado/delegada sólo podrá firmar un escrito de este tipo.

També podran intervenir a través d’un/una portaveu els corrents d’opinió constituïts abans de la convocatòria del Congrés.

También podrán intervenir a través de un/una portavoz las corrientes de opinión constituidas antes de la convocatoria del Congreso.

c) Acabades les intervencions de les delegacions, intervindrà l’òrgan del Partit del qual es tracti a través dels/de les representants que acordi.

c) Acabadas las intervenciones de las delegaciones, intervendrá el órgano del Partido del cual se trate a través de los/las representantes que se acuerde.

d) La Presidència, per votació ordinària dels/de les delegats/delegades, posarà a votació l’aprovació o el rebuig de la totalitat de la gestió. En el cas que ho sol•licitin per escrit deu o més delegacions que representin el vint per cent dels mandats o bé un vint per cent dels/de les delegats/delegades es podrà votar per separat un aspecte concret de la gestió, un cop efectuada la votació a la globalitat i sense que s’estableixi per això un nou debat. Aquesta votació podrà ésser secreta en els casos en què així es contempla en aquest Reglament.

La Presidencia, por votación ordinaria de los/las delegados/ delegada pondrá a votación la aprobación o el rechazo de la totalidad de la gestión. En el caso que se lo soliciten por escrito diez o más delegaciones que representen el veinte por ciento de los mandatos o bien un veinte por ciento de los/las delegados/delegadas, se podrá votar por separado un aspecto concreto de la gestión, una vez efectuada la votación a la globalidad y sin que se establezca por ello un nuevo debate. Esta votación podrá ser secreta en los casos que así se contempla en este Reglamento.

V. PONÈNCIES

V. PONENCIAS

a) CONSTITUCIÓ

a) CONSTITUCIÓN

Art.19. En el primer dia del Congrés la Mesa establirà les ponències que debatran les proposicions i esmenes trameses per les Agrupacions d’acord amb allò que s’estableix a l’article 6 dels Estatuts.

Art.19. El primer día del Congreso la Mesa establecerá las ponencias que debatirán las proposiciones y enmiendas enviadas por las Agrupaciones de acuerdo con lo que se establece en el artículo 6 de los Estatutos.

Les ponències tindran per missió elaborar un dictamen que serà presentat al Ple del Congrés, i defensat pel/per la ponent que la mateixa ponència designi.

Las ponencias tendrán por misión elaborar un dictamen que será presentado al Pleno del Congreso y defendido por el/la ponente que la misma ponencia designe.

Art.20. Les ponències estaran constituïdes pels/per les delegats/delegades inscrits/inscrites a les mateixes. A tal efecte, els/les caps de delegació lliuraran a la Mesa del Congrés les propostes d’inscripció dels/de les seus/seves delegats/delegades. La Mesa els/les distribuirà entre les diferents ponències atenent aquestes propostes i garantint una distribució equilibrada de les diferents delegacions. A tal efecte:

Art. 20. Las ponencias estarán constituidas por los/las delegados/delegadas inscritos/inscritas en las mismas. A tal efecto, los/las cabeza de delegación entregaran a la Mesa del Congreso las propuestas de inscripción de sus delegados/ delegadas. La Mesa los/las distribuirá entre las diferentes ponencias atendiendo estas propuestas y garantizando una distribución equilibrada de las diferentes delegaciones. A tal efecto:

a) en el cas de les delegacions amb nombre de delegats/ delegades superior al de les ponències, els/les seus/seves delegats/delegades es distribuiran de forma que es garanteixi aquest equilibri;

a) En el caso de las delegaciones con número de delegados/ delegadas superior al de las ponencias, sus delegados/delegadas se distribuirán de forma que se garantice este equilibrio;

b) en el cas de les delegacions amb nombre de delegats/ delegades inferior al de les ponències, aquestes es consideraran agrupades per Federacions als efectes de complir el criteri anterior.

b) En el caso de las delegaciones con número de delegados/ delegadas inferior al de las ponencias, éstas se considerarán agrupadas por Federaciones al efecto de cumplir el criterio anterior.

Un/una mateix/mateixa delegat/delegada no podrà inscriu– re’s a més d’una ponència. A les ponències cada delegat/ delegada tindrà un vot.

Un/una mismo/misma delegado/delegada no podrá inscribirse en más de una ponencia. En las ponencias cada delegado/ delegada tendrá un voto.

Els/les membres de la Comissió Executiva podran participar a totes les ponències amb veu però sense vot, sense consumir torn per a aclariments i consumint torn en els altres casos.

Los/las miembros de la Comisión Ejecutiva podrán participar en todas las ponencias con voz pero sin voto, sin consumir turno para aclaraciones y consumiendo turno en los otros casos.

Els/les membres del Consell Nacional, Comissió de Garanties i Comissió de Control Financer que no siguin delegats/delegades podran inscriure’s només a una ponència, amb veu però sense vot.

Los/las miembros del Consell Nacional, Comisión de Garantías y Comisión de Control Financiero que no sean delegados/ delegadas podrán inscribirse sólo a una ponencia, con voz pero sin voto.


Reglament del 12è Congrés / Reglamento del 12º Congreso

b) DELS DEBATS A LA PONÈNCIA

b) LOS DEBATES EN LA PONENCIA

Art.21. Un cop constituïdes les ponències, es procedirà a l’elecció per majoria simple d’un/una president/presidenta, un/una moderador/moderadora i dos/dues secretaris/secretàries d’Actes que constituiran la Mesa.

Art. 21. Una vez constituidas las ponencias, se procederá a la elección por mayoría simple de un/una presidente/presidenta, un/una moderador/moderadora/ y dos secretarios/secretarias de Actas, que constituirán la Mesa.

Art.22. La ponència examinarà, en primer lloc, totes les proposicions trameses que tinguin relació amb l’objecte de la mateixa, i elegiran, d’entre totes, la proposició o proposicions que constituiran el text base. Els temps de paraules, en aquest cas, no podran excedir de quinze minuts pels torns a favor o en contra, de cinc minuts per a rectificacions i de tres minuts per a les al•lusions.

Art. 22. La ponencia examinará, en primer lugar, todas las propuestas enviadas que tengan relación con el objeto de la misma, y elegirán, de entre todas, la propuesta o propuestas que constituirán el texto base. Los tiempos de palabras, en este caso, no podrán exceder de los quince minutos para los turnos a favor o en contra, de cinco minutos para las rectificaciones y de tres minutos para las alusiones.

Art.23. Una vegada escollit el text base la ponència el debatrà punt per punt o article per article. El debat es realitzarà sobre les proposicions i esmenes a què fa referència l’article dinou d’aquest Reglament. Només en casos excepcionals, i a judici de la Mesa, podran presentar-se esmenes “in voce”.

Art. 23. Una vez escogido el texto base, la ponencia lo debatirá punto por punto o artículo por artículo. El debate se realizará sobre las propuestas y enmiendas a que hade referencia el artículo diecinueve de este Reglamento. Sólo en casos excepcionales, a juicio de la Mesa, podrán presentarse enmiendas “in voce”.

Els temps de paraules a la ponència no podran excedir de cinc minuts pels torns a favor i en contra, de tres minuts per a les rectificacions i de dos minuts per a les al•lusions. La Mesa, d’acord amb la naturalesa del debat i del nombre d’intervencions, podrà limitar els torns a favor i en contra, així com el temps de paraula.

Los tiempos de palabras en la ponencia no podrán exceder de cinco minutos para los turnos a favor y en contra, de tres minutos para las rectificaciones y de dos minutos para las alusiones. La Mesa, de acuerdo con la naturaleza del debate y del número de intervenciones, podrá limitar los turnos a favor y en contra, así como el tiempo de palabra.

Art.24. El debat finalitzarà amb l’elaboració d’un dictamen i la ponència elegirà en el seu si el/la ponent que el defensarà en el Ple del Congrés.

Art. 24. El debate finalizará con la elaboración de un dictamen y la ponencia elegirá de entre sus miembros el/la ponente que lo defenderá en el Pleno del Congreso.

Art.25. Les esmenes, totals o parcials, s’adjuntaran al dictamen quan obtinguin més del vint-i-cinc per cent de vots dels/de les delegats/delegades inscrits/inscrites en la ponència o bé quan ho sol•licitin per escrit vint ó més delegacions que representin el trenta per cent dels mandats representats o bé un mínim del trenta per cent dels/de les delegats/delegades.

Art. 25. Las enmiendas, totales o parciales, se adjuntarán al dictamen cuando obtengan más del veinticinco por ciento de los votos de los/las delegados/delegadas inscritos/inscritas en la ponencia o bien cuando lo soliciten por escrito veinte o más delegaciones que representen el treinta por ciento de los mandatos representados o bien un mínimo del treinta por ciento de los/las delegados/delegadas.

Perquè es pugui manifestar aquest suport de les delegacions s’establirà un termini mínim de dues hores entre el final de la ponència i el debat en Ple.

Para que se pueda manifestar este apoyo de las delegaciones se establecerá un plazo mínimo de dos horas entre el final de la ponencia y el debate en el Pleno.

Les esmenes a la totalitat exigeixen la presentació d’un text alternatiu. Les esmenes parcials podran ésser d’addició quan afegeixin un text, de substitució quan ofereixin un text que substitueixi, o de supressió quan plantegin la supressió d’un punt o article.

Las enmiendas a la totalidad exigen la presentación de un texto alternativo. Las enmiendas parciales podrán ser de adición cuando añaden un texto, de sustitución cuando ofrecen un texto que sustituya, o de supresión cuando planteen la supresión de un punto o artículo.

Art.26. El dictamen de la ponència serà lliurat a la Mesa del Congrés amb les esmenes adjuntades al mateix per a la seva impressió i tramesa a les delegacions.

Art. 26. El dictamen de la ponencia será entregado a la Mesa del Congreso con las enmiendas adjuntadas al mismo para su impresión i distribución entre las delegaciones.

VI. PLE DEL CONGRÉS

VI. PLENO DEL CONGRESO

a) CONSTITUCIÓ

a) CONSTITUCIÓN

Art.27. El Ple del Congrés estarà constituït pels/per les delegats/delegades de les Agrupacions, Comissions Sectorials i de les Organitzacions Adherides, que ocuparan un seient

Art.27. El Pleno del Congreso estará constituido por los/las delegados/delegadas de las Agrupaciones, Comisiones Sectoriales o de las Organizaciones Adheridas, que ocuparán un


Reglament del 12è Congrés / Reglamento del 12º Congreso

fix durant totes les sessions, agrupats per delegacions. Les delegacions s’asseuran agrupades per Federacions i dins d’elles per ordre alfabètic.

asiento fijo durante todas las sesiones, agrupados por delegaciones. Las delegaciones se sentarán agrupadas por Federaciones y dentro de ellas por orden alfabético.

b) DELS DEBATS DE LES PONÈNCIES EN EL PLE

b) DE LOS DEBATES DE LAS PONENCIAS EN EL PLENO

Art.28. El debat en el Ple començarà amb la presentació del dictamen de la ponència i de les esmenes totals o parcials adjuntades al mateix. Tot seguit es passarà a la presa en consideració de les mateixes d’acord amb el procediment següent:

Art.28. El debate en el Pleno empezará con la presentación del dictamen de la ponencia y de las enmiendas totales o parciales adjuntadas al mismo. A continuación se pasará a la toma en consideración de las mismas de acuerdo con el procedimiento siguiente:

a) En primer lloc es debatran les esmenes a la totalitat amb un torn a favor i l’altre en contra de, com a màxim, quinze minuts cada un. A favor de l’esmena intervindrà el/la delegat/delegada designat/designada pels/per les que l’han proposat d’acord amb l’article vint-i-cinc.

a) En primer lugar se debatirán las enmiendas a la totalidad con un turno a favor y otro en contra de, como máximo, quince minutos cada uno. A favor de la enmienda intervendrá el/ la delegado/delegada designado/designada por los/las que la han propuesto de acuerdo con el artículo 25.

En contra de l’esmena intervindrà el/la delegat/delegada designat/designada per la ponència.

En contra de la enmienda intervendrá el/la delegado/delegada designado/designada por la ponencia.

Si l’esmena a la totalitat és rebutjada es passarà directament a discutir el text del dictamen. Si és acceptada s’obrirà un període d’una hora per formular esmenes al text alternatiu que hauran de complir els requisits de l’article vint-i-cinc.

Si la enmienda a la totalidad es rechazada se pasará directamente a discutir el texto del dictamen. Si es aceptada se abrirá un periodo de una hora para formular enmiendas al texto alternativo que tendrán que cumplir los requisitos del artículo veinticinco.

b) En segon lloc, es debatran les esmenes parcials començant per les esmenes de supressió, després les de substitució i finalment les d’addició amb torns a favor i en contra de cinc minuts cada un. Una vegada finalitzat el debat de l’esmena es procedirà a la seva votació.

b) En segundo lugar, se debatirán las enmiendas parciales, empezando por las enmiendas de supresión, después las de substitución y finalmente las de adición, con turnos a favor y en contra de cinco minutos cada uno. Una vez finalizado el debate de la enmienda se procederá a su votación.

c) En els debats en el Ple les intervencions per rectificació i al•lusió no podran excedir de tres minuts.

c) En los debates en el Pleno las intervenciones para rectificación y por alusión no podrán exceder de tres minutos.

Art. 29. Finalitzat el debat sobre el dictamen de la ponència, la Mesa el sotmetrà a votació consignant-se a l’Acta el resultat de la mateixa.

Art.29. Finalizado el debate sobre el dictamen de la ponencia, la Mesa lo someterá a votación consignándose en el Acta el resultado de la misma.

Art. 30. Els/les membres de la Comissió Executiva sortint podran intervenir en els debats, sense consumir torn per a aclariments i consumint torn en els altres casos.

Art. 30. Los/las miembros de la Comisión Ejecutiva saliente podrán intervenir en los debates, sin consumir turno para aclaraciones, y consumiendo turno en los otros casos.

VII. ELECCIONS I VOTACIONS

VII. ELECCIONES Y VOTACIONES

Art.31. Aprovats els Estatuts del Partit, s’obrirà el període electoral per a procedir a l’elecció dels nous òrgans.

Art.31. Aprobados los Estatutos del Partido, se abrirá el periodo electoral para proceder a la elección de los nuevos órganos.

A tal efecte, la Mesa establirà les urnes, les paperetes de votació, l’hora i el lloc de les votacions així com el termini per a la presentació de les candidatures per a cada un dels òrgans de direcció i execució.

A tal efecto, la Mesa establecerá las urnas, las papeletas de votación, la hora y el lugar de las votaciones, así como el plazo para la presentación de candidaturas para cada uno de los órganos de dirección y ejecución.

Les candidatures dels òrgans de direcció i de la Comissió Executiva del Partit hauran d’ésser totals i hauran de ser presentades per un mínim de vint o més delegacions que representin al menys el vint per cent dels/de les delegats/delegades.

Las candidaturas de los órganos de dirección y de la Comisión Ejecutiva del Partido tendrán que ser totales y tendrán que ser presentadas por un mínimo de veinte o más delegaciones que representen al menos el veinte por ciento de los/las delegados/delegadas.

Art.32. L’elecció de la Comissió Executiva del Partit, de la Comissió de Garanties, de la Comissió de Control Financer, de la Comissió de Registre d’Interessos i del/de la president/ presidenta del Consell Nacional s’efectuarà per votació secreta dels/de les delegats/delegades d’acord amb allò que estableixen els Estatuts. En el cas de presentar-se una única

Art.32. La elección de la Comisión Ejecutiva del Partido, de la Comisión de Garantías, de la Comisión de Control Financiero, de la Comisión de Registro de Intereses y del presidente/ presidenta del Consell nacional se efectuará por votación secreta de los/las delegados/delegadas de acuerdo con aquello que establecen los Estatutos. En el caso de presentarse una


Reglament del 12è Congrés / Reglamento del 12º Congreso

candidatura els/les delegats/delegades hauran d’omplir la papereta de vot i en aquesta hauran d’incloure el nom de cada un/una dels/de les candidats/candidates que vota per a cada un dels llocs a cobrir, essent possible el vot en blanc. En el cas de presentar-se més d’una candidatura es votarà mitjançant llistes tancades.

única candidatura, los/las delegados/delegadas tendrán que rellenar la papeleta de voto y en ella tendrán que incluir el nombre de cada uno/una de los/las candidatos/candidatas que vota para cada uno de los puestos a cubrir, siendo posible el voto en blanco. En el caso de presentarse más de una candidatura se votará mediante listas cerradas.

Art.33. El Congrés designarà una Comissió d’Escrutini formada per cinc delegats/delegades de diferents delegacions que serà presidida pel/per la president/presidenta del Congrés, i actuarà com a secretari/secretària de la mateixa un/ una secretari/secretària d’Actes de la Mesa. Les paperetes de vot seran destruïdes per la Comissió d’Escrutini un cop proclamats els resultats públicament i si no s’ha formulat cap reclamació.

Art. 33. El Congreso designará una Comisión de Escrutinio formada por cinco delegados/delegadas de diferentes delegaciones que será presidida por el/la presidente/presidenta del Congreso, y actuará como secretario/secretaria de la misma un/una secretario/secretaria de Actas de la Mesa. Las papeletas de votación serán destruidas por la Comisión de Escrutinio una vez proclamados los resultados públicamente y si no se ha formulado ninguna reclamación.

Art.34. Quan ho sol•licitin al menys vint delegacions que representin un trenta per cent dels mandats al Congrés o quan ho sol•liciti el trenta per cent dels/de les delegats/ delegades, qualsevol de les votacions de Ple o Comissió establertes en aquest Reglament haurà de tenir el caràcter de secreta.

Art. 34. Cuando lo soliciten al menos veinte delegaciones que representen un treinta por ciento de los mandatos del Congreso o cuando lo solicite el treinta por ciento de los/las delegados/delegadas, cualquiera de las votaciones de Pleno o Comisión establecidas en este Reglamento tendrá que tener el carácter de secreta.

VIII. CONVIDATS/DES AL CONGRÉS

VIII. INVITADOS/INVITADAS AL CONGRESO

Art. 35. La Mesa del Congrés podrà autoritzar la intervenció, en Comissió o en Ple, de persones convidades al Congrés amb caràcter individual o en representació d’altres organitzacions. Aquesta intervenció podrà orientar-se de forma verbal en Ple o en Comissió.

Art. 35. La Mesa del Congreso podrá autorizar la intervención, en Comisión o en Pleno, de personas invitadas al Congreso con carácter individual o en representación de otras organizaciones. Esta intervención podrá orientarse de forma verbal en Pleno o en Comisión.

Amb la voluntat d’enriquir el debat congressual, la Comissio Executiva, d’acord amb el President i la Mesa del Consell Nacional, podrà decidir la inclusió a la Memòria del Congrés aportacions i propostes de caràcter individual o col•lectiu per tal de sotmetre-les al debat en el si de les organitzacions del partit.

Con la voluntad de enriquecer el debate congresual, la Comisión Ejecutiva, de acuerdo con el Presidente y la Mesa del Consell Nacional, podrá decidir la inclusión en la Memoria del Congreso de aportaciones y propuestas de carácter individual o colectivo con el objeto de someterlas a debate en el seno de las organizaciones del Partido.

Així mateix, la Mesa del Congrés, escoltat el criteri de la Comissió Executiva i el President i la Mesa del Consell Nacional, a la vista dels documents i propostes aportades d’acord amb l’apartat anterior, decidirà el procediment per a la seva presentació com a propostes de resolució del Congrés o com a propostes d’esmenes a qualsevol de les ponències sotmeses a debat.

Así mismo, la Mesa del Congreso, atendiendo el criterio de la Comisión Ejecutiva y del Presidente y la Mesa del Consell Nacional, a la vista de los documentos y propuestas aportadas de acuerdo con el apartado anterior, decidirá el procedimiento para su presentación como propuestas de resolución del Congreso o como propuestas de enmiendas a cualquiera de las ponencias sometidas a debate.

IX. SERVEIS DEL CONGRÉS

IX. SERVICIOS DEL CONGRESO

Art.36. El Congrés disposarà del seu propi Servei d’Ordre al front del qual hi haurà un/una responsable sota l’autoritat directa del/de la president/presidenta del Congrés. Totes les delegacions i convidats/convidades al Congrés estaran obligats/obligades a complir i respectar les normes que en cada moment siguin donades pel Servei d’Ordre.

Art.36. El Congreso dispondrá de su propio Servicio de Orden, al frente del cual habrá un/una responsable bajo autoridad directa del/de la presidente/presidenta del Congreso. Todas las delegaciones e invitados/invitadas al Congreso estarán obligados/obligadas a cumplir y respetar las normas que en cada momento sean dadas por el Servicio de Orden.

Art.37. El Congrés disposarà d’un Servei de Redacció sota l’autoritat de la Mesa. Si com a conseqüència d’aprovació d’esmenes, el text del dictamen resultés incongruent o obscur en alguns dels seus punts o articles, la Mesa sol•licitarà al Servei de Redacció que efectuï una redacció harmònica del mateix.

Art. 37. EL Congreso dispondrá de un Servicio de Redacción bajo autoridad de la Mesa. Si como consecuencia de la aprobación de enmiendas el texto del dictamen resultase incongruente u oscuro en algunos de sus puntos o artículos, la Mesa solicitará al Servicio de Redacción que efectúe una redacción armónica del mismo.

Juny 2011

Junio 2011


Quins mitjans de transport puc utilitzar per desplaçar-me al Congrés? El Palau de Congressos de Catalunya es troba ubicat a l’Avinguda Diagonal 661 de Barcelona. Els i les participants, arribats de diferents punts d’arreu de Catalunya, disposen de diversos mitjans de transport possibles: Cotxe: la ubicació del Palau de Congressos és a una de les artèries de la ciutat (l’Avinguda Diagonal) fent molt fàcil el viatge en cotxe. Tot i això, és el mitjà de transport menys recomanat. Us recomanem que us poseu en contacte amb les vostres federacions per tal de compartir cotxe amb altres companys i companyes. Metro: la parada més propera al Palau (a dos minuts caminant) és la estació de Zona Universitària de la línia 3 (verda) Bus urbà: diverses línies d’autobús de Transports Metropolitans de Barcelona tenen parada als voltants del Palau de Congressos. Es tracta de les línies 7, 33, 54, 60, 74 i 75. Tren: si l’opció escollida és el tren, hi ha dues possibilitats. Per una banda, baixar a l’estació de de Sants i, un cop allà, agafar la línia 3 (verda) fins la parada de Zona Universitària. La segona opció és l’estació de Renfe de Passeig de Gràcia i, un cop allà, agafar la línia 3 (verda) fins la parada de Zona Universitària. A Sants Estació tenen arribada els trens de rodalies de les línies 1, 2, 3, 4, 7 i 10 i tots els trens de mitja distància. A Passeig de Gràcia tenen arribada els trens

7

Zona Universitària

Palau de Congressos de Catalunya Avinguda Diagona 661-671 Barcelona

de rodalies de les línies 2 i 10 i tots els trens de mitja distància. Tramvia: A prop del Palau de Congressos (a tres minuts caminant) s’hi troba la parada de Zona Universitària de les línies T1, T2 i T3.

Guia 12è Congrés PSC  
Guia 12è Congrés PSC  

Guia 12è Congrés PSC