Page 1

M E M Ò R I A D E G E S T I Ó 2 0 0 7 - 2 0 11 P S P V- P S O E V I N A L E S A

ÀREA DE LA DONA

H

em reivindicat la importància de les dones en la vida social de Vinalesa, per això les nostres directrius principals en la política realitzada ha sigut prioritàriament la promoció de la dona en tots els àmbits de vida local. Hem impulsat el seu desenvolupament integral des de dos fronts bàsics: la formació per a la salut i el creixement personal, i l’oferta d’una programa d’activitats d’oci divers i de qualitat. Des de la Regidoria de la Dona de Vinalesa hem fet sentir les veus de les dones del poble. La filosofia és garantir els seus drets, vetllar per aquelles que pateixen situacions greus o risc d'exclusió social, oferir-los activitats lúdiques i aconseguir la participació, amb igualtat d'oportunitat amb els homes, a totes les esferes de la societat. Per això, hem treballat per augmentar la participació en totes les activitats que organitzem des de l’Ajuntament pensant en totes les dones. Perquè participant, avancem cap al progrés. Estem, entre totes, fent poble amb ulls de dona, aportant la nostra visió i promovent l’avanç de les dones a Vinalesa. Així, poc a poc, estem fent camí per a la igualtat. En definitiva, des de l’Ajuntament reivindiquem el protagonisme i la importància que tenim les dones en tots els àmbits de la societat.

Noelia Rigoberto Zaragozá


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2007-2011

1. Hem celebrat any rere any la Setmana de la Dona amb la finalitat d’evidenciar el protagonisme i la importància de les dones en la vida social, econòmica, cultural i esportiva de Vinalesa amb un gran èxit de participació i amb una gran diversitat d’activitats: conferències, projeccions audiovisuals, excursions, tallers d’arts plàstiques, tradicionals i multitudinaris berenars, balls, teatre, etc

Taller de maquillatge i desfilada pentinats

2. Sent conscients de la necessitat de la formació, entesa de manera integral, per a dones amb l’objectiu del creixement i el desenvolupament personal, per això hem organitzat distintes iniciatives formatives centrades en la salut, l’activitat física i les noves tecnologies: cursos de nutrició, d’autoestima, d’informàtica, etc

Xerrada a l’Ajuntament

2

Visita a la biblioteca valenciana


ÀREA de la DONA

3. Hem impulsat noves iniciatives basades en el gènere amb la finalitat que entre totes i tots aprenguem d’una manera lúdica a comprendre, afrontrar i evitar les desigualtats per a què poc a poc aconseguim la igualtat entre homes i dones: cicle de teatre de gènere, xerrades, etc.

actuació de teatre

4. Hem promocionat la importància de l’activitat física per a la millora de la salut de les dones, per això oferim gratuïtament l’activitat de gimnàstica per al climateri i activitats esportives puntuals: dansa del ventre, rutes de senderisme, etc.

Activitat al gimnàs municipal

5. Hem donat veu a les dones promovent la seua participació en projectes que reivindicaren la seua empremta en la història social de Vinalesa. Hem llançat el projecte Vinalesa amb ulls de Dona, un projecte que vol donar reconeixement a la tasca social de les dones que s’ha materialitzat amb activitats com tallers de participació ciutadana, conferències, xerrades i les exposicions fotogràfiques.

3


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2007-2011

6. Hem promocionat la participació de les dones en tots els àmbits socials del poble, aconseguint una multitudinària assistència en totes les activitats que oferim des de l’Ajuntament. Hem aconseguit que les dones estiguen presents en totes les àrees d’actuació: esport, cultura, festes, etc.

7. Hem recolzat i col·laborat intensament amb les associacions de dones de Vinalesa, realitzant conjuntament el programa d’activitats.

8. Hem elaborat el Pla d’Igualtat Local per tenir un instrument útil per a la aplicació de la Llei d’Igualtat.

9. Hem col·laborat activament en la Xarxa de Dones contra la Violència de Gènere. 10. Respecte al tema del foment de l’ocupació femenina el podeu trobar detallat en l’àrea de treball. 11. Hem dut a terme actuacions encaminades a erradicar el llenguatge sexista intenant fer ús sempre dels dos gèneres.

Obra “Microbi” de l’Escola Municipal de Teatre Setmana de la Dona 2011

4


Memòria de Gestió de l´area de la Dona PSPVPSOE Vinalesa 2007-2011  

Memòria de l´area de la dona 2007-2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you