Page 1

socialistas


“Dafonte volve a mentirlle á veciñanza cando di que ao mellor non ten un ticket dunha comida concreta. A verdade é que non presentou nin un só ticket, factura ou xustificante das súas dietas” Beatriz Dominguez


“Non estamos en contra de que o alcalde cobre as dietas que lle correspondan, sempre que sexa traballando para os veciños e veciñas de Trazo. Pero a lei esixe que haxa unha xustificación documental. E no Concello de Trazo non é que falte unha factura, como di Dafonte, é que non hai nin a primeira” Beatriz Dominguez


Investimento anual 2018

864.689,28 €

2017

759.011,76 €

2016

756.477,78 €

2015

1.311.884,87 €

2014

371.664,38 €

2013

504.107,01 €

Investimentos en obras (propias e compartidas) 451.789,34 €

2018

609.112,45 €

2017

475.501,99 €

2016

734.192,17 €

2015 2015

183.695,40 € 706.394,38 €

2014 2013 2012

140.294,46 € 283.445,88 €

Boletín Xullo 2018  

Boletín informativos dos socialistas de Trazo publicado en xullo de 2018

Boletín Xullo 2018  

Boletín informativos dos socialistas de Trazo publicado en xullo de 2018

Advertisement