Social Impact Lab

Page 1

Social Impact Lab Help sociaal ondernemers starten in Den Haag! Donderdag 12 oktober 2017


Social Impact Lab Het Social Impact Lab helpt gevestigde sociaal ondernemers van buiten Den Haag om morgen en anders zo spoedig mogelijk een vestiging in Den Haag te openen. Dit gebeurt aan zogenaamde ‘versnellingstafels’. Aan elke tafel zit een team van professionals van de gemeente Den Haag, banken, fondsen en sociale verbinders, ieder met een eigen expertisegebied. De facilitator aan tafel zorgt dat de tijd goed wordt gebruikt en dat er ook meteen wordt gebeld en gemaild, zodat acties direct in gang zijn gezet! Aan het eind van de dag gaan de ondernemers naar huis met ‘een roadmap’, zodat zij de volgende dag al de eerste stappen kunnen zetten richting een onderneming in Den Haag. Het uiteindelijke doel is meer mensen aan het werk helpen én houden.

Chain Logistics

Rebelz

Welkom

Stadsgas-GreencollectParkoers in het Zuiderpark zat op 12 oktober vol met medewerkers van onder andere banken, vastgoedorganisaties, fondsen en de gemeente. Allen hadden zich aangemeld om deze middag aan ‘versnellingstafels’ vier sociale ondernemingen uit het land te helpen om ook in Den Haag hun deuren te openen. De vier sociale ondernemingen, Chain Logistics, REBELZ, Welkom, en Stadsgas - Groencollect, hebben de wens om een vestiging in Den Haag te openen. Zij willen impact maken in Den Haag door hier een vestiging te openen en werk te creëren voor de Haagse werkzoekenden die zelf minder makkelijk aan werk komen. Dit doen zijn aan de hand van innovatieve en creatieve businessmodellen. Om deze ondernemers te helpen om zo snel mogelijk in Den Haag te starten, gingen de experts en ondernemers onder leiding van facilitators aan de slag met het creëren van een roadmap. Hierin wordt beschreven welke concrete stappen de ondernemers moeten nemen om een vestiging te openen in Den Haag.Opening Rond 12:00 uur stroomden de eerste ondernemers en medewerkers binnen in Parkoers in het Zuiderpark. Na een gezamenlijke lunch, waar al flink werd genetwerkt, opende Edgar Oomen de dag. “We hebben vandaag vier sociale ondernemers uitgenodigd om mee te doen aan de ‘versnellingstafels’. De ondernemers hebben allen een stevige propositie.” Alle medewerkers die aanwezig waren, zijn specifiek uitgenodigd vanwege hun expertise en netwerk. “Door in gemixte teams te werk te gaan kunnen we al deze aanwezige kennis ontsluiten en de ondernemers zo goed mogelijk op weg helpen.” Van 13:30 uur - 16:30 uur gingen de verschillende teams aan de slag met het creëren van de roadmap. Het werk stopt echter niet na deze middag: “We willen deze middag alle uitdagingen oplossen die je tegenkomt bij het openen van een vestiging. Mocht dit niet lukken, dan gaan we hier na vandaag vervolg aan geven. In een coalitie gaan we door om de ondernemers verder te helpen.”


Kees Slingerland, programmadirecteur van de Taskforce Werkgelegenheid, zorgde voor het officiële startsein van de dag. “De meerwaarde van deze dag zit in de grote hoeveelheid expertise die aanwezig is, en het feit dat er veel face-to-face contact is.” Ook de diversiteit in sociale ondernemingen die aanwezig zijn valt op: “We hebben concepten gerelateerd aan horeca, logistiek, circulaire economie en zorg. Dat is zeker een positief element in een dag als vandaag.” Deze ondernemingen kunnen de Haagse economie en werkgelegenheid op allerlei gebieden versterken.

Maar ook voor de ondernemingen is een vestiging in Den Haag een mooie kans. “Ik hoop dat deze ondernemingen ook de marktpotentie van Den Haag zien en deze benutten. Als gemeente kunnen we helpen vraag en aanbod elkaar makkelijker te laten vinden.” Afsluitend werd er een duidelijk doel gesteld: “Het mooiste resultaat van deze dag zou zijn dat bij het volgende Social Impact Lab deze sociale ondernemingen zijn gestart of op het punt staan te starten in Den Haag.” Aan dat doel werd de volgende uren had gewerkt.


Chain Logistics Chain met vestigingen in Uden en Nijmegen biedt sinds het jaar 2000 logistieke dienstverlening aan een breed scala van klanten. Chain Assembly B.V. is in 2006 aan het bedrijf toegevoegd en doet voornamelijk productiewerkzaamheden. Chain is een voorloper op het gebied van sociaal ondernemen. Zij vinden dat het anders kan ĂŠn doen dit ook. Binnen kleinschalige projecten met voldoende aandacht voor het individu verzorgt Chain met succes re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden en statushouders.Chain Logistics Ondernemer Rob Jansen focust met Chain Logistics op normale logistieke dienstverlening. Daarbij bieden ze kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “We werken met ontzettend brede doelgroepen. Dus niet alleen bijstandsgerechtigen, maar ook statushouders, wajongers, eigenlijk iedereen die problemen heeft zelfstandig aan een baan te komen.” Met Chain Logistics wordt er een grote impact gemaakt. “Wij proberen zo maximaal mogelijk impact te maken in onze organisatie. De doelgroepen waar we mee werken zijn niet de makkelijkste, het is echt de onderkant van de markt. Toch laten we 75% doorstromen naar een betaalde baan. “


Wat heeft de middag opgeleverd?

Wat is er nodig? Chain Logistics kwam met twee hoofdvragen naar het Social Impact Lab. “Uiteraard praat je altijd over financiering, daar ontkom je niet aan.” Maar wat volgens Rob veel belangrijker is, zijn garanties over instroom. “Als wij geen instroom vanuit de gemeente krijgen, kunnen wij vrij weinig.”

“Het belangrijkste is dat ik meer inzicht heb gekregen in mijn eigen bedrijf. ” Er is samen gewerkt aan het verscherpen van de propositie. “Daarmee heb ik vertrouwen gekregen in wat er aan vervolgacties uit gaat komen.” Een samenwerking met de Haeghe groep lijkt zo’n vervolgactie. “We gaan kijken wat we samen kunnen doen en hoe we elkaar kunnen versterken. Dat is zeker een belangrijk element.” “Daarnaast is instroom een belangrijk issue in mijn bedrijf, maar ik heb er vertrouwen in gekregen dat dat wel goed gaat komen. We zullen waarschijnlijk een combinatie van instroominstrumenten gebruiken.” Ook is er nagedacht over potentiële klanten. “We hebben hier wel wat ideeën voor. Binnenkort is er een bijeenkomst van de Rabobank waar we naar toe zullen gaan. Maar tips over klanten zijn natuurlijk meer dan welkom!” Bezoek de websiteREBELZ REBELZ is een restaurant in Rotterdam waar (ex-)gedetineerde vrouwen een kans krijgen op een betere toekomst, doordat zij in het restaurant worden opgeleid tot kok of gastvrouw. Deze vrouwen zijn zonder hulp vaak kansarm op de arbeidsmarkt. REBELZ biedt met de juiste begeleiding en ervaring de vrouwen een tweede kans.


REBELZ Ondernemers Karin Nijman en Klaas Jan Krook richten zich met REBELZ op (ex-)gedetineerde vrouwen. “Wij bieden deze vrouwen een opstapje om weer volwaardig mee te draaien in de maatschappij door middel van een leer- werktraject horeca. Ze krijgen tegelijkertijd een opleiding en doen praktische ervaring op in het restaurant.” Deze groep verdient extra veel aandacht. Zonder hulp hebben deze vrouwen weinig perspectief op een baan. “Iedereen die ooit eens in de gevangenis heeft gezeten moet gewoon een keer een tweede kans krijgen. Dat is echt nog steeds een taboe in Nederland.” Rebelz zorgt met het leer- werk traject ervoor dat deze vrouwen succesvol kunnen terugkeren in de maatschappij.


Wat is er nodig? Na de ervaringen in Rotterdam kwam Rebelz met een aantal specifieke vragen naar het Social Impact Lab. “De samenwerking met de gemeente in Rotterdam is erg belangrijk en succesvol gebleken. Dat willen we graag in Den Haag ook. Het liefst hebben we één accountmanager die de doelgroep weet te vinden en ook intern de financiering kan regelen.” Wat heeft de middag opgebracht? De versnellingstafel bleek voor REBELZ zeer succesvol. “We hebben een enorme stortvloed aan contacten ontvangen. Daarnaast zochten we echt één persoon die de ingang zou zijn bij de gemeente en die zat gewoon aan tafel!” Natuurlijk staan er nog vragen open. “We hebben eerder al gekeken naar de financiering van het pand. We hebben nu waardevolle tips gekregen over Europese fondsen. Deze optie kunnen we gaan ondezoeken.” Ook zijn een heleboel kleine vragen opgepakt. Contact met de omgeving is erg belangrijk om een onderneming op te bouwen. “We hebben goede gesprekken gehad en een enorme lijst gekregen waar we mee aan de slag kunnen. Wat je normaal in zes weken zou doen met veel koffie drinken doe je nu in een paar uurtjes.” Bezoek de website
Welkom Welkom is een sociaal concept in Veenendaal dat zowel woonruimte, maatschappelijke ondersteuning en een baangarantie biedt aan mensen die tijdelijk extra hulp nodig hebben om zelfstandig en volwaardig in de maatschappij mee te draaien. De bewoners worden begeleid op het gebied van Nederlandse taal, communicatie, presentatie en werkhouding om de kansen op vrijwilligerswerk of een betaalde baan te vergroten.Welkom Ondernemers Cora Schuurman en Pieter Boot hebben met Welkom een integraal zorgconcept ontwikkeld. “We bieden wonen, werken, leren, en zorg aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of de samenleving.” Het complex in Veenendaal bevat appartementen, een sportschool, opleidingen, een restaurant, en kantoren. “Mensen hebben vaak last van meervoudige problematiek, of het nou gaat om schulden of relatieproblemen, waardoor ze niet verder komen in de samenleving. Binnen Welkom proberen we deze mensen te helpen met het nemen van concrete stappen op het gebied van werken en leren om ze na een jaar of twee weer zelfredzaam te maken.”


Wat is er nodig? Net zoals de andere sociale ondernemingen is Welkom op zoek naar huisvesting. Het gaat om een pand van minimaal 3000 vierkante meter. Misschien nog wel belangrijker is het contact met de gemeente. “Waar ik het meest naar uitkijk is een dialoog te voeren met de gemeente hoe we dit soort zaken het beste kunnen aanpakken. Hoe kunnen we de betrokkenheid verhogen en de efficiëntie vergroten?” Wat heeft de middag opgeleverd? In de voorbereiding werden er al 19 mogelijke panden voor huisvesting doorgestuurd. Dit geeft al opties voor mogelijke vervolgstappen. De middag bracht echter meer dan dat. “Wat wij ontzettend hebben gewaardeerd aan deze middag is dat je met mensen aan tafel zit die je niet alleen helpen aan contactpersonen, maar ook actief meedenken over het concept.”

“De uitdaging nu is zoeken naar hoe je zo’n integraal concept onderbrengt bij de gemeente. Daar is niet één antwoord voor, maar de discussie heeft concrete tips opgeleverd.” “Je kan zo’n integraal concept vanuit meerdere routes aanvliegen, vanuit zorg, of vanuit veiligheid bijvoorbeeld. Dit meenemen in de propositie, het specifieker maken, kan het misschien ook voor de gemeente makkelijker maken dit concept in het huidige systeem te plaatsen.” Concrete stappen zijn nu het bekijken van verschillende panden en het verder aanscherpen van de propositie.

Bezoek de websiteStadsgas Groencollect S​ tadsgas - Groencollect is een circulair en sociaal project in Rotterdam. Zij leveren​​energie​die wordt opgewekt uit​ ​voedselresten​ ​in​ ​de​ ​bebouwde omgeving en bieden hiermee werkgelegenheid aan de buurt. Stadsgas​ ​verwerkt​ ​gekookte​ ​en​ ​ongekookte​ ​ voedselresten​ ​uit​ ​de​ ​horeca,​ ​koffieresten,​ ​brood, groente​ ​ en​ ​fruit.​ ​Iedere​ ​installatie​ ​kan​ ​3​ ​ton​ ​per​ ​dag​ ​verwerken​ ​en​ ​ levert​ ​genoeg​ ​energie​ ​voor​ ​40 huishoudens.


Stadsgas - Groencollect Ondernemer Philip Troost focust zich met twee ondernemingen op de circulaire economie en het vergroten van de arbeidsparticipatie. “Ons concept is vrij simpel. Met Stadsgas veranderen we voedselresten in energie en daarmee creëren we werkgelegenheid. Onze logistieke tak is Groencollect. Daar halen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met elektrische voertuigen afval op, met een focus op organisch afval.” Dat de plannen van Stadsgas - Groencollect erg concreet zijn blijkt uit het feit dat er al vacatures open staan.“We focusen sterk op mensen in de omgeving. Als we dit in Den Haag willen doen kijken we dus ook echt naar de wijken in de omgeving om te kijken wat voor personeel we kunnen krijgen. Echt lokaal dus.”


Wat is er nodig? Hoewel de elektrische wagens al in bestelling staan, is Stadsgas - Groencollect nog op zoek naar belangrijke elementen. “We hebben de standaard dingen nodig zoals financiering en medewerking van de gemeente als het gaat om het personeel.” Een derde element is de samenwerking met lokale ondernemers. “Wij zijn heel erg afhankelijk van ondernemers in de buurt. Zij moeten daadwerkelijk hun afval willen gaan scheiden.” Wat heeft de middag opgebracht? De versnellingssessie heeft concrete resultaten opgeleverd voor Stadsgas - Groencollect. “We hebben een paar punten gelijk diep uitgewerkt: wat is de behoefte van Den Haag en personeel en doelgroepen.” Daarnaast zijn er al gelijk afspraken gemaakt waardoor er gezocht kan worden naar een biogasinstallatie. “We kunnen relatief snel starten met het rondrijden met de voertuigen. Daarnaast moeten we kijken hoe we de installatie zo snel mogelijk hier krijgen. Locatie is daarbij een belangrijk element. “Beginnen we in een stadspark of op een industrieterrein? Zelf heb ik de voorkeur voor de Binckhorst.” De aanwezigheid in het algemeen was ook belangrijk. “Ik merk gewoon dat dingen hier anders gaan dan in Rotterdam. Dat had ik niet verwacht, ik dacht dat het in alle grote steden wel hetzelfde zou werken.” Bezoek de websiteAan het eind van de dag werden de roadmaps verrijkt door suggesties uit het publiek.

Afsluiting De intensieve middag heeft veel opgeleverd voor de ondernemers. Er ligt een concrete roadmap met vervolgstappen die ze kunnen nemen en er is in korte tijd een groot netwerk opgebouwd. Gert-Willem van Mourik, programmamanager van het Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap, sloot de dag af. “Ten eerste word ik heel blij als ik hoor hoe enthousiast de ondernemers en de collega’s zijn. Dat vind ik echt prachtig om te zien.” Inmiddels was dit al het 4e Social Impact Lab. “We

hebben dus al een stuk of 15 ondernemers geholpen. We gaan ook actief aan de slag met nazorg om te kijken hoe we kunnen helpen met vervolgstappen. We willen graag een duurzame relatie met de ondernemers aangaan.” Al met al kunnen we terugkijken op een intensieve, maar mooie middag. We kijken uit naar het moment dat Chain Logistics, REBELZ, Welkom, en Stadsgas - Groencollect zich vestigen in Den Haag. Op naar het 5e Social Impact Lab!


Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap Met het Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap zet de gemeente Den Haag zich in voor meer sociale ondernemingen in onze stad. Daarnaast is de gemeente mede-initiatiefnemer van de Social Hub Den Haag. Het Actieprogramma valt onder het Aanvalsplan Werkgelegenheid: Den Haag maakt werk! De gemeente ziet in sociaal ondernemerschap kansen om een belangrijke

bijdrage te leveren aan arbeidsparticipatie in Den Haag. Het Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap faciliteert, stimuleert en initieert vele initiatieven om de opkomende beweging (we zien steeds meer sociale ondernemingen) van sociaal ondernemerschap in de stad aan te jagen. Commissiebrief Actieprogramma Den Haag Maakt Werk


Social Hub Den Haag De Social Hub Den Haag is het startpunt voor sociaal ondernemen! Met een kennisbank en fysieke spreekuren van Social Hub Den Haag en haar partners willen we het starten, opschalen of vestigen van een sociale onderneming zo makkelijk mogelijk maken. Dit doen we door ĂŠĂŠn ingang te bieden tot alle benodigde informatie. Denk aan het vinden van personeel, financiering, juridische ondersteuning en huisvesting.

Vanuit Social Hub word je snel doorverwezen naar de juiste plek of persoon en kun je meer tijd besteden aan waar je goed in bent: ondernemen en impact maken. Daarnaast delen we inspirerende verhalen van sociaal ondernemers in Den Haag en krijg je een beeld van wat er leeft in onze stad op het gebied van sociaal ondernemerschap. www.socialhubdenhaag.nl