Page 1

SocialHCS Alla mår bättre!

- SocialHCS samordnar din vårdverksamhet på ett effektivt och strukturerat sätt. - SocialHCS låter dig Interagera i realtid med ledning, samordnare och vårdpersonal. - SocialHCS möjliggör besparingar genom lägre materialförbrukning & förbättrad resursallokering. - SocialHCS ger dig tillgång till statistik som främjar uppföljning och återkoppling. www.socialhcs.com


SocialHCS Alla mår bättre!

Förståelsen över patientens behov och bakgrund är avgörande för en kvalitativ vård. Om någon patient har ett särskilt behov behöver detta informeras på ett enkelt och tydligt sätt. Det är inte alltid lätt att sitta på kontoret som vårdpersonal och läsa patienters personakter från olika pärmar och samtidigt vara förberedd på ett akut patientbesök. Det måste finnas en flexibilitet i att snabbt kunna ta del av relevant information samt utföra tjänsten utifrån givna behov. Människor med ett stort behov av omvårdnad måste garanteras den omsorg de förtjänar. Man lägger stor prioritet i att företagen skall fungera klanderfritt och leverera hög kvalitet för sina anställda samt klienter. Men vi glömmer ofta bort vikten i att ge våra äldre och behövande samma omsorg och prioritet.

www.socialhcs.com


Företaget och kommunen Övergången från papperssamhället till digital informationshantering har påvisat fördelar och kostnadsbesparingar för tusentals företag och organisationer runt om i världen. Att digitalisera den nuvarande verksamheten på raken är dock inget revolutionärt. Det behövs något mer än så. Svårigheten ligger inte i själva utvecklingen av systemet då det är mer eller mindre lika komplext för samtliga IT-entreprenörer. Vad som däremot är svårt är att kommunicera verksamhetskritiska processer till systemleverantören. Optimalt hade varit omutvecklaren själv fick uppleva arbetet samt svårigheterna och därefter verkställde systembygget. Vårt system har en bakomliggande logik som bygger på detaljerade studier och engagemang i vårdarbetet. Funktionaliteten i systemet håller hög detaljeringsnivå utan att brista i enkelhet och användarvänlighet. Målet med SocialHCS är att minimera mödan i arbetsuppgifterna så att vårdföretagets personal kan spendera de värdefulla timmarna i ett socialt engagemang med slutkunden. Systemet är plattformsoberoende och fungerar likväl på mobila enheter som vanliga arbetsstationer. Ingen internetleverantör kan idag garantera internetåtkomst dygnet runt och därför har vi implementerat en offline-lösning som garanterar att vårdpersonalen kan fullfölja sitt arbete oavsett nätuppkoppling. Aspekter kring systemets säkerhet har hög prioritet då vi vill bevara samt stärka Patientintegriteten. För att kunna fastställa säkerhetsnivån på informationsflödet använder vi oss utav samma säkerhetsmekanismer som används av ledande banker.

www.socialhcs.com


Vårdpersonal I stressens hetta kan även den mest rutinerade vårdpersonalen glömma bort en enkel arbetsuppgift som att kryssa för en medicinlista. Alla vet att detta är en obligatorisk uppgift. Beroende på vilken verksamhet man tillhör kan det ge olika grad av negativa följder för den anställde. Tänk dig att ha en egen assistent som per automatik påminner dig om schemalagda uppgifter som vändscheman, läkarbesök, medicinutdelningar så att du lägga mer fokus på psykosociala omsorgen.

Vårdtagaren Vi vet att verksamheterna idag är koncentrerade på att leverera resultat för era fysiologiska behov. Bemanningen skall hela tiden hållas på en nivå för att skapa större besparingar för företagen eller kommunen. Mat, vatten, medicin, hygien och sömn är viktiga men det är den inre hälsan som är viktigare när de föregående behoven är uppfyllda. Behovet att kunna tala med någon som förstår en och ger respons på ens önskan är ett sätt att stärka det psykosociala tillståndet. SocialHCS har intelligenta funktioner för att skapa den idealiska matchningen av vårdpersonal och dig – så att alla mår bättre!

www.socialhcs.com

SocialHCS Webpage Brochure  
SocialHCS Webpage Brochure  

SocialHCS Webpage Brochure

Advertisement