Page 1

2 • maj 2014

NÆSTE STOP EU mød Jeppe kofod og de øvrige S-kandidater til Europa-parlamentet.

aLLE SkaL mED

DEN NEgaTivE SOCiaLE aRv SkaL bRyDES. mOgENS JENSEN pRæSENTERER NyT DEbaTOpLæg.

DEN RØDE STOL

CiRkuSREvyENS CaRL-ERik SØRENSEN haR SkREvET SaTiRE, SiDEN aNkER JØRgENSEN vaR STaTSmiNiSTER.

142625 p01 forsiden.indd 1

06/05/14 15.48

Socialdemokraten #2 maj 2014  
Socialdemokraten #2 maj 2014  
Advertisement