Page 1


INDHOLD

Medlemsblad for Socialdemokraterne i Odense

Denne udgave

Nr. 2, år 2008

ET spændende efterår

Ansvarshavende redaktør Bent Andersen

.....................................................................................................

Redaktionsgruppe Bo Vejgaard Jørgensen Hans Jørgen Skov Larsen Lene Stave Mike Barnkob Layout Mike Barnkob Annoncer Bent Andersen Telefon: bentisme@gmail.com Mail: 30 42 30 28 Indlæg til bladet Indlæg til bladet kan sendes til redaktøren eller på socialdem@ mail.dk. Næste deadline er: 1. december 2008. Indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller Socialdemokraternes holdning. Du kan læse mere om Socialdemokraterne i Odense på www. socialdemokraterne.dk/odense

vi maler byen rød

03

04

.....................................................................................................

Billeder og stemning

06

.....................................................................................................

8 spørgsmål til en ung rådmand

08

.....................................................................................................

Vi, der tager lunkent bad

10

.....................................................................................................

knokle-udvalget

11

.....................................................................................................

FRIT forum vandt valget

12

.....................................................................................................

Odense rundt: Nyt fra lokal foreningerne

13

.....................................................................................................

Aktivitetsplan

Forsiden indeholder de 500 mest brugte ord i dette blad, hvor størrelsen af ordet afspejler hvor meget det er blevet brugt.

2

SOCIALDEMOKRATERNE

16


LEDER

Et spændende efterår Vi går et spændende efterår i møde, hvor du har rig mulighed for at diskuterer politik eller deltage i forskellige workshops. Tekst af Leif Knudsen

D

a jeg tiltrådte som formand for partiet her i Odense, for godt og vel et år siden, havde jeg en masse forventninger og håb.

Vores klare svar er nej, det er ikke godt nok. For hvad er det egentlig Jan har at kunne fremvise af resultater for de sidste par år som borgmester?

Vi skal sørge for at langt flere medlemmer bliver aktive og vi skal gøre det sjovt og muligt for alle at kunne være med til at gøre en forskel.

Meget af det vi har arbejdet på er blevet opfyldt og jeg synes vi bevæger os i den rigtige retning: vi har startet forskellige projektgrupper hvor der snakkes politik og gjort os mange erfaringer omkring inddragelsen af medlemmer; vi er blevet bedre til at kommunikerer internt, hvilket bladet du sidder med her, er et tydeligt eksempel på; på nettet har vi en levende hjemmeside, og vi bruger aktivt Youtube og Facebook i profileringen af vores politik og kandidater – seneste eksempel er Anker, som du nu kan blive venner med på lige præcis Facebook. Men vigtigst af alt, så fornemmer jeg en gejst og en kampvilje blandt aktive, foreningsformænd og vores politikere til give den en skalle op mod det kommende kommunalvalg.

De konservative selv siger selv at der er kraner over hele Odense, og bruger det som argument for at der er gang i udviklingen. Kraner? Det er vist kun de konservative selv, der tror at kranerne valgfartede til Odense, fordi borgmesteren kom til at hedde Jan. Sandheden er at kimen til de mange projekter der er i gang i dag, stammer fra før Jan overhovedet begyndte at interesser sig for Odense. De blev til gennem hårdt arbejde, ikke pludselige statements eller fantast-projekter, som da Jan Boye pludselig ville grave Thomas B. Thriges gade ned. Eller gøre Odense til Danmarks grønneste by. Eller lave en sporvogn’s linje gennem byen. Ligesom nedgravningen af Thomas B. Thriges gade, så bliver de ikke til noget, enten fordi de konservative simpelthen ikke tænker sig om, men desværre også tit fordi de er mere interesseret i omtalen, end rent faktisk at lave et stykke arbejde for byen. Så nej, det er ikke godt nok – Odense har brug for en langt mere erfaren og moden borgmester, og han er heldigvis Socialdemokrat.

Vi skal måske prøve at kigge over andedamen, og lade os inspirerer af hvordan Barack Obama har fået mange millioner Amerikanere engageret i politik? En ting er sikkert, vi har alle et ansvar for at udvikle vores parti og bevægelse.

Det bliver der også brug for – vores modstandere på den borgerlige fløj er gået i gang med valgkampen, hvilket man tydeligt kan se på Jan Boyes interesse i at blive fotograferet rundt omkring i byen. ’Det er godt, men er det godt nok’ lyder de Konservatives slogan, og det vil vi høre fra nu af og frem til næste valgkamp, alt i mens Jan utrætteligt vil jagte hver eneste stakkels journalist gennem byens gader og stræder, så han kan blive ’set’.

Men hvis vi skal vinde næste valg, så skal vi i gang. Og selvom vi er nået langt i det forgange år, så skal vi op i et helt andet gear, hvis vi skal konkurrere med de borgerliges pengetank.

Det kommende efterår bugner da også af aktiviteter, hvilket du kan se på sidste side i bladet her. Som noget nyt, arrangerer vi tre søndags workshops hvor vi gerne vil indbyde alle, der har lyst til at lære noget nyt, til at være med. Dagene bliver en blanding af uddannelse og udvikling af nye tiltag for partiet her i Odense - jeg tør godt love at det bliver spændende. Du kan læse mere sidst her i blandet. De forskellige projektgrupper fortsætter og også her har du mulighed for at være med til at udvikle og diskuterer politik, ligesom partiforeningerne afholder mange forskellige aktiviteter. Sammen med resten af det nyvalgte arbejdsudvalg, så glæder jeg mig til et spændende efterår. Leif Knudsen Formand for Socialdemokraterne i Odense

SOCIALDEMOKRATERNE

3


BAGGRUND

Scenen er et ganske almindeligt værtshus midt i Odense, en ganske almindelig onsdag over en fadøl og en danskvand. Vi har sat Thomas Funding og Jesper Kinch-Jensen stævne, for at få høre hvilke penselstøg de vil sætte på næste års budget, og hvordan de vil male Odenses fremtid. Tekst af Bent Andersen

Budget 2009

T

: 25 millioner kroner skal der forhandles om. Det er ikke nye penge, men fra vores egen ”dej”. Pengene er fundet ved såkaldte effektiviseringer i egne forvaltninger, og derfor er budget 2009 reelt et spørgsmål om omfordeling af egne penge. 25 millioner kroner kan lyde af meget, men ud af et samlet budget på 7-8 mia. er det peanuts, og 25 mio. kr. rækker på ingen måde til at dække selv det mest nødvendige. Alene i Børn- og Ungeforvaltninger, er de ønsker, som vi vurderer som ”need to have” samlet set på 25 mio.

4

SOCIALDEMOKRATERNE

J: Vores mål er at skabe grundlag for uddannelse for alle. Alle skal have en uddannelse. Derfor er vores budgetønsker koncentreret på hvad, vi kan gøre for de udsatte unge og hvordan vi sikrer, at frafaldet på ungdomsuddannelserne bliver mindre. Ligeledes er integrationsarbejdet utroligt vigtigt, og det fylder meget i vores bevidsthed, fordi alle analyser siger, at det ikke kan lade sig gøre at have det velfærdssamfund, vi kender i dag, i et samfund opdelt i flere parallelsamfund, fordi den grundlæggende tillid mellem mennesker vil mangle.I dag får halvdelen af skolebørn med anden etnisk baggrund end dansk ikke en kompetencegivende uddannelse, og det skal ændres.

T: Faren består i, at sociale skel kan gå hen at blive defineret ved etnicitet, og at Danmark bliver opdelt i et A og B-hold, ligesom man tidligere havde spændinger mellem land og by. Vi skal sikre os mod franske tilstande, hvor hele befolkningsgrupper og bydele gør oprør. J: I den universelle velfærdsstat er vi afhængige af hinanden, og derfor skal vi være dem, som sikrer, at der er plads til alle. Vi skal derfor være helt skarpe som socialdemokrater for at forhindre opdeling af befolkningsgrupper.


VI MALER BYEN RØD T: I byrådsarbejdet kommer det politiske tilhørsforhold klart til syne ved prioritering i budgettet. F.eks. prioriterer de Konservative erhvervsstøtte højere end heldagsskole. Netop støtten til heldagsskolen i Vollsmose bliver et tema, idet støtten fra statens side ophører i 2008. Skal initiativet fortsættes, skal det være for kommunale midler.

Frihed for den enkelte består i at have lige muligheder. THOMAS FUNDING

J: Erfaringerne med heldagsskolen er entydigt gode. Ikke ret mange af børnene i Vollsmose gik førhen i SFO, hvilket rent kynisk betyder, at kommunen rent faktisk sparer penge på den manglende tilslutning til SFO, men det synes vi nu ikke nødvendigvis er godt. Heldagsskolen i Vollsmose har haft fokus på børnenes sociale kompetencer, læsefærdigheder, ligesom inddragelse af forældrene er et integreret element. Vi ser desuden gerne, at modersmålsundervisningen bliver en del af heldagsskolen. T: Modersmålsundervisningen er vigtig, fordi alternativet er religiøse modersmålsskoler. Senest har vi en skole, der støttes direkte af den iranske stat – og det er selvsagt et stort problem. J: Det handler om solidaritet, lighed og fællesskab i en moderne kontekst. At den nye underklasse måske ser anderledes ud ændrer ikke noget ved den grundlæggende opgave. T: Det er ikke kun Vollsmose. Der

er også sociale problemer i ”den sorte firkant” i Bolbro, som fortjener fokus for at bryde den negative sociale arv. Det handler for vores vedkommende om fokus på kerneværdier. Vi fik kæmpet noget af det igennem ved sidste budgetforhandlinger, idet ældreområdet fik forholdsvist mest ved sidste års forhandlinger. Men det er da slående, at vi i disse flødeskumstider ingen friske penge til at forbedre servicen for. I det offentlige system fodrer vi i stedet hunden med sin egen hale. På grund af den seneste tids prisstigninger er det lig med de facto nedskæringer, fordi man kan få mindre for pengene. Nye anlægsmidler – Salg af Odense Energi T: Anlæg er måske lidt ”sjovere”, da salget af Odense Energi giver 850 mio. over 10 år. Spørgsmålet er dog, om der kommer et anlægsloft fra regeringen? Hvis der ikke kommer det, er der en del at forhandle om. Selvom vi er stærkt utilfredse med processen, var det godt, at vi var med til forliget om salget. I forliget er der afsat 250 mio. til lukning af Thomas B. Thriges Gade. J: Vi skal have visionen om fællesskabet, som sikrer individet. De borgerlige partier tænker kun på, at så længe vi har sikret alle lige muligheder, så har vi gjort vores. Socialdemokrater kæmper for, at hvis mulighederne ikke bliver udnyttet, gør vi som samfund det ikke godt nok. T: Lige muligheder består ikke i, at vi alle har lige muligheder for at få den samme uddannelse. Derimod skal vi alle have lige muligheder for at blive lykkelige, og det kræver specielle og individuelle tiltag.

T: Vores udspil i forbindelse med energimidlerne er, at vi kæmper for ”Krone for krone”. Dvs. der skal MINDST bruges lige så meget på velfærdsinvesteringer, som der bruges på Thomas b. Thriges Gade. Det kan være en hårdt tiltrængt renovering af skoler og institutioner; sikre bedre indeklima i skolerne eller at indkøbe flere computere. J: Vi har brug for en ordentlig tillid, for det er sådan, at vi undgår franske tilstande. Det er der, den grundlæggende forskel mellem dem og os, hvad enten det er Dansk Folkeparti eller de andre borgerlige partier. Vi må som borgere forvente, at sundhedsplejen bruger mere tid på dem, som har størst behov. Politik i byrådet er derfor hver dag, og ikke kun når der lægges budget, modsat hvad nogle til tider kan gå og tro. PROFIL - THOMAS & JESPER

JESPER > Nyvalgt gruppeformand for byrådsgruppen. > Har siddet i Odense byråd siden år 2001. > Elsker sine 3 børn, sin kone og musik. ............................ THOMAS > Nyvalgt politisk ordføre for byrådsgruppen. > Har siddet i Odense byråd siden år 2005. > Begynder på journalist-studiet til september.

J: Et godt eksempel er netop heldagsskolen i Vollsmose. Den virker i Vollsmose, men der skal noget andet til i andre dele af byen for at nå de samme mål – en god SFO som eksempel. SOCIALDEMOKRATERNE

5


STEMNING

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 11. JUNI Hvor der blandet andet blev valgt nyt arbejdsudvalg og stemt ja til sideordnet opstilling. MAKIEN BAAGØE.

TIM ANDERSEN. ‘Vi skal huske at fortælle hvorfor vi er her, hvad vores værdier er’.

ANKER BOYE. Fortalte om forhandlingerne mellem Lars Løkke og kommunerne. Intet kærlighedsforhold kom det frem. Se hans tale på hjemmesiden.

RUNDTUR PÅ HAVNEN. Odense Vest bød på utraditionelt møde, hvor de kombinerede en hyggelig rundtur på havnen med debat med Anker Boye og Thomas Funding om havnebad, havnens udvikling og kanalforbindelse.

6

SOCIALDEMOKRATERNE


SUNDHEDSKAMPAGNE.

Over hele Odense blev der delt æbler og pjecer ud, som en del af den nationale kampagnedag. Vi krævede en ny sundhedspolitik, der stopper regeringens underminering af de offentlige sygehuse.

1. maj i Odense. Turen startede hos Faglige Pensionister, som havde lånt deres lokaler ud til DSU’erne. Herefter på besøg hos Metal Odense og i optog til Flakhaven og videre ud i Ansgar anlæg. Her holdt Mette Frederiksen og Helle Nielsen bl.a. taler. En dejlig dag, med både fest stemning og gode taler.

SOCIALDEMOKRATERNE

7


INTERVIEW

8

L Å M S G

R SPØ

pe le stop il v n a th de g om, a i stedet ven in n t lu s g be den t, o nylig sin dicapområde afløser valgte ny r o f f a r han ans ger t som re- og lærer. Som h Thorsa k Juel r her. d l n æ e b Æ r h ø d a S R ve ole va dmand t som folkesk r nyligt Peter – læs hans s som rå o e f e til jobb ruppe 8 gang sen tilbage tiske byrådsg dfrittet Peter Jørgen a u r d r k r a o a h a m i e jg d. V sociald f Bo Ve rådman Tekst a

TIL EN UNG 8

RÅDMAND

SOCIALDEMOKRATERNE


PROFIL - PETER

> Er 30 år gammel. > Bor på Tolderlundsvej i Skibhuskvarteret. > Gift med Christina med hvem han har Gustav på 2 år.

H

vad er dine ambitioner med jobbet som rådmand for 3500 kommunalt ansatte indenfor Ældre- og Handicapområdet f. eks indenfor samarbejde og organisering? Ældre- og handicapområdet er et stort velfærdsområde, hvor velfærden leveres ansigt til ansigt. Min filosofi er, at så længe personalet har det godt, så oplever borgerne omsorg og god service. Desværre må jeg også erkende, at selvom vi har sat et par gode personalepolitiske skibe i søen de seneste år, så er vi et pænt stykke fra målet. Sygefraværet er alt for højt. Og det er et symptom på, at noget ikke er, som det skal være. Vi skal have arbejdsmiljøet op for at få sygefraværet ned. Det bliver en stor udfordring, som kræver bredt samarbejde og engagement fra både ledelse, medarbejdere og politikere. Hvad har du af erfaring med Ældreog Handicapområdet? Jeg har siddet 2½ år i ældre-/handicapudvalget, så jeg har et godt kendskab til områdets problemstillinger i Odense Kommune. Men jeg er faktisk også arveligt ’belastet’ i forhold til ældreområdet. Min mor er leder på et plejecenter i Lemvig og har tidligere været leder af hjemmeplejen i Skjern. Så man kan sige, at jeg har fået det ind med modermælken. Du er en ung mand på 30 år, som kommer fra Skjern. Hvornår kom du til Odense? Jeg flyttede til Odense i 1996 efter, at jeg var blevet handelsstudent. Jeg ville gerne prøve noget andet end Vestjylland og Odense har altid været en interessant by for mig. Så det var et let valg. Og så var der jo også gode muligheder for at videreuddanne sig på universitetet.

............................ Du læser historie og samfundsfag på Syddansk Universitet i Odense, hvad skal der ske med studierne?

Hvem er dit foregangsbillede og hvilken Socialdemokrat vil du helst sammenligne dig med?

Heldigvis har jeg afsluttet både bachelor og sidefag. Og jeg mangler kun specialet, som jeg sådan set var godt i gang med, da muligheden for at blive rådmand pludselig åbnede sig. Jeg valgte at slå til. Det betyder også at specialet ligger pænt på hylden, indtil arbejdssituationen tillader, at jeg tager det ned igen.

Jeg har faktisk ikke noget forbillede. Men der er nogle egenskaber ved forskellige politikere, som jeg synes er værd at efterstræbe. Jeg bøjer mig fx dybt for en mand som Nelson Mandela, der blev ved med at kæmpe for sit folks ligeberettigelse på trods af, at han blev forfulgt og fængslet i over 20 år. Mandelas historie bekræfter mig i, at man aldrig må stoppe med at kæmpe for retfærdighed, selvom man oplever modgang.

Ser du dig selv som folkevalgt politiker om 20 år? Det afgør vælgerne. Jeg bliver ved, så længe der er opbakning og så længe, jeg føler, jeg kan bidrage til udvikle samfundet i den rigtige retning. Hvornår blev du medlem af Socialdemokraterne og hvorfor er du socialdemokrat? Jeg blev medlem af socialdemokraterne for 10 år siden. Men jeg har altid delt værdier med socialdemokratiet. Jeg mener, at der er mere der forener os som mennesker, end der adskiller os. Derfor har vi en forpligtigelse til at hjælpe og understøtte dem, der har svage forudsætninger for at kunne selv. Og det gælder alle mennesker – uanset om det er naboen eller en fattig familien i Sudan. Jeg kan godt lide en pligttankegang, der gennemsyrer hele den socialdemokratiske måde at tænke velfærd på. Fordi hvis vi svigter pligterne, så smuldrer grundlaget for de velfærdsrettigheder, der gør det muligt at bryde den negative sociale arv. Og det projekt er vi slet ikke færdige med endnu – hverken på globalt, nationalt eller kommunalt plan.

En anden politiker som jeg har stor respekt for er Anker Jørgensen. Han minder mig om, at politik også skal udspille sig i øjenhøjde med de mennesker, der har valgt dig til at tage stilling for dem. Det er et stort ansvar, som jeg er meget ydmyg overfor. Hvis du ikke har begge ben plantet i befolkningens virkelighed, så kan de ikke lede dig og du kan ikke lede dem. En anden socialdemokrat, som jeg gerne vil fremhæve, er Mogens Lykketoft. Han er en helt igennem sagligt funderet politisk begavelse, der ikke viger fra det, han tror, der er den rigtige vej at gå. Og så kan jeg huske, hvordan han sammen med Nyrup ryddede op efter Schlüter-regeringen og fjernede arbejdsløsheden i 90erne og lagde grunden de økonomisk gode tider, vi oplever i dag. Hvordan vil du og familien holde sommerferie frem til jobbet som rådmand pr. 1. august? Vi har lejet en ferie lejlighed i den nordlige del af Adriaterhavet. Vi skal selv køre derned. Jeg glæder mig helt vildt. Det er første gang, at vi skal holde ferie sammen som familie.

SOCIALDEMOKRATERNE

9


DEBAT

Vi, der tager lunkent bad Visioner om en ny energipolitik.

S

om rigtigt mange andre, er jeg dybt bekymret over den globale opvarmning og derfor gør jeg naturligvis mit til, at reducere CO2 udledningen. Min lejlighed er godt isoleret, så der bliver aldrig skruet meget op for varmen, alle mine gamle glødepærer er erstattet med sparepærer, min bil er lille og benzinøkonomisk, den årlige tur til Berlin er i tog frem for fly. Og så var der det, med de lunkne bad. Det handler også om, at mit blandingsbatteri er gået i stykker, men sådan kan man jo også hjælpe lidt til. Hver lille smule tæller. Så på den måde er jeg jo med til at opfylde de mål regeringen har sat, og på den måde skulle alle jo være glade, eller hvad? Der er ikke noget galt i at opfordre befolkningen til at begrænse CO2 udslippet, men det er simpelthen for uambitiøst, hvis det er det eneste, der kommer fra regeringens hånd. Man forsøger ellers fra regeringens

Gratis advokatrådgivning til alle LO medlemmer. Som medlem af en LO fagforening har du mulighed for at få gratis rådgivning på vores kontor. Der skal aftales tid ved henvendelse til LO Odense på telefon 66140415 10 1x LOann..indd 1

side at fremstille sig selv, som de store klimakæmpere. Man har oprettet et klimaministerium med den søde og troværdige Connie Hedegaard i spidsen, og man har sat alle sejl til, i forhold til det kommende klimatopmøde i København. Målet er klart – alle de lande, der sviner mere end os, skal med på sparevognen. Det er et nobelt mål, ingen tvivl om det, men det er en mærkelig logik, at vi ikke behøver gøre mere, før de andre lande er kommet med. Vi kan jo se, når EU stiller nye krav til at reducere vores udledning og øge andelen af vedvarende energi, hvor meget regeringen kvier sig og klager over det urimelige i EU’s krav. Jeg må bare spørge: Hvis ikke Danmark, et af verdens rigeste lande, skulle kunne være lidt ambitiøse på det felt, hvem i alverden skulle så?

forskningen i vedvarende energi? Fordi, der går for mange år, før det lønner sig! Hele denne regeringstid har været kendetegnet ved en narkomans mentalitet: Det handler om at få et hurtigt fix. Skattestop, ventetidsgaranti, fritvalgsordninger – udelukkende løfter, der giver hurtig belønning fra vælgerne. Set i den optik, hvem gider så investere i vedvarende energi, hvis der går 10 eller 20 år, før belønningen kommer? Det gør Socialdemokraterne! Hvis vi skal have en regering, der tør være visionære tænke langsigtet og investere i løsninger, der først gavner efter man har forladt regeringskontorerne igen, så skal vi have et magtskifte i Danmark. Så lad det være vores mål – for klimaet og for alle de andre områder, der i dag lider under borgerligt kortsyn.

Hvor er visionerne for, hvordan dette område skal udvikle sig? Hvad vil regeringen gøre for at øge andelen af vedvarende energi? Det oplagte svar kunne jo være, at man skulle have fortsat i det spor socialdemokraterne lagde ud – det, der gjorde os til verdens førende vindenergiproducent, men det ønskede man ikke. I 2001 var det vigtigere at tage et ideologisk opgør og skrotte hele det program. Der er jo også hele feltet med bølgeenergi, der blev skrottet for år tilbage. Med så mange tusinde km kyst, skulle der også være muligheder her. Og endeligt mødte jeg en gang en ung studerende på SDU, der kunne fortælle mig, at det i virkeligheden handler om, at kunne lagre energi. Når det rigtigt blæser i Danmark, kunne vi være selvforsynende med vindenergi i Danmark, men der findes ikke måder at gemme det på, så det fiser ud i atmosfæren igen.

Jesper Nielsen Folketingskandidat, Odense Øst

Så hvorfor sker der så godt som ingenting fra regerings hånd indenfor

SOCIALDEMOKRATERNE 24/06/08 9:11:20

PROFIL - JESPER

> Født i Odense 1984 > Er lærerstuderende ved Skårup Seminarium. > Er folketingskandidat i Odense 1. kreds og har siddet i Nyborg byråd

siden 2005. ............................


KONTAKT

LEIF

ELSEBETH

MICHAEL

HENNING

MICHAEL

> Leif Knudsen.

> Elsebeth Mortensen Pedersen.

> Michael Mai.

> Henning Kirk Christensen.

> Michael Frederiksen.

> Valgt som kasserer.

> Valgt som medie- og kampagne medlem.

> Valgt som formand. > Mobil: 22 15 40 79 > E-mail: llk@odense.dk ............................

> Valgt som næstformand. > Telefon: 65 90 47 25 > E-mail: empedersen@ webspeed.dk ............................

> Valgt som sekretær. > Mobil: 29 67 05 94 > E-mail: 15mma@hk.dk ............................

> Telefon: 66 15 82 39 > E-mail: kirk@hoejstrup.dk ............................

> Mobil: 29 84 77 83 > E-mail: michael@ margrethevej2.dk ............................

KNOKLE-UDVALGET

Den 11. juni blev der valgt et nyt arbejdsudvalg for fællesbestyrelsen. Se hvem de er og hvordan du kan få fat i dem.

BENT

JESPER

SVEN-ERIK

KRISTIAN

SØREN

> Bent Andersen.

> Jesper Rønning.

> Kristian Friis.

> Søren Hansen.

> Valgt som webmaster.

> Valgt som arbejdsgruppemedlem.

> Sven-Erik Peterson.

> Valgt som arbejdsgruppemedlem.

> Valgt som arbejdsgruppemedlem.

> Telefon: 66 17 84 38

> Mobil: 21 78 59 17

> E-mail: kf@danva.dk ............................

> E-mail: michael@ margrethevej2.dk ............................

> Mobil: 30 42 30 28 > E-mail: bentisme@ gmail.com .....................

> Telefon: 65 96 29 95 > E-mail: roenning@ oncable.dk ............................

> Valgt som arbejdsgruppemedlem. > Mobil: 66 14 14 54 > E-mail: sven-erik@ privat.dk ............................

SOCIALDEMOKRATERNE

11


DEBAT

Frit Forum vandt valget V

ed valget på Syddansk Universitet i efteråret opnåede Frit Forum – Socialdemokratiske Studerende for første gang valg til universitetets bestyrelse. Her kan du læse om den socialdemokratiske indsats i studenterpolitik. Den 1. januar begyndte jeg arbejdet i bestyrelsen på Syddansk Universitet. For første gang nogensinde har vi fået valg på SDU. Og betydningen af at have en socialdemokrat til at tale for de studerende skal ikke undervurderes. Hvert år i november kan godt 18.000 studerende gå til stemmeurnerne og sætte deres kryds. Desværre er stemmeprocenten lav - faktisk stemte kun godt hver 10. studerende til valget. De færreste ved hvad valget handler om, og endnu færre gider engagere sig, for ‘jeg har jo højest 3 år tilbage, før jeg kan skifte’. Den form for exitstrategi er udbredt, men desværre også skadelig for Odense og hele Region Syddanmark. Hvert år tiltrækker SDU studerende PROFIL - MIKKEL

til området, og de studerende skal vi helst have til at blive. De har høj uddannelse og indkomst - de er nøglen til bedre beskæftigelse og dermed også til de skattekroner, der skal finansiere vores fælles velfærd. Derfor gik vi til valg på, at de fysiske rammer her i Odense skal forbedres for de studerende. Her tænker vi ikke på arbejdsmiljøet på universitetet, > Valgt til bestyrelsen på SDU > Er opstillet som kandidat til Europa parlamentet af Odense 1. og 2. kreds. > Læser statskundskab på SDU. ............................ 10

SOCIALDEMOKRATERNE

men på ungdomsboliger, daginstitutioner og studiejobs. På de ting, der får hverdagen til at hænge sammen for de studerende. Allerede den 15. januar kom jeg i vælten. Jan Boye havde i sin vanlige brugtvognsforhandler stil udstedt garantier han hverken kan eller vil holde. ‘Garanti for studiejobs’. Sådan lød det fra Jan Boye. Men når man undersøgte sagen, så var der ikke tale om studiejobs, men om fritidsjobs. I et fritidsjob sidder man i Bilka og tjener penge til at forsøde tilværelsen på SU. I et studiejob omsætter man sin teoretiske viden til praksis. Det er nok de færreste kommende læger, ingeniører eller kemikere, der bliver fagligt bedre af at sidde bag kassen. Derfor fik jeg fat i pressen, og brugte hele dagen på at give interview og tale med journalister, der ville høre, hvorfor jeg synes borgmesteren var helt galt afmarcheret. Det vil jeg altid gerne fortælle om, så det førte til en håndfuld artikler i alt fra Stiften over Jyllandsposten til DR, inden jeg sluttede dagen af med at optræde direkte i TV2/Fyns regionalnyheder. Den næste måned gik med at invitere byrådets partier til en dag på universitetet, hvor vi skulle tale om, hvordan vi kan gøre de studerendes hverdag lettere. Den 14. februar mødtes jeg med byrådspartiernes repræsentanter foran Fyens Stiftstidende. Her skulle vi tale med journalister inden vi efter planen skulle cykle til Universitetet, hvor dagen bød på en rundtur på Campusområdet inden en gæsteforelæsning om byplanlægning efterfulgt af mit forslag til forbedringer. Frisk mødte Anker og jeg op på vore cykler, men til min store overraskelse var der ingen af de resterende partiers repræsentanter, der skulle cykle med os. En havde ikke fysikken til at cykle fra sin bopæl i Bolbro, en anden kunne ikke nå at aflevere barn, hvis man skulle være der klokken 8 og en tredje havde et helt lille spædbarn med. Det understregede min pointe om, at vi faktisk ikke er ret gode til at

give studerende med børn de rette rammer. Her i Odense har vi en boliggaranti, men den kan betyde, at man skal bo så langt fra universitetet som Søhus. Universitetets økonomi kommer desværre aldrig til at være så god, at man kan overstå undervisningen mellem 8 og 16. Faktisk foregår undervisningen frem til kl. 20 på hverdage og også ind i mellem om lørdagen. Det gør ikke tilværelsen let for de enlige studerende, der skal hente deres børn i daginstitutionen inden kl. 17 i Søhus, når undervisningen løber frem til kl. 20 på Campus. Derfor var jeg meget glad for at byrådet efterfølgende - med Anker og Socialdemokraterne i spidsen - bredt har bakket op om forslaget. Det er noget, der virkeligt bliver lagt mærke til blandt de studerende. Både at jeg som studenterrepræsentant opnår resultater, men så sandelig også, at Anker og partiet er gået i spidsen for det her projekt. Det har selvfølgeligt kunnet lade sig gøre, fordi jeg har kunnet bruge min position til at koordinere min indsats med partiets indsats. Vores succes ved valget på SDU har altså i løbet bare af tre måneder allerede ført til en masse positiv omtale af partiet såvel som at selv Stiften kritiserede Jan Boye i en kommentar til min udlægning af studiejobsgarantien. I øjeblikket er vi ved at udarbejde en avis, der skal trykkes i 2000 eksemplarer og fordeles på hele SDU. Her fortæller vi selvfølgelig om fordelen ved Frit Forum og Socialdemokraterne. Valgresultatet på SDU gav os nogle muligheder. Nu skal de muligheder udnyttes, så vi ved valget til Byrådet og Regionen i 2009 ender med at en socialdemokrat endnu engang sætter sig i borgmesterstolen i Odense såvel som overtager regionens borgmesterstol. Mikkel Schøler Europa parlamentskandidat


ODENSE RUNDT

Besked fra Odense Vest

EU-debat med spidskandidat, EU-parlamentariker Dan Jørgensen Mød spidskandidaten til Europa-parlamentet, Dan Jørgensen, til en spændende debat om EU og den kommende valgkamp. Tid og sted: Onsdag den 20. august kl. 19.00 i HK-huset, Merkursalen, Vindegade 72 - 74 Odense C. Info og tilmelding: Hvis du vil være sikker på en sideplads, bedes du tilmelde dig hos Bo Vejgaard, på bvj@nalnet.dk. Bo kan også hjælpe med yderligere information. Der vil være vand og øl til rimelige priser. Alle er velkomne!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Besked fra de tre kredse i Odense

Mød Christel og Mikkel – Syddanmarks og Odenses EU-parlamentskandidater De 3 Odense-kredse holder i løbet af efteråret mindst et møde med regionens EU-Parlamentskandidater Christel Schaldemose og Mikkel Schøler, som begge har noget på hjerte i forhold til den Europæiske Union og dens politik. Møderne holdes på Odense Kommunes Uddannelsescenter, Schacksgade 39, 5000 Odense C. i lokale 100 (Salen, 1. etage). Kontakt Tirsdag den 19. august, kl.19. Mikkel Schøler, som bl.a. er indstillet af 1. og 2. kreds, vil foruden den aktuelle EU-politik bl.a. komme ind på enkelte af de forslag, som kommer til behandling på parties kongres den 6. og 7. september i Aalborg. Torsdag den 18. september, kl. 19. Christel Schaldemose, som bl.a. er indstillet af 1. og 3. kreds, vil bl.a. komme ind på Lissabon-traktaten og anden aktuel EU politik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Besked fra Dalum / Hjallese partiforening

100 ÅRS JUBILÆUM i DALUM/HJALLESE Partiforening Vil blive fejret med en reception d. 27 september kl. 13-16 i Tingløkkehus (Tingløkkevej 25). Vi glæder os til at se dig/jer. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Dalum/Hjallese Hvis nogle ønsker at betænke foreningen en gave, er penge til vores uddannelsesfond et ønske (reg.nr: 5384 kontonummer: 7716568)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Besked fra alle os på dit ynglingsblad

Navngivnings-konkurrence - Ufattelige præmier på spil! Hvad skal vores medlemsblad hedde? Send dit forslag til bentisme@gmail.com, så vil vores benhårde jury vælge det bedste. Hvad kan man vinde? Udover et årsabonnement på bladet her, udlover vi også 2 flasker vin til det bedste bud, samt kys fra hele redaktionen! SOCIALDEMOKRATERNE

13


ODENSE RUNDT

Besked fra Korsløkke

Kom til Bruxelles med Socialdemokraterne Socialdemokraterne i Korsløkke og i Midtjylland arrangerer en tur til Bruxelles den 4. til 9. oktober. Busrejsen vil foregå i luksusbus med gode sæder og benplads. Her vil man bl.a. møde socialdemokratiske parlamentsmedlemmer, repræsentanter fra LO, kommissionen og ministerrådet. Derudover vil der være en bustur rundt i Bruxelles samt mulighed for på egen hånd at nyde EU’s hovedstad. Prisen er 1900,- kr. pr. deltager for dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse er 400,- kr. Deltager betalingen dækker busturen, overnatninger på hotel, morgenmad samt fælles aftensmad to aftener. Du kan tilmelde dig ved at skrive navn, adresse, telefonnummer samt partiforening til Knud Egon Poulsen på kep@ def.dk eller 20 22 68 25.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Besked fra Rådhusforeningen

Debatmøde med Mette Frederiksen den 30. september Det er lykkedes Rådhusforeningen at få aftalt et debatmøde med Mette Frederiksen. Kom og deltag i en spændende debataften om teser og i hvilken retning Socialdemokratiet skal bevæge sig i fremtiden. Tid og sted: Mødet afholdes den 30. september 2008 kl. 19 i Merkursalen, HK, Vindegade 72-74. Alle er velkomne!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Besked fra Odense 3. kreds/Højby Holluf Pile og omegn

Sensommerfest i Allerup Gamle Have den 30. august fra kl. 18.00 Sensommerfest i Allerup Gamle Have den 30.08.08 Fra kl. 18.00. Der tændes op i grillen kl. 18.00 ta`selv maden med ,drikkelse kan købes. Leif Knudsen og Carsten Hansen fortæller lidt fra by og land Alle er velkommen Tilmelding sensest den 27.-8.-08 på telf. 20478970 eller tove@alabast.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Besked fra arbejdsudvalget

Datoer for fællesbestyreslesmøder Der afholdes fællesbestyrelsesmøder følgende datoer: Mandag, den 25. august, kl. 17 - Budget 2009 med byrådsgruppen Mandag, den 15. september, kl. 17 Torsdag, den 2. november, kl. 17 Tirsdag, den 7. november, kl. 19 Tirsdag, den 11. november, kl. 19 Tirsdag, den 16. december, kl. 19 Dagorden udsendes de enkelte medlemmer og foreninger pr. mail. 14

LO Odense er lønmodtagernes talerør overfor politikkerne i Odense, på Nordfyn og på Christiansborg. • LO Odense arbejder i hverdagen med en række forskellige politikområder for at sikre en høj beskæf tigelse og gode jobs for lønmodtagerne. • LO Odense er repræsenteret i en lang række af råd og nævn, og søger herigennem et positivt samarbejde med en række forskellige institutioner, organisationer, partier m.m. • LO Fagbevægelsen er en vigtig brik i en bys udvikling. Fagbevægelsen går gerne foran og vil til enhver tid arbejde positivt til glæde og gavn for hele byen. •

LO Odense, Vindegade 72-74, 5000 Odense tlf. 66 14 04 15 - www.loodense.dk

SOCIALDEMOKRATERNE 2x LO ann..indd 1

24/06/08 9:09:43


Besked fra Skt. Hans partiforening

Medlemstur i naturområdet Tarup-Davinde I grusgravområdet Tarup-Davinde syd for Fraugde skabes der i disse år et unikt natur og fritidsområde. Skt. Hans Partiforening inviterer til en guided tur med naturvejleder Carsten O. Hansen lørdag den 6. september kl. 10.00 – 13.00. Solidt vandretøj og fodtøj anbefales. Alle medlemmer i Odense er velkomne. Medbring madkurv, foreningen er vært for en øl eller vand. Tilmelding, senest den 27. august 2008 til Poul Lorenzen tlf. 66144612. Mangler du kørelejlighed eller har du ekstra plads i bilen - så sig det til Poul.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Besked fra Skt. Hans partiforening

Medlemmerne i Sct Hans partiforening møder byrådsmedlemmer Der er aftalt 3 medlemsmøder med byrådsmedlemmerne Jesper Kinch og Peter Rahbæk Juel. Det første møde holdes tirsdag 26. august kl. 20 på Sct. Hans Skole, i træpavillionen i skolegården. Budget 2009 og lokale emner - også emner du ønsker diskuteret - er på dagsordenen. De 2 øvrige medlemsmøder holdes torsdag 9. oktober og tirsdag 4. november, på Sct. Hans skole. Der vil fortrinsvis være lokale kommunalpolitiske emner på dagsordenen. Med venlig hilsen Sct. Hans partiforening

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vi er flyttet - vi bor nu sammen med HK og LO i Fagforeningernes hus, på Vindegade 72, kælderen. Se adressen og kort på www.socialdemokraterne.dk/odense under ‘Her finder du os’.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Besked fra arbejdsudvalget

3 søndags workshops i efteråret - for dig der gerne vil lære noget nyt Som et nyt tiltag vil vi i efteråret udbyde 3 søndags-workshops, til dig der gerne vil lære noget nyt, møde nye mennesker og samtidig være med til at udvikle nye tiltag i Socialdemokratiet. Workshopsne vil køre fra kl. 12-17 og foregå i partiets lokaler her i Odense. En del vil foregå som undervisning og oplæg, mens en stor del også vil byde på gruppearbejde og kræve aktiv deltagelse af dig som deltager. Målet er dels at uddanne dig i forskellige færdigheder, og at du sammen med andre medlemmer, udvikler nye ideer og tiltag vi kan bruge som parti. De forskellige workshops er: 7. september: Fra læserbrev til blog: Lær at kommuniker så politikerne høre efter og så du påvirker debatten. 19. oktober: Obama ’08! Hvordan køre demokraterne valgkamp og hvad kan vi lære af det? En dag med oplæg fra folk der været over there og diskussion om hvad vi kan bruge i Odense. 23. november: Kampagnehaj! En praktisk dag, hvor du lære at køre professionel kampagne og hvor vi vil udvikle kampagne til senere brug. Mere info og tilmelding: Tilmelding er nødvendig, og kan ske på www.socialdemokraterne.dk/Odense. SOCIALDEMOKRATERNE

15


Aktivitetskalender 2. halvår 2008

19. august, kl. 19 - Mikkel Schøler

Mød Europa-parlaments kandidat Mikkel Schøler til en snak om politik i Europa. Mødet afholdes på Odense Kommunes Uddannelsescenter, Schacksgade 39, 5000 Odense C i lokale 100 (1. Sal).

20. august, kl. 19 - Dan Jørgensen

Kom til debatmøde med spidskandidaten til Europa-parlamentet, Dan Jørgensen. Alle velkomne. Mødet foregår i HK-huset, Merkursalen, Vindegade 72-74.

24. august, kl. 12 - Billeshave

Det traditionsrige Billeshave arrangement afholdes i Strib ved Middelfart. Helle Thorning-Schmidt, formand for DSU og næstformanden for LO taler. Se mere på www.partikontoret.dk

26. august, kl. 20 - Budget 2009

Kom til møde om Budget 2009 sammen med Peter Rahbæk Juel og Jesper Kinch fra Odense byråd. Mødet holdes på træpavillionen på Skt. Hans Skole. Kontakt Bo Pedersen på bop@webspeed. dk for mere info.

6. september, kl. 10 - Tur i naturen

30. september, kl. 19 - Mette Frederiksen

Mød Mette Frederiksen til en snak om teser og visioner for fremtiden. Mødet foregår i HK-huset, Merkursalen, Vindegade 72-74.

4-9. oktober - Tur til Bruxelles

Der er stadig pladser til Bruxelles turen. Kontakt Bo Thomassen for mere info på bothomassen@ yahoo.dk.

9. oktober, kl. 19 - Debatmøde

Diskuter aktuel kommunalpolitik med Jesper Kinch og Peter Rahbæk Juel fra byrådet. Mødet holdes på træpavillionen på Skt. Hans Skole. Kontakt Bo Pedersen på bop@webspeed.dk for mere info.

19. oktober, kl. 12 - Søndags workshop

Obama ’08! Hvordan køre demokraterne valgkamp og hvad kan vi lære af det? En dag med oplæg fra folk der været over there og diskussion om hvad vi kan bruge i Odense. Tilmelding på socialdemokraterne.dk/odense.

4. november, kl. 20 - Debatmøde

Medlemstur i naturområdet Tarup-Davinde. Kom på en unik friluftsoplevelse og se hvordan området er ved at udvikle sig. Kontakt Poul Lorenzen på 66 14 46 12 for mere information og tilmelding.

Diskuter aktuel kommunalpolitik med Jesper Kinch og Peter Rahbæk Juel fra byrådet. Mødet holdes på træpavillionen på Skt. Hans Skole. Kontakt Bo Pedersen på bop@webspeed.dk for mere info.

6-7. september - Kongress i Aalborg

4. november, kl. 22 - Valg i USA

Socialdemokraternes kongres. Se mere på www. partikontoret.dk.

7. september, kl. 12 - Søndags workshop

Fra læserbreve til blogs. Lær at kommuniker så politikerne høre efter og så du påvirker debatten. Tilmelding på socialdemokraterne.dk/odense

18. september, kl. 19 - Christel Schaldemose Mød Europa-parlamentskandidat Christel Schaldemose, til en snak om Lissabon traktaten og EU. Mødet afholdes på Odense Kommunes Uddannelsescenter, Schacksgade 39, 5000 Odense C i lokale 100 (1. Sal).

27. september, kl. 13 - 100 års jubilæum

100 års jubilæum i Dalum / Hjallese partiforening. Alle er velkomne til reception i Tingløkkehus, Tingløkkevej 25.

Amerikansk valgkamp på storskærm, krydret med øl og god stemning. Tilmeld dig på socialdem@mail.dk for mere info.

23. november, kl. 12 - Søndags Workshop Kampagne haj på 5 timer! En praktisk dag, hvor du lære at køre professionel kampagne og hvor vi vil udvikle kampagne til senere brug. Tilmelding på socialdemokraterne.dk/odense. 25. november, kl. 19 - Kommunalpolitisk årsamøde afholdes som et ekstraordinært repræsentantskab, hvor vi skal vedtage vores politik frem mod valget. Mødet foregår i HK-huset, Merkursalen, Vindegade 72-74.

Pssst: Vi holder åbent på kontoret hver tirsdag fra kl. 16 til 18. Alle er velkomne.

www.socialdemokraterne.dk/odense

2008, 2. udgave  

Dette er året andet blad, og indeholder bl.a. aktivitetsplan for efteråret, artikler og interviews.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you