Page 1

Socialdemokraterne i Odense Nummer 1 - 1. januar 2009

04 | Vandkulturhuset. Hvad skete der og hvad skal der ske nu? 06 | Billeder og stemning 08 | 100 ĂĽr med Socialdemokratiet i Dalum og Hjallelse.

12 | Obama’s valgkamp.


INDHOLD

Medlemsblad for Socialdemokraterne i Odense

Denne udgave

Nr. 1, år 2009

2009 bliver et skelsættende år

Ansvarshavende redaktør Bent Andersen

.....................................................................................................

Redaktionsgruppe Stiig Horst Kristoffer Sørensen Erik Schandorff Mike Barnkob Layout Mike Barnkob Annoncer Bent Andersen Mail: bentisme@gmail.com Telefon: 30 42 30 28 Indlæg til bladet Indlæg til bladet kan sendes til redaktøren eller på socialdem@ mail.dk. Næste deadline er: 1. juni 2009. Indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller Socialdemokraternes holdning. Du kan læse mere om Socialdemokraterne i Odense på www. socialdemokraterne.dk/odense

VANDKULTURHUSETs forlis

03

04

.....................................................................................................

STEMNINGS BILLEDER

06

.....................................................................................................

100 år med socialdemokratiet i dalum

08

.....................................................................................................

sådan bliver du aktiv

09

.....................................................................................................

nedtællingen er begyndt

11

.....................................................................................................

Obamas valgkamp: Politik 2.0

12

.....................................................................................................

Odense rundt: Nyt fra lokal foreningerne

14

.....................................................................................................

Aktivitetsplan Forsiden kommer fra siden 30reasons.org, som i de sidste 30 dage op til valget i USA lavede en ny plakat hver dag. Kunsteren der har lavet den hedder Melissa Jun.

2

SOCIALDEMOKRATERNE

16


LEDER

2009 bliver et skelsættende år Vi går valgåret i møde og har brug for alle kræfter. Tekst af Leif Knudsen.

Det nye år 2009 der står for døren bliver et meget skelsættende år, hvor vi skal ud og knokle for at få en socialdemokratisk politisk ledelse af byen tilbage. En lang og sej valgkamp er så småt ved at starte, og vi er parate som aldrig før. Vi har fået vedtaget vores kommunalpolitiske program - altså den politik Socialdemokraterne i Odense går til valg på - på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde hvor der var en særdeles god stemning. Ja, gejsten fejler ikke noget og vi knokler derudaf med øvrige forberedelse, såsom strategi, synlighed og formidling og meget andet. Vores politiske holdleder - Anker Boye - har vi forlængst fået udpeget til at stå i spidsen på den Socialdemokratiske liste og resten af pladserne besættes her i foråret, så holdet er på plads den 28/4 til en samlet præsentation den 1. maj. I perioden fra den 26/1 til den 28/2 holder alle vores partiforeninger generalforsamling (se den konkrete dato for din forening her i bladet) og her opstilles kandidater til byrådsvalget. Hvis du vil have indflydelse på hvilke kandidater der opstilles er det vigtigt

at du møder op på generalforsamlingen og giver din mening tilkende. Efter generalforsamlingerne igangsættes en urafstemning om den endelige placering fra nr. 2 (Anker er nr.1) og listen ud. Derfor vil du i løbet af marts få tilsendt afstemningsmateriale bl.a. indeholdene en stemmeseddel hvor alle opstillede socialdemokratiske kandidater i hele byen præsenteres. Her er det vigtigt at følge den medsendte vejledning til hvor mange der kan stemmes på. Urafstemningsresultatet fremlægges på repræsentantskabsmødet den 28/4 til endelig godkendelse, som den Socialdemokratiske liste til Byrådsvalget den 17/11 2009. Jeg ved godt vi går ind i den fase hvor hver kandidat tænker på: “Hvordan bliver jeg valgt?” Det skal man også tænke på, men det er også vigtigt at udgangspunktet hele tiden er det kommunalpolitiske program, samt hensynet til at man som kandidat er en del af det fælles hold, vort parti har sat.

giver styrke, og vi vil have hele kommunen til at syde af aktive socialdemokrater på gader og veje i hele valgkampen. Vi har brug for dig også, så henvend dig til din partiforening eller vores valgkontor og tilbyd din hjælp i det omfang du har mulighed for at være med - det kan være en time, det kan være mere. Lidt hjælp har også ret med alle de arbejdsopgaver vi har. Samtidig får vi også styrket vores fælleskab - det er faktisk også enormt sjovt og lærerigt at føre valgkamp. Vi er langt de bedste til velfærd i Odense, så det er nu vi rykker mod Rådhuset. Et rigtig godt nytår for dig og din familie og vores fælles parti. Vi vil vinde i 2009. Leif Knudsen er formand for Socialdemokraterne i Odense.

Lad os få en fair og pæn valgkamp sammen som et hold der hjælper og støtter hinanden til at vinde magten tilbage i kommunen. Sammenhold

SOCIALDEMOKRATERNE

3


BAGGRUND

V

andkulturhuset blev ikke til noget i Odense. Det måtte Socialdemokraterne sammen med SF konstaterer, efter godt og vel 2 måneders undergravende udmeldinger fra stort set alle på den borgerlige side i byrådet i Odense.

Det blev desværre ikke til noget, og i stedet står Odense nu tilbage med en havn hvis udvikling er gået i stå, samt en lang næse efter de mange millioner kroner, eksterne investorer ville have investeret i et Vandkulturhus. De penge ser vi ikke igen.

Det var ellers ikke meget mere end et år siden, byrådet fik fremlagt det endelige projekt for vandkulturhuset. Den gang var jublen stor, og alle partier enige om at dette var en mulighed Odense ikke måtte forpasse. Huset blev præsenteret som en arkitektonisk perle, lavet af en af Danmarks førende arkitekter, Bjarke Ingels.

- Odenses borgere mister ikke kun et spektakulært åndehul, vi mister også en mulighed for at skabe vækst i vores by. Visit Denmark har regnet sig frem til, at Vandkulturhuset ville kunne give en øget omsætning på omkring 25 mio. kr. årligt. Ideen med Vandkulturhuset var også at sætte gang i den odenseanske vækst. Sådan udtalte Anker Boye sig da forliget braste, og flere eksperter gav ham i Fyens Stiftstidende efterfølgende ret.

Heller ikke indholdet skulle fejle noget: Vandkulturhuset bliver et sundhedsmekka, udtalte Jan Boye tilbage i 2006, hvor forebyggelse og genoptræning skulle indtænkes sammen med de kulturelle elementer.

4

SOCIALDEMOKRATERNE

Vandkulturhuset Vandkulturhuset ville være blevet 5000 m2 stort og have indholdt svømmekanaler, udspring, trampoliner,

sauna og forskellige pools. Et af dem skulle have været et varmtvandsbassiner som særligt børn og ældre ville have nydt stor gavn af. Derudover var det også planlagt at inkluderer flere forskellige wellness elementer i bygningen, en sund kantine og forskellige udendørsaktiviteter. Hvorfor kom det så vidt? Grunden til at Socialdemokraterne sammen med SF valgte at sige fra, var den ganske simple at de borgerlige gennem en længere periode offentligt gav udtryk for at de ikke længere ønskede at realisere huset. Det virkede mest som et skørt indfald, da Jan Boye midt under budgetforhandlingerne oktober i år, pludselig ville lukke Vandkulturhuset. Men toneangivne politikere fra stort set alle partier på


Vandkulturhusets forlis Borgerligt pokerspil med Odenses udvikling, betød døden for vandkulturhuset. Socialdemokraterne vil investere i børn, familier og ældre i stedet. Tekst af Mike Barnkob. højrefløjen i Odense, koordinerede nu læserbreve og udtalte offentligt at de ikke længere ønskede huset. Det på trods af at de alle ganske få måneder forinden havde sagt ja. Man kan kun gisne om hvorfor de pludselig ændrede mening, men mon ikke de borgerlige havde kigget på tallene og kunne begynde at tælle månederne til næste års kommunalvalg? Hvis det er sandt, så fortæller det os, at de borgerlige er parat til at sælge og bryde med hvad som helst, for at beholde magten. Desværre til skade for Odenses udvikling, da denne måde at drive politik på, umuligegøre større projekter og brede forlig. I et brev til De

Konservative og Venstre, meldte Stina Willumsen og Anker Boye derfor klart ud: - Vi kan ikke leve med den nuværende situation. Den er skadelig for kommunens troværdighed overfor erhvervslivet, fordi vi skaber tvivl om vores handlekraft og evne til at træffe beslutninger. Den er skadelig for demokratiet og klimaet i byrådet, fordi traditionen om brede politiske forlig, hvor man efterfølgende respekterer alle parter, er brudt. Socialdemokraterne vil investere i børn, familier og ældre i stedet Pengene der skulle være gået til Vandkulturhuset, skal der nu forhandles om igen. Socialdemokraterne har sammen med SF spillet ud med en ønskeliste over hvilke ting de gerne vil investere i i stedet. Øverst på listen står der velfærd med fokus på børn, familier og ældre.

- Vi skal tænke på de borgere der igennem et helt liv har arbejdet for Odense. De ligger mit hjerte meget nær, og jeg tror alle er enige i, at vi skal skabe en så god alderdom for dem som muligt, sagde Anker Boye da listen blev offentliggjort. Blandt nogle af ønskerne er bedre tilbud til døende, investering i robotstøvsugere, miljørigtige vuggestuer, nye legepladser, sikre skoleveje, og en sund madordning til vores børn i folkeskolen. Derudover har Socialdemokraterne også foreslået en renovering af Klosterbakkens svømmehal, og har stadig fokus på at der skal ske investeringer i havneområdet. Det skal blive spændende at se hvad de borgerlige partier vil foreslå. Og om de denne gang kan holde deres løfter. Du kan se hele investeringslisten på www.socialdemokraterne.dk/odense.

SOCIALDEMOKRATERNE

5


STEMNING

METTE FREDERIKSEN BESØGTE ODENSE. Hvor hun fortalte om hendes 10 teser. HELLE THORNING-SCHMIDT. Helle trak over 100 mennesker til debat om hvilken retning Danmark skal gå.

6

SOCIALDEMOKRATERNE


ET GRØNNERE ODENSE.

Odense Vest var talstærkt på gaden under Den Nationale Kampagnedag den 25. oktober. Dagen startede med morgenmad og så blev der ellers delt pjecer ud og agiteret.

VANDKULTURHUSET BEGRAVET. Tim Andersen fra DSU leverede gravtale og blomster, inden huset blev mindet ved en ceremoni på havnen.

EK S T R A O R D I NÆ R T REPRÆSENTANTSKAB. Marianne og Ole Pedersen var sammen med 100 andre mødt op til repræsentantskaber, hvor næste års kommunalpolitiske program skulle vedtages.

EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKAB. Leif Knudsen bød velkommen og ønskede en god debat. SOCIALDEMOKRATERNE

7


FESTSKRIFT

100 års jubilæum! Socialdemokratiet har eksisteret 100 år i Dalum og Hjallelse. Læs hvordan medlemmerne har påvirket lokalsamfundet gennem mere end en menneskealder. Tekst af Preben Schaub. Billeder redigeret af Arne Hansen.

D

en 27. september var det nøjagtig 100 år siden, arbejderne på Dalum Papirfabrik stiftede en lokal afdeling af Socialdemokratiet i DalumHjallese. Papirfabrikken ligger endnu i Dalum og også den socialdemokratiske vælgerforeningen er fortsat i fuld vigør. Det var Arbejdernes Forsamlingshuse i Dalum der lagde lokaler til da en gruppe lokale arbejdere, hovedsageligt fra papirfabrikken, var samlet for at stifte deres egen politiske forening, hvor de kunne drøfte politiske sager. Typograf A. J. Andersen redegjorde for en række lokalpolitiske emner inden forsamlingen vedtog at oprette en lokal, socialdemokratisk vælgerforening. Da bestyrelsen efterfølgende konstituerede sig blev netop A. J. Andersen valgt som vælgerforeningens første formand. Ved oprettelsen fik vælgerforeningen med det samme 50 medlemmer, der alle betalte et kontingent på 50 øre i kvartalet for at være medlem. Allerede i oktober 1908, blot få måneder efter oprettelsen af vælgerforeningen, var medlemstallet næsten fordoblet og i 1921 var der omkring 350 medlemmer. Fik sat præg på lokalområdet Tilbage i 1909 var Dalum en selvstændig kommune med omkring 1.5001.600 indbyggere, heraf var omkring 400 ansat på Dalum Papirfabrik. Først i 1970 blev Dalum Kommune lagt sammen med Odense. Den store opbakn8

SOCIALDEMOKRATERNE

ing til socialdemokraterne har både i de tidligere år og senere haft betydning for udviklingen i Dalum-Hjallese området. Den socialdemokratiske indflydelse i området var også blandt andet afspejlet i sammensætningen i det lokale sogneråd, hvor partiet havde absolut flertal ved at sidde på fire ud af syv pladser. Dette flertal holdt stand helt frem til 1966. Rent politisk var der blandt andet på skoleområdet, partiet gjorde sig bemærket. Eksempelvis lykkedes det partiet at få gennemført, at skolebøger skulle uddeles gratis uden at det blev regnet som ”fattighjælp” hvilket ville have medført en række andre negative konsekvenser for dem, der ikke havde råd til at betale skolebøger. I årenes løb har den socialdemokratiske vælgerforening i Dalum-Hjallese haft indflydelse på en række historiske begivenheder i området, blandt andet etableringen af rådhuset i 1940, byggeriet af Tingløkkeskolen i 1952, Dalum Børnehave i 1961 hvor også Dalum Fjernvarme og en ny skole, Hjalleseskolen, kom til. I 1960’erne havde vælgerforeningen over 900 medlemmer. Mange kandidater valgt Gennem årene er en række velkendte ansigter i både lokal- og landspolitik valgt i Dalum-Hjallese. Når det gælder Odense Byråd, hvor Dalum altså hørte til fra 1970 og frem, drejer det sig om Svend Johansen, Harald Jacobsen, Bent Ole Rasmussen, Else Marie

Mortensen og Sonja Milkjær samt helt aktuelt byrådsmedlem Tina Bue Jensen, suppleant Søren Hansen og rådmand Anker Boye, der som spidskandidat tidligere er valgt til borgmester. Børge Bakholdt, der har siddet i Folketinget fra 1977 til 1998, blev ligeledes opstillet af Dalum-Hjallese vælgerforening, og det samme gjorde den nuværende socialdemokratiske gruppeformand, Carsten Hansen. Populære ældrefester I 1937 besluttede vælgerforeningen at oprette et kvindeudvalg som udover at stå bag medlemsarrangementer som eksempelvis syaftener lavede forskelligt socialt arbejde i området. Det drejer sig blandt andet om en julestue for arbejdsløse og deres børn. Kvindeudvalget startede også en tradition, som med stor succes lever videre den dag i dag, dog i en lidt anden form end oprindeligt - også selvom kvindeudvalget blev nedlagt igen i 1971. Udvalget stod bag et årligt arrangement for Dalum sogns beboere, igen primært med fokus de arbejdsløse og deres familier. Festen udviklede sig med tiden til at være henvendt til områdets pensionister. I de tidligere år var Tingløkkehus stort nok til at rumme festerne men de blev hurtigt så populære, at de måtte rykkes til den noget større festsal på Tingløkkeskolen hvor festerne siden har været en årligt tilbagevendende begivenhed. I år bliver der ældrefest for 60. gang.


AKTIV

Aktivitet

Her kommer forslag til hvordan du kan

blive mere aktiv i Socialdemokratiet.

Opsøg aktiviteter Der foregår hele tiden mange forskellige aktiviteter både i din lokale forening, i din kreds og i hele Odense. Du kan få mere at vide ved at kontakte din lokale formand eller på www.socialdemokraterne.dk/ odense - og selvfølgelig her i bladet.

E

S EL

D

g lin der m rsa em g D lfo å hv dat o . a r IN ne e p ndi åde FÅ il en geflydelsrådskale omr d y a ’t Ta få in re b it lok æ d g o al v d i sk man for

Y FL

SNAK MED DINE VENNER Spred budskaber og diskuter politik i de kredse, hvor du færdes. Så er du med til at sikre at de gode argumenter leveres og at mennesker i dit netværk kender vores politik. Og ta’ dem endelig med til vores arrangementer.

SKRIV LÆSERBREVE Læserbreve kan være dagsordenssættende, bliver læst af mange mennesker og rykker holdninger. I Odense kan man skrive til Fyens Stiftstidende på odense@fyens.dk hvis man har noget på hjertet. SOCIALDEMOKRATERNE

9


ANNONCE + INFO

���������� �������������� ������� �� �����

���������� ����� �� ������� � ����

����� �������� ������ ��� �� ��� �� �� ���!� �� ��� "���������� �������������

��������� ����������������������� ���������� ���������� � ��������������������������������� ��������!����������"�#������������������ � ���� �$�%��������������������������&���������&������!����$������ ��'����� � �� ���������� ��� ������������������������������� ��'������ �� ((�������( ������ � ���������$����������������� ������ ����������������� �� ����� ������������������� � ������������������������������$��������������������������������������� � � ���$�

#����� ��� �� ����� ���� ��� $$��� ����������������� %�������� &�'&( )��� ��� $$� *��������� �� ++$(�($,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ny håndbog på vej

Tekst af Stiig Horst, formand for Odense Vest og udvalgsmedlem for organisationshåndbogen. Socialdemokraternes nye organisationshåndbog er en del af velkomstpakken til nye organisationsformænd, kasserere og medlemsansvarlige. Formålet med håndbogen er at give nye formænd, kasserere og medlemsansvarlige bedre redskaber til hvervet. Et udvalg, der arbejder med denne organisationshåndbog består af flere ansatte på partikontoret i København med vicepartisekretær Finn Stubtoft i spidsen samt udvalgte foreningsformænd, kredsformænd m.fl. fra den socialdemokratiske organisation ude i landet. 10

SOCIALDEMOKRATERNE

Håndbogen kommer bl.a. til at indeholde: • Velkomstdel og en uddannelsesdel • Basics: partiets love, organisationsoversigt, forslag til dagsordener, generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, forretningsorden, ansvar, regler for personoplysninger. • Bestyrelsens roller: formandens rolle og ansvar, næstformandens rolle, kassererens rolle og ansvar, øvrige bestyrelsesmedlemmer (involvering, ansvar, uddelegering af arbejde, rolle.) • Nye medlemmer og medlemstilbud: Modtagelse af nye medlemmer, forslag til medlemsmøder og medlemstilbud, oplægsholderkatalog, talentpleje-organisatorisk og politisk ansvar.

• Information og vidensdeling: Medlemsblade, nyhedsmails, hjemmeside, s-dialog, pressestrategi (lokalt) og publiceringssystem. • Kampagne: planlægning, hvordan møder man folk (opsøgende kampagne), forslag til forskellige kampagneformer. Vi har fået flere henvendelser og mange gode ideer og bidrag til denne organisationshåndbog, og lige nu forestår der et intensivt skrivearbejde og sammenfatning af bogen. Bogen vil have som sit ypperste mål: til stadighed at være under lup i forbindelse med den den socialdemokratiske organisation og de redskaber, der kan anvendes til at videreudvikle den.


NEDTÆLLING

Kommunalpolitisk program Elleve måneder. Så kan vi igen have en socialdemokratisk borgmester i Odense, og derfor er forberedelserne til næste års valgkamp allerede indledt. Tekst af Bent Andersen.

Det første skridt i enhver socialdemokratisk valgkamp er det kommunalpolitiske program, hvilket der for så vidt ikke er noget nyt i. Vores kommunalpolitiske program blev vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 25. november 2008. Et kommunalpolitisk program er dog mere end blot et ritual – det er på denne baggrund, at vi som parti og man som kandidat stiller op til næste års valg. Opskriften på et kommunalpolitisk program Det var fra starten et ønske, at man fik et program, som var kortfattet og så direkte som overhovedet muligt. I sig selv er det sin sag, da der i en kommune som Odense er en så bred vifte af vægtige politikområder, som man nødigt vil undlade. For at kunne vælge og finde en balance blev der nedsat en lille skrivegruppe, der efter megen frem og tilbage endte med at komme med et udkast, der var cirka 10 sider langt. Men dette er hele partiets kommunalprogram. I starten af skriveprocessen fik dialoggrupperne mulighed for at indsende forslag. Da udkastet var færdigt, blev det sendt ud, så det kunne blive behandlet i partiforeningerne, hvor der naturligvis var rig mulighed for at stille ændringsforslag. På repræsentantskabsmødet blev i alt 83 ændringsforslag derfor behandlet, og det endelige produkt, som bl.a. indeholder et nyt afsnit om biblioteksvæsenet, gennemlæses i øjeblikket før endelig publikation.

Sammenhæng mellem hverdag og by Overskriften, der også er titlen på det kommunalpolitiske program, er meget rammende for indholdet. Vi går ikke til valg i 2009 på store forkromede projekter. Socialdemokraterne går til valg på noget, der ikke blot er meget mere nært, men også meget mere ambitiøst – Vi går til valg på, at vi vil gøre en forskel i hver enkelt borgers liv. På trods af lav skatteprocent er det et sørgeligt faktum, at den befolkningstilvækst, vi havde regnet med, ikke er fundet sted – tværtom er der en netto fraflytning. Det signalerer to centrale tendenser: et er, at det ikke er en halv, en eller to skatteprocenter, der afgør, hvorvidt man bosætter sig i vores by eller ej. Det betyder på den anden side også, at hvis vi skal tiltrække nye borgere, skal vi sikre, at man kan have en velfungerende hverdag som borger i Odense. Med et skattestop og udgiftsloft fra den siddende regerings side er det naturligvis nemmere sagt end gjort. Men socialdemokraterne har aldrig været de korslagte armens parti – vi kan og vil gøre det meget bedre end det nuværende borgerlige flertal. Derfor er der i det kommunalpolitiske program afsnit om skolerne, de ældre, miljø, erhverv, trafik, kultur samt en række andre politikområder – alle med en rød tråd om hvordan alle disse politikområder kan bidrage til at gøre odenseanernes hverdag mere tryg

og hvordan vi med kloge og konkrete tiltag i byrådet kan gøre vores til, at hverdagen for byens borgere hænger bedre sammen. Dette er startskuddet – ikke finalen Som partimedlemmer er det vigtigt, at vi allerede nu fortæller vores venner, familie og kolleger, at de langt fra behøves at nøjedes med den zig-zag kurs, som det borgerlige flertal har ført i de sidste fire år. En stemme på socialdemokraterne ved kommunalvalget er en stemme på et parti, som vil tage udgangspunkt i deres lokalområde og deres hverdag. Da vi præsenterede, hvordan millionerne fra det forliste vandkulturhus skulle bruges, viste vi, at det er alt andet end tom retorik. Det er politik, vi mener - det er vores røde tråd.

DET KOMMUNALPOLITISKE PROGRAM

> Vedtages hver 4. år op til kommunalvalget. > Blev vedtaget på et ekstraordinært repræsentantskab den 25. november 2008. > Programmet kan ses på www.socialdemokraterne.dk/odense ............................ SOCIALDEMOKRATERNE

11


OBAMA

INDDRAGELSE PÅ NETTET - WEB 2.0

> Flickr.com er en billede side, hvor alle kan ligge billeder op. Baggrundsbilledet her på siden, er taget fra Obama’s Flickr side. ............................

> Facebook.com er et socialt værktøj, hvor du kan komme i kontakt med venner og bekendt. Du kan også finde grupper, bl.a. gruppen “Socialdemokraterne i Odense” hvor du kan komme i kontakt med andre Socialdemokrater i Odense. Bare søg efter den på siden, så dukker vi op. ............................ > Youtube.com er en side, hvor alle kan ligge video’er op. Du kan fx. se alle Obama’s taler på www.youtube.com/ user/barackobamadotcom Socialdemokraterne i Odense har også en Youtube side, som ligger på www.youtube.com/user/ Socialdemokratiet

B

arack Obama og moderne teknologi er forbundet som ærtehalm. Den demokratiske præsidentkandidat sprængte i løbet af den amerikanske valgkamp rammerne for den traditionelle valgkamps metoder. Han bevægede sig over i et, indtil nu, stort set uudforsket politisk magtområde: Web 2.0. Web 2.0 er en fælles betegnelse for de interaktive og sociale websider, som Facebook, YouTube, MySpace, Flickr og så videre. Barack Obama er ikke den første politiker, der har brugt et nyt medie til at stemmemaksimere i USA. Franklin Roosevelt brugte radioen da han blev valgt kort tid efter 2. Verdenskrig, og John F. Kennedy var den første, der til fulde forstod tv’ets appel til vælgerne. Men i dag kan man ikke længere fange vælgerne med klip på radio eller tv . Især de unge vælger de gamle medier fra til fordel for internettet, som kan fungere som både radio og tv – f. eks i form af YouTube. Vælgerne altid opdateret Barack Obama holdt i løbet af sin valgkamp flere af sine taler via Youtube. På denne måde kunne man altid se en hel tale, i stedet for at se et kort klip af den på tv.

Obamas valgkamp

Politik 2.0 Barack Obama bliver USA’s 44. præsident. Det stod klart efter det amerikanske valg d. 4. november. Forud for triumfen lå halvandet års valgkamp, hvor Obama blandt andet sejrede via brugen af moderne teknologi. Tekst af Kristoffer Kræn Sørensen. Billede fra Flickr.com.

12

SOCIALDEMOKRATERNE


OBAMA

Det virkede specielt overbevisende på de mange tilhørere, fordi Barack Obama med sine særlige retoriske evner, kunne tale til alle klasser og grupper i det amerikanske samfund. Facebook blev brug til at samle penge og støtter ind, opfordre til donationer og reagere på historier i pressen. Barack Obama kunne derfor hurtigt reagere på negativ omtale i medierne og fortælle sin side af sagen til brugerne af de sociale tjenester. Derudover introducerede han sit partiprogram på websider som BlackPlanet.com, Migente.com, Faithbase.com og LinkedIn. com, og rakte ud til afroamerikanere, latinamerikanere, religiøse vælgere og de fremadstormende karrierejægere. På Flickr.com lagde Obamas kampagnefolk Obamas egne billeder ind fra valgkampen, så man som vælger kunne følge sit idol på vejen. Men Web 2.0 blev også brugt internt af de frivillige hjælpere. F.eks. blev webtjenesten Central Desktop brugt til at koordinere de forskellige tiltag kampagnen stod for i store stater som Californien og Texas. På den måde sparede man tid og

penge, fordi man undgik at skulle forklare folk, hvor og hvornår de skulle gøre hvad og hvordan. Politik 2.0 Politik 2.0. Sådan har flere eksperter døbt Obamas nye politiske metoder. Kampagnen nåede at involvere både de vælgere, der allerede havde taget stilling, men vigtigst af alt, millionvis af marginalvælgere. Pludselig fik mange millioner af vælgere direkte indflydelse på den demokratiske proces. Der kan dog også være minusser ved at bruge internettet i sin valgkamp. Tidligere på året brokkede flere Obamastøtter sig højtlydt på my.barackobama.com. Kritikken gik på Obamas tilslutning til et kontroversielt lovforslag om digital overvågning af amerikanske statsborgere. De utilfredse støtter formåede hurtigt at få vendt en stemning mod Barack Obama på hans eget forum, og det kan have kostet rigtig mange ellers sikre stemmer.

Politik 2.0 kan give os sejren Obama 08- kampagnens involvering af internettet er ikke set før. Heller ikke i Danmark, hvor enkelte politikere ikke har været sene til at udråbe sig selv som tekniske vidundere. Anders Fogh Rasmussen brugte som eksempel Facebook til valget i 07. Her samlede han venner ind, men det var kun et passivt tiltag, der ikke gav mange stemmer. Efter mediernes belysning på Obamas valgkamp bliver det spændende at følge den næste valgkamp i Danmark. Flere iagttagere mener at det også i Danmark kan blive afgørende, hvem der bedst benytter sig af internettets muligheder. Lad os håbe det bliver os, der herhjemme vælter væggen mellem teknologi og marginalvælgere.

Efter Barack Obama nu har vundet valget, stopper han ikke sin brug af it. Han vil også fremover holde taler på YouTube og introducere partiprogrammer på Facebook. Og så har han fremsat flere teknologiske løsninger på store problemer i USA. Blandt andet er det hans plan, at alle amerikanere skal have gode forbindelser til internettet. Derudover vil han hyre en it-ansvarlig ved sin side, skabe større gennemsigtighed i det offentlige system, mere borgerinvolvering via internettet og skabe store besparelser i sundhedssystemet ved at indføre elektroniske patientjournaler.

SOCIALDEMOKRATERNE

13


ODENSE RUNDT

Besked fra 1. kreds

Indkaldelse til kredsrepræsentantskab i 1. kreds Partifæller, som er medlemmer af foreningerne Centrum, Fjordager, Korsløkke, Sydøst, Skt.Hans og Vollsmose, indkaldes hermed til Ordinært kredsrepræsentantskabsmøde i Odense Østkredsen og muligvis også til Ekstraordinær kredsgeneralforsamling – til afholdelse tirsdag den 3. marts 2009, kl. 19.00-21.45. Mødet afholdes på: Odense Kommunes Uddannelsescenter, 3. sal, Schacksgade 39, 5000 Odense C (Elevatoren i indgang B i gården, nærmest Østerbæksvej, er bestilt åben). Dagsordenen indeholder bl.a. punkterne: beretning, regnskab, indkomne forslag, valg samt ind-/opstilling til regionsrådet og folketinget. Indsendte forslag kan kun komme til behandling efter forudgående vedtagelse i en foreningsbestyrelse eller på en foreningsgeneralforsamling. Frist for indsendelse af disses forslag er tirsdag den 17. februar 2009. Forslagsberettiget er også kredsbestyrelsen. Frist for anmeldelse af kandidat(er) til folketinget er – uanset afsender – mandag den 23. februar 2009. Anvendes personlige stillere skal kandidaten være skriftligt anbefalet af mindst 25 af kredsens partifæller ved personlig underskrift. Anmeldelsen skal inden fristens udløb være foretaget skriftligt til: Kredsformand Bo Thomassen, Skovmærkevej 5, 5220 Odense SØ. NB Evt. ændringer i forhold til repræsentantskabsmødet oplyses – om muligt inden den 3/3 2009, kl. 19 – via kredsens hjemmeside: http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?site=gl/odenseoestkreds& På bestyrelsens vegne, Bo Thomassen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Besked fra Skt. Hans partiforening

Møder i foråret i Skt. Hans partiforening Sct. Hans partiforening holder medlemsmøde, tirsdag 13. januar kl. 19 på Sct. Hans skole. På mødet forberedes byrådsvalgkampen i foreningsområdet og kandidater til valget præsenteres. Sct. Hans partiforening holder generalforsamling - lørdag den 28. februar, kl. 9.30 - et sted i Skibhuskvarteret. Dagsorden og sted sendes til medlemmerne. Med venlig hilsen Sct. Hans partiforening

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Besked fra Odense Vest

Indkaldelse til generalforsamling i Odense Vest Der indkaldes hermed til generalforsamling i Odense Vest. Generalforsamlingen afholdes: Tirsdag den 3. februar 2009 kl. 19.00 i Pårup Sognegård, Solgårdsvej 40, 5210 Odense NV. Med venlig hilsen Stiig Horst, formand for Odense Vest

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Besked fra Højby

Indkaldelse til generalforsamling i Højby Der indkaldes hermed til generalforsamling i Højby partiforening. Generalforsamlingen afholdes: Mandag den 16. februar 2009 kl. 19.00 i Sognehuset Højbyvej 37.

14

SOCIALDEMOKRATERNE


Besked fra foreninger og kredse

Datoer for fællesbestyrelsesmøder Der afholdes fællesbestyrelsesmøder følgende datoer: Tirsdag den 13. jan 2009 kl. 19.00 Tirsdag den 10. feb. 2009 kl. 19.00 Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19.00 Tirsdag den 14. april 2009 kl. 19.00 Tirsdag den 12. maj 2009 kl. 19.00 Tirsdag den 9. juni 2009 kl. 19.00

Datoer for generalforsamlinger Centrum Dalum Hjallese Fjordager Højby Korup Ubberud Korsløkke Odense Nord Odense Syd Odense Sydøst Odense Vest Rådhusforeningen Skt. Hans Vollsmose

23. feb. 2009 7. feb. 2009 4. feb. 2009 16.feb. 2009 10 feb. 2009 26. jan. 2009 9. feb. 2009 23.feb. 2009 23. feb. 2009 3.feb. 2009 28. feb. 2009 28.feb. 2009 28. feb. 2009

Datoer for repræsentantskaber 1. kreds 2. kreds 3. kreds

3. marts 2009 25. feb. 2009 16.marts 2009

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ODENSE RUNDT

Besked fra Odense Centrum

Afholdelse af medlemsmøde Onsdag den 14. januar afholder Odense Centrum/ Odense 1 kreds et medlemsmøde for medlemmer af centrum og kredsen med henblik på at finde egnede kandidater til regionsrådet og folketinget. Dette foregår på Odense kommunes Uddannelsescenter Schacksgade 39 5000 Odense C klokken 19.00. For yderligere information kontakt Claus Sørensen på telefon 21 21 46 32.

Fyraftensmøder som vedkommer os alle! LO Odenses Netværk i fagbevægelsen (NIF), AOF og LO Danmark inviterer i efteråret 2008 til 2 fyraftensmøder . . . . . .om. integration: . . . . . . . . . . . . Adil Erdem

. . . . . . .

Er danskerne i Argentina stadig indvandrere?

Forfatteren Adil Erdem har skrevet bogen ”Indvandrernes paradis” om de knap 13.000 danskere, der i perioden 1860-1930 tog Besked fra Rådhusforeningen til Argentina for at bosætte sig. I dag sender nogle af efterkommerne stadig deres børn på ’genopdragelsesrejser’ til Danmark, spiser sild og holder Dannebrog højt. Er det helt naturligt, eller burde de ikke være integrerede i Argentina? Kom og hør Adil Erdem fortælle om blandt andet Piet Heins barnebarn, der bor i Argentina og andre dansk-argentineres forsøg på at fastholde den danske kultur. Adil Erdem er kurder og har boet i Danmark siden 1982. Han er indvandrerlærer, forfatter og foredragsholder.

Kommunalpolitik

Deltagelse er gratis og der serveres sandwich i pausen.

Rådhusforeningen vil gerne inviterer alle interden 5. marts 2009 kl.

Tirsdag den 9. september 2008 kl. 17.00-19.00 esserede medlemsmøde, Merkursalen, Fagforeningshuset, Vindegade 72, til Odense C. Hold nr. 71900 19.

Rushy Rashid Højbjerg

Ulrik Kjær, ph.d. og lektor fra SDU med speciale

Hvordan skaber man en vellykket mangfoldig arbejdsplads?

Rushy Rashid har en fortid som studievært; faktisk var hun Danmarks første studieværtforbi med indvandrerbaggrund. Hun harden også i kommunalpolitik, kigger og diskutere arbejdet som mangfoldighedskoordinator i IKEA. Hun har boet i Danmark i 25 år, kun afbrudt af et længere ophold i Pakistan, kommende kommunalvalgkamp med os. fordi hun skulle have en ”ordentlig pakistansk” opdragelse. Rushy Rashid vil med udgangspunkt i sit eget liv snakke om at overkomme splittelsen mellem to kulturer - og give sit bud på hvordan man skaber en vellykket mangfoldig arbejdsplads. For ogmere information kontakt Bent Andersen på Rushy Rashid er i dag journalist, forfatter foredragsholder.

mail: bentisme@gmail.com Deltagelse er gratis og der serveres sandwich i pausen. 28. Tirsdag den 28. oktober 2008 kl. 17.00-19.00

eller telefon: 30 42 30

Merkursalen, Fagforeningshuset, Vindegade 72, Odense C. Hold nr. 71901

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ������

����������� ��������� ������������������� �������������������������� • LO Odense er lønmodtagernes talerør overfor politikkerne i Odense, på Nordfyn og på Christiansborg. • LO Odense arbejder i hverdagen med en række ������������������������ ��������������������������� ���� forskellige politikområder for at sikre en høj beskæf tigelse og gode jobs for lønmodtagerne. • LO Odense er repræsenteret i en lang række af råd og nævn, og søger herigennem et positivt samarbejde med en række forskellige institutioner, ��������� organisationer, partier m.m. • LO Fagbevægelsen er en vigtig brik i en bys udvikling. Fagbevægelsen går gerne foran og vil til enhver tid arbejde positivt til glæde og gavn for �������� �������������������������� �������� � ������������� ���������� hele byen.

��������

������������ ������������������������

LO Odense, Vindegade 72-74, 5000 Odense tlf. 66 14 04 15 - www.loodense.dk

Skolekontakt LO Odense tilbyder skoler i Odense og på Nordfyn at komme som gæstelærer. Det er en levende og spændende måde at formidle uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering for elver i 4. til 10. klasse. Gennem egne oplevelse kan eleverne tilegne sig viden om arbejdsmarkedsforhold, egen identitet, uddannelsesmuligheder, fritidsjob mm. I undervisningsforløbet indgår der elev- aktiviteter, som brætspil, rollespil, fysiske aktiviteter, samarbejdsøvelser, konkurrencer, samt konkrete arbejdsopgaver. Kontakt LO odense på 66140415 el. www.loodense.dk

6 ��!������������������� ������������ ��������������"����������#������� �� ������� ���$���� ����%�����������"�&�������%�����������'�""��������"� ��(��)�� ���� �������� �������������������������"���������� ��*� AOF-Eftera r 2008.indd 6

24/06/08 9:13:40

&��� �������� �����"�����+*���� ��,--.��(����������������������������%�� ���� �%��%��"����!.��+---��������$*����������/--�0�������/*�� �"�1���0����� ������� ���"��"�2����"(������������ ��� ��'�����)�����'�� �� �('��1** 3����"����4� �����&�����5�������� ��������������������!*�������� ������6����������� �������������,*��������2��������������������������/*������* SOCIALDEMOKRATERNE

15


Aktivitetskalender 2. halvår 2008

13. januar, kl. 19 - Medlemsmøde

Skt. Hans afholder medlemsmøde på Sct. Hans skole. På mødet forberedes byrådsvalgkampen i foreningsområdet og kandidater til valget præsenteres.

14. januar, kl. 19 - Medlemsmøde

Odense Centrum og 1. kreds afholder et medlemsmøde for medlemmer af centrum og kredsen med henblik på at finde egnede kandidater til regionsrådet og folketinget. Dette foregår på Odense kommunes Uddannelsescenter Schacksgade 39 5000 Odense C klokken 19.00.

3. februar - Odense Vest

Generalforsamling i Odense Vest partiforening.

4. februar - Fjordager

Generalforsamling i Fjordager partiforening.

7. februar - Dallum / Hjallelse

Generalforsamling i Dallum/Hjallelse partiforening.

9. februar - Odense Nord

Generalforsamling i Odense Nord partiforening.

10. februar - Korup-Ubberud

Generalforsamling i Korup-Ubberud partiforening.

16. februar - Højby

Generalforsamling i Højby partiforening.

23. februar - Odense Centrum

Generalforsamling i Centrum partiforening.

26. februar - Korsløkke

Generalforsamling i Korsløkke partiforening.

28. februar - Rådhusforeningen

Generalforsamling i Rådhusforeningen.

28. februar - Stk. Hans

Generalforsamling i Stk. Hans partiforening.

28. februar - Vollsmose

Generalforsamling i Vollsmose partiforening.

3. marts - Kredsrepræsentantskab Kredsrepræsentantskab i 1. kreds.

5. marts, kl. 19 - Kommunalpolitik

Rådhusforeningen vil gerne inviterer alle interesserede til at møde Ulrik Kjær, ph.d. og lektor fra SDU med speciale i kommunalpolitik. Han kigger forbi og diskutere den kommende kommunalvalgkamp med os. For mere information kontakt Bent Andersen på bentisme@gmail. com.

5. marts, kl. 19 - EP valget

De tre kredse i Odense vil gerne inviterer alle til en EU debat aften, med vores to EP kandidater, Mikkel Schøler og Christel Schandemose. Læs mere inde i bladet.

16. marts - Kredsrepræsentantskab Kredsrepræsentantskab i 3. kreds.

1. maj, kl. 8 - Arbejdernes Int. kampdag

23. februar - Odense Syd

Generalforsamling i Odense Syd partiforening.

Traditionen tro sker der en vifte af forskellige, festlige og seriøse ting, den 1. maj. Check hjemmesiden ud for mere information.

23. februar - Odense Sydøst

5. juli - Grundlovsdag

Generalforsamling i Odense Sydøst partiforening.

25. februar - Kredsrepræsentantskab Kredsrepræsentantskab i 2. kreds.

Vi afholder Grundlovsdag. Læs mere information på hjemmesiden, når vi når tættere på datoen. Pssst: Vi holder åbent på kontoret hver tirsdag fra kl. 16 til 18. Alle er velkomne.

www.socialdemokraterne.dk/odense

Blad nr. 1, 2009  

Medlemsblad for Socialdemokraterne i Odense, aar 2009, udgave nr. 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you