Page 1

Er du pürørende til en alkoholiker eller pillemisbruger?


Familiebehandling på behandlingscenter Møllen

”Når du prøver at k du ikke har magt over, m over det, du har (Gorski) Alkoholisme, pille- og stofafhængighed er en sygdom, som kan ramme alle! Er du pårørende til en afhængig, lider du også og kan hente hjælp på Behandlingscenter Møllen. Som pårørende rammes du af sygdommen, ved ufrivilligt at blive mere og mere involveret i et spil, der har til hensigt at hjælpe den afhængige ud af misbruget. Oftest har din hjælp dog den modsatte effekt, og uden behandling vil den onde cirkel sikkert fortsætte. • Er dine bekymringer for den afhængige vokset så meget, at du ikke længere har overskud til dig selv, dine interesser, venner og familie? • Føler du dig isoleret og ensom, fordi det er blevet vanskeligere at tale med den afhængige og din omverden om det, der trykker dig? • Føler du vrede, skyld og skam over ikke længere at kunne magte situationen? • Prøver du alligevel stadig at hjælpe eller kontrollere den afhængige, fordi du føler ansvaret hviler på dig?

Alkoholisme er en familiesygdom Vi kalder det en familiesygdom, for de pårørende udvikler medafhængighed.

I familien bliver fokus rettet mod den afhængige og misbruget, i stedet for at være sundt rettet mod alle familiens medlemmer og samlivet i det hele taget.

Lad ikke medafhængighed ødelægge dit liv! Alkoholisme påvirker ikke kun den afhængige, men i høj grad også alle, der har en følelsesmæssig eller social relation til vedkommende. I en familie med en alkoholiker, har hvert enkelt medlem tilpasset sig den afhængiges misbrug. Derfor er destruktive mønstre og reaktioner opstået i forsøg på at overleve som individ og familie. Mønstrene er opstået som en naturlig måde at reagere på overfor en unaturlig situation.

Familiebehandling på Møllen Erfaring viser, at selv om den afhængige kommer ud af sit misbrug, så er det ikke ensbetydende med, at de skader der er sket følelsesmæssigt på dig som pårørende automatisk bliver udbedret. Som pårørende har du sikkert brugt al din energi og tankevirksomhed på at løse problemer, som du efterhånden må indse, at du ikke har magt over.

Alkoholismens indvirkning på familien… Familien Indledende fase

Familien benægter udadtil, at der er et problem.

Familien ringer til arbejdspladsen og sygemelder Familien betaler regninger for alkohol.

Familien tror på alkoholikeren, når denne bortf

Begyndende forståelse for, at drikkeriet ikke Hjælper alkoholikeren med at kontrollere Børnene opholder sig mest muligt udenfor hjemmet.

Familien bliver mere og mere isoleret.

Ægtefællens bekymringer og vrede vokser. Familien føler, at de er skyld i drikkeriet. Voldsomme skænderier i hjemmet.

Kroniske fase

Økonomien stærkt forværret. Den ædru ægtefælle overtager alle forpligtelser i hjemmet. Den ædru ægtefælle må være både mor og far for børnene. Ægtefællerne taler ofte om at gå hver til sit. Separation eller skilsmisse.

R


at kontrollere det, er, mister du kontrollen har magt over” (Gorski) Kurset foregår i en varm og tryg Du har brug for hjælp til at komme videre, og det atmosfære, hvor formålet er at komme sygdommen til livs og lade det enkelte er ingen skam! Det er muligt at komme fri og igen leve et liv uden frygt, kontrol og benægtelse. I familiebehandlingen får deltagerne indsigt i, hvordan sygdommen påvirker den afhængige og familien. Behandlingen går ud på at erstatte de destruktive tanke- og adfærdsmønstre, der er skabt gennem tiden, med sunde og nye måder at være sammen på. Den pårørende vil lære, at det ikke er nogens skyld, at alkoholikeren eller pillemisbrugeren har et misbrug - og istedet få støtte til at flytte fokus over på sit eget liv.

Familien vil møde andre i samme situation, hvilket i sig selv har en meget helbredende effekt, da de fleste familier har levet isoleret, uden hjælp udefra. Familiebehandlingen er først og fremmest til for din egen skyld! Men det viser sig også, at så snart den pårørende ændrer adfærd og begynder at leve sit eget liv istedet for misbrugerens, så har det en meget stor indflydelse på den afhængiges chancer for også at søge behandling og komme fri af sit misbrug.

menneske få øje på sig selv og sine nye muligheder.

Ring for en anonym og uforpligtende samtale Alle pårørende - ægtefæller, kærester, venner, familie, kolleger m.fl. - til en alkoholiker og/eller pillemisbruger er altid velkomne til at ringe på DøgnTelefon 70 26 12 24 for en anonym og uforpligtende samtale. Alle rådgivere på Behandlingscenter Møllen er ædru alkoholiker eller pårørende, som har gennemgået en Minnesota-behandling samt relevante, tværfaglige og terapeutiske uddannelser. Vi kender derfor selv til det helvede, det er at leve i og med sygdommen - uden at kunne se en vej ud! Vi har også selv prøvet at være med til at dække over og skjule misbrug, og vi ved hvordan det er, når grænserne for, hvad vi ville stå model til gradvist forsvandt.

Genopbygning af harmoniske familieforhold… Nye mål i livet sættes. Tilfredshed og glæde kommer. Fred i sindet opleves.

Genopbygning

et problem.

Nye interesser dukker op. Erfaringer deles med andre.

g sygemelder alkoholikeren.

hol.

år denne bortforklarer problemet.

Gensidig tolerance og respekt for hinanden.

drikkeriet ikke er normalt.

Selvrespekten vender tilbage.

at kontrollere drikkeriet.

Familiemedlemmerne lærer at leve deres eget liv ikke alkoholikerens.

mere isoleret.

Familiemedlemmerne får atter tillid til sig selv.

Rehabilitering

Familien lærer at undgå at bekymre sig. Familien erfarer, at fællesskab med andre i en lignende situation er styrkende. Alkoholikeren går med til at søge hjælp.

Familien ændrer holdning overfor alkoholikeren. Familien får nyt håb. Familien får at vide, at alkoholisme er en sygdom. Familien søger hjælp.

Du har brug for hjælp til at komme videre, og det er ingen skam


Familieprogrammet På Behandlingscenter Møllen anser vi afhængighedssygdommen som en familiesygdom, der skal behandles og helbredes som sådan. Flere og flere undersøgelser underbygger den erfaring, man også i behandlingsregi er kommet frem til mht., hvorledes den afhængiges helbredelse er påvirket af familiens evne til at bryde de mønstre, vi kalder medafhængighed. Undersøgelser fra USA viser, at der er større chancer for, at den afhængige søger i behandling, hvis familien går i behandling først. Undersøgelserne viser også, at helbredelseseffekten er større for de afhængige, hvis familier går med den afhængige i behandling og får professionel hjælp. Risikoen for tilbagefald mindskes ligeledes, hvis problemet løses i den helhed, det er opstået i. (Nemlig i familien). Det er et almindeligt håb for mange pårørende, at alt bliver godt igen, hvis bare den afhængige holder op med sit misbrug, men realiteten er en anden! Den skade, misbruget har forvoldt familien og de pårørende, bliver ikke automatisk udbedret ved at misbruget stoppes! • Familien er ofte psykisk skadet og har ikke længere dens naturlige følelser og reaktions- mønstre i behold, men har gennem kortere eller længere tid indarbejdet en dysfunktionel adfærd i håbet om at kunne klare situationen selv. • Familien er blevet dårligere til at fungere i samspil med andre mennesker og er ofte i en meget kritisk tilstand psykisk og fysisk, som kræver hjælp udefra.

• Hvert familiemedlem har tilpasset sig den afhængiges misbrug, og destruktive mønstre og reaktioner er opstået i et forsøg på at overleve som individ og familie. • Mønstrene og rollerne er, kan man sige, en naturlig måde at reagere på, i en unaturlig situation. Nogen har gjort det muligt for den afhængige at fortsætte misbruget ved at dække over og benægte realiteterne både indadtil og udenfor familien! Nogen bruger al energi på at undgå konflikter og går på listesko, tilsidesætter egne behov og følelser, så den afhængige ikke kommer ud af balance. Andre prøver at undgå bestemte situationer ved at fjerne sig og forsvinde enten mentalt eller helt fysisk fra hjemmet, og en del er altid syge, vrede eller stressede. Børn, som vokser op i en familie med disse dysfunktioner, forsøger at tilpasse sig ved at spille bestemte roller. Disse roller har meget negative konsekvenser for barnet, hvis de ikke bliver behandlet. Derfor har Behandlingscenter Møllen, som en del af den samlede behandling, et familieprogram, som tilbydes pårørende. Det er ikke en forudsætning, at den afhængige er i behandling på centeret. Familieprogrammet vil bibringe den pårørende indsigt i sygdommen afhængighed og en række teknikker og redskaber til at få samlivet til at fungere sundt. Alle med en relation til en afhængig vil kunne deltage i og få udbytte af familieprogrammet, dvs. ægtefæller, kærester, kolleger eller familiemedlemmer.

­DøgnTelefon 70 26 12 24 Alsted Skovvej 5 · 7160 Tørring Fax 75 80 24 75 www.mollen.dk e-mail: info@mollen.dk

Pårørende  

Beskrivelse af Møllen's arbejde med pårørende