Page 1

EU CH Por: David Otero González

2 oB

“Datos Persoais”

Nome e Apelidos: Digna Vázquez Pardo Data de Nacemento: 1934 Lugar de Nacemento: Mamuelas-Az

Idade coa que emigrou: 25 anos. Lugar de Residencia Actual: Buenos Aires

“Datos Laborais” En que traballaba no seu país de orixe? De perruqueira. En que traballa en Galiza? De perruqueira.

“Historia da Viaxe” Cando saíu? En 1959.

EGUEI


“Situación Actual e Visión Persoal” Mellorou ou empeorou a súa situación? Mellorou. Que destacaría como positivo? Que alá formou una familia.

Que destacaría como negativo? Que vota moito en falta a súa terra.

Que consellos daría ás persoas que quixeran emprender a mesma viaxe? Que foran tranquilos, que alí se están preparados farían boa vida.

Que opina da Emigración? Que é algo bo, pero é duro.


EU MA “Datos Persoais” Nome e Apelidos: Mohamed Karpov Llases Data de Nacemento: 1957 Lugar de Nacemento: No Cairo

Idade coa que emigrou: 28

“Datos Laborais” En que traballa en Galiza? De albanel.

En que traballaba na Emigración? De albanel.

“Historia da Viaxe” Cando saíu? En 1985.

RCHEI


“Situación Actual e Visión Persoal” Mellorou ou empeorou a súa situación? Si. Que destacaría como positivo? Que gaña máis cartos.

Que destacaría como negativo? Nada.

Que opina da Inmigración? É moi dura.

Traballo de sociais  
Traballo de sociais  

de David Otero González