Page 1

EU CH “Datos Persoais” Nome e Apelidos: Carmen-Adela González Barraza Data de Nacemento: 16-4-1.954. Lugar de Nacemento: Colombia.

Idade coa que emigrou: 21 anos. Visado de Traballo: Non. Lugar de Residencia Actual: Chantada(Lugo).

“Datos Laborais” En que traballaba no seu país de orixe? Traballaba como cociñeira.

En que traballa en Galiza? Como coidadora de nenos e anciáns.

“Historia da Viaxe” Cando e de onde saíu? Saíu no ano 1.975 do seu país de orixe (Colombia).

Algunha anécdota na viaxe? Que cando veu estaba enferma e tantas horas de viaxe case nove, fixeron que se desmaiara no avión.

Cando e onde chegou antes de ficar aquí? Primeiro estivo en Venezuela traballando tamén como cociñeira nunha fonda ata que namorou dun galego e decidiron vir a Galicia a traballar.


EGUEI “Situación Actual e Visión Persoal” Mellorou ou empeorou a súa situación? Mellorou porque agora pode manter a súa familia de alá. Que destacaría como positivo? Que neste país non hai tanta delicuencia como en Colombia e que hai máis oportunidades de traballo podendo vivir dignamente.

Que destacaría como negativo ?Que ao principio a xente facía traballar máis horas por menos diñeiro do que lle correspondía.

Que demandas faría aos responsábeis de Inmigración/Emigración? Que den papeis a todos,que teñen dereito a mellorar de vida, que o mundo e de todos.

Que consellos daría ás persoas que quixeran emprender a mesma viaxe? Que se alí non teñen oportunidasdes de traballo que veñan, pero que tamén pode haber xente que os discrimine pola cor ou explote.

Que opina da Emigración? Pensa que a emigración está ben porque é unha saída para a xente que non ten traballo e quere ter un futuro mellor,aínda que sexa noutro país.


EU MA “Datos Persoais” Nome e Apelidos: Javier López Jorge. Data de Nacemento: 27-2-1.980. Lugar de Nacemento: Santiago de Compostela.

Idade coa que emigrou: 24 anos. Visado de Traballo: Si. Lugar de Residencia Actual: Londres.

“Datos Laborais”


En que traballaba en Galiza? Estudaba piano e propuxéronlle ao acabr os seus estudos ir traballar a un conservatorio de Londres como profesor de piano.

En que traballaba na Emigración? Como profesor de piano.

“Historia da Viaxe” Cando e de onde saíu? Saíu de Santiago de Compostela no ano 2.004.

Algunha anécdota na viaxe? Moitas,dende que perdeu o D.N.I. no avión e non lle quixeran deixar entrar en Inglaterra, ata que se puxeron en contacto ca Embaixada e poido grazas a un bon home entrar.

Cando e onde estivo antes de voltar a Galiza? Tamén estivo uns meses en Amasterdan xa que rematou os seus estudos alí e antes de ir a Londres estivo uns meses dando clase alí como profesor de piano.

RCHEI “Situación Actual e Visión Persoal” Mellorou ou empeorou a súa situación? Mellorou porque alí gañou os suficientes cartos para poder facer unha nova vida en Galicia. Que destacaría como positivo? Que aprendeu moitas cousas e coñoceu xente de todo tipo e de todos os lugares.

Que destacaría como negativo? Que tivo que estar moito tempo lonxe da súa familia.

Que demandas faría aos responsábeis de Emigración/Inmigración? Que non poñan tantas trabas para poder traballar dignamente en calquera lugar do mundo.


Que consellos daría ás persoas que quixeran emprender a mesma viaxe? Que se a oportunidade que lles propoñen alí en comparación ca que teñen aquí é mellor que adiante, ao principio será duro pero as cousas sempre acaban mellorando.

Que opina da Inmigración? Pois que pola súa experiencia nas grandes cidades os peores traballos son para os inmigrantes aínda que non é o seu caso, pero por amigos que coñeceu en Londres sempre lles era máis difícil encontrar traballo e independientemente da súa cualificación solíanlles pagar menos do que lles correspondía.

carmen lamela jorge  

traballo,socias

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you