Issuu on Google+

EU CH “Datos Persoais” Nome e Apelidos: Diego Fernández Fernández Data de Nacemento: 27 de Septembro de 1990 Lugar de Nacemento: Suíza

Idade coa que emigrou: 7 anos Visado de Traballo: Lugar de Residencia Actual: Brigos

“Datos Laborais” En que traballaba no seu país de orixe? Estudando En que traballa en Galiza? Estudando.

“Historia da Viaxe” Cando e de onde saíu? O 19 de Marzo de 1997 Algunha anécdota na viaxe? Que viña contento. Cando e onde chegou antes de ficar aquí? O 20 de Marzo de 1997 a Barcelona.


EGUEI “Situación Actual e Visión Persoal” Mellorou ou empeorou a súa situación? Mellorou Que destacaría como positivo? Que veu para o país de orixe de seus pais e avós. Que destacaría como negativo? Que non dominaba ben o idioma. Que demandas faría aos responsábeis de Inmigración/Emigración? Regular máis as fronteiras. Que consellos daría ás persoas que quixeran emprender a mesma viaxe? Que se o poden facer que o fagan pero que o pensen ben. Que opina da Emigración? Que é moi necesaria.


EU MA “Datos Persoais” Nome e Apelidos: Inés Fernández Fernández Data de Nacemento: 8 de Julio de 1962 Lugar de Nacemento: Nogueira (Chantada)

Idade coa que emigrou: 16 anos Visado de Traballo: 3 meses Lugar de Residencia Actual: Brigos

“Datos Laborais” En que traballaba en Galiza? Estudando. En que traballaba na Emigración? Coidando un bebé,camarera nun hotel e gobernanta nun hospital.

“Historia da Viaxe” Cando e de onde saíu? O día 23 de Febreiro do 1978 dende Santiago de Compostela. Algunha anécdota na viaxe? Que era a primeira vez que viaxaba nun avión e cando chegou a Suíza non entendía o idioma. Cando e onde estivo antes de voltar a Galiza? En Suíza.


RCHEI “Situación Actual e Visión Persoal” Mellorou ou empeorou a súa situación? Mellorou. Que destacaría como positivo? Que aprendeu moitas cousas e coñeceu xente con distintas culturas. Que destacaría como negativo? Que votaba de menos o seu país. Que demandas faría aos responsábeis de Emigración/Inmigración? Que tuveran máis control nas fronteiras. Que consellos daría ás persoas que quixeran emprender a mesma viaxe? Que non o dudasen que aprenden moitas cousas e é algo positivo. Que opina da Inmigración? Que tiña que estar máis controlada.


eu cheguei eu marchei