Page 1

EU CH “Datos Persoais” Nome e Apelidos: Marcos Aníbal Anache D´abate. Data de Nacemento: 10-04-1960. Lugar de Nacemento: Bos Aires (Arxentina).

Idade coa que emigrou: 29 anos. Visado de Traballo: Si. Lugar de Residencia Actual: Chantada.

“Datos Laborais” En que traballaba no seu país de orixe? Odontólogo.

En que traballa en Galiza? Odontólogo.

“Historia da Viaxe” Cando e de onde saíu? 19-10-1989, Bos Aires.

Algunha anécdota na viaxe? Non.

Cando e onde chegou antes de ficar aquí? 20-10-1989 Madrid.


EGUEI “Situación Actual e Visión Persoal” Mellorou ou empeorou a súa situación? Mellorou. Que destacaría como positivo? Coñecer outra cultura e mellor calidade de vida.

Que destacaría como negativo? Deixar a familia, os amigos…

Que demandas faría aos responsábeis de Inmigración/Emigración? Que as leis foran máis concretas e que se fixeran cumprir.

Que consellos daría ás persoas que quixeran emprender a mesma viaxe? Que vivan a súa propia experiencia .

Que opina da Emigración? É un movemento que vai en aumento e paréceme ben.


EU MA “Datos Persoais” Nome e Apelidos: Pura Fernandez Eiriz. Data de Nacemento: 8-5-1925. Lugar de Nacemento: Merlán(Chantada).

Idade coa que emigrou: 25 anos. Visado de Traballo: Non,non era obrigatorio. Lugar de Residencia Actual:Bos Aires (Arxentina).

“Datos Laborais” En que traballaba en Galiza? No campo.

En que traballaba na Emigración? Traballou na hostalería.

“Historia da Viaxe” Cando e de onde saíu? 15-6-1949, saiu do porto de Vigo.

Algunha anécdota na viaxe? Mareouse moito no barco porque ía embarazada.

Cando e onde estivo antes de voltar a Galiza? Non voltou.


RCHEI “Situación Actual e Visión Persoal” Mellorou ou empeorou a súa situación? Mellorou. Que destacaría como positivo? Mellor calidade de vida.

Que destacaría como negativo? O clima do país non lle sentaba ben.

Que demandas faría aos responsábeis de Emigración/Inmigración? Que lles facilitaran o desprazamento.

Que consellos daría ás persoas que quixeran emprender a mesma viaxe? Que o pensen ben antes de emigrar.

Que opina da Inmigración? Parécelle ben porque mellora a vida de moitas persoas.

Martín de Arriba Vázquez 2ºB  

Traballo de Sociais.