__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

maart

8

2012

D e k r a n t v a n S o c i a a l F o n d s Ta x i v o o r w e r k n e m e r s i n d e t a x i b r a n c h e

Hoe denkt u over ons? Inhoudsopgave Bedrijven leven CAO beter na

2

Flinke loonstijging taxiwerknemers!

2

Preventiecursisten aan het woord

3

Gezond aan het stuur (Tap Taxi/ puzzelwinnaar)

4

Pauzepuzzel

5

Kort taxi nieuws

5

De dag van… Ditte van der Tuyn

6

CAO artikel uitgelegd Arbeidstijdadministratie

6

MBO-opleiding taxichauffeur

7

Column Henk Br0ker

8

Lezersonderzoek

8

Kort taxi nieuws

8

Colofon

8

SFT twittert! Volg SFT_Tweet en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Sociaal Fonds Taxi.

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek

Sociaal Fonds Taxi (SFT) heeft

in het najaar van 2011 een ­klantenonderzoek uitgevoerd onder werkgevers en werknemers.

Het doel van dit onderzoek was

inzicht te krijgen in het beeld dat onze klanten van ons hebben

en hoe onze producten en diensten gewaardeerd worden. Het

onderzoek levert ons waardevolle informatie op over onze sterke punten en laat daarnaast zien

waar ruimte is voor verbetering. Via een onafhankelijk onderzoeksbureau hebben in totaal 1.273 werknemers per e-mail een vragenlijst gekregen. Als reactie daarop hebben wij 337 lijsten retour ontvangen. Alle mensen die de moeite hebben genomen om de lijst in te vullen willen we graag bedanken. Dankzij uw mening kunnen we onze dienstverlening goed aan­ sluiten op uw wensen. Resultaten • de algemene tevredenheid ligt tussen de 7 en 8;

Een vak apart

• u bent goed bekend met de activiteiten van SFT, maar een concreet product als de looncalculator is maar bij de helft van de mensen bekend; • u bent erg tevreden over de internettrainingen, zoals “veilig in de taxi” of “leerlingenvervoer”; • u vindt dat u beter geïnformeerd

Vervoer van dialysepatiënten

moet worden over uw positie als uw bedrijf een vervoerscontract verliest en u een baanaanbod krijgt van de nieuwe vervoerder; • de website en de taxikrant zijn algemeen bekend en vormen een belangrijke informatiebron over cao-zaken.

Winnaars VVV bon Onder de deelnemers aan de enquête hebben wij 10 VVV bonnen verloot. De winnaars zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De winnaars zijn: A.A.C.W Arnold, R.L.Dourleijn, l. de Rooij, J. Voerman, R. Bouma, V. Dielen, I. Rutten-Douven, E. Harmelink, K. Asaggau, D.R. Beun.

Sinds kort staat de internetcursus “Omgaan met

­dialysepatiënten in de taxi” op de website van SFT.

Iedereen kan de cursus bekijken. De cursus is ontwikkeld in opdracht van de Nierstichting en biedt taxichauffeurs achtergrondinformatie over het wel en wee van deze passagiers.

De internetcursus maakt gebruik van veel filmmateriaal waarbij een chauffeur, patiënt en arts uitleg geven over het dialyseproces en het vervoer van de patiënt. Daarnaast komen ook zaken aan bod waar je als chauffeur speciale aandacht aan zou moeten schenken bij het vervoer van dialysepatiënten. De cursus kan gebruikt worden als voorbereiding voor een werkoverleg of een bedrijfstraining. Via de website van SFT kunnen chauffeurs gratis aan de cursus deelnemen. De chauffeurs die deze cursus gevolgd hebben zijn zich bewust van de problemen waar dialysepatiënten mee te maken hebben. Daardoor zijn ze beter in staat hun gedrag aan te passen aan de wensen en mogelijkheden van deze passagiers. De cursus wordt afgesloten met een eenvoudige toets met bijbehorend certificaat.

  Ga naar www.sociaalfondstaxi.nl/dialyse en start de internetcursus.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 8 - maart 2012

1


Eerste resultaten bedrijfsoordeel

Bedrijven leven CAO beter na Sociaal Fonds Taxi (SFT) controleert taxibedrijven op

opdrachtgevers een voldoende als eis stellen om het vervoer te mogen gaan rijden. We hebben dan ook ­geconstateerd dat er meer aandacht is voor naleving van de CAO en dat is een goede zaak.

Op basis van de eerste resultaten blijkt dat ruim 70% van de onderzoeken met een voldoende wordt afgesloten. Dat wil niet zeggen dat ze foutloos zijn. Eventuele overtredingen moeten wel g ­ ecorrigeerd worden. Het belang van het bedrijfsoordeel is voor veel bedrijven erg groot omdat

de naleving van de CAO Taxivervoer. Sinds 1 november 2011 geeft SFT na een controle een bedrijfsoordeel af. Dit kan een voldoende of een onvoldoende zijn.

Het bedrijfsoordeel geeft aan in welke mate het ­bedrijf de CAO naleeft.

Nieuwe loontabellen 2012

Flinke loonstijging voor taxiwerknemers! De lonen in de taxibranche gaan met 5,3%

Daarnaast heeft iedere werknemer per 1 januari 2012 recht op een tredeverhoging. De totale loonsverhoging komt hiermee uit tussen de 7,3% en 11,5%. Zolang de werknemer het maximum van zijn loonschaal nog niet heeft bereikt, gaat hij elk jaar in januari een trede omhoog. Tenzij de werkgever heeft besloten de werknemer geen

omhoog per 1 januari 2012. De loonsverhoging

­bestaat uit 3% loon met daar bovenop een prijscompensatie van 2,3%. Dat is een vergoeding

voor de gestegen prijzen van het afgelopen jaar. In totaal is dit een loonsverhoging van 5,3%.

tredeverhoging te geven. Daarbij gelden wel een aantal voorwaarden (artikel 3.4.3 van de CAO Taxivervoer). Zo had de werkgever dit uiterlijk op 31 december 2011 schriftelijk moeten melden aan de werknemer. En een tredeonthouding is alleen mogelijk bij rijdend personeel.

De lonen van werknemers die reeds boven het cao-loon worden betaald, kunnen worden ‘­bevroren’ totdat zij correct zijn ingeschaald. De hierboven genoemde prijscompensatie wordt wel toegekend. In onderstaande tabellen is zowel de 3% loonstijging als de prijscompensatie van 2,3% verwerkt.

Nieuwe loontabellen per januari 2012 Rijdend personeel 2012 incl 5,3% Fulltime / parttime Jaarurenregeling / MUP kracht (incl vakantiedagen) 25 vkd 26 vkd 27 vkd leeftijd loontrede maandloon uurloon overuur 10,63% 11,11% 11,58% categorie chauffeurs 18 jarige 1182,38 6,82 8,19 7,55 7,58 7,61 19 jarige 1266,84 7,31 8,77 8,09 8,12 8,16 20 jarige 1351,30 7,80 9,36 8,63 8,66 8,70 21 jarige 1435,75 8,28 9,94 9,17 9,21 9,24 22 jarige 1520,21 8,77 10,53 9,70 9,75 9,79 0 t/m 4 mnd 5 t/m 12 mnd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1689,13 1728,14 1767,17 1806,19 1845,21 1884,24 1923,26 1962,29 2001,30 2040,32

9,75 9,97 10,20 10,42 10,65 10,87 11,10 11,32 11,55 11,77

11,70 11,97 12,24 12,51 12,78 13,05 13,32 13,59 13,86 14,13

10,78 11,03 11,28 11,53 11,78 12,03 12,28 12,53 12,78 13,02

10,83 11,08 11,33 11,58 11,83 12,08 12,33 12,58 12,83 13,08

10,88 11,13 11,38 11,63 11,88 12,13 12,38 12,63 12,89 13,14

11 12

2079,35 2118,37

12,00 12,22

14,40 14,67

13,27 13,52

13,33 13,58

13,39 13,64

maximale trede chauffeurs straattaxi maximale trede chauffeur contractvervoer beperkt

Rijdend personeel 2012 incl 5,3% leeftijd loontrede

overige

maandloon

uurloon

telefonist [e]

maandloon

uurloon

administr. medew.

maandloon

uurloon

centralist/planner

maandloon

uurloon 3,17 3,64 4,17 4,81 5,55 6,50 7,66 8,98

15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar 21 jaar 22 jaar

0 502,54 0 577,93 0 661,66 0 762,18 0 879,43 0 1030,21 0 1214,46 0 1423,86

2,90 3,33 3,82 4,40 5,07 5,94 7,01 8,22

502,54 577,93 661,66 762,18 879,43 1030,21 1214,46 1423,86

2,90 3,33 3,82 4,40 5,07 5,94 7,01 8,22

516,95 594,45 680,63 784,03 904,63 1059,73 1249,27 1464,67

2,98 3,43 3,93 4,52 5,22 6,11 7,21 8,45

549,26 631,67 723,19 833,04 961,21 1125,98 1327,38 1556,24

0/3 mnd 4/12 mnd

0 1624,00 0 1675,13 1 1692,17 2 1725,66 3 1776,79 4 1816,35 5 1853,49 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 --

9,37 9,67 9,76 9,96 10,25 10,48 10,70 -- -- -- -- -- -- --

1624,00 1675,13 1711,17 1747,08 1780,61 1818,90 1854,81 1890,74 1926,64 1962,57 1998,47 2034,37 -- --

9,37 9,67 9,87 10,08 10,27 10,50 10,70 10,91 11,12 11,32 11,53 11,74 -- --

1670,42 1723,13 1759,06 1794,96 1830,86 1866,78 1902,72 1938,62 1974,51 2010,44 2046,34 2082,25 2118,16 --

9,64 9,94 10,15 10,36 10,56 10,77 10,98 11,19 11,39 11,60 11,81 12,02 12,22 --

1774,85 1830,86 1878,77 1926,64 1974,51 2022,38 2070,28 2118,16 2166,04 2213,91 2261,82 2309,69 2357,57 2405,44

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 8 - maart 2012

10,24 10,56 10,84 11,12 11,39 11,67 11,95 12,22 12,50 12,78 13,05 13,33 13,60 13,88

2


Preventiecursisten aan het woord

“Dit kan ik iedereen aanbevelen” Eind vorig jaar vond in Eindhoven en Zwolle de vernieuwde cursus ­preventiemedewerker plaats. De Taxikrant was erbij en sprak met ­enkele deel­nemers over hun

­motivatie en ervaringen. “Structuur in de organisatie, dáár gaat het om.”

Als eerste ontmoeten wij Jacintha Verhofstadt (48). Zij werkt als P&O medewerkster bij Alptax Taxiservice in Deurne. “Ik heb me ingeschreven om erachter te komen wat exact de taken zijn van een preventiemedewerker. De onderwerpen die aan bod kwamen waren talrijk en afwisselend. RI&E met daarin de thema’s veiligheid, gezondheid en welzijn, de arbowet en schuldproblematiek. Zelf heb ik vooral met extra aandacht geluisterd naar alles wat met mijn eigen werkterrein te maken heeft, zoals ziekteverzuim. Op dit moment bekijken we welke punten we kunnen verbeteren.” Jacintha benadrukt verder dat het niet alleen een nuttige bijeenkomst was, maar dat het ook leuk en gezellig was. “Naast het officiële gedeelte is er voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen. Ik vind het altijd interessant om te horen hoe het er bij andere bedrijven aan toe gaat. In grote lijnen blijkt dat gelukkig overal hetzelfde te zijn.” Verhuizing Patricia Ritzerfeld (39) noemt zichzelf dan wel gekscherend ‘Manusje van alles’, ze is wel degelijk eigenaresse van een florerend taxibedrijf met bijna 50 medewerkers (het Maastrichtse Taxi Frenske). Patricia: “Ik ben dagelijks op de werkvloer aanwezig en wil altijd weten wat er speelt. Daarom heb ik me ook opgegeven voor de cursus preventiemedewerker. De naam van de cursus is wellicht wat misleidend”, vervolgt ze haar betoog. “Althans ik kan me voorstellen dat veel

Wat doet een preventie­ medewerker? Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Hij kent de arbeidsrisico’s van de organisatie en weet welke preventieve maatregelen genomen moeten worden.

Wie heeft de pet van preventiemedewerker op binnen het bedrijf?

Vaak zie je dat deze rol bij de P&O medewerker, opleider, KAM-coördinator of directeureigenaar ligt. Dat neemt niet weg dat ook ervaren chauffeurs of kantoormedewerkers in aanmerking kunnen komen voor deze functie.

mensen denken dat het een soort EHBO-achtige opleiding is. Dat is geenszins het geval. Bijna alle facetten van het taxibedrijf komen namelijk aan bod. Verzuimmanagement, risico-inventarisatie en het aanpakken van verbeterpunten. Globaal zou je kunnen zeggen dat je altijd moet weten wie in de onderneming verantwoordelijk is voor wat. Als je structuur aanbrengt in je organisatie, draagt dat in hoge mate bij aan de veiligheid binnen je bedrijf. Dat is de belangrijkste les die ík heb geleerd in de cursus. Over een paar maanden verhuist onze eigen onderneming naar een nieuwe locatie. Dat heeft niet alleen

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 8 - maart 2012

Opzet van de cursus

behoorlijk wat voeten in de aarde, het vormt tevens een uitstekende aanleiding om de theorie van het cursusmateriaal concreet te vertalen naar de praktijk.” Financiële problemen Ook Peter van der Loo (54) heeft de cursus gevolgd. Peter werkt als freelance opleider TX-Keur, MBO 2 opleider richting Taxi en is tevens adviseur bij diverse taxibedrijven in Noord en Oost Nederland. Peter prijst het enthousiasme van de mensen achter de cursus (onder wie arbo-expert in hart en nieren, Peer Vos) en is inhoudelijk vooral te spreken over de verrassende thema’s die aan bod komen. “Die zijn soms best persoonlijk en confronterend. Zo is er uitgebreid gesproken over hoe om te gaan met werknemers die financiële problemen hebben. Maar ook de deelnemers zelf moesten met de

In een afwisselend programma van presentaties, groepsopdrachten, praktijkvoorbeelden en groepsbesprekingen komen de volgende onderwerpen aan bod: • Oriëntatieopdracht over arbowetgeving, Risico-Inventarisatie & Evaluatie; • Signaleren van verzuimrisico’s; • Stellen van prioriteiten en formuleren van maatregelen; • Beschikbare hulpmiddelen via de online arbocatalogus; • Privéproblematiek zoals een ongezonde leefstijl of schuld­problemen. Aan het einde van de cursus ontvangen alle deelnemers het certificaat ‘Preventiemedewerker’.

billen bloot en hebben les gekregen in het geven van presentaties. De balans tussen theorie en praktijk werd daarbij nooit uit het oog verloren. Mede daardoor weet ik zeker dat zich in de toekomst voldoende situaties zullen voordoen waarbij ik mijn voordeel kan doen met de ervaringen uit deze cursus. Ik kan hem dan ook bij iedereen aanbevelen.”

Planning cursus Preventiemedewerker 2012 Het hele jaar door organiseert de arbo-coach van SFT cursussen door het hele land. De ééndaagse cursus gaat door bij voldoende aanmeldingen. Kosten voor de cursus bedragen € 50. U kunt zich aanmelden via de website (www.sociaalfondstaxi.nl/preventiemedewerker). Datum

Regio

Plaats

Locatie

25 april

West

Voorschoten

Van der Valk

23 mei

Zuidwest

Gilze

Van der Valk

27 juni

Noord

Meppel

Poort van Drenthe

19 september

Zuidoost

Cuijk

Van der Valk

24 oktober

Noordwest

Akersloot

Van der Valk

21 november

Oost

Gorssel

De Roskam

19 december

Midden

Culemborg

Unie Plaza

Rekenmethode Jeannet Busschers (47) is opleider, KAM-coördinator (kwaliteit, arbo, milieu) en ziekteverzuimmedewerker bij Taxi Almelo: “Waarom de cursus preventiemedewerker?” Omdat hij nauw aansluit op de dagelijkse werkzaamheden die ik binnen Taxi Almelo verricht. De wet en opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan kwaliteit, arbo en milieu. Als KAM-coördinator zorg ik dat Taxi Almelo daaraan voldoet. Hier hoort ook het effectief reageren op calamiteiten bij en dat de bedrijfshulpverlening goed is georganiseerd. Als opleider en ziekteverzuimmedewerker heb ik hier dagelijks mee te maken. Het cursusmateriaal is snel inzetbaar in de dagelijkse praktijk. Als voorbeeld noem ik dan de eenvoudige rekenmethode waarmee je kunt bepalen hoe groot een bepaald risico is. Op basis van de uitkomsten kun je prioriteiten stellen en treffende maatregelen nemen. Daarmee voorkom je onnodig verzuim en ongevallen.”

3


samen met

Tap Taxi

doet het net even anders Sociaal, inventief en betrokken . Dat zijn zomaar drie kenmerken die van toepassing zouden kunnen zijn op Tap Taxi. Eigenaar Raymond Zuidwijk licht deze kwalificaties toe, met een onvervalst

Haags accent: “we zèn heil gewoân, mâh toch heil bèzondeâhr” (we zijn heel gewoon, maar toch heel bijzonder).

Weekendje weg

voor puzzelwinnaar

Sociaal Fonds Taxi (SFT) organiseerde dit najaar een puzzel-

actie met het thema ‘Gezond aan het Stuur’. De aftrap werd

gegeven met de eerste puzzel in de Taxikrant. Daarna volgden nog drie puzzels op de website van SFT.

Na het oplossen van de puzzels bleven er letters over. Hiermee moest de volgende slagzin gemaakt worden: ‘Met meer beweging blijf je langer fit en gezond aan het stuur’. Uit de goede inzendingen werd mevrouw W. Roest uit Groot Ammers getrokken als winnaar. Op 21 december, tijdens de kerstborrel van haar werkgever Bodetax in Giessenburg, reikte de arbo-coach van SFT de cadeaubon voor een weekendje weg uit. Mevrouw Roest was zichtbaar blij met deze prijs. “Deze prijs komt bij ons goed terecht na alle drukte van de afgelopen tijd”; was haar reactie toen zij hoorde dat zij de winnaar was.

BRAVO!

Voor de taxiwerknemer

“Al sinds 1998 is ons personeelsbeleid gericht op herintreders”, steekt Zuidwijk van wal. Dat verklaart waarom ongeveer de helft van onze chauffeurs een of andere functionele beperking heeft. Dat varieert van versleten knieën tot diabetes en van allergie tot het net hersteld zijn van een burn-out. Een directe aanleiding om ons op herintreders te focussen was er niet, maar na bijna vijftien jaar weten we niet beter en plukken we er iedere dag de vruchten van. Ons chauffeur corps is daarmee heel divers. We hebben ex-stratenmakers, lassers maar ook gewezen topmanagers. Maar hoe verschillend hun achtergrond ook is, ze hebben allemaal één ding gemeen en dat is dat ze voldoen aan het profiel waar Tap Taxi aan hecht. Ze zijn representatief, hebben een goede stratenkennis, hebben interesse in de mensen die zij vervoeren, kunnen adequaat met hun voertuig omgaan en letten op de veiligheid. Ze willen kortom allemaal de klant een leuke en veilige rit bezorgen.” Creatief met roosters Zoveel chauffeurs van verschillende pluimage (21 om precies te zijn), brengt dat geen complicaties met zich mee? Zuidwijk: “ach, complicaties is een groot woord. Zelf noem ik het liever dat je een beetje creatief met je planning en je roosters moet omgaan. Iemand die diabetes heeft, laat ik bijvoorbeeld het liefst tussendoor

thuisblijven. Dan heeft hij goed kunnen rusten, eventueel zijn injecties genomen en goed gegeten. Daarin schuilt een uitdaging en is uiteindelijk iedereen blij; de chauffeur, ik en – het belangrijkste – de klant.” Vertrouwen Al met al geeft Tap Taxi op geheel eigen wijze invulling aan het Gezond aan het Stuur project. “Dat klopt. Ik volg met belangstelling alle initiatieven die er in dat kader worden ontplooid, maar ik realiseer me tegelijkertijd dat die vlieger bij ons vaak niet opgaat. Ik bedoel, ik hoef niet met een fitnessprogramma op de proppen te komen om overgewicht te lijf te gaan. Maar als ik zie dat de vitaliteit van een of meerdere chauffeurs in het geding is, ga ik met ze in gesprek en zoeken we naar een oplossing. Dat gebeurt in wederzijds vertrouwen. Dat vertrouwen is het belangrijkste. De chauffeur moet niet het idee hebben dat je je als baas met zijn privéleven bemoeit. Maar de chauffeur mag zichzelf wel afvragen of hij op deze wijze het werk dat zo leuk is, kan blijven doen. Uit ervaring blijkt dat de chauffeur, eenmaal geconfronteerd met zijn leefstijl en de voor- en nadelen daarvan, bewuster gaat nadenken over de invulling van zijn dagelijkse gang van zaken. En dit is nou precies wat wij als werkgever willen bereiken.”

Tap Taxi aan de slag met gezonde leefstijl

BRAVO staat voor

­gezonde leefgewoon-

ten: meer Bewegen, niet

Roken, matig gebruik van

Alcohol, gezonde Voeding en voldoende Ontspan-

ning. Kortom: hét recept om een gezonde leefstijl

te bevorderen. SFT heeft in samenwerking met

het NISB een brochure

samengesteld met telkens acht tips per BRAVOonderwerp.

Hoe zorg je ervoor dat je werknemers een gezonde leefstijl krijgen? Samen met het NISB ­( Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) en Sociaal Fonds Taxi (SFT) heeft Tap Taxi een filmpje gemaakt over zijn aanpak. Tijdens een avondbijeenkomst met een kleine groep ­medewerkers stond een aantal gezondheidstests, een workshop van de arbo-coach van SFT en een presentatie van de fysiotherapeut op het programma. Daarna deden de medewerkers mee aan een fietstest en kregen ze een beweegadvies van de fysiotherapeut. Van alle activiteiten is een filmpje gemaakt. Via de website van SFT is het filmpje te bekijken.

  U kunt het boekje online bekijken via:

www.sociaalfondstaxi.nl/gezondaanhetstuur

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 8 - maart 2012

Het is mogelijk om een leefstijlprogramma op maat te maken voor ieder bedrijf dat interesse heeft. U kunt daarvoor contact opnemen met de arbo-coach Peer Vos van SFT (tel. 0345 - 478 473 of e-mail: info@sociaalfondstaxi.nl)

4


pauze puzzel De pauze puzzel heeft deze keer een sportief en een oranje tintje. Over twee maanden barst het EK voetbal in Polen en Oekraïne los. Beantwoord de volgende tien voetbalvragen en maak kans op een leuke EK bal. Stuur uw oplossing naar: info@sociaalfondstaxi.nl.

1

Welk land won het vorige EK, dat van 2008? a)

Spanje

c)

Duitsland

5

In welk jaar won Oranje het EK? a)

1984

c)

2000

c)

6

a)

30

c)

40

b) 24

4

Welk land doet niet mee aan het komend EK? a)

Engeland

c)

België

b) Ierland

Kort taxi nieuws

Union of European Football Arbiters

tegen aartsrivaal Duitsland. In welke a)

Kiev

c)

Kharkiv

a)

Geel – zwart

c)

Rood – groen

10

In welk jaar stond België in de finale van het EK? a)

1988

c)

1972

Waar werd het EK gespeeld in 2000? a)

Frankrijk & België

c)

Spanje & Portugal

U R E O

Hoe heet de hoofdredacteur van Voetbal International? a)

Johan Derksen

c)

Louis van Gaal

2012

b) Mart Smeets

Loondoorbetaling bij ziekte, hoe moet ik dit berekenen?

Aanvulling op de CAO Taxivervoer

In geval van ziekte heeft de werknemer recht op ­loondoorbetaling gebaseerd op het loon dat 13 weken voorafgaand aan de ziekte is verdiend (laatstverdiend loon). Over uitbetaalde meer- en overuren wordt dus ook ziekengeld berekend. Loondoorbetaling bij ziekte geldt niet alleen voor parttimers en fulltimers, maar ook voor M.U.P.-krachten met een nul-uren contract. Ook bij deze werknemers wordt gekeken naar het laatst­ verdiende loon over de 13 voorafgaande weken. De werkgever mag bij ziekte 1 of 2 wachtdagen inhouden. Vanaf mei zal om praktische redenen gekeken worden naar de laatste drie perioden in plaats van 13 weken.

Eind mei zal er een aanvulling verschijnen op de huidige ‘Voorlichtingsbrochure arbeidsvoorwaarden taxivervoer’. Dit wordt een bundeling van alle wijzigingen sinds de aanvang van de CAO in 2009. Werknemers en werkgevers in de taxibranche ontvangen deze nieuwe bijlage per post.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 8 - maart 2012

voetbalteam, tegenstander in onze poule?

b) 1980

b) België & Nederland

8

In welke kleuren speelt het Portugese

b) Oranje – wit

Op woensdag 13 juni speelt Oranje

b) Warschau

7

9

Associations

stad wordt deze kraker gespeeld?

Hoeveel doelpunten scoorde Marco van Basten in het shirt van Oranje?

Union of European Football

b) United English and France Actions

b) 1988

3

a)

b) Italië

2

Wat betekenen de letters UEFA?

Looncalculator Dit jaar is de looncalculator weer aangepast met de meest actuele informatie. De loon­ tabellen voor 2012 zijn erin verwerkt en de OV-lonen geldend vanaf 2011 zijn erin op­genomen. Daarnaast bestaat nu de ­mogelijkheid het o ­ nthouden van trede­ verhogingen in te voeren.

Kijk snel op www.sociaalfondstaxi.nl/looncalculator.

5


De dag van… Ditte van der Tuyn Ze omschrijft zichzelf als een avondmens. Vandaar dat Ditte van

der Tuyn veelal ‘s middags en ‘s avonds werkt voor Taxibedrijf Van

Ballegooijen in Spijkenisse. Zowel achter het stuur van de taxibus als het toetsenbord van de centrale is ze in haar element. “Ik geniet van

die afwisseling en het contact met mijn collega’s en passagiers. Voor klanten probeer ik meer te doen dan ze van A naar B te brengen. Dat zorgzame zit in mij. Niet voor niets werkte ik al eerder tien jaar in de gezondheidszorg.”

10.00 uur Een wekker zet ze nooit.

Rond dit tijdstip wordt Ditte meestal vanzelf wakker, na een avonddienst zoals gisteren. De ochtend staat in het teken van huishouden en boodschappen doen. “En koken, want voor ik ’s middags ga werken, eet ik alvast warm. Ik let goed op mijn eten en neem altijd mijn eigen brood mee en een banaan voor noodgevallen.” 15.00 uur Vandaag rijdt Ditte op de kleine taxibus die ze altijd mee naar huis neemt. Moet ze meer dan acht p ­ ersonen vervoeren, dan ruilt ze de bus in voor een grotere, waarvoor ze inmiddels ook een rijbewijs heeft. “Voordat ik de auto start, meld ik mij aan bij de centrale. Misschien is het handiger dat ik direct ergens passagiers oppik. Dat blijkt niet het geval, dus rijd ik naar kantoor.”

15.10 uur Het is nog niet druk. Ditte

levert nog even de lijsten van de vorige dag in bij de administratie voor verwerking. Nog even tijd om met collega’s bij te kletsen. “Dat is ons bekende ‘praatje

15.10 uur

pot’, samen met een kop koffie, ­natuurlijk.”

16.00 uur “Wij vervoeren veel bemanningsleden van en naar zeeschepen. Nu ga ik acht opvarenden ophalen bij het havenbedrijf. Die moeten naar Schiphol.” Eenmaal aangekomen, blijkt het te gaan om een internationaal gezelschap, met mannen uit Bahrein, Egypte, de Filippijnen en Oekraïne. “We moeten eerst nog even langs de rivierpolitie”, zegt Ditte resoluut. Vier van de zeelieden blijken nog geen visum te hebben. In het Engels stelt ze de mannen gerust en legt hen uit dat het een goed idee is om een multivisum aan te vragen, zodat ze direct verder kunnen. Ditte informeert nog even of ze wellicht een vliegtuig moeten halen. Dat blijkt niet het geval. “Mooi, dan hebben we geen haast.” 17.05 uur De formaliteiten bij de rivierpolitie nemen enige tijd in beslag. Eenmaal alle visa binnen, kan de reis naar Schiphol beginnen. Gelukkig staan

er nauwelijks files. De zeelieden zijn duidelijk moe en vallen één voor één in slaap. “Dat gebeurt wel vaker”, zegt Ditte zachtjes. ‘Vaak werken ze tot het laatste moment, voordat ze van boord gaan.” De eindbestemming is het Ibis hotel bij de luchthaven. Ditte gaat met de mannen mee naar binnen, informeert bij de receptie of er daadwerkelijk kamers zijn geboekt en legt haar klanten nog even uit hoe ze met de shuttle naar het vliegveld komen. De zeelieden ogen dankbaar en gaan naar hun kamers. “Even checken of alles in orde is, dat hoort er ook bij”, vindt Ditte.

18.30 uur In de bus eet Ditte haar meegebrachte boterhammen en neemt nog even een kop koffie op het vliegveld. Snel nog even de bus schoon­ maken. Er zijn geen passagiers voor de terugweg en dus rijdt Ditte leeg terug. 20.15 uur Onderweg krijgt Ditte een

melding van de centrale. “We gaan op twee adressen in Rotterdam mensen

ophalen die werken in de Dintelhaven. Veelal zijn dat bemanningsleden van duwvaarboten”, weet Ditte.

21.00 uur Het is rustig op de weg. Ditte maakt een praatje met de twee mannen. In de Dintelhaven stappen zij uit en twee collega’s die juist klaar zijn met hun werk stappen weer in. Met de bus brengt ze hen weer veilig thuis in Rotterdam. 23.30 uur Ditte is weer terug met de bus in Spijkenisse. Er waren genoeg andere auto’s in Rotterdam. Het is verder een rustige avond. “Een beetje jammer”, vindt Ditte. “Het liefst werk ik met de druk erop. Misschien morgen weer. Dan werk ik een middagdienst op de centrale, klanten te woord staan en ritten inplannen. Die afwisseling bevalt me prima. Op de taxi ben ik onderweg en hier heb ik weer direct contact met collega’s. En omdat ik zelf ook op de taxi rijd, weet ik waar de chauffeurs die ik aanstuur het over hebben.”

“Dat is ons bekende ‘praatje pot’, samen met een kop koffie, natuurlijk.”

16.00 uur

18.30 uur

20.15 uur

Een CAO artikel uitgelegd

Arbeidstijdadministratie Taxichauffeurs zijn verplicht

(dag)rittenstaten in te vullen.

Veelal zijn deze de basis voor de

arbeidstijdadministratie. Dit zijn de gewerkte uren die de werk­

gever uiteindelijk uitbetaalt. Hoe zorgt u ervoor dat u de rittenstaat goed invult?

Bij het invullen van de rittenstaten is het van belang dat u de aanvang en het einde van de dienst vermeldt. Ook moet inzichtelijk zijn wanneer u pauze heeft gehad. Wachten (bijvoorbeeld het wachten op of buiten standplaats óf bij een ziekenhuis) is niet per definitie pauze. Een pauze wordt van te voren door uw werkgever aangegeven. Ook geeft hij dan aan hoe lang deze pauze duurt. Tijdens een pauze heeft u als werknemer geen enkele verplichting ten

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 8 - maart 2012

aanzien van uw werk. Een pauze duurt altijd minimaal 15 minuten. Pauzes van minder dan 15 minuten zijn arbeidstijd. Wel kan van u verwacht worden dat u bij het wachten buiten standplaats een pauze opneemt, mits u uw reguliere pauze niet al op standplaats (bijvoorbeeld op de zaak) heeft genoten. De maximale duur van deze pauze (bij wachten buiten standplaats) is gebonden aan de diensttijd volgens bijgaand overzicht:

duur dienst

max. pauze

4,5 - 10,5 uur

30 min.

< 4,5 uur

> 10,5 uur

15 min.

60 min.

De werkgever mag de werknemer niet op een andere manier verzoeken pauze of andere vormen van onbetaalde tijd op te nemen. 6


MBO-opleiding taxichauffeur

“Verfrissend om je werkwijze tegen het licht te houden” U rijdt al enkele jaren met de taxi. En zover u weet functioneert u naar volle tevredenheid, zowel volgens uw werkgever als uw klanten. Waarom wordt u dan ­gevraagd om een MBO-opleiding te volgen voor taxichauffeurs? Menig chauffeur keek argwanend tegen de door de taxibranche ­erkende opleiding. Een kleine ­rondgang langs verschillende deelnemers leert echter dat bij velen de aanvankelijke scepsis al snel plaats maakte ­voor enthousiasme.

De MBO-opleiding Taxichauffeur is zijn tweede jaar ingegaan. De opleiding is in handen van een samenwerkingsverband tussen SBK Advies & Training, ROC’s en de branche zelf. Juist doordat de taxibranche zelf aanvullende eisen stelt voor deze opleiding, sluiten kennis en vaardigheden goed aan bij de dagelijkse praktijk van de taxichauffeur. Het is echter wel een intensief traject. Menig chauffeur moest even slikken toen hij vernam dat de opleiding een jaar lang vrije tijd in beslag nam. Ook twijfelden sommigen aan het nut van de opleiding. “Ik doe mijn werk toch goed?” Maurice Hollmann, werkzaam op de planning bij Setax

Maurice Hollmann Setax Doetinchem Afdeling planning

Doetinchem, herkende de weerstand bij sommige chauffeurs. Vorig jaar volgde hij zelf de opleiding en dit jaar is hij mentor. “Ik begeleid de chauffeurs tijdens hun opleiding”, legt Maurice uit. “Daarbij zijn enthousiasmeren en motiveren belangrijke onderdelen, want er was in het begin best wel weerstand tegen het traject. Sommigen zagen het nut van het traject niet zo in, maar eenmaal bezig, bleken zij het vaak leuk en zinvol te vinden. Zoals de modules over het nieuwe rijden of omgaan met agressie. De eerste lichting die een diploma kreeg, zetten we vorig jaar tijdens een feestavond in het zonnetje. Dat voelde echt heel bijzonder.” MBO-diploma Dat de opleiding een MBO-diploma in het vooruitzicht stelt, is voor chauffeurs een extra reden om zich in de lesstof te bijten. Lenneke van Gestel-Berrevoets rijdt sinds een jaar in de taxibus bij Personenvervoer Waterberg in Eindhoven. Zij was direct blij dat ze de opleiding kon gaan volgen. “Ik vind het een uitdaging om op mijn 53ste nog een MBO-diploma te behalen”, geeft ze direct toe. “Net als veel andere chauffeurs, vertrouw ik op mijn eigen kunnen. Maar er verandert veel in ons vak en dan is het goed om up-to-date te blijven. De opleiding is heel breed. Het gaat niet alleen over omgang met je klanten en je rijvaardigheid, maar ook over zaken als pensioenen, rekenen, reanimeren of zuinig rijden. Veel van de behandelde stof was nieuw voor mij, dus het was zeker nuttig.” De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 8 - maart 2012

Praktijkexamen Daar is de 21-jarige Sietze Buter het geheel mee eens. Negen maanden geleden maakte hij de overstap van magazijnmedewerker naar taxichauffeur bij Taxicentrale Roescher in Zutphen. “Erg leuk afwisselend werk”, vindt hij. “Ik zit hier echt op mijn plaats. Ik ben zeer enthousiast dat ik de MBO-opleiding kan volgen. Je vergroot nu eenmaal je kansen op de arbeidsmarkt met een diploma op zak. Ik zit nu halverwege de opleiding en heb al veel geleerd. Met name over de omgang met klanten en in het bijzonder met mensen met een beperking. Hoe rijd je met een rolstoel en hoe zet je deze goed vast in de bus? Eerst dacht ik: ‘Dat doe ik wel even’, maar het bleek toch niet zo eenvoudig. Inmiddels heb ik voor dit onderdeel het praktijkexamen met succes afgerond. En daar ben ik erg blij mee, want ik had toch wel last van examenvrees.” In het opleidingstraject neemt de BPV - de Beroeps Praktijk Vorming - een belangrijke plaats in. Er komen vele aspecten aan bod. Dat ervoer ook Lenneke. “Een rijschoolinstructeur reed met een groepje van drie collega’s een hele dag mee. Voor mijn gevoel ging alles perfect. Na een paar uur vertelde hij dat iedereen prima reed, maar dat hij zich al die tijd toch onveilig had gevoeld. Wat bleek? De instructeur had vooraf de hoofdsteunen van de achterbank in de laagste stand gezet. Ik had deze niet op de juiste hoogte ingesteld. En dat kan bij een aanrijding leiden tot een whiplash. Deze aanbeveling pas ik nu toe in de dagelijkse praktijk. Ik controleer altijd even de hoofdsteunen. En zo zijn er meer dingen die je direct kunt doen. Het nieuwe rijden bijvoorbeeld. Nu schakel ik bewust al bij een laag toerental op. Je rijstijl wordt daardoor een stuk rustiger en het bespaart brandstof en uiteindelijk het milieu.” Écht studeren Volgens Maurice, Lenneke en Sietze heeft de opleiding zijn nut wel bewezen, maar krijg je je diploma niet voor niets. “Er moet ook écht iets voor worden gedaan”, benadrukt Maurice. “Je moet een aantal bijeenkomsten

Lenneke van Gestel-Berrevoets Personenvervoer Waterberg in Eindhoven Taxichauffeur

bijwonen en in je vrije tijd studeren. Bij elkaar is dat een aardige tijdsinvestering. Maar degenen die ik ken, hebben dat er graag voor over. Van de zestig chauffeurs die vorig jaar vanuit Setax deelnamen, haakten er uiteindelijk drie af.” “Als je een druk sociaal leven hebt of een gezin, kan ik mij voorstellen dat het best druk kan zijn om deze opleiding te volgen”, voegt Sietze daar aan toe. “Wat dat betreft heb ik het een stuk makkelijker.” Ook Lenneke denkt dat het voor chauffeurs die fulltime in dienst zijn een hele zware klus is om daarnaast een studie te volgen, zeker als de theorielessen plaatsvinden in hun vrije tijd. Hoewel tevreden, zien de deelnemers ook verbetermogelijkheden. Zo sluiten theorie en praktijk niet altijd op elkaar aan. Lenneke ziet bijvoorbeeld liever dat een theorieles over het aansluiten van een acculader direct wordt gecombineerd met een praktijkles. Sietze denkt dat er in de planning wel het een en ander beter kan. “Soms zaten onderdelen wel erg dicht achter elkaar.”

Sietze Buter Taxicentrale Roescher in Zutphen Taxichauffeur

Aanrader Maar dat de opleiding een aanrader is voor collega’s, daarover zijn Maurice, Lenneke en Sietze het wel eens. Maurice: “Het is verfrissend om je werkwijze tegen het licht te houden. Je steekt er veel van op en aan het eind heb je ook een diploma op zak.” “Natuurlijk is het belangrijk dat je werkgever zijn kwaliteit aan de buitenwereld kan tonen”, vertelt Lenneke, “maar ik zie het vooral ook als een persoonlijke ontwikkeling. Je leert steeds meer en vergroot ook nog eens je kansen in de toekomst.” “Naast de opleiding zelf, is het ook leuk om met collega’s die je anders nooit ziet deze opleiding te volgen. Het verhoogt in mijn ogen ook de collegialiteit”, besluit Sietze.

7


Lezersonderzoek “Toen was Uw mening telt! ­denken nog heel gewoon…”

De redactie maakt De Taxikrant met veel plezier en enthousiasme. De belangen van u - de lezer staan daarbij voorop. Daarnaast streven we voortdurend naar de verbetering van de kwaliteit.

Column Henk Bröker

Uw mening is hiervoor belangrijk. Doe daarom mee aan ons lezersonderzoek en maak kans op een

Schaken, dammen, bridgen zijn sporten, denksporten. Met toernooien en kampioenen. Ook taxi rijden heeft iets van een denksport: wat is de beste route om A naar B te brengen terwijl ik met dezelfde rit ook C naar D moet brengen? Bovendien is A snel wagenziek en C, een zeurpiet, moet exact op tijd gehaald worden. Een uitdaging om de optimale oplossing te bedenken. Iedere dag zitten er wel een paar hersenkrakers bij! Maar tegenwoordig is voor velen een navigatiesysteem de oplossing, of zelfs een excuus als het fout gaat! “Na 200m slaat u rechts af”. “Op de rotonde neemt u de 2e afslag rechts”. De vriendelijke stem blijft geduldig, ook als u per ongeluk iets anders doet. Dan wordt u meestal beleefd een blokje om gestuurd voor een nieuwe poging. Ja, wel gemakkelijk zo’n partner! Je kunt haar zelfs moeiteloos ruilen voor een ander accent of een ander geslacht. Kom daar in werkelijkheid maar eens om! Maar: je stompt er ook door af! Automatische versnelling, cruise control en dan ook nog een navigatiesysteem, wat valt er zelf nog te beslissen? Het lijkt verdacht veel op een automatische piloot. En wat als zo’n ding hapert? En…..klakkeloos opvolgen? De kortste weg, maar wel over talloze verkeersdrempels, over modderige landweggetjes (met uw pas gewassen auto!)? Nee dus! Natuurlijk, in vreemde plaatsen is het efficiënt, maar laten we geen sturende robot zonder eigen mening worden! Vroeger deden we het toch ook zonder! En een beetje hersengymnastiek kan onze branche wel gebruiken! Zo wordt het een sport, alleen zonder toernooien en kampioenen. Maar in de ogen van de klant ben jij de kampioen!

VVV bon ter waarde van € 25. U kunt daarna deze bon uitknippen en in een envelop zonder postzegel opsturen naar: Sociaal Fonds Taxi, Antwoordnummer 2017, 4100 VB Culemborg Omcirkel de juiste antwoorden en vul de vragen in.

De onderwerpen in De Taxikrant zijn afwisselend , Helemaal mee eens – mee eens – neutraal – mee oneens – helemaal mee oneens

De informatie in De Taxikrant is toegankelijk en leesbaar , Helemaal mee eens – mee eens – neutraal – mee oneens – helemaal mee oneens De Taxikrant moet vaker verschijnen , Helemaal mee eens – mee eens – neutraal – mee oneens – helemaal mee oneens Het formaat van De Taxikrant moet kleiner , Helemaal mee eens – mee eens – neutraal – mee oneens – helemaal mee oneens ,

Aan welke onderwerpen zou De Taxikrant meer aandacht moeten besteden?

,

Als u een rapportcijfer aan De Taxikrant zou mogen geven, welk cijfer zou dat zijn?

Naam:

Achternaam:

m

v

Adres: Postcode en Plaats: E-mail: Telefoon:

VVV bon ter waarde van € 25

Kort taxi nieuws Weet waar je recht op hebt

Aanpassing pensioenpremie en pensioenopbouw

Nog voor de zomervakantie start een grootschalige voorlichtingscampagne over de CAO Taxivervoer. Op een doeltreffende, leuke en interactieve manier worden werknemers uitgedaagd om te kijken of zij betaald krijgen volgens de afspraken in de CAO. Zodra zij constateren dat er iets niet klopt, kunnen zij advies vragen via een speciale website. De campagne is een initiatief van FNV Bond­genoten en CNV Vakmensen in samenwerking met Sociaal Fonds Taxi.

Eén van de eisen die De Nederlandsche Bank, toezichthouder op de pensioenfondsen, stelt is dat een pensioenfonds altijd een premie moet heffen die alle kosten dekt. Zodat pensioenfondsen genoeg geld hebben om alle pensioenuitkeringen te kunnen betalen. Omdat uit berekeningen van de adviserend actuaris van Pensioenfonds Vervoer bleek dat de premie zoals die in 2011 van toepassing was, voor 2012 niet kostendekkend zou zijn, heeft het fonds de volgende maatregelen genomen: 1. Pensioenfonds Vervoer heft per 1 januari 2012 een licht hogere premie dan voor 2011 het geval was. De totale premie is verhoogd van 29,14% naar 30,09% van de pensioengrondslag. Ook uw werkgever deelt mee in deze verhoging; het werkgeversdeel van de premie is verhoogd van 17,24% naar 17,80%. Het werknemersdeel van de premie is verhoogd van 11,90% naar 12,29% van de pensioengrondslag. 2. Pensioenfonds Vervoer verlaagt tijdelijk, gedurende het jaar 2012, de opbouw van het pensioen. De opbouw wordt verlaagd van 2,09% (in 2011) naar 1,99% van de pensioengrondslag in 2012. Dit betekent, kort gezegd, dat u iets meer premie betaalt en dat u in 2012 bij een gelijkblijvend jaarloon iets minder pensioen opbouwt. In 2012 zal het bestuur van Pensioenfonds Vervoer een fundamentele discussie voeren over de toekomstbestendigheid van de pensioenregeling.

colofon De Taxikrant is een uitgave van Sociaal Fonds Taxi en informeert werknemers en werkgevers in de taxibranche over CAO, opleidingen, arbo- en aanverwante zaken. Concept, ontwerp en realisatie H&N Communicatie Hoofdredactie R. Bos (Sociaal Fonds Taxi) Eindredactie P. Smittenaar Tekst R. Bos, H. Bröker H. van Gelderen, P. Smittenaar, T. van Dril, Pensioenfonds Vervoer Fotografie Beeldbank SFT, G. Beernink T. van Dril, ABC Taxikeurmerk Advies & Training Drukwerk & distributie Meijer Rotatie, Nieuw-Vennep Sociaal Fonds Taxi Postbus 154 4100 AD Culemborg (0345) 478473 Info@sociaalfondstaxi.nl www.sociaalfondstaxi.nl Oplage: 36.500

Bron: Pensioenfonds Vervoer

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 8 - maart 2012

8

Profile for Sociaal Fonds Mobiliteit

Taxikrant editie 8 (maart 2012)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Taxikrant editie 8 (maart 2012)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded