Page 1

maart

4

2010

D e k r a n t v a n S o c i a a l F o n d s Ta x i v o o r w e r k n e m e r s i n d e t a x i b r a n c h e

Uw loonstrookje onder de loep

2

Wat denkt u er van?

2

98% van de taxichauffeurs gaat erop vooruit

Nieuw loongebouw

3

De komende jaren wordt het loon van taxichauffeurs min of meer

CAO-controles: wat levert het op

3

Nieuw: het CAO-bijlagenboekje

3

Inhoudsopgave

Veilig in de taxi: notoire dwarsligger wordt geschorst

4

Een CAO artikel uitgelegd

4

Column Henk Bröker

4

De dag van...

5

Met een TX-Keur-sticker zit je goed

5

65+ en nog actief

6

Kort Taxi nieuws De Taxikrant zoekt u

6/7 7

Uitslag enquête: behoudt contracturen 7 Geef uw bedrijf een Pluim

7

Getraind

8

Pauze puzzel

8

Mijn Taxi

8

Colofon

8

gelijk getrokken met het loon van mensen in andere sectoren die

ongeveer hetzelfde werk doen. Een belangrijke impuls voor een sector waarin het personeelsverloop groot is. De taxibranche staat erom bekend dat het hard werken is voor een mager salaris. Daarom hebben werkgevers en de bonden tijdens de CAO-besprekingen gekozen voor een aanzienlijk beter loon voor het rijdend personeel. De taxichauffeur gaat er tot en met 2013 gemiddeld zo’n 15% op vooruit. Dat betekent 15% meer perspectief voor de sector. De jeugd heeft de toekomst Vooral de jongeren profiteren van een aanzienlijke loonsverbetering. Zo wordt het beroep taxichauffeur interessanter voor starters op de arbeidsmarkt. Door de hogere maximum lonen blijven deze arbeidskrachten hopelijk langer werkzaam in de sector. Mensen met meer ervaring in de sector betekent vaak ook een betere dienstverlening. En dat komt de sector weer ten goede.

Toeslagen afgeschaft Niet iedereen gaat er evenveel op vooruit. De onregelmatigheidsen de EHBO-toeslag worden bijvoorbeeld afgeschaft. Zo’n 750 werknemers, die veel nachtdiensten rijden, gaan er hierdoor zelfs iets op achteruit. Het HAP-loon (speciaal loon voor huisartsenchauffeurs) wordt vervangen door een standaard beloning conform de nieuwe loontabel B aangevuld met de opnieuw ingevoerde HAP-toeslag. Wachtdagen Nieuw is de wachtdagenregeling die geïntroduceerd wordt bij ziekmeldingen. Dit houdt in dat de eerste drie keer in een kalenderjaar dat een werknemer zich ziek meldt, de eerste ziektedag voor rekening komt van de werknemer. Vanaf een vierde ziekmelding mag de werkgever twee wachtdagen inhouden.

Motivatie “Hoe dan ook: voor zo’n 98 procent van het rijdend personeel betekent de nieuwe loonstructuur tientallen euro’s meer op hun loonstrookje aan het einde van de maand. De structurele

loonsverbeteringen zijn in ieder geval een belangrijke motivatie voor chauffeurs om met plezier achter het stuur van de taxi plaats te nemen.

Lees meer over dit onderwerp op pagina 2 en 3

Weer winters weer

Rectificatie artikel CAOwijzigingen Helaas bevatte De Taxikrant 3 een fout in het artikel over de CAO-wijzigingen ‘Wat verandert per 1 januari 2010’. Op pagina 2 van de Taxikrant staat namelijk bij ‘Wijziging 3’ dat de werkgever vereiste opleidingen betaalt. Dit is geen wijziging, want deze maatregel maakt al sinds 1 januari 2009 onderdeel uit van de CAO-afspraken.

Werotax-bussen in de sneeuw, Davina Vorstenbosch-Van de Wetering

Bijna niet meer te herkennen de auto van Taxi Jappie, Jill Sweijen

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 4 - maart 2010

Taxi ploegt zich een weg door de sneeuw in de Londonse wijk Islington, Heino Bijnen

De afgelopen maanden was het continu raak. Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. Behalve veel ongemak voor het verkeer leverde het ook mooie plaatjes op. De redactie van de Taxikrant vroeg u om uw mooiste winterse taxifoto in te sturen. Dank voor de vele inzendingen. We laten u de drie mooiste foto’s zien. Wilt u de volgende keer ook met een foto in de taxikrant? Stuur dan uw leukste zomerse taxifoto naar info@sociaalfondstaxi.nl. 1


Uw loonstrookje onder de loep Per 1 januari geldt voor het rij-

dend personeel in de taxi­branche een nieuw loongebouw. Wat

is eigenlijk een loongebouw?

Waarom is een nieuw loonge-

bouw ingevoerd? Hoe gaat het

overschalen van het ene naar het andere loongebouw? En welke

gevolgen heeft dit nieuwe loon-

Wat is een loongebouw? Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) hebben voor iedere functie vaak een tabel met salarissen (waarbij de functie en het aantal dienstjaren telt). Zo’n tabel ziet er uit als een flatgebouw, vandaar de kreet loongebouw. Het loongebouw geeft ook aan tot welk salarisniveau iemand kan groeien.

gebouw voor uw loonstrookje? Sociaal Fonds Taxi legt uit.

Wist u dat: de eerstvolgende tredeverhoging op 1 januari 2011 plaatsvindt?

Waarom hebben we een nieuw loongebouw? In de nieuwe CAO zijn afspraken vastgelegd over structurele loonsverbeteringen voor de taxichauffeurs. Tot en met 2013 gaan alle taxichauffeurs er gemiddeld 15 % op vooruit. Het nieuwe loongebouw is duidelijker en eenvoudiger en is vooral ingevoerd om deze inhaalslag vorm te geven. Hoe gaat het overschalen? Al het rijdend personeel wordt via een overschalingstabel (overschalingstabel A) ingeschaald in de nieuwe loontabel B.

Wist u dat: in 2010 geen tredeverhoging wordt toegepast?

• Bij het overschalen gaan we uit

van het uurloon op 1 juli 2009. Vervolgens kijken we welk uurloon daar net boven ligt in de overschalingstabel A. Aan de hand daarvan wordt bekeken welke loontrede daarbij hoort. • Vervolgens wordt u in dezelfde loontrede in loontabel B geplaatst. In het nieuwe loon in tabel B is de CAO-verhoging

van 2% en de prijscompen­satie van 0,4% (inflatie) verrekend. • U wordt vervolgens betaald conform uw nieuwe loontrede in loontabel B. Hiernaast vindt u de exacte tekst van de CAO-wijzigingen per 1 januari 2010, die als nieuwe bijlage opgenomen wordt in het CAO-boekje. Via de tabellen kunt u zelf berekenen op welk loon u minimaal recht heeft. Let er op dat het loon dat u per 1 juli 2009 ontving als uitgangspunt wordt genomen voor het omzetten naar de nieuwe loontabel B en niet de loontrede waar u op dat moment in zat.

Wat zijn de grootste veranderingen? Situatie op 1 juli 2009 Situatie op 1 januari 2010 Loonschalen A t/m D voor rijdend personeel Één nieuwe loonschaal met 12 treden. Voor elke stap krijgt u € 35,- (exclusief prijscompensatie) per maand. Onderscheid tussen gediplomeerde en Vervalt ongediplomeerde chauffeurs Relatief slechte jeugdlonen De jeugdlonen zijn gerelateerd aan een percentage van loontrede 1. Voor 18-, 19-, 20-, 21- en 22-jarigen geldt respectievelijk een percentage van 70%, 75%, 80%, 85% en 90%. HAP-loon HAP-loon vervalt. De HAP-pers worden in het nieuwe loongebouw ingeschaald. Ze ontvangen bovenop hun nieuwe salaris de opnieuw ingevoerde HAP-toeslag van € 1,25 per uur. Onregelmatigheidstoeslag Vervalt EHBO-toeslag Vervalt Geen wachtdagenregeling Wachtdagenregeling weer ingevoerd Overuren verrekend per maand Overuren verrekend per kwartaal

Wat denkt u er van?

Greet de Heer (54) Connexxion Taxi Services Haarlem Doelgroepenvervoer Werkt 40 uur per week Het nieuwe loongebouw betekent voor mij: Lekker dat ik wat meer verdien. Zeker nu alles duurder wordt. Jaren hebben we op de taxi achter gelopen bij bijvoorbeeld het Openbaar Vervoer. Eindelijk wordt dat min of meer gelijk getrokken.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 4 - maart 2010

Natasha van der Plaat (35) ATC Vervoer Amsterdam Zorgvervoer, ook rolstoelen Werkt 32 uur per week Het nieuwe loongebouw betekent voor mij: Iets meer geld. Goed dat iedereen nu hetzelfde krijgt. Ook heb je nu meer doorgroeimogelijkheden. Gelukkig werk ik niet ’s nachts en heb dus geen last van het afschaffen van de onregelmatigheidstoeslag.

Dirk Loenen (47) Voet Personenvervoer, Culemborg Regiotaxi, straattaxi, eigenlijk al het zittend vervoer Werkt 32 uur per week Het nieuwe loongebouw vind ik: Perfect. Ik kan niets anders zeggen natuurlijk als kaderlid van de vakbond. Zelf zit ik aan het einde van mijn schaal dus mijn loon wordt bevroren. Maar je moet ook naar anderen kijken en veel mensen gaan er financieel op vooruit. Dat is goed voor de sector.

2


Nieuw loongebouw voor rijdend personeel per 1 januari 2010

Nieuwe bijlage van de Voorlichtingsbrochure arbeidsvoorwaarden taxivervoer 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013 Overschaling naar het nieuwe loongebouw: • Op het moment dat de nieuwe loontabel van kracht wordt vindt inschaling plaats op het naasthogere salaris in de hieronder opgenomen overschalingstabel A; er is (in afwijking van hetgeen in artikel 3.4.2. is gesteld) geen tredeverhoging. • Vervolgens worden de lonen uit de overschalingstabel A verhoogd met 2% plus de prijscompensatie overeenkomstig artikel 3.4.1 (welke voor 2010 is vastgesteld op 0,4%) zoals opgenomen in de nieuwe loontabel B. • De jeugdlonen zijn in het nieuwe loongebouw gerelateerd aan een percentage van loontrede 1. Voor 18-, 19-, 20-, 21- en 22-jarigen geldt respectievelijk een percentage van 70%, 75%, 80%, 85% en 90%. • De werknemer kan in beginsel doorstijgen naar de hoogste trede van de nieuwe schaal; werknemers die al meer krijgen betaald kunnen worden bevroren (dat wil zeggen uitgesloten van de structurele loonsverhogingen), totdat zij correct zijn ingeschaald. Overschalingstabel A per 1 januari 2010 voor rijdend personeel loontrede maandloon uurloon 0 t/m 4 mnd 1 1. 515,00 8,74 Wist u dat: de 5 t/m 12 mnd 2 1. 550,00 8,94 afkorting CAO 3 1. 585,00 9,15 staat voor 4 1. 620,00 9,35 Collectieve 5 1. 655,00 9,55 Arbeidsover 6 1. 690,00 9,75 eenkomst? 7 1. 725,00 9,95 8 1. 760,00 10,16 Max. trede chauffeur straattaxi 9 1. 795,00 10,36 10 1. 830,00 10,56 Max. trede chauffeur contractvervoer beperkt 11 1. 865,00 10,76 12 1. 900,00 10,96 Let op: • Ook de HAP-chauffeurs worden in de nieuwe schaal ingedeeld. Om dit correct te kunnen doen wordt zodra de nieuwe loontabel van kracht wordt € 1,25 van hun huidige uurloon afgehaald. Vervolgens worden zij vanuit de loontabel 1 juli 2009 (zie art. 3.10.8) op het naasthogere salaris in de nieuwe schaal geplaatst. • Voor de ‘chauffeur contractvervoer beperkt’ (uitsluitend als zodanig werkzaam) wordt het maximum gesteld op loontrede 10. Nadat deze chauffeur op ander werk is ingezet, zal wel doorgroei naar de hoogste trede in de nieuwe loonschaal plaatsvinden. • De ‘chauffeur straattaxi’ wordt in verband met inkomsten uit fooien, op een lager maximum in de schaal gezet, te weten maximaal trede 8. Dit geldt alleen voor chauffeurs die uitsluitend (dus 100% van hun arbeidstijd) als zodanig werkzaam

zijn. Nadat deze chauffeur op ander werk is ingezet, zal wel doorgroei naar de hoogste trede in de nieuwe loonschaal plaatsvinden. Nieuwe loontabel B per 1 januari 2010 rijdend personeel (inclusief loonstijging van 2% en de prijscompensatie van 0,4%) loontrede maandloon uurloon 18 jarige 1. 085,95 6,27 Wist u dat: de CAO in de 19 jarige 1. 163,52 6,71 taxibranche gesloten 20 jarige 1. 2 41,09 7,16 wordt door de gezamen­­ 21 jarige 1. 3 18,66 7,61 lijke vakbonden (CNV en 22 jarige 1. 396,22 8,06 FNV) en de werkgevers­ organisatie (KNV)? 0 t/m 4 mnd 1 1. 5 5 1 ,36 8,95 5 t/m 12 mnd 2 1. 5 87,20 9,16 3 1. 623,04 9,37 4 1. 658,88 9,57 5 1. 694,72 9,78 6 1. 730,56 9,99 7 1. 766,40 10,19 8 1. 802,24 10,40 Max. trede chauffeur straattaxi 9 1. 838,08 10,61 10 1. 873,92 10,81 Max. trede chauffeur contractvervoer beperkt 11 1. 909,76 11,02 12 145,60 11,23 Toelichting Rekenvoorbeelden: 1 Chauffeur is nu ingeschaald in kolom C, trede 3 (maandloon sinds 1 juli 2009: € 1.611,64). Met ingang van 1 januari 2010 gaat deze chauffeur naar loontrede 4 (€ 1.620,-), zie tabel A. Daarbovenop komt de stijging van 2,4%. Het nieuwe loon vanaf januari 2010 is € 1.658,88, zie tabel B. 2 HAP-chauffeur, zit nu ingeschaald in kolom D, trede 2 van de HAP-loontabel (uurloon is € 10,70). Met ingang van 1 januari 2010: € 10,70 minus € 1,25 =€ 9,45. Deze chauffeur komt per januari 2010 in trede 5 terecht (€ 9,55 uurloon), zie tabel A. Inclusief de loonstijging van 2,4% wordt het uurloon: € 9,78, zie tabel B. NB: chauffeurs die huisartsenvervoer verrichten, zijnde het in opdracht van een huisartsenpost en / of huisarts vervoeren en desgewenst assisteren van een huisarts in een speciaal daarvoor uitgerust en als zodanig herkenbaar voertuig, dan wel de chauffeurs die wachten op een huisartsenpost, ontvangen voor dit werk vanaf 1 januari 2010 een toeslag van € 1,25 bruto per uur (de zogenaamde HAP toeslag).

CAO-controles: wat levert het op?

Ingrid Knip (55) Connexxion Taxi Services Groningen Leerlingenvervoer Werkt 15 uur per week Het nieuwe loongebouw betekent voor mij: dat ik er iets op vooruit ga. Aangezien de CAO voor 5 jaar geldt heb je ook wat meer zekerheid. Hiervoor is hard geknokt. Het nieuwe loongebouw is vooral goed voor jonge chauffeurs. Het wordt voor hen wat aantrekkelijker om op de taxi te rijden. Toch heeft ook ieder voordeel zijn nadeel. De onregelmatigheids- en EHBO-toeslag vervallen waardoor een aantal collega’s er in inkomen op achteruit gaat. De motivatie om ’s avonds en ’s nachts te werken wordt voor hen moeilijk op te brengen als daar geen vergoeding tegenover staat.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 4 - maart 2010

Een van de belangrijkste taken van Sociaal Fonds Taxi is het controleren van taxibedrijven op de naleving van de CAO. Dit om eerlijke concurrentie te creëren tussen bedrijven en een eerlijke beloning richting werknemers te garanderen. SFT controleert de zogenaamde “kernbepalingen”. Dit zijn onderdelen uit de CAO die in geld uit te drukken zijn, zoals functieloon, toeslagen, vakantiedagen, pensioenafdracht, etc. In 2009 heeft SFT 576 bedrijven gecontroleerd en 367 onderzoeken afgerond. In totaal hebben bedrijven voor € 2.442.241,– moeten nabetalen. Een groot deel hiervan betrof achterstallige pensioenpremies.

Nieuw: het CAO-bijlagenboekje Misschien is het u opgevallen dat het huidige CAO-boekje een stuk dunner is dan het vorige. Hoe kan dit? In het huidige boekje is een aantal bijlagen weggelaten, zoals de modelarbeidscontracten, de toelichting op ontslagrecht, etc. Dit betekent echter niet dat deze bijlagen niet meer actueel of geldig zijn. Integendeel, werkgevers en vakbonden hebben besloten deze informatie in een apart

CAO-bijlagenboekje te bundelen. Dit boekje valt voor de zomer nog bij u op de mat. Als u geen exemplaar ontvangt, kunt u het boekje te zijner tijd bestellen bij SFT.

 R aadpleeg voor de exacte publicatiedatum: www.sociaalfondstaxi.nl

3


Piet Douwsma van Javo Tours uit Drachten:

“Notoire dwarsligger wordt geschorst” iedereen. Ook bij het contractvervoer? “Ja”, antwoordt Piet Douwsma, adjunct directeur van Javo Tours. “Laat ik dat gelijk even nuanceren. We vervoeren hoofdzakelijk kinderen, dus bont en blauw geslagen chauffeurs treffen wij gelukkig nooit aan. Maar er wordt soms wel geknepen, gescholden en zelfs geschopt. Dat accepteren wij niet.” “Javo Tours richt zich helemaal op het vervoer van groepen voor het onderwijs, speciaal onderwijs en lichamelijk en verstandelijk mindervaliden”, verduidelijkt Douwsma. “Ik heb het dan over kinderen en volwassenen die zich af en toe onbeheerst kunnen gedragen. Bijvoorbeeld door een aandoening als ADHD. ’s Ochtends valt het meestal nog wel mee want dan hebben ze juist

hun medicijnen ingenomen. Maar ’s middags op de terugweg kunnen ze het de chauffeurs behoorlijk lastig maken. En dat drukke, onbeheerste gedrag –‘geweld’ klinkt zo zwaar- hoeft zich geeneens specifiek op de chauffeur te richten. De kinderen hebben soms onderling ook wat uit te vechten. Omdat er iets is gebeurd op school bijvoorbeeld. Laatst nog sprong een chauffeur

van ons tussen twee ruziënde kinderen. Tja, toen werd hij flink geknepen.” Klare taal “Duidelijke communicatie is het toverwoord in deze problematiek, denk ik. Korte lijnen tussen gemeente, ouders, schoolleiding en ons. De chauffeur moet weten waar, wanneer en bij wie zich problemen kunnen voordoen. Heeft een kind een slechte nacht achter de rug of ruzie gehad op school, vertel het ons! Andersom geldt dat wij ‘spelregels’ hebben opgesteld waarin staat wat we wel en niet dulden. Een kind dat zich met bepaalde regelmaat misdraagt, mag 1 à 2 dagen niet mee in het vervoer. Deze regels

staan op schrift en reiken we altijd aan de ouders uit. De gemeente, onze opdrachtgever, is natuurlijk ook op de hoogte. En ik moet zeggen, het werkt prima!” Informatie delen “Eerlijk is eerlijk, onze chauffeurs en begeleid(st)ers doen het zware werk. Ik rijd wel eens mee als begeleider en zie dan weer wat er allemaal op hen afkomt. Ze moeten altijd rustig blijven en adequaat handelen. In onze touringcar zijn er standaard twee begeleid(st)ers aanwezig die de zaak onder controle houden. En natuurlijk leidt Javo zijn werknemers goed op. Zo heeft elke chauffeur en begeleid(st)er een EHBO-diploma en kan hij/zij reanimatie toepassen. En heel belangrijk: wij hebben van elk ‘probleemkind’ een profiel, een overzicht van zijn fysieke en mentale toestand. Hierin staat niet alleen wat voor medicijnen iemand gebruikt, maar wordt ook melding gemaakt van eventuele gedragsproblemen. Deze informatie wordt verzameld en aangereikt door de zorg- en onderwijsinstellingen, gemeente en natuurlijk de ouders. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.” Voorkomen “Wat u verder nog kunt doen om geweldsincidenten te voorkomen? Besteed voldoende aandacht aan de werving van chauffeurs. Zij

Een CAO-artikel uitgelegd...

Tijd voor tijd

Tijd voor tijd wil zeggen dat gewerkte uren (deels) in tijd worden vergoed. Er zijn drie mogelijkheden.

1. U kunt overuren en meeruren in tijd vergoed krijgen (art. 3.10.5); 2. Tijd voor tijd kan ook voor de jaarurenregeling gelden. Hierbij worden uren gespaard om ook tijdens schoolvakanties een bepaald loon te garanderen (art. 1.4.4); 3. De gewerkte uren op een feestdag (behalve van M.U.P. –krachten) moeten worden uitbetaald en daarnaast in tijd worden teruggegeven (art. 2.6). Voor elke mogelijkheid gelden andere regels. Zorg dus dat de tijd voor tijd-potjes apart worden bijgehouden. 1. De tijd voor tijd-vergoeding voor overuren en meeruren moet binnen 12 maanden worden opgenomen. Overgebleven uren worden in januari van het nieuwe jaar uitbetaald. 2. De jaarurenregeling loopt parallel met het schoolseizoen. Als er aan het eind van het schoolseizoen blijkt dat er meer uren zijn gewerkt dan uitbetaald, dan worden deze uiterlijk op 1 augustus afgerekend. 3. De tijd voor tijd-vergoeding voor gewerkte feestdagen blijft vijf jaar geldig. Een werkgever mag niet op eigen houtje bepalen wanneer een potje wordt aangesproken. Dat moet in overleg met de werknemer gebeuren. U bepaalt dus altijd samen wanneer de tijd voor tijd-uren worden opgenomen.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 4 - maart 2010

mogen geen kort lontje hebben! Zorg dat u blijft praten met de ouders. En besef dat er geen mens hetzelfde is en reageert. Opdrachtgevers zouden ook meer rekening moeten houden met de mensen die vervoerd moeten worden en wat dat vergt van de chauffeurs. Zij kijken bij aanbestedingen veelal alleen naar de prijs, wat de kwaliteit van dit specifieke vervoer niet ten goede komt.”

Gratis internetcursus ‘Veilig in de taxi’ Taxichauffeurs kunnen in hun werk te maken krijgen met vervelend gedrag van klanten, soms zelfs met geweld. Dit kan leiden tot ziekteverzuim. Taxibedrijven en chauffeurs kunnen veel doen om agressief gedrag in goede banen te leiden. Op de website van SFT vindt u naast handige hulpmiddelen ook een gratis internetcursus. Deze bestaat uit twee delen: ‘Omgaan met agressie’ en ‘Opvang en nazorg’. Voor elk onderdeel dat de kandidaat met een voldoende afsluit, ontvangt hij automatisch een certificaat van deelname van SFT.

 K ijk op www.sociaalfondstaxi.nl/ gezond-werken/veilig-in-de-taxi

Eindelijk minder dom! Het ziet er naar uit dat we eindelijk wat minder dom gaan werken! Werken we dan zo dom? Nou, dat hangt ook een beetje van de chauffeur af. Zelf heb ik best wat domme dingen gedaan. Een oudere mevrouw bij het instappen niet naar haar naam vragen en haar vervolgens naar een totaal verkeerd adres brengen! Onderweg vroeg ze nog wel of ik wel goed reed, de omgeving kwam haar niet bekend voor! Maar ik had nog niets in de gaten. Bij het verkeerde eindpunt begreep ik pas dat ze op een andere taxi had staan wachten! Of die keer dat ik dacht dat ik het beter wist dan de meter van de reservetank! Het geluk is met de domme, want de laatste passagier was toen al op zijn bestemming. Nee, dat soort domheden bedoel ik niet, die moet ik zelf zien te voorkomen. Maar wat te denken van een bedrijf dat opdrachten krijgt van klanten, deze opdrachten invoert in een computer, een planning maakt en haar werknemers per computer de

werkopdrachten geeft. Tot dusver niet dom, integendeel! Maar dan: de werknemers moeten de opdrachten overschrijven van hun computerscherm, met begin- en eindtijd! Ze krijgen opmerkingen als ze niet leesbaar schrijven. En het stond toch zo duidelijk op het scherm! Kijk, een printje maken doe ik zelf ook wel, maar een computerscherm overschrijven….nee! Ik heb dit altijd nutteloos en pure tijdsverspilling gevonden. Het lijkt op het narekenen van je rekenmachine! Het past eerder in een mop over een inwoner van een land zuidelijk van ons.

Column Henk Bröker

Verbaal en lichamelijk geweld. Het komt voor op de taxi, dat weet

Maar het is wel de huidige werkwijze van bijna alle taxibedrijven. En leg het een klant maar eens uit! Die ziet een moderne taxameter met GPS, tijdregistratie, routeplanner en belfaciliteit. En wij het scherm maar overschrijven! Eindelijk komt dit jaar een eind aan dit ‘prehistorisch’ werken! Er wordt proefgedraaid met een boordcomputer die de rittenstaten overbodig maakt. Meer aandacht voor de klant. Minder belasting voor de administratie. Wie liever computerschermen blijft overschrijven, heeft vast angst voor controle. En dat vind ik dan weer dom!

4


De dag van …Wilma Broekhuizen Ze houdt van het gepuzzel dat haar werk als planner met zich meebrengt. Net zo lang

schuiven totdat je van iets onmogelijks iets

mogelijks maakt. Wilma Broekhuizen werkt in de ochtend voor de Regiotaxi en na tienen bij

Taxi Krol. “Twee verschillende werelden maar

die afwisseling is juist zo leuk.” Wij keken een dagje mee over haar schouder.

05.45 uur

08.15 uur

04.30 uur Het is nog donker als Wilma’s wekker gaat. De gebruikelijke ochtendrituelen volgen en tussen kwart over vijf en half zes stapt ze de deur uit. “Ik neem meestal brood, beleg en wat fruit mee. Dat leg ik op het werk in de koelkast.” 05.45 uur “Zodra ik binnen ben, zet

ik de telefoon terug en doe de computers aan. Om tien voor zes roept Dick me op. Hij is een van de 25 regiotaxichauffeurs die vandaag rijden. Ik geef hem z’n ritten door. Algauw is het een gekkenhuis aan de telefoon. De een na de andere chauffeur belt.”

08.15 uur “Tijd voor koffie. Eten en drinken doen we hier altijd tussen de bedrijven door. Ondertussen volg ik de chauffeurs. Gekleurde blokjes bewegen over het rechter computerscherm. De groene taxi’s zijn vrij. De blauwe zijn op weg naar een klant en de rode zijn bezet. Ik ben net Big

15.45 uur

16.15 uur

Brother! Ik weet precies waar iedereen is. Op het middelste scherm komen nieuwe ritten binnen. Het is mijn taak die zo economisch mogelijk in te plannen. Op het linker scherm staat welke ritten al uitgegeven zijn.”

scholen uit en zit iedereen eigenlijk vol. Ik schuif net zo lang totdat ik een vrije chauffeur heb.”

10.00 uur “Ik draag mijn werk over

aan een collega van de Regiotaxi en ga naar de andere kant bij Taxi Krol. Ik begin meteen met het inplannen van de ziekenfondsritten. Zakelijke- en straattaxiritten plannen we meestal op het moment zelf in.” Er belt iemand om te vragen hoeveel een ritje naar het ziekenhuis kost. Wilma geeft een schatting van de kosten.

12.10 uur “Even een boterhammetje smeren. Die eet ik achter mijn computer op.” 14.00 uur “Een klant belt met de vraag of hij over een half uurtje naar Schiphol gebracht kan worden. Lastig! Want om kwart voor drie gaan de

15.45 uur “Er staat een mevrouw

aan de balie. Ze wil graag informatie over het rolstoelvervoer van haar moeder. “Ik bespreek met haar de mogelijkheden en geef nog wat informatie mee.”

16.15 uur Wilma begint aan de

planning voor morgen. De telefoon gaat nog steeds regelmatig. Ze controleert of ze de volgende dag uitkomt met de bezetting. Er wordt nog snel een oproepkracht gebeld voor een rit van 9 uur.

18.00 uur De werkdag zit er op.

“Ik sluit af en maak alles klaar voor de avond. Zeg de chauffeurs gedag en ga naar huis. Tijd om even lekker te ontspannen.”

Met een TX-Keur-sticker zit je goed De onafhankelijke Stichting TX-Keur introduceerde in 2004 het keurmerk TX-Keur om de kwaliteit van het taxivervoer te verbeteren. Floor Krullaars, de nieuwe voorzitter van de Stichting TX-Keur legt uit waarom het keurmerk steeds belangrijker wordt: “Het

keurmerk garandeert klanten en opdrachtgevers dat het taxibedrijf voldoet aan eisen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en vakkundigheid. De verklaring van SFT dat het taxibedrijf de CAO naleeft, is één van de eisen.” TX-Keur krijg je niet cadeau “Klanten willen kwalitatief goed vervoer. Aan de blauwe sticker met het TX-Keur logo op de voorruit van een taxi kunnen zij zien dat die taxi OK is. Het TX-Keur-certificaat speelt ook bij aanbestedingen een steeds belangrijker rol. Opdrachtgevers willen namelijk dat hun klanten naar tevredenheid worden vervoerd. Het keurmerk helpt deze opdrachtgevers een handje bij het selecteren van een goed vervoersbedrijf. Taxibedrijven kunnen zich positief onderscheiden door zich te certificeren. En het keurmerk levert dus meer kans op werk op. Bovendien zijn opdrachtgevers soms bereid iets meer te betalen voor kwalitatief beter vervoer. Voor taxichauffeurs die een nieuwe baan zoeken is het keurmerk een goed teken.

Wist u dat: 1302 taxibedrijven al een TX-Keur hebben? Het laat zien dat een potentiële werkgever haar zaakjes goed op orde heeft en zich bijvoorbeeld aan de CAO houdt. Samengevat betekent het dat de klanten, de opdrachtgevers, de chauffeurs en de taxibedrijven zelf allemaal baat hebben bij certificering. Dat noem ik pure winst.”

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 4 - maart 2010

Waaraan moet een taxibedrijf voldoen? Een taxibedrijf verkrijgt het keurmerk TX-Keur als het onder andere aan de volgende eisen voldoet: • Het taxibedrijf leeft de CAO na. • De auto’s en busjes voldoen aan strenge veiligheidseisen. • De auto/ het busje en de chauffeur zien er netjes uit. • Korte ritten worden niet geweigerd (straattaxi).

Met een TX-Keur-sticker zit je goed als klant, als werkgever en als chauffeur!

• De chauffeur is goed opgeleid

(door gekwalificeerde opleiders).

• De chauffeur is sociaal vaardig en helpt bij het in- en uitstappen.

Wie bepaalt de norm? “De verschillende eisen waaraan een taxibedrijf moet voldoen om het TX-keur-certificaat te bemachtigen worden niet door het bestuur opgesteld maar door een onafhankelijk College van Deskundigen (CvD). In het CvD zitten vakbonden (CNV Bedrijvenbond en FNV Bondgenoten), bedrijven, IVW, Rover, Gehandicaptenraad, etc. Zij weten wat er bij de verschillende groepen en hun achterban leeft en kunnen daar de eisen op aanpassen.” SFT helpt bij controles “Wij werken ook nauw samen met Sociaal Fonds Taxi”, vervolgt

Floor Krullaars (c) KNVmedia/ Jos Haas

Floor Krullaars. “Het keurmerk TX-Keur is net als je APK één jaar geldig. Ieder jaar wordt het taxibedrijf daarom gecontroleerd om te kijken of het nog aan de strenge eisen voldoet. Hierbij speelt SFT een belangrijke rol. Want een bedrijf moet aantonen dat het werkt volgens de CAO. SFT voert al CAO-controles uit. Zij verstrekken ons vervolgens een verklaring waarin staat dat een bedrijf daadwerkelijk de CAO naleeft. Ook ondersteunt SFT ons met het opstellen van opleidingseisen voor personeel. Samen met SFT en met de hulp van het CvD zijn we op weg naar beter taxivervoer.” 5


en nog actief

“De ouwetjes doen het nog goed” Naam: Roel Groenhoff Leeftijd: 90 jaar Bedrijf: Taxi Hop BV in Baarn Rijdt: Groepsvervoer maar geen rol­stoelen en op vrijdag 1 rit schoolkinderen Aantal uur per week: 32

‘De boefjes’ van Taxi Hop: Roel Groenhog (links) en Maurits Jordaan

Naam: Maurits Jan Jordaan Leeftijd: 81 jaar Rijdt: Straattaxi Aantal uur per week: 32 tot 40 uur per week geen nachtdiensten

Bij Taxi Hop BV in Baarn wordt absoluut niet aan leeftijddiscriminatie gedaan. Eigenaar Richard Hop (41)

is juist uiterst tevreden over zijn 65+-ers Roel Groenhoff (90) en Maurits Jan Jordaan (81). “Hun leeftijd is

voor mij niet van belang. Het gaat erom dat het goede chauffeurs zijn. En dat zijn het! Ik krijg nooit klachten over ze. Ze weten nog wat service is en roekeloos rijden en schade komen niet voor.” Mooie woorden voor deze krasse bazen die nog bijna dagelijks achter het stuur van hun taxi plaatsnemen en van wat taxihumor niet vies zijn.

Kort taxi nieuws Duidelijkheid over vaardigheden chauffeurs

Werkgevers en vakbonden hebben een rapport opgesteld met alle vaardigheden die een ervaren taxichauffeur moet hebben en kunnen toepassen om zijn werk goed te kunnen doen. Dit document (beroepscompetentieprofiel) vormt nu het uitgangspunt voor de MBO-opleiding taxichauffeur. Vanzelfsprekend is het ook de basis voor alle opleidingen van SFT.

Boordcomputer een feit Eind 2010 is het zover. Volgens de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) kunnen dan de eerste boordcomputers (BCT’s) in taxi’s worden geïnstalleerd. De papieren rittenstaat en de werkmap zijn dan verleden tijd. Een chauffeurskaart is het enige wat u als chauffeur nog nodig heeft. Het bijhouden van de arbeids- en rusttijden gebeurt voortaan digitaal. Taxiklanten worden met de BCT beter bediend. Aan het eind van de rit krijgt de klant een bon met daarop de afstand, prijs en informatie over de chauffeur, ondernemer en het klachten­nummer. (c) Quipment BCT

W  ilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van de BCT?

Hou dan de website www.boordcomputertaxi.nl in de gaten of meld u aan voor de automatische berichtenservice van deze website.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 4 - maart 2010

Maurits groeide op met het taxibedrijf van zijn vader. “Het waren wel andere tijden hoor. Rijden leerde ik van mijn vader. Op de harde manier. Als ik het niet goed deed, kreeg ik een draai om m’n oren. Op mijn zeventiende werd ik met een taxi de weg op gestuurd. Je kreeg een pet op je kop en je was chauffeur.” Een jaar later haalde hij zijn rijbewijs. Laatbloeier Roel was een laatbloeier wat betreft het taxivervoer. Toch zit het rijden ook hem in het bloed. “Vroeger was ik eigenaar van het touringcarbedrijf Hofstad Tours in Den Haag. Na mijn pensioen ben ik veel gaan reizen. Op mijn tachtigste was ik dat zat. Maar thuis zitten verveelde me. Toen ik een advertentie zag voor een chauffeur heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Mijn sollicitatiebrief begon ik met: ‘Onder het mom van de ouwetjes

doen het nog goed, meld ik me graag aan als chauffeur.’ Ik kon de volgende dag aan de slag.” Karaokebar Vijf dagen per week rijdt Roel mensen met een geestelijke beperking naar hun dagbesteding en ’s middags brengt hij ze weer veilig thuis. De files weet Roel handig te omzeilen via zijn eigen sluiproutes. Saai is het zeker niet in zijn bus. “Regelmatig lijkt het net een rijdende karaokebar. Frans Bauer staat met stip op één, maar ook Bassie en Adriaan en Jan Smit zijn populair. De schoolkinderen die ik vrijdag rijd, krijgen altijd een pepermuntje van me.” Gouden horloge Maurits is eigenlijk altijd blijven rijden. “Dat moet je ook doen, anders word je een kneus.” Trots laat hij zijn gouden horloge zien. “Op mijn vijfenzestigste kreeg ik dit van mijn toenmalige baas

Taxileraren in SFT-register SFT registreert alle taxileraren die hebben deelgenomen aan de training voor de cursus Leerlingenvervoer. De lijst met geregistreerde taxileraren wordt als register op de website van SFT gepubliceerd. Alle bij SFT geregistreerde taxileraren kennen de

taxibranche of zijn daarin werkzaam geweest. Bovendien hebben ze de Opleiding Taxileraar gevolgd of hebben op andere wijze didactische kennis en ervaring opgedaan. Taxibedrijven die een trainer nodig hebben om de Cursus Leerlingenvervoer te

verzorgen kunnen dit register raadplegen. In het register staat vermeld of de taxileraar bereid is om bij een ander bedrijf de cursus te geven.

 Kijk op: www.sociaalfondstaxi.nl/ opleiden/register

Nieuw: gebruikers praten mee over kwaliteit taxivervoer Het meeste taxivervoer wordt betaald door een organisatie die daar zelf geen gebruik van maakt. Denk maar aan het leerlingenvervoer dat door de gemeente wordt betaald. Hier maken leerlingen gebruik van en niet de gemeenteambtenaren. Het is dus van belang dat de ouders van (minderjarige) leerlingen inspraak krijgen in de eisen die de opdrachtgever stelt aan de vervoerder. Soms is dit goed geregeld

maar vaak ook niet. De gebruikers (in dit geval de ouders van de

minderjarige kinderen) weten niet wat hun rechten zijn of missen de specifieke taxikennis. Daarom werken de gebruikersorganisaties, zoals de Chronisch Gehandicaptenraad en de ouderenbonden, samen met SFT. Deze organisaties ondersteunen de gebruikers ter plekke. SFT zorgt voor de inhoudelijke taxikennis. Het uiteindelijke doel is goed vervoer voor de gebruiker tegen een goede prijs.

Arbocatalogus taxivervoer goedgekeurd De taxibranche heeft de route naar een getoetste arbocatalogus goed afgelegd. De arbocatalogus heeft de goedkeuring van de Arbeidsinspectie gekregen. Zij gebruikt de catalogus als uitgangspunt voor inspecties in de branche. In de arbocatalogus zijn oplossingen opgenomen voor de risico’s van fysieke belasting en

sociale veiligheid tijdens het werken in de taxi. De digitale arbocatalogus is geïntegreerd in de geheel vernieuwde site van SFT. Hier vindt u producten en diensten die u kunnen helpen om gezond aan het werk te blijven

M  eer weten? www.sociaalfondstaxi.nl/ gezond-werken/arbocatalogus

6


Wist u dat: Circa 10% van de werknemers in de taxibranche ouder is dan 65 jaar? Hiervan valt het merendeel in de categorie 65 tot 75 jaar. vergezeld door de vraag of ik wilde blijven. Mijn vrouw zei meteen: ‘Doen’. Ik zou mijn werk voor geen goud willen missen. Er gebeurt altijd wel wat. Geen dag is hetzelfde. Nachtdiensten draai ik niet meer, die laat ik aan de jonge jongens over. Het grootste verschil met vroeger is dat het verkeer veel drukker is geworden en dat je haast geen fooi meer krijgt.” ‘Ouwe opa’ Op hun leeftijd worden de heren eigenlijk nooit aangesproken. Roel: “Alleen de jongste schoolkinderen noemen mij wel eens ‘de ouwe opa’. De rest corrigeert ze dan meteen met: ‘Ssst, dat mag je niet zeggen.’ Ik heb een goede band met de mensen die ik rijd. Ik breng ze altijd tot aan de deur. Dat wordt gewaardeerd. Soms met een tekening of een

knuffel. En als ik jarig ben, krijg ik bloemen van hun begeleidster.” Maurits laat mensen die naar zijn leeftijd vragen meestal een gokje wagen. “Ze geven me gelukkig nooit 81 jaar.” Verklaring Allebei zijn ze nog zo gezond als een vis. Roel grapt dat hij niet Wist u dat: Roel Groenhof de oudste taxichauffeur is die nog dagelijks rond rijdt?

eens weet waar zijn dokter woont. “Ik kom er alleen voor de keuring. Lastiger is het om na je 79ste nog een verklaring van goed gedrag te krijgen. Ze verwachten kennelijk niet dat je dan nog meedoet in het arbeidsproces. Gelukkig heb ik hem na veel vijven en zessen toch gekregen. Over Sociaal Fonds Taxi zijn ze kort. “Daar hebben we tot op heden weinig mee van doen gehad. Maar we verheugen ons natuurlijk wel op ons artikel in de krant”, concludeert Maurits.

De Taxikrant zoekt u! ESF subsidieert opleidingen Werkgevers kunnen voor cursussen van hun medewerkers gebruik blijven maken van de subsidiemogelijkheden van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Op 30 april 2010 loopt een project af waarvoor declaraties nog tot uiterlijk 1 juni 2010 ingediend kunnen worden. Inmiddels is Sociaal Fonds Taxi met een nieuw project gestart met een looptijd tot en met 31 oktober 2010. Er zijn enkele wijzigingen. Zo vallen alle

Eerste Hulp Verlening- en BHVcursussen buiten de regeling en zijn enkele nieuwe nascholingscursussen van buschauffeurs opgenomen. Voor de periode na 31 oktober 2010 heeft SFT een nieuwe aanvraag ingediend.

 K ijk voor subsidievoorwaarden en een

overzicht van de opleidingen en opleiders op www.sociaalfondstaxi.nl/opleiden/subsidie-esf

Mommen: praat mee over actuele onderwerpen Geen pauze, lonen te laat storten, te weinig loon, niet goed inschalen van werknemers. Een greep uit de zaken die regelmatig mis gaan in de taxisector. FNV Bondgenoten heeft daarom een nieuwe website geopend, namelijk www.mommen.nl. Alle betrokken partijen (werknemers, werkgevers, politiek, pers) kunnen via dit digitale platform vrijelijk reageren op actuele thema’s en issues. De discussies

die daaruit voortkomen, kunnen de voedingsbodem vormen voor nieuw concreet beleid of vormen de basis voor het in actie komen van FNV bondgenoten. Door uw mening te ventileren op dit digitale platform, kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de taxisector. FNV Bondgenoten verwacht met dit initiatief wezenlijk iets te kunnen veranderen in de taxibranche.

W  ilt u ook ‘mommen’?

Ga dan naar: www.mommen.nl

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 4 - maart 2010

Mag de redactie van De Taxikrant een dagje met u mee op de taxi? Bent u 65+ en nog actief in de taxibranche? Heeft u een goed idee? Een mooie foto? Dan is De Taxikrant op zoek naar u. Stuur een mail naar info@sociaalfondstaxi.nl met uw contactgegevens en in welke rubriek u graag wilt schitteren. De redactie neemt dan contact met u op.

Uitslag enquête: taxichauffeur behoudt contracturen Vervoerscontracten blijven niet altijd bij dezelfde vervoerder. Door een aanbesteding kan een vervoerscontract in handen komen van een ander taxibedrijf. Voor zo’n situatie is de regeling overgang

vervoerscontracten ontwikkeld. Hierin staat dat personeel onder

bepaalde condities ‘mee kan verhuizen’ met een vervoerscontract. De regeling overgang vervoerscontracten is onderdeel van de CAO Taxivervoer. Begin dit jaar hield SFT een steekproef onder betrokken werknemers. Ruim 1 op de 3 werknemers reageerde op de enquête. Belangrijkste conclusie is dat, anderhalf jaar na de overgang van het vervoerscontract, slechts 3% van de werknemers die betrokken waren bij

aanbestedingen, minder uren dan hun oorspronkelijke contracturen hebben. De regeling is dus succesvol voor het behoud van werk en ervaring in de branche.

Winnaars cadeaubon Deelnemers aan de steekproef maakten kans op een cadeaubon. De winnaars zijn: Wim Kroon uit Ridderkerk, Simon Zijp uit Heerde, Carla Pietjouw uit Dinteloord, Gerda Hogeling uit Joure, C. Breur uit Rotterdam, G. v/d Veen uit Putten, H.J.M. Jacobs uit Meyel, A. Zevenbergen uit Heerjansdam, D. Vat uit Barendrecht en Romano Aron Ludwig Elsau uit Kampen.

 V oor vragen over de regeling overgang vervoerscontracten neemt u contact op met Roland van Meurs, telefoon: (0345) 478 473, e-mail: r.vanmeurs@sociaalfondstaxi.nl

Geef uw bedrijf een Pluim Sociaal Fonds Taxi reikt jaarlijks de SFT Pluim uit. Dit is een aanmoedigingsprijs voor bedrijven die net dat beetje extra doen op het gebied van arbeidsomstandigheden, preventie en verzuim. Taxi Schot uit Bergen op Zoom ging er vorig jaar met de SFT Pluim van door. De jury oordeelde dat dit bedrijf haar arbobeleid meer dan goed op orde heeft. Vindt u dat uw werkgever ook de SFT Pluim verdient? Stuur dan een mail naar info@sociaalfondstaxi.nl.

Sociaal Fonds Tax Pluim 7


getraind Wie? Redoin Slimani (37), Regiomanager en Kwaliteitsmanager bij DVG Personenvervoer in Rijen en taxileraar. Wat? Training voor taxileraren voor de Cursus Leerlingenvervoer van SFT Wanneer: november 2009 Geslaagd: ja, ik sta nu geregistreerd. Waarom? “Het is een stukje verbreding en verdieping van wat ik al weet over leerlingenvervoer. Ik ben een gekwalificeerd taxileraar.” Wat heeft u geleerd? “Om het gehele vervoer met al haar aspecten vanuit het kind te benaderen. Het was een echte eyeopener om even door de ogen van een kind met een beperking te kijken. Autistische kinderen kunnen bijvoorbeeld spraak, beeld en geluid heel anders interpreteren dan wij doen. Even een gordel vastmaken kan voor zo’n kind al een hele operatie zijn. De cursus heeft mijn begrip en geduld voor deze kinderen vergroot. Ook heb ik geleerd om creatiever met probleemsituaties om te gaan. Ik anticipeer nu meer op alles wat niet standaard is. Een andere route door een wegafzetting, een andere zitplaats omdat je met een andere bus komt. Voor een gewoon mens geen probleem, maar bij deze kinderen moet je alert zijn op dit soort zaken en duidelijk uitleg geven. ”

pauze puzzel Even pauzeren? Maak de Pauze Puzzel en ding mee naar één van de vijf SFT-mokken. Zoek de woorden en win Meedoen is eenvoudig. Zoek de volgende woorden en streep ze weg. De woorden kunnen horizontaal, diagonaal en vertikaal staan.

En met succes? “Ik heb het geleerde meteen uitgeprobeerd op mijn dochter. Ik gebruik de verkregen inzichten ook tijdens de cursussen die ik zelf geef.” Aanrader? “Absoluut. Zeker voor mensen die alleen leerlingenvervoer doen. De cursus gaat namelijk echt over jou en jouw werk. Eigenlijk is het voor iedereen die met leerlingenvervoer te maken heeft een must. Zelfs voor de centralist. Zij kunnen namelijk alleen de juiste vragen stellen als ze weten wat werken met speciale leerlingen inhoudt. De cursus zit bovendien uitstekend in elkaar. Met mooie filmpjes en vooral de bijzondere inzichten maken hem uniek. Enige minpuntje is dat hij twee dagdelen duurt. Wat mij betreft had het ook in een dagdeel gekund.”

Van links naar rechts maar ook van rechts naar links. Letters kunnen meerdere keren worden gebruikt. De overgebleven letters vormen de uitkomst van de puzzel.

T

R

E

T

U

P

M

O

C

D

R

O

O

B

R

L

R

U

E

F

F

U

A

H

C

I

X

A

T

E

O

V

E

R

S

C

H

A

L

E

N

O

I

O

O

P

S

J

D

G

U

G

R

R

O

T

J

O

B

V

L

E

K

N

E

A

B

A

E

A

D

U

H

F

R

L

C

O

C

S

V

L

S

D

G

A

E

O

G

E

A

T

O

A

O

A

E

S

I

T

I

R

E

R

V

N

O

R

D

C

N

L

R

E

D

H

S

E

D

T

N

R

T

N

S

B

T

A

H

O

I

C

T

L

C

E

G

S

O

T

A

A

R

R

O

T

E

A

E

A

R

E

N

B

U

N

B

B

O

I

G

I

O

W

R

E

Z

O

K

U

D

E

U

W

L

S

I

R

E

T

G

O

O

A

R

P

L

U

I

M

E

N

N

G

N

I

N

L

V

A

K

A

N

T

I

E

D

A

G

O

O

D

G

N

I

R

E

C

I

F

I

T

R

E

C

BOORDCOMPUTER CAO CERTIFICERING CONTRACTVERVOER CONTROLE

BAND FOOI GEWELD GEZOND LERAAR

LOONSTROOKJE OVERSCHALEN PLANNER PLUIM REGIO

REGISTER ROUTE SALARIS SECTOR STUUR

colofon De Taxikrant is een uitgave van Sociaal Fonds Taxi en informeert werknemers en werkgevers in de taxibranche over CAO, opleidingen, arbo- en aanverwante zaken. Concept, ontwerp en realisatie Adequaat communicatie| vM-design, Delft

Om kwart over vier in de middag gaat de bel aan de Vondellaan in

Arnhem. Daar staat Daan, lachend van oor tot oor aan de hand van

begeleider Joop. Met een langgerekt en welluidend “hééé!” begroet hij

Hoofdredactie Rianda Bos (Sociaal Fonds Taxi)

zijn vader. Chauffeur Vincent Pijls kijkt tevreden toe vanuit zijn taxibus.

Branieschoppers “Helaas is het geen wetmatigheid dat er een begeleider meerijdt op de bus”, vervolgt Harry. “Joop begeleidt een jongetje met epilepsie, vandaar. Daan heeft het syndroom van Down en dan vindt de gemeente begeleiding niet noodzakelijk. Ik begrijp het wel; het is een kostenkwestie. Maar toch vind ik het een prettig idee dat er iemand in de bus is die zijn handen vrij heeft om de kinderen te helpen of tot de orde De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 4 - maart 2010

TOESLAG TREDEVERHOGING VAKANTIEDAG VAKBOND WACHTDAG

De Pauze Puzzel is een succes. Ruim 400 inzendingen kregen we binnen. De DVD-boxen van de Taxi Triologie zijn gewonnen door: mevrouw E. Bemelmans, Hulsberg, de heer H. Lipper, Enschede en de heer H. Claus, Dokkum. De SFT verrassingspakketten zijn verstuurd naar: mevrouw C. de Koning, mevrouw G. Wonnink, Zelhem Steenbergen, mevrouw J. Schouwstra, Grou, de heer J.H.W. ter Haar, Lichtenvoorde en de heer W. Veltman, Enschede.

Slingers voor Daan

van nature een rustige en blije jongen”, beaamt vader Harry. Natuurlijk is Daan niet altijd zo blij hoor, als hij thuiskomt. Soms zit’ie knorrig naar me te kijken vanaf z’n vaste plek in de bus. Maar Joop of Vincent krijgt hem dan weer aan het lachen. Hij is gek op die twee.”

STUUR SUBSIDIE TABEL TAXICHAUFFEUR TIJD

Ruim 400 inzendingen

mijn taxi

Daan Bruins (9) heeft het duidelijk naar zijn zin en kirt er olijk op los. Ook grote broer Tom komt even de trap afrennen: “Zo, ik hoorde Daan helemaal boven!” Een gezellig tafereel. “Ja, Daan is

Mail de oplossing naar: info@sociaalfondstaxi.nl onder vermelding van Pauze Puzzel. Vergeet niet uw naam en adres­ gegevens te vermelden! Succes.

Daan Bruins wordt door Chauffeur Vincent Pijls van Willemsen de Koning personenvervoer en begeleider Joop Mientjes uit de taxibus geholpen. Zijn vader wacht hem op. Zoveel aandacht! Daan geniet er zichtbaar van.

te roepen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Laatst met die winterse gladheid was er nog een busje gekanteld en van een viaduct gegleden. Ja, dan ben je blij als alles weer heel thuiskomt. Twijfels? Nee hoor, chauffeurs op dit soort busjes zijn geen branieschoppers; ze snappen hun verantwoordelijkheid.” Ogen op de weg Vincent sluit zich hierbij aan: “Ik hou mijn ogen op de weg en aan het einde van de dag wil ik iedereen weer veilig thuis afzetten. Dus: een goede stemming oké, maar het moet niet te gezellig worden. Dat kan mij

afleiden. Daan is een goede jongen. Hij moet soms wel drie kwartier in het busje zitten voor een afstand van tien kilometer. Ik hoor hem nooit klagen.” Ook Harry vindt dat verwonderlijk. “Het is natuurlijk een logistieke kwestie dat zo’n rit langer duurt, maar zeker als het hoog zomer is en Daan met een verhit hoofd uit het busje stapt, heb ik medelijden. Kan dat echt niet anders? Er zijn ook veel leuke dingen. Zoals laatst met zijn verjaardag. Toen hing de bus vol met slingers! Voor Daan was dat een extra feestelijke start van de dag. We hebben gelijk een mooie foto gemaakt voor Daans album.”

Eindredactie Juliette Rieff-den Boer (Adequaat communicatie| vM-design) Tekst Rianda Bos, Henk Bröker Juliette Rieff-den Boer Fotografie Beeldbank SFT, Jos Haas, Frans Ypma Drukwerk & distributie Thieme Rotatie, Zwolle Sociaal Fonds Taxi Postbus 154 4100 AD Culemborg (0345) 478473 Info@sociaalfondstaxi.nl www.sociaalfondstaxi.nl Oplage: 38.000

8

Profile for Sociaal Fonds Taxi

Taxikrant editie 4 (maart 2010)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Taxikrant editie 4 (maart 2010)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Advertisement