Page 1

okt

15

Inhoudsopgave Op weg naar een toekomstbestendige CAO (vervolg pag 1)

2

Cijfers en trends

2

Pensioenfonds Vervoer (vervolg pag 1) 2 Watervlug vervoer

3

RI&E Medibus in revisie

3

AxiTaxi

4

Wat betekent de Wet Werk en Zekerheid voor u?

4

Online cursus - Omgaan met agressie 5 Hulpvraag van cliënt staat centraal De dag van… Reinier Peeten

5 6/7

Vijf keer VOG

7

Pauze puzzel

7

Column Bill Mensema

8

Collega’s in het nieuws

8

Werkingssfeer CAO

8

Kort taxi nieuws

8

Colofon

8

2015

D e k r a n t v a n S o c i a a l F o n d s Ta x i v o o r w e r k n e m e r s i n d e t a x i b r a n c h e

Op weg naar een toekomstbestendige CAO Volgend jaar op 1 juli moet er een nieuwe CAO Taxivervoer zijn.

De sociale partners FNV, CNV en KNV laten niets aan het toeval over en stellen alles in het werk een goede moderne CAO te realiseren. Deze moet vooral toekomstbestendig zijn. Een update.

‘Goed beslagen ten ijs komen’. Zoiets moeten de CAO-partijen hebben gedacht toen ze startten met de voorbereidingen voor een nieuwe CAO. Na een aantal regionale bijeenkomsten in het voorjaar hebben ze alvast een visiedocument opgesteld. Dit document is de leidraad voor de verdere besprekingen over een toekomstbestendige CAO die helder en duidelijk is voor werkgevers en werknemers. Duidelijk en helder Uitgangspunt voor de nieuwe CAO is dat deze helder en duidelijk moet zijn. Een CAO moet voor iedereen goed leesbaar en te begrijpen zijn. Hiermee wordt geprobeerd discussies te voorkomen en het speelveld voor iedereen gelijk te houden. Werkgroepen deskundigen In zijn algemeenheid hebben CAO-partijen vier hoofdpunten

benoemd die op de onderhandelingstafel komen. Dat zijn: - de OPOV-regeling, - de werkingssfeer van de CAO (wie valt wel of niet onder de CAO), - de arbeidstijden (balans tussen flexibiliteit werkgever en zekerheid voor werknemer), - loongebouw (eenvoudiger

opzet en voorkomen dat ervaren personeel verdrongen wordt door onervaren ­ personeel).

Werkgroepen en deskundigen buigen zich over deze thema’s en komen met twee of drie ­scenario’s. Dit moet in oktober worden afgerond zodat daarna

de echte onderhandelingen kunnen starten. Er is dan ­voldoende tijd voor overleg met de achterban. Want er zullen soms lastige knopen moeten worden door­gehakt om te zorgen dat de taxibranche per 1 juli 2016 een nieuwe, toekomstbestendige CAO heeft. Vervolg op pagina 2

Vragen over uw pensioen?

Kom naar de chauffeurscafédagen! Heeft u een vraag over uw pensioen? Kom dan naar één van de chauffeurscafédagen, die maandelijks door Pensioenfonds ­Vervoer worden georganiseerd. De chauffeurscafédagen zijn toegankelijk voor iedereen die pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Vervoer. Het is een ideale gelegenheid om in een informele sfeer uw pensioenvragen voor te leggen aan één van de pensioenconsulenten van het pensioenfonds.

Data en locaties Voor 2015 staan nog drie chauffeurscafédagen op de rol. Hieronder treft u de verschillende data en locaties aan. De pensioenconsulenten staan tussen 16:00 en 20:00 uur voor u klaar om uw vragen over pensioen te beantwoorden. Kom gerust langs. Een afspraak maken is niet nodig.

De pensioenconsulenten informeren u graag over uw pensioen. Overweegt u bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken? Maar weet u niet zeker of dat kan? Wilt u weten wat er voor uw partner bij het pensioenfonds is geregeld? Of heeft u vragen over uw pensioenoverzicht? De pensioenconsulent kan u er meer over vertellen. En als de tijd het toelaat, is hij altijd bereid om een pensioenberekening voor u maken.

• Dinsdag 27 oktober 2015 De Gouden Leeuw, Moerdijkseweg 1 in Zevenbergschen Hoek • Dinsdag 24 november 2015 Wegrestaurant Malden, Jan J. Ludenlaan 2 in Heumen • Dinsdag 15 december 2015 Routiers Zurich, kop afsluitdijk (A7-E22) viaduct 3 zurich post Bolsward

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 15 - oktober 2015

Willem (59)

“Tijdens de chauffeurs­ cafédag kwam ik erachter dat ik eerder met ­pensioen kan dan ik dacht. Toch een mooie meevaller!”

Vervolg op pagina 2

1

Profile for Sociaal Fonds Taxi

Taxikrant editie 15 (oktober 2015)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Taxikrant editie 15 (oktober 2015)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Advertisement