Page 1

12

maart

2014

Nieuwe CAO van kracht

Inhoudsopgave Succesvolle SFT-Preventiedag

D e k r a n t v a n S o c i a a l F o n d s Ta x i v o o r w e r k n e m e r s i n d e t a x i b r a n c h e

2, 3

Nieuwe loontabellen

2

CAO-boekje

3

60 overuren/meeruren mogen mee 3 100 dagen voorzitter KNV Taxi

3

Kalender

3

AxiTaxi: Wegwijs in loontabellen

4

5 opleidingsdagen

4

Mijn taxi

5

Loondoorbetaling bij ziekte

5

Compensatie feestdagen

5

De dag van… Werner van Hoek

6

Zelf betalen van CAO-controles

6

Taxi toen & nu

7

Uit de nieuwe CAO

7

Column Henk Bröker

8

Pauze puzzel

8

Geen uitzondering meer voor MUP-krachten

8

15% inleenbepaling aangepast

8

Colofon

8

Ben je benieuwd wat je ­verdient onder de nieuwe CAO of als p ­ arttimer? Vul dan je gegevens in op de l­ ooncalculator en ­vergelijk het resultaat met je huidige salaris. www.sociaalfondstaxi.nl/looncalculator

Geen uitzondering meer voor MUP-krachten De nieuwe CAO voor de taxibranche is een feit. De Taxikrant zet de belang-

rijkste punten op een rijtje. U vindt ze verspreid door de krant. In een apart vraaggesprek licht Remco Wasser (hoofd controle CAO, SFT) de

­belangrijkste veranderingen toe: “Werknemers zijn het meest

geïnteresseerd in veranderingen

van het loon, dat is altijd al zo geweest en zal altijd zo blijven.”

Wasser: “SFT was zelf geen deelnemer bij de CAO- onder­ handelingen. Dat waren namens de werkgevers KNV Taxi en namens de werknemers FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. Uiteraard zijn we wel nauw betrokken geweest bij wat er is besproken.” Loon “Hoe je het ook wendt of keert: werknemers hebben van oudsher de meeste belangstelling voor wat er aan het eind van de maand op hun loonstrookje staat. Met de 1% stijging in 2015 (zie pagina 2) worden ze niet echt verwend. Zeker niet wanneer je het vergelijkt met de afgelopen vijf jaar. Toen waren er jaren bij met een stijging van 5% met daarbovenop nog een looncompensatie. De 1% in 2015 was echt het hoogst haalbare. De concurrentie in de branche is op z’n zachtst gezegd pittig. En bij aanbestedingen wordt steeds meer gekeken naar prijs dan naar kwaliteit.”

MUP-krachten “Wie er wel substantieel op vooruitgaan, zijn de MUP-­ krachten. Voorheen vielen zij gedeeltelijk buiten de CAO. Vanaf 1 januari jl. is dat dus anders en is de hele CAO volledig op hen van toepassing. Daarmee verdwijnt een stukje rechtsongelijkheid. In de praktijk zullen de MUP-krachten het meest profiteren van het feit dat zij ook recht hebben op compensatie bij feestdagen. En ze vallen meteen met hun neus in de boter, want ze kunnen kiezen of ze willen worden gecompenseerd in geld of in tijd!”

Meeruren Is er verder nog iets wat Wasser apart onder de aandacht wil brengen? Wasser: “In de vorige CAO konden meer-/overuren in tijd gespaard worden. Wel moest het saldo uiterlijk in januari van het daaropvolgende kalenderjaar worden uitbetaald. Vanaf dit jaar mag een saldo van 60 uur worden doorgespaard. Dit geldt al van de overgang van 2013 naar 2014.

De werknemer dient dit bij de werkgever voor 1 januari ­schriftelijk (of per e-mail) kenbaar te maken. Het aantal meer-/overuren dat de 60 uren te boven gaat, moet wel uiterlijk in de maand januari van het ­volgende kalenderjaar worden uitbetaald.”

 Check ook de looncalculator op: www.sociaalfondstaxi.nl/looncalculator

Pensioenfonds Vervoer bestaat 50 jaar In mei 2014 bestaat Pensioenfonds Vervoer 50 jaar. Om dit te vieren staat dit hele jaar een jubileumlogo op alle communicatie-

uitingen van het fonds. Daarnaast heeft Pensioenfonds Vervoer een aantal activiteiten gepland. Bovendien kunt u sinds januari 2014 gratis bellen met het pensioenfonds via 0900 1964. Anders communiceren: laat uw e-mailadres achter!

In 2014 wordt u steeds meer op maat geïnformeerd over uw pensioen. U krijgt steeds minder informatie die niet relevant voor u is. Dat is het streven. U krijgt dan bijvoorbeeld in de loop van het jaar een op maat gemaakte nieuwsbrief, of een e-mail om u er bijvoorbeeld op te attenderen dat uw Uniform Pensioenoverzicht klaar staat op de website. U krijgt dan ook een uitnodiging voor het deelnemersonderzoek dat verderop beschreven

wordt. Daarvoor heeft Pensioenfonds Vervoer wél uw e-mailadres nodig! In de loop van januari heeft u als actieve deelnemer hierover meer informatie ontvangen.

Nieuwe website

In mei 2014 lanceert het fonds een nieuwe website die speciaal is ingericht om informatie op maat aan te bieden. Via de website kunt u naar uw beveiligde eigen omgeving: ‘Mijn Pensioen’. In deze omgeving vindt u uw pensioenplanner en

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 12 - maart 2014

uw belangrijke brieven van Pensioenfonds Vervoer. U kunt zo uw post altijd digitaal terugvinden. Ook kunt u geregeld checken of uw pensioen­ opbouw op koers is voor de financiële uitgaven die u hebt als u met pensioen wilt gaan.

Deelnemersonderzoek: kans op mooie prijzen!

Pensioenfonds Vervoer maakt in 2014 een begin met een driejarig onderzoek onder actieve deelnemers naar de effectiviteit van de pensioen-

communicatie. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. Als u uw e-mailadres aan het fonds heeft verstrekt, zult u gevraagd worden drie jaar achter elkaar aan dit onderzoek mee te doen. Deelnemers aan het onderzoek maken elk jaar kans op een reis naar Portugal. Daarnaast kunt u een van de 5 iPads winnen die het fonds ter beschikking stelt. (Bron: Pensioenfonds Vervoer)

1

Profile for Sociaal Fonds Taxi

Taxikrant editie 12 (maart 2014)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Taxikrant editie 12 (maart 2014)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Advertisement