Page 1

Høje-Taastrup 16.december 2008

Nye krav til det samlede sundhedssystem Formanden for Høje-Taastrup kommunes Arbejdsmarkedsudvalg, Nadeem Farooq og formanden for Høje-Taastrup kommunes Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), Svend-Erik Hermansen om emnet: Nye krav til det samlede sundhedssystem i forbindelse med sygefravær Beskæftigelsesministeren indgik i efteråret 2008 en aftale med bl.a. KL om at imødegå sygefravær. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) undersøgte på den baggrund mulige virkninger af planens formuleringer om større incitament til at få sygemeldte hurtigere i arbejde, hvor det er planen, at: • Statens refusion lægges om, så Jobcenteret får større incitament til at give sygemeldte aktive tilbud. • Statens refusion sænkes fra 50 til 35 procent, hvis den sygemeldte ikke er delvist raskmeldt eller i et tilbud i sammenlagt minimum 10 timer. • Ændringen af refusionen gælder fra og med 9. sygeuge og til og med den 52. sygeuge. Resultaterne foreligger nu, og LBR sendte omgående en anmodning til Arbejdsmarkedsudvalget for at kommunen kunne reagere overfor Beskæftigelsesministeren og gøre Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg og Sundhedsudvalg opmærksom på hvor fejlagtig denne del af sygefraværshandlingsplanen kan risikere at påvirke såvel sagsbehandlingen i Jobcentret som ikke mindst den sygemeldte sygedagpengemodtager ud fra konklusionen: ”Forløb op til diagnosticering, ventetider på lægelige oplysninger, ventetider på behandling og på effekt af denne behandling er alle faktorer, der ikke kan påvirkes i sygedagpengesagsbehandlingen - en økonomisk incitamentsstruktur til trods. Ønsker man at påvirke varigheden i sygedagpengesager, er der ræsonnement i at se nærmere på, om et incitamentsprogram i stedet skulle indbygges i sundhedssystemet. Sundhedssektoren må derfor siges at bære en vis del af ansvaret for varigheden i sygedagpengesager. I øjeblikket er der ingen sanktionsmuligheder indbygget i aftalen om leveringsfrister for lægelige oplysninger i sygedagpengesager.” Høje-Taastrup Kommune har tilbage i 2005 med støtte fra Koordinationsudvalget kortlagt ventetider og årsager til ventetider i sygedagpengeforløb. Kortlægningen viste, at sygedagpengeforløb ofte øges pga. ventetider i sundhedsvæsenet. Svend-Erik Hermansen fremhæver, at der historisk set er tale om et tilsvarende forløb fra Beskæftigelsesministerens side, som det han forsøgte med stramningsforslag tilbage i 2005, hvor det lykkedes Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne at få ham på bedre tanker, da han fremsatte et forslag om nedsættelse af refusionen til kommunerne på området ud fra de såkaldte incitamentsfilosofier. Nu kommer forslaget så igen i en endnu strammere form end tidligere, men hensigten er den samme: At presse det kommunale system og den sygemeldte ud fra et grundlæggende synspunkt om, at begge parter nok ”snyder” ved at være unødigt fraværende. Nadeem Farooq er meget opmærksom på, at rapporten fra LBR gentager det resultat, som fremkom tilbage i 2005, nemlig at ventetiden på diagnoser, yderligere undersøgelser og behandling samt restitution er noget man bliver nødt til at tage hensyn til – det kan nok så mange straffeforanstaltninger overfor sygemeldte eller kommunale Jobcentre altså ikke gøre noget ved. Kommunen vil derfor nu arbejde aktivt for, at reglerne ikke bliver strammet yderligere og konklusionerne vil blive sendt til Folketinget og dermed til de politiske partiers orientering forud for stillingtagen til lovforslag på området. Det skete også i 2005 og den daværende ventetidsrapport spillede en betydelig rolle i de afgørende forhandlinger om denne del af en revision af sygedagpengelovgivningen slutter SvendErik Hermansen.

1


Yderligere kommentarer kan indhentes hos Nadeem Farooq på 51947670 og hos Svend-Erik Hermansen på 20239592 Find den omtalte rapport via www.lbr.htk.dk under Publikationer Det Lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for den samlede beskæftigelsesindsats i kommunen og skal samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

2

Nye krav til det samlede sundhedssystem  

Pressemeddelelse fra formanden for Høje-Taastrup kommunes Arbejdsmarkedsudvalg, Nadeem Farooq og fra formanden for Høje-Taastrup kommunes Lo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you