Page 1

JAARGANG 2 | MAART 2011

MAGAZINE

Jupiler League

Creatief ondernemen Businesslounge

Etiquette Bob van Oosterhout

'Feyenoord is een Hummer' Joan Laporta

FC Barcelona

Boegbeeld van Heracles

Bu s in ine uw ss re clu gi bs o

Jan Smit

Editie: Oost


COLUMN

Inhoud 2

Heracles kan niet zonder Jan Smit

6

Bob van Oosterhout: 'Feyenoord is een Hummer'

9

De businessclubs in uw regio

17

Businessplatform Voetbalzaken.nl

18

Desko: effectief sponsorschap

22

Het zakelijke succes van Benny Dekker

30

Playing for Succes verovert Nederland

32

FC Barcelona: meer dan een club

40

Sponsor in beeld

46

Creatief in de Jupiler League

48

Vrouwenvoetbal scoort

Beste voetballiefhebber Sponsoring is voor het Nederlandse voetbal van veel groter belang dan in de ons omringende landen. Daar zorgen TVgelden voor de grootste bron van inkomsten. Dat gat kan het Nederlandse voetbal met haar beperkte kijkersmarkt nooit meer overbruggen, die inkomsten lopen in Nederland zelfs terug. Ter vergelijking: in Italië vormen media-inkomsten 60% van de omzet, in Engeland 50%, in Nederland slechts 12%! In Nederland komt 46% van de totale inkomsten van de clubs uit sponsoring. In Italië maar 14%, Engeland 23% en Duitsland 31%. Tel daarbij op de teruglopende omzet uit transfers en het steeds groter wordende belang van sponsors en businessclubs behoeft geen toelichting. Partnerships

Succesvolle partnerships met het bedrijfsleven en concrete resultaten zijn essentieel. Een meetbare stijging van de naambekendheid, een beter imago, een betere relatie met klanten en natuurlijk een stijging van de verkoop. Dit vraagt een inspanning en een actieve rol van beide partijen, club en sponsor. Voetbalzaken Magazine zet in deze editie weer graag de grote zakelijke mogelijkheden in het betaalde voetbal in de schijnwerpers. Een product met emotie en beleving als unieke eigenschap. Bedrijven en clubs die deze elementen het best vertalen zijn verzekerd van zakelijk resultaat. Ik wens u veel plezier met ons magazine en ben benieuwd naar uw reactie.

Colofon Voetbalzaken Magazine Jaargang 2, nummer 1, Maart 2011. Voetbalzaken Magazine verschijnt in een oplage van 15.000 exemplaren en wordt op naam verzonden naar zakelijke voetballiefhebbers, businessclubleden, leveranciers en personen en organisaties die betaald voetbal (willen) benutten voor relatie- en netwerkmarketing.

Met sportieve groet Uitgave FC Groningen Media BV Postbus 1080 9701 BB Groningen (050) 587 87 62 media@fcgroningen.nl www.fcgroningenmedia.nl In opdracht van Voetbalzaken BV Postbus 7 1713 ZG Heerhugowaard (072) 572 27 22 info@voetbalzaken.nl www.voetbalzaken.nl Redactie Kim Brink Edgar van Bueren Peter Slump Ingrid van Veen Jan Willem Zeldenrust Paul Zweverink

Fotografie Erwin Otten Orange Pictures Harry Broeze Marco Oude Groothuis Opgenomen BVO's Acquisitie FC Groningen Media BV Vormgeving Kijf&Witte, Leek Druk Scholma Druk Bedum Verantwoording Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. © Voetbalzaken BV, maart 2011.

Phillip Cocu phillip@voetbalzaken.nl


Hij is inmiddels niet meer weg te denken bij Heracles Almelo, Jan Smit. Dit seizoen is zijn dertiende als voorzitter. Hij verdeelt en heerst, hoewel de uitgesproken preses van de eredivisieclub uit Almelo dat laatste niet graag hoort. “We doen het met z’n allen,” zegt Smit dan. Maar in het Polman Stadion weten ze wel beter. Niets gaat zonder Jan Smit. Hoe een betrekkelijk kleine club financieel en sportief kan overleven op het hoogste niveau.

Bij Heracles gaat niets zonder Jan Smit

‘IK BEN NADRUKKELIJK AANWEZIG’ L

aat de eminente voorzitter praten over zijn grote liefde Heracles Almelo en hij is nauwelijks meer te stoppen. Het lijkt volstrekt duidelijk: Heracles kan niet zonder Smit en Jan Smit kan niet zonder Heracles. Hij zou ook niet anders willen. “Ik ben een echte volbloed Almeloër, logischerwijs is Heracles altijd mijn club geweest. Daarom zou ik nooit voorzitter van een andere club kunnen en willen zijn. Wil je zoiets goed doen, dan moet je er het juiste gevoel bij hebben.” Ondernemer Het was dan ook het goede gevoel dat Smit over de streep trok in 1998 voorzitter te worden van Heracles Almelo. De club bungelde destijds troosteloos onderaan in de eerste divisie en van gedegen beleid was geen sprake. Dat veranderde echter rap met het aantreden van Smit, ondernemer in hart in nieren en gepokt en gemazeld in het zakenleven. Zo stond hij aan het hoofd van Europa’s grootste deurwaarderskantoor en was daarnaast actief in diverse ondernemerskringen.

2

“Dat ondernemerschap zit bij mij in de genen,” zegt Smit. “Ik kom voort uit het bedrijfsleven en uit een echte ondernemersfamilie. Mijn ouders hadden een winkel in Almelo en ik raakte al op jonge leeftijd bekend met het zakenleven. Het verhaal van de paplepel, zeg maar. Dat heeft me uiteindelijk gebracht tot het bekende deurwaarderskantoor in Almelo. Enkele jaren geleden heb ik de zaak verkocht en ben daarna opnieuw een dergelijk bedrijf begonnen in Ommen.” Bekroning Onder leiding van Smit maakte Heracles Almelo in het afgelopen decennium grote sprongen voorwaarts. Het oude onderkomen aan de Bornsestraat werd verruild voor het nieuwe Polman Stadion en ook in sportief opzicht timmerde de club nadrukkelijk aan de weg. Dit met een fraaie zesde plaats in het seizoen 2009/2010 als ultieme bekroning. Continuïteit Volgens Smit is het succes van Heracles Almelo te danken aan een aantal elementen.

De belangrijke basisvoorwaarden, zoals hij dat noemt. “Er zijn een paar zaken essentieel om een voetbalclub op dit niveau te runnen en besturen,” aldus de voorzitter. “Als eerste moet je op alle fronten stabiliteit en continuïteit hebben. Op alle vlakken vertrouwen in elkaar hebben en zoveel mogelijk zaken in één hand houden. En dan doel ik op zaken die te maken hebben met commercie en organisatie.” “Rust binnen de club is dan een voorwaarde. Daarvoor moet je een goede band met je supporters creëren, zonder je door diezelfde supporters onder druk te laten zetten. En tenslotte, en dat is eigenlijk een heel simpele: Geef niet meer geld uit dan er binnen komt. Stabiliteit, rust, verstand en je niet te veel laten leiden door de waan van de dag, dat is essentieel.”


“Kijk, Johan Derksen beweert dat je met geld kampioen kunt worden. Vitesse heeft 50 miljoen te besteden, maar word je enkel op basis daarvan kampioen? Dat betwijfel ik. Er moet ook een duidelijke visie en structuur aan ten grondslag liggen.”

‘Vitesse heeft 50 miljoen te besteden, maar wordt geen kampioen’

Korte lijnen Bij Heracles Almelo is die structuur in ieder geval duidelijk. Jan Smit staat als voorzitter aan het hoofd van het bestuur, terwijl de dagelijkse leiding berust in de handen van algemeen directeur Nico-Jan Hoogma en commercieel directeur Rob Toussaint.

“Dat zijn mensen die zelf uit het voetbal komen en die wereld goed kennen,” zegt Smit. “Het betaald voetbal heeft een achilleshiel en dat is de waan van de dag. Dan zie je hoe clubs daar in meegaan en van daaruit verder springen dan hun polsstok lang is. Als bestuur moet je krachtdadig zijn, je moet met korte lijnen werken.” “Ik ken voorbeelden van voorzitters die denken dat ze een voetbalclub ‘op afstand’ kunnen leiden. Dat is een schromelijke vergissing.

Ik zit er bovenop en ben nadrukkelijk aanwezig. Niet omdat het om mij gaat, maar het gaat wel om de club. Als bestuurder moet je voor draagvlak zorgen. Het beleid moet duidelijk zijn en staan als een huis.” “Natuurlijk staat en valt veel met de prestaties van het elftal, maar er is ook een andere kant. De belangrijkste les daarbij, die ik van Riemer van der Velde heb geleerd, is dat je nooit in de war moet raken. Je verliest wel eens, soms een paar keer achter elkaar. Maar dat moet je als beleidsbepaler niet van je ingezette beleid brengen.” De groei en de grenzen Vanuit de gestructureerde visie heeft Smit in de afgelopen jaren vorm en inhoud gegeven aan de ontwikkeling van Heracles Almelo.

-->

3


Stapje voor stapje werd gebouwd aan succes. “Dat is ons fantastisch gelukt, al gaat zoiets niet zomaar. Maar vorig jaar eindigden we toch mooi als zesde in de Eredivisie. Wil je dat een wereldprestatie noemen? Oké, dat mag. Zelf zou ik zoiets niet snel zeggen, maar geweldig was het natuurlijk wel. En dat met een begroting van ruim acht miljoen euro.” “Maar hoe mooi ook en hoe enthousiast iedereen hier ook was en is, je moet je ogen niet sluiten voor de harde realiteit. En die realiteit geeft aan dat we op de langere termijn onze huidige positie niet zullen kunnen handhaven. Er zitten grenzen aan de groei en die grenzen hebben we intussen bereikt. Wij moeten snel over naar een nieuw stadion en we hopen dat de gemeente binnenkort het groene licht geeft. De plannen liggen er, bij een snel ´ja´ kunnen we snel beginnen.” “Dat zal overigens ook moeten, want het rekensommetje is eenvoudig. Per duizend toeschouwers kun je één miljoen genereren. Het Polman Stadion herbergt maximaal 8500 toeschouwers. Wij willen en moeten naar een stadion met een capaciteit van veertien- tot vijftienduizend zit-

plaatsen. Alleen dan kunnen we doorgroeien en ons als stabiele middenmoter in de Eredivisie handhaven. In ons huidige stadion, hoe sfeervol ook, zijn we op termijn kansloos.”

als overal haakt weliswaar een aantal bedrijven af, of men gaat terug naar twee in plaats van vier relatiestoelen. Maar ondanks dat is onze sponsorpoule de laatste jaren nog licht gegroeid.”

Begroting en sportieve prestaties Het nieuwe stadion moet Heracles Almelo een nieuwe impuls geven om op termijn uit te groeien tot een stabiele subtopper. Een forse ambitie, ook op commercieel gebied. Zeker in een tijd waarin de sponsors toch niet voor het oprapen liggen.

“Die groei is uiteraard van invloed op de begroting en dus ook op de sportieve prestaties. Want de relatie tussen de hoogte van je begroting en de sportieve prestaties is er absoluut. Alleen is het de uitdaging om er op het sportieve vlak meer uit te halen dan je op basis van de begroting zou kunnen verwachten. Er is een Zweeds onderzoek geweest waaruit bleek dat de hoogte van de begroting voor 90% de positie op de ranglijst bepaalt. Ik denk dat ik uitgaande van dat gegeven trots mag zijn op de manier waarop Heracles geleid wordt en op het sportieve vlak presteert.”

‘Het gaat niet om mij, maar om de club’ Smit: “Dat er een recessie was en dat we daar overal nog de gevolgen van merken, is evident. Ik hoor daar ook in de voetballerij veel over praten en klagen. Toch hebben we bij Heracles tot nu toe betrekkelijk weinig van die recessie gemerkt. Net

Het salarisgebouw Heracles Almelo werkt dit seizoen met een begroting van circa 8.5 miljoen euro. Afgezet tegen collega-clubs in de Eredivisie een relatief bescheiden budget. Van topsalarissen is bij de Almeloërs dan ook geen sprake. Sterker nog: Smit ziet zelfs een dalende lijn.


“Bij elke club is er sprake van druk op de salarissen,” zegt de voorzitter. “Er zijn clubs die een strikt salarisplafond hanteren, maar ik heb ook wel eens de indruk dat nogal wat clubs veel te veel betalen aan spelers. Mede door de rol van de spelersmakelaars, van wie ik geen hoge pet op heb. Met name omdat ze clubs en spelers tegen elkaar uitspelen.” “Bij Heracles proberen we daarom alles zoveel mogelijk in eigen hand te hebben en te houden. Wij hebben spelers in bepaalde salariscategorieën. Bij het aantrekken van nieuwe spelers kijken we niet alleen naar de verhouding prijs, salariseis en voetbalcapaciteit, maar zeker ook naar de mentale kant van een speler. Salarissen zijn overal aan het dalen, die tendens is duidelijk. Dat is een kans voor de wat kleinere clubs. Bij Heracles hebben we ook een spelersinvesteringsfonds, maar vanuit dat fonds worden de salarissen niet betaald.” Categorie 2 Hoewel er bij Heracles Almelo dan geen topsalarissen worden betaald, is het echter wel een feit dat maar liefst 80 procent van het budget wordt gespendeerd aan spelerslonen. Op het eerste gezicht geen gezonde situatie. Reden voor de KNVB om de club in te delen in Categorie 2. Dit tot groot ongenoegen van Jan Smit.

“Dat de KNVB ons heeft ingedeeld in Categorie 2 ergert me,” benadrukt de voorzitter. “Aan de andere kant zegt me het ook weer niet zoveel. Je mag stellen dat we in de kopgroep van de Categorie 2-clubs zitten, ook al voldoen we dan niet aan de zogenaamde ‘gezonde’ norm. Maar daar is een reden voor.” “Hans Nijland van FC Groningen heeft ingebracht dat je pas echt gezond bent als je als club niet meer dan 60% van je begroting aanwendt voor spelerskosten. Ik acht Nijland hoog en ben het vaak met hem eens. Maar op dit punt niet. Bij Heracles zitten we op 80% en toch durf ik te stellen dat we financieel gezond zijn.” Besparen “Dat kan omdat we in staat zijn elders in de kosten te besparen,” vervolgt Smit. “We betalen relatief weinig huur en hebben een platte organisatie, zonder dikbetaalde directeuren die in dure auto’s rondrijden. Door die kosten zo laag mogelijk te houden, kunnen we 80 procent van onze begroting uitgeven aan salarissen van spelers. Dat zie je terug op het veld, hoewel het wel zo is dat we nu overal aan de max zitten. Daarom moeten we de gemeenteraad overtuigen dat het

nieuwe stadion er snel moet komen. Ik maak me daar geen zorgen over, ons verhaal richting de politiek is glashelder.“ De toekomst Het nieuwe stadion zal mogelijk het laatste ‘kunstje’ zijn van de bevlogen Almeloër. Zoals gezegd is Smit bezig aan zijn dertiende seizoen als preses en is daarmee de langstzittende voorzitter in het betaalde voetbal. “Och, ik houd dat niet zo bij,” klinkt het bescheiden. “Mensen vragen mij wel eens: ‘hoe lang blijf je nog?’ Dat vind ik wel mooi, maar eigenlijk heb ik daar nauwelijks een antwoord op.”

“In ieder geval moet ik de uitdaging blijven zien en dat is op dit moment nog steeds het geval.

Draagvlak is ook belangrijk. Nogmaals, je moet je in deze functie niet laten leiden door dagsuccessen. Soms is er druk vanuit de media, daar moet je mee kunnen omgaan. Wat betreft de toekomst voor de club Heracles ben ik optimistisch. Maar wel met de kanttekening dat het nieuwe stadion nu snel gerealiseerd moet worden. Komt dat er niet, dan is die toekomst duister.” “En eigenlijk wil ik nog iets kwijt. Het stoort mij dat ik steeds maar weer hoor dat Heracles een groot voordeel heeft bij het spelen op kunstgras. Ik hoor dan zelfs het woord ‘competitievervalsing’. Dat vind ik echt onzin. Kunstgras heeft de toekomst, die ontwikkeling zal niet te stoppen zijn. Ik zeg tegen al die criticasters: wen er maar aan. Want net zoals het kunstgras heeft ook Heracles toekomst. Daar ben ik van overtuigd.”

5


Het zou de titel kunnen zijn van een nieuw televisieprogramma op de zondagavond: 'Voetbalclub zoekt sponsor'. Bij voorkeur gepresenteerd door Yvon Jaspers en uitgezonden na het Journaal. Toegegeven, het is wat gezocht, maar maakt wel iets duidelijk. Feit is namelijk dat de economische recessie ook aan het betaald voetbal niet ongemerkt voorbij is gegaan. Want waar menig BVO in het verleden nog wachtlijsten hanteerde, moeten nu alle zeilen worden bijgezet om sponsors te behouden en vooral te werven.

Bob van Oosterhout

'FEYENOORD IS EEN HUMMER, AJAX EEN JAGUAR'

H

et maakt de situatie op de commerciële afdelingen er dan ook niet gemakkelijker op. Want wat is in deze tijd nu de meest effectieve methode om interessante bedrijven over de streep te trekken. Betere hapjes? Een wekelijkse mailing, meer businessactiviteiten of juist doelgericht integreren in zakelijke netwerken? Het antwoord is niet eenvoudig te geven. Bob van Oosterhout, directeur van sportmarketingbureau Triple Double, heeft echter weer een heldere visie. Verdampt “Dat de crisis invloed heeft gehad op het betaald voetbal is een feit. Absoluut,” zegt Van Oosterhout. “Onderzoeken wijzen zelfs uit dat er in de afgelopen jaren in de sportwereld voor zeker 100 tot 150 miljoen aan sponsorinkomsten is 'verdampt'. Bedrijven hebben simpelweg minder geïnvesteerd in bordreclame, advertising en hospitality en dat heeft zijn sporen nagelaten.”

“Dat zie je dus ook terug in het voetbal, zeker bij de kleinere clubs, waar het MKB traditioneel een belangrijke plaats inneemt. Iedereen kent wel de voorbeelden van bedrijven die 'teruggaan' in het aantal stoelen of 'even een jaartje overslaan'. Dat zijn bekende geluiden.” Reset-knop “Die tendens heeft ertoe geleid dat de situatie beduidend anders is dan in het verleden,” vervolgt Van Oosterhout. “Waar enkele jaren geleden bij sommige clubs nog wachtlijsten bestonden voor de businessclubs en het dringen was om binnen te komen, is dat nu niet meer het

6

geval. Dat vraagt dus om een omslag en een andere manier van denken, waarbij clubs worden gedwongen even fors de reset-knop in te drukken.” “Dat laatste is overigens helemaal niet erg. Sterker nog: het zorgt zelfs voor nieuw elan. Je ziet clubs weer actiever worden. Niet meer opererend vanuit een luxesituatie, maar ondernemend. Met klant- en marktgericht denken en het koesteren en fêteren van relaties, zoals het hoort. Daar word je dus alleen maar sterker van.” Inkomstenbron Hoewel er aan de economische recessie dus in een bepaald opzicht ook 'voordelen' kleven, is en blijft het echter wel een feit dat voetbalclubs in belangrijke mate afhankelijk zijn van sponsoring. Het is immers de grootste inkomstenbron. Dalende sponsorinkomsten hebben dus een direct effect op het budget én de daaraan gelieerde sportieve ambities. En wil je dat ombuigen, dan heb je toch nieuwe sponsors nodig. Geen eenvoudige opgave in deze tijd. Voetbal “Om sponsors binnen te halen, is het goed eerst eens te kijken waarover we hebben. En dat is in dit geval: voetbal,” zegt Van Oosterhout. “Dat geeft al een voorsprong. De sport zit ons in het bloed en vrijwel iedereen heeft er wel iets mee. Denk alleen maar even aan het afgelopen WK. Vandaar dat het voor bedrijven interessant is om zich te verbinden aan voetbal en dus sponsoring.”


“Daar komt bij dat voetbalsponsoring een relatief goedkope manier is om naamsbekendheid te genereren. Alles wordt in beeld gebracht en clubs staan volop in de belangstelling. Het bereik van sportsponsoring, zowel kwalitatief als kwantitatief, is dus hoog. Zelfs zo hoog dat, wanneer je hetzelfde effect zou willen bereiken met een traditionele reclamecampagne (print, online, commercials), je minstens het viervoudige budget nodig hebt.” Value for money “Dat betekent dus dat het uitgangspunt, de basis, je de mogelijke kansen geeft, zo niet een voorsprong ten opzichte van andere sporten. En hetzelfde geldt ook voor de faciliteiten die door clubs worden geboden. Waar je vroeger als sponsor op een smal stoeltje in de wind naar je eigen reclamebord mocht kijken, zie je nu dat bedrijven 'value for money' krijgen. Clubs zijn geprofessionaliseerd, de stadions zijn verbeterd, het fenomeen businessclub is ontstaan en fors uitgebouwd, met als gevolg dat het geheel naar een hoger plan is getrokken.

'Kijk wie bij je past en kom met een helder verhaal' “In dat opzicht heeft er een enorme omslag plaatsgevonden. Een stadion is nu veel meer een locatie waar je én voetbal kijkt én een prettige middag of avond hebt én zakelijk interessante contacten opdoet. Daarnaast kunnen sponsors zich via clubs ook committeren aan maatschappelijke goede doelen. Daarmee genereer je extra publiciteit en sympathie en draagt ook nog eens bij aan een betere wereld. In die zin werkt sponsoring ook de andere kant op.” Eigen kracht “Kort samengevat bieden clubs dus een goed platform waar je als ondernemer echt iets mee kunt. Dat moet dan ook de boodschap zijn bij het werven van nieuwe sponsors. Clubs moeten daarbij uitgaan van eigen kracht. Dus niet het verzoek: 'wilt u ons alstublieft steunen'. Nee: benadruk je sterke punten en ga uit van gelijkwaardige relaties. 'Wat kunnen wij voor u betekenen en wat kunt u voor ons betekenen'. En ga daarbij gericht te werk. Dus niet een mailing versturen naar 500 willekeurige bedrijven in een bepaald gebied, dat heeft geen zin. Kijk wie bij je past, focus je daar op en kom met een helder verhaal.”

-->

7


VOETBALSPONSORING

Merken “Ik denk dat op die gebieden nog veel winst valt te behalen, zoals dat ook geldt voor de positionering. Clubs moeten daar beter mee omgaan en zich meer focussen op 'branding'. Neem bijvoorbeeld ADO Den Haag, Ajax, Feyenoord en PSV. Dat zijn niet alleen vier verschillende clubs, maar ook vier compleet verschillende 'merken', met eigen en onderscheidende punten.”

“Als we het vergelijken met auto's, dan is Ajax een Jaguar. Snel, brutaal en opvallend. Feyenoord zou je kunnen typeren als een Hummer: groot, krachtig, robuust en met een enorm werkvermogen. PSV heeft meer het gemoedelijke en is een familieclub: een Volkswagen Passat. ADO Den Haag is daarentegen meer een Pick-up truck en zo zijn er vele voorbeelden.” “Ik vind dat niet alleen bedrijven naar die verschillen moeten kijken; ook clubs zouden veel meer effort moeten leveren om zich als merk op de kaart te zetten. Daarmee creëer je namelijk een herkenbaar beeld en vergemakkelijkt de zoektocht naar sponsors. Het echte 'merkbouwen' dus, vanuit een goede marketinggedachte. Dat gebeurt nog te weinig. Clubs en bedrijven zijn daar vaak wat 'bangig' voor, omdat ze zo breed mogelijk willen binden.” Vlees en vis “Ik noem dat altijd het 'vlees- en visrestaurant'. Het is typisch Nederlands om een restaurant te beginnen en op de gevel te zetten: 'dit is een

8

heerlijk vlees- en visrestaurant'. Omdat je zowel de vleeseters wilt bedienen, maar ook de mensen die van vis houden.” “Dat lijkt heel logisch. Maar het gevolg is wel dat een aantal vleeseters denkt: 'ja vlees, maar ze hebben hier ook die vieze vis liggen, daar zit ik niet zo op te wachten'. En de viseter denkt: 'ja, kom, dit is vloeken in de kerk met al dat vuile vlees, dan maar even verder kijken'.” “Je kunt in theorie dus beter een groot bord op de gevel hangen met de tekst: 'het lekkerste visrestaurant van Nederland: verboden voor vleeseters'. Die vleeseters komen dan inderdaad niet, maar de viseters voelen zich gestreeld. En dan komen er in totaal misschien wel meer viseters dan in de situatie waarin vlees- en visliefhebbers samen zouden zijn gekomen.” Duidelijk zijn “Moraal van het verhaal is dus: durf je als club ook uit te spreken. Durf duidelijk te zijn, anders ben je een nietszeggend merk en niet interessant voor sponsors. Bovendien: als je weet wie je 'binnen' hebt en wie je doelgroep is, in het voorbeeld: 'de viseters', heb je een fantastisch en onderscheidend verhaal waarmee je bij een sponsor aan tafel kunt komen. Je hebt immers je doelgroepen in kaart en kunt vervolgens samen met de sponsor bekijken hoe je ze via de club kunt bereiken.”

“Bovendien heeft het als voordeel dat je gericht op zoek kunt gaan naar een sponsor. Dit met de

vraag: 'wie heb ik wat te bieden en welke partijen hebben een goede match met mij'. In dat geval ondervang je ook argumenten van bedrijven die zeggen: 'we hebben niet zoveel met voetbal'. Dat kan dat best zijn, maar als jij aantoont dat een bepaald bedrijf effectieve exposure kan genereren omdat er een fantastische match is, dan heb je echt een sterk punt.” “Daar komt nog bij dat een bepaald imago ook weer aantrekkelijk kan zijn voor bedrijven die zich wat willen 'oppoetsen'. Een duf merk kan via een brutale club weer goed op de kaart worden gezet, al is het dan wel belangrijk om dat met beleid te doen. Het moet immers wel 'passen' en geloofwaardig zijn. Omdat je anders het omgekeerde effect bereikt. En dat kan uiteraard nooit de bedoeling zijn.”

Bob van Oosterhout is directeur van het sportmarketingbureau Triple Double, dat partnerships ontwikkelt tussen het bedrijfsleven en de sport. Van Oosterhout is onder meer verantwoordelijk voor de succesvolle sponsorrelatie tussen Essent en Sven Kramer (Svenergy) en werd in 2009 uitgeroepen tot Sportmarketeer van het Jaar. Daarnaast is Triple Double door NOC*NSF verkozen als strategisch en creatief communicatiepartner.


C L U B K AT E R N R E G I O O O S T

REGIO: OOST

BUSINESS NIEUWS

UIT UW REGIO

1

2 7 3

4 5

1 HERACLES ALMELO

6 2 GO AHEAD EAGLES

3 AGOVV APELDOORN

4 VITESSE

5 DE GRAAFSCHAP

6 N.E.C.

7 FC TWENTE

13


BUSINESSNIEUWS N.E.C.

N.E.C. AL JAREN KOPLOPER MET MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN Bij veel BVO’s worden maatschappelijke projecten steeds belangrijker om de positie in de regionale samenleving te verstevigen. Een betaald voetbalorganisatie kan niet meer zonder brede steun van supporters, bedrijfsleven en overheid. N.E.C. loopt al een paar jaar voorop met de stichting Wij staan voor de wijk. Een samenwerkingsverband dat de leefbaarheid stimuleert in wijken in Nijmegen en omgeving.

N

.E.C. nam samen met woningcorporatie Talis eind 2008 het initiatief om met zes Nijmeegse organisaties een stevige basis te vormen voor een maatschappelijke stichting. Afvalverwerker Dar, busbedrijf Breng, scholeninstituut ROC Nijmegen en de Gemeente Nijmegen namen deel vanaf het eerste uur.

lisme terug te dringen. Studenten van het ROC doen werkervaring op bij de verschillende projecten en voor woningcorporatie Talis is leefbaarheid in de wijken essentieel.

Sinds kort is ook zorgverzekeraar Menzis aangesloten als partner. Menzis sponsort al maatschappelijke projecten bij diverse BVO's zoals FC Twente en sinds dit seizoen PSV. Iedere partner brengt zijn expertise in. In combinatie met de inzet van N.E.C. en zijn selectiespelers als rolmodellen, worden lokale maatschappelijke vraagstukken beantwoord.

Menzis richt zich specifiek op projecten voor de jeugd met het thema Sport en Gezondheid. Lichaamsbeweging is een belangrijk wapen in de strijd tegen een groeiend aantal maatschappelijke problemen zoals overgewicht, gezondheidsklachten door een verkeerde leefstijl of sociale achterstand. De stichting ontving al meerdere prijzen en kreeg bovendien bezoek en waardering van politieke prominenten als Balkenende, Rouvoet en burgemeester de Graaf van Nijmegen.

Sport en gezondheid

Projectpartners

De chauffeurs van Breng en afvalverwerker Dar ervaren dagelijks de problematiek in de wijken en zetten zich daarom in om overlast en vanda-

Binnen de stichting worden eigen projecten gestart, maar ook projecten van bekende organisaties zoals Playing for Succes, Scoren voor Gezondheid of Ronald McDonalds worden lokaal ingezet. Enkele initiatieven van de partners zijn het project 'Gelijkspel' en de Opfleurdag van Dar, waar spits Björn Vleminckx en Lasse Schöne bewoners begeleidden om de buurt schoon te houden. 'Gelijkspel' heeft als doel leerlingen te laten ervaren dat er mensen zijn met verschillende culturen en opvattingen, maar dat je net zoals het voetbalteam van N.E.C. toch goed kunt samenwerken.

Partners Ieder project wordt vaak door eigen projectpartners ondersteund die een actieve rol vervullen. Daarom wil N.E.C. ondernemers uit haar eigen businessclub de O.S.R.N. actief betrekken bij de verschillende projecten. Eind 2010 werden de ondernemers tijdens een avond met presentator Wilfred Genee over Wij staan voor de wijk geïnformeerd. Er is ruimte voor kleine en grote bedrijven om in een of meerdere projecten actief te participeren. Uiteraard is het ook mogelijk de stichting alleen financieel te steunen. Mede omdat Wij staan voor de wijk door de Belastingdienst officieel is gewaarmerkt als algemeen nut beogende instelling.

N.E.C. Wij staan voor de wijk Projectleider Joep Goessens T: 06 – 481 51 239 E: joep.goessens@wijstaanvoordewijk.nl I: www.wijstaanvoordewijk.nl

15


BUSINESSCLUB VOETBALZAKEN.NL ALS U VAN VOETBAL EN BUSINESS HOUDT Voetbal en zaken zijn altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden geweest. In Nederland wordt pas sinds 1956 betaald voetbal gespeeld, maar sponsors waren er toen ook al. Meestal alleen zichtbaar met advertenties langs het veld of in het programmaboekje. Dat veranderde toen in de jaren 80 shirtsponsoring werd toegestaan en Ajax de eerste skyboxen bouwde in stadion De Meer.

P

rofessioneel relatiebeheer en netwerken rondom voetbal ontwikkelt zich steeds verder want bij gebrek aan TV-inkomsten wordt sponsoring steeds belangrijker voor Nederlandse clubs. Businessclubs zijn daarom niet meer weg te denken in het betaalde voetbal en ook in het amateurvoetbal zijn er al stadions met echte skyboxen en businesslounges. Sinds drie jaar is Voetbalzaken.nl de verbindende factor voor zakelijke voetballiefhebbers in heel Nederland.

Ideale sfeer De passie voor het voetbal creëert de ideale sfeer om bestaande zakelijke contacten te verbeteren en nieuwe aan te gaan. Clubliefde staat een succesvolle deal niet in de weg. Zakenpartners van 'rivaliserende' clubs kunnen doorgaans zonder problemen een wedstrijd vanaf businessseats bekijken.

Wie ontmoet u in het netwerk van Voetbalzaken.nl? U ontmoet ondernemers, eigenaren van (grotere) MKB-bedrijven vanuit verschillende branches, maar ook managers uit het hoger kader van grotere organisaties en vertegenwoordigers van clubs. Veel leden zijn sponsor of businessseathouder van een club in het betaalde voetbal.

Voetbalzaken.nl Dit gegeven inspireerde de initiatiefnemers van Voetbalzaken.nl, onder wie Phillip Cocu, drie jaar geleden om een nieuwe businessclub te starten. Een businessclub met leden van verschillende BVO's, een club die alle businessclubleden met elkaar verbindt.

Voetbalzaken.nl ontwikkelde een on- en offline netwerk van alle sponsors en businessclubleden in het betaalde voetbal en brengt de leden actief met elkaar in contact. Leden kunnen met elkaar in contact komen via de besloten site, bezoeken exclusieve netwerkevenementen en kunnen businesskaarten kopen (eretribune) voor Nederlandse en internationale wedstrijden. Zo kan iedereen, ook in andere stadions, contacten leggen of de klant een wedstrijd van zijn of haar favoriete (top) club voorschotelen. Voetbalzaken Magazine Voetbalzaken.nl is de 'linking' partner' voor iedereen die zakelijk en commercieel verbonden is met het (betaalde) voetbal of daar zelf deel van uitmaakt. Sponsors, leveranciers en medewerkers/bestuurders van BVO's. Via verschillende media communiceert Voetbalzaken.nl met deze groep. Het blad dat u leest, is in september 2010 geïntroduceerd en wordt ontvangen door meer dan 15.000 ondernemende voetballiefhebbers.

Via het blad wil Voetbalzaken.nl u onder andere informeren over ontwikkelingen op het gebied van sponsoring, het businessnieuws van de clubs, succesvolle collega-sponsoren en ondernemende ex-profs. Hoe wordt u (proef)lid van Voetbalzaken.nl? Bezoek onze site en meld u aan via de aanmeldpagina. U kunt ons ook benaderen via info@voetbalzaken.nl of 072 572 27 22 als u meer informatie wilt. Het lidmaatschap van Voetbalzaken.nl kost € 395,- per jaar. U kunt ook proeflid worden voor twee weken. Aan dit proeflidmaatschap zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Businessclub Voetbalzaken.nl

. . .. .

Flexibel netwerken en relatiebeheer in het betaalde voetbal. Eretribunekaarten met businessclubfaciliteiten voor alle wedstrijden en alle clubs Gratis deelnemen aan (sportieve) netwerkevents Gratis online adverteren Actieve bemiddeling voor nieuwe zakelijke contacten

17


Desko Kantoormeubelen, met kantoren in Amsterdam, Alkmaar, Purmerend, Rijswijk en Eindhoven, is sinds de start van het huidige seizoen shirtsponsor van FC Volendam en sponsor van het jeugdplan van de club. De naam van de onderneming prijkt nu naast Votown Allstars, Klaas Puul Garnalen, Kras Recycling en Fly Brazil als vijfde bedrijf op het tenue van het Andere Oranje.

Desko Kantoormeubelen

DE SUCCESFORMULE VAN EEN ACTIEVE VOETBALSPONSOR Kuiper. “De faciliteiten die BVO’s bieden op het gebied van zakelijk netwerken zijn heel goed. Daarnaast staat voetbal als sport dichtbij ons. Ik heb groot vertrouwen in de toekomst van FC Volendam en wil daar graag mijn steentje aan bijdragen.” Uniek Naast commerciële afspraken over zichtbaarheid en naamsbekendheid, is in de overeenkomst tussen Desko Kantoormeubelen en FC Volendam ook ruim aandacht voor de toekomst en groei van de club.

werd Kuiper dermate enthousiast dat hij in juli 2010 toetrad als sponsor van FC Volendam.

Michael Kuiper: “Het verleden heeft aangetoond dat er veel talent is bij Volendam. Denk alleen maar aan Wim Jonk, Johan Steur of Arnold en Gerrie Mühren, om er maar een paar te noemen. De Volendamse mentaliteit van doorzetten en hard werken werpt ook op het veld zijn vruchten af. Dat zie je ook aan het huidige elftal: maar liefst vijf basisspelers zijn in het dorp geboren en getogen. In het betaald voetbal van tegenwoordig is dat echt uniek.”

Bewust gekozen Het mag dan geen eigen initiatief zijn geweest dat Desko Kantoormeubelen zich aan FC Volendam heeft verbonden; de keuze voor voetbalsponsoring is dat zeker wel. “We hebben bewust voor voetbal gekozen,” aldus

Voetbalschool Gelieerd aan de ontwikkeling van het aanwezige talent is in nauwe samenwerking met FC Volendam, Olaf Lindenbergh en Desko Kantoormeubelen dan ook een plan uitgewerkt om op termijn een voetbalschool op te rich-

Foto: Fred Rotgans

M

ichael Kuiper, directeur van Desko, werd voor dit sponsorschap benaderd via zijn eigen netwerk en kwam in gesprek met het bestuur van FC Volendam. Het gevoel met de club was meteen goed en werd nog eens versterkt door de komst van Olaf Lindenbergh naar FC Volendam. De middenvelder is goed bevriend met de directeur. Na enige uitstekende gesprekken met de club

18


ten. Deze voetbalschool zal bestaan uit een recreantenafdeling, waar amateurs voor extra trainingen van professionals lid van kunnen worden, en een sportcultuurafdeling. Deze laatste tak is gericht op talenvolle voetballertjes tussen 8 en 16 jaar die op dit moment nog tekort komen voor de jeugdselecties van de club. Michael Kuiper: “Via extra trainingen willen we die potentiële talenten op het vereiste niveau brengen. Als FC Volendam dat op een goede manier weet in te vullen, dan wordt de kans groter dat er meer talent toestroomt.” Zakelijke insteek De sponsoring van FC Volendam lijkt op deze manier voor Desko Kantoormeubelen voornamelijk een maatschappelijk doel te dienen. Niets is echter minder waar. Michael Kuiper: “We willen groeien met onze business en in heel Nederland onze kantoorinrichtingen leveren. Een bijdrage aan die groei moet het uiteindelijke resultaat zijn van al onze marketinginspanningen, ook van het sponsorschap van FC Volendam. Voor iedere euro die ik investeer, wil ik minimaal het dubbele terugverdienen. De ervaring heeft geleerd dat dat op deze manier lukt.”

“Ik geloof dan ook heilig in onze huidige marketingstrategie. Want hoewel naamsbekendheid moeilijk te meten is, merken we een duidelijke toename van vraag uit de gebieden waar we actief zijn als sponsor. De omzetcijfers onderbouwen dat. Werkt het niet, dan stoppen we er direct mee. Dat is ook de reden dat we alleen jaarcontracten aangaan. In dat opzicht kiezen we dus duidelijk voor een zakelijke insteek.”

Michael Kuiper: “De businessclubs van deze BVO’s bestaan voornamelijk uit het lokale MKB. Dat is precies onze doelgroep en past dus uitstekend in onze marketingstrategie. We zijn nu bijvoorbeeld ook in gesprek met FC Eindhoven en hebben, nog voordat de contracten zijn getekend, onze eerste opdracht al binnen, van de hoofdsponsor. Opnieuw een bewijs dat netwerken werkt.”

‘Ik wil minimaal het dubbele terugverdienen’

Nieuwe initiatieven Opmerkelijk is dat Desko Kantoormeubelen niet alleen actief in netwerken participeert, maar vanuit de gekozen marketingstrategie ook regelmatig met nieuwe en inspirerende initiatieven komt. Zo start het bedrijf in het najaar met een bijzondere tour, gericht op de kinderen van haar klanten.

Bewuste keuze Vanwege de genoemde zakelijke insteek is Desko Kantoormeubelen eveneens sponsor bij AGOVV Apeldoorn, ADO Den Haag en een aantal grotere amateurclubs in Noord-Holland. Het lidmaatschap van de businessclubs geldt hierbij als een belangrijk element. Evenals het feit dat Desko bewust heeft gekozen voor de ‘kleinere clubs’.

Michael Kuiper: ”We hebben een samenwerking opgezet met Ali B. en balvirtuoos Soufiane Touzani, bekend van Z@ppsport en van de clip die rapper Jay Sean maakte voor de Asia Cup. Touzani had vroeger de ambitie om rapper te worden en Ali B. wilde voetballer

-->

19


DESKO

om actief te netwerken. Via het platform wordt aan leden de mogelijkheid geboden zich uitgebreid te profileren, op een nieuwe manier in contact te komen met (potentiële) relaties en nieuws van de leden en de club actief te volgen. Daar is absoluut behoefte aan. Niet in de laatste plaats omdat netwerken echt werkt.” Desko Kantoormeubelen heeft haar succesformule voor voetbalsponsoring gevonden. Een zakelijke insteek, een maatschappelijke toevoeging en actief gebruik van het netwerk voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Een interessante case voor iedereen die als sponsor actief is in het betaald voetbal.

Over Desko Desko Kantoormeubelen levert in heel Nederland hoogwaardig gebruikt meubilair in nieuwstaat aan kantoren, scholen en horeca. Het meubilair is eenmalig gebruikt en praktisch nieuw. Het uitgangspunt hierbij is dat, naast het behalen van een positief bedrijfsresultaat, er rekening wordt gehouden wordt met het effect van de activiteiten op het milieu en de maatschappij. Zo streeft Desko ernaar steeds meer Cradle2cradle producten aan te bieden. Deze worden gemaakt van volledig afbreekbare materialen, die steeds weer teruggegeven kunnen worden aan technische of biologische kringlopen. Op die manier kunnen materialen eindeloos worden hergebruikt.

Over voetbalsponsoring

Foto: Fred Rotgans

zijn. Met dat centrale thema is in de tour een leuke workshop voor de kinderen verwerkt.” Platform voor businessclub Een ander initiatief van Desko betreft een nieuw relatiemarketingconcept dat is opgezet in samenwerking met een ICT-partner en AGOVV Apeldoorn. In dit concept staat de combinatie van naamsbekendheid, verhoging van omzet en sportsponsoring centraal.

20

Michael Kuiper heeft in dit geval zijn netwerk ingezet om de software kosteloos aan AGOVV ter beschikking te stellen. Kuiper: “We ontwikkelen specifiek voor de businessclubleden van AGOVV een internetplatform met geïmplementeerde software. Dat platform brengt leden van de businessclub van AGOVV dichter bij elkaar en biedt hen de gelegenheid ook buiten de wedstrijd

Desko Kantoormeubelen startte in het seizoen 2009-2010 in het betaald voetbal als hoofdsponsor van AGOVV Apeldoorn. Hoewel de onderneming het sponsorschap bij AGOVV dit seizoen op een ander manier heeft ingevuld, zijn de gesprekken met de club over nieuwe mogelijkheden in volle gang. Sinds het seizoen 2010-2011 is Desko eveneens actief als sponsor van FC Volendam en ADO Den Haag. De sponsoractiviteiten in het betaald voetbal zijn inmiddels uitgebreid naar het amateurvoetbal in de provincie Noord-Holland.


Column Serge Rossmeisl is directeurbestuurder van de FBO (Federatie van Betaald voetbal Organisaties). De FBO is de werkgeversorganisatie binnen het betaald voetbal en behartigt de collectieve en individuele sociaal-econo-

R

egelmatig wordt aan ons de vraag gesteld of ‘de voetballerij’ te vergelijken is met andere bedrijfstakken. Het antwoord daarop is tweeledig. Uiteraard zijn er veel overeenkomsten tussen het betaald voetbal en andere bedrijfstakken. Een club is een werkgever en de wet (lees: de overheid) maakt in de regel geen verschil tussen een werkgever uit de ene of uit de andere bedrijfstak. Alle regels die op een werkgever van toepassing zijn, zijn ook van toepassing op een club.

mische belangen van de 36 betaald voetbalorganisaties in Nederland. In iedere uitgave van Voetbalzaken Magazine beschouwt Rossmeisl de hedendaagse voetbalwereld.

In sommige gevallen kan dit overigens nog wel eens aardige discussies opleveren. Bij de invoering van de Wet verbetering Poortwachter in 2002 is er bijvoorbeeld nooit onderscheid gemaakt tussen een speler en een ‘reguliere’ werknemer. Volgens de wettelijke regelgeving diende een speler zich bij ziekte of een blessure dus ook beschikbaar te houden voor het verrichten van vervangende werkzaamheden. Dit zorgde voor de merkwaardige situatie dat een speler met een gescheurde knieband gedurende zijn (essentiële) revalidatie serieus rekening zou moeten houden met het verrichten van vervangende werkzaamheden. Kort door de bocht; “Jij bent geblesseerd? Mooi, volgende week mag je de terreinknecht helpen het gras te maaien.” Uiteindelijk zijn er met het UWV afspraken gemaakt hoe hier in de praktijk mee om te gaan. Toch zijn er weldegelijk belangrijke verschillen te noemen. Ten eerste is de voetbalwereld een ‘glazen huis’. Iedere dag worden er kranten en tijdschriften vol geschreven over voetbal, over spelers en over het wel en wee van clubs. Dat is meteen al een belangrijk punt. Immers, de gemiddelde bakker, slager of groenteman zal hier al beduidend minder mee te maken hebben. Deze aandacht kan bepaalde bedrijfsprocessen echter wel verstoren, doordat de emotie die met deze aandacht gepaard gaat zich gaat mengen met de bedrijfsvoering.

Ten tweede zijn er de spelregels en de reglementen (vanuit de KNVB, UEFA en de FIFA) waaraan een club zich heeft te houden. Denk eenvoudigweg aan de regel dat de laatst geëindigde club aan het einde van ieder seizoen degradeert naar de Jupiler League of naar de Topklasse. Dat is al meteen een essentieel punt. Immers, bij welke andere bedrijfstak bestaat er de kans dat je kunt degraderen naar een andere ‘divisie’? Een divisie waarin je weliswaar exact hetzelfde beroep uitoefent, maar waarin je inkomsten aanzienlijk achteruit gaan. Zo ver in inkomsten achteruit zelfs, dat het wel eens het voortbestaan van je bedrijf op het spel kan zetten. En niet eens perse doordat je organisatorisch of bedrijfsmatige fouten zou hebben begaan. Nee, het kan ook zijn doordat een bal in de laatste minuut op de paal is gegaan, de scheidsrechter in jullie nadeel een verkeerde beslissing heeft genomen of een cruciale speler van het eerste team door toedoen van de tegenstander geblesseerd is geraakt. Ten derde, en dat is eigenlijk mede een gevolg van de eerste twee genoemde verschillen, is er binnen de voetballerij de eeuwige strijd tussen ratio en emotie. Een strijd die vroeg of laat aan iedere clubbestuurder of directeur wel een keer voorbij gaat en die er met name voor zorgt dat de voetballerij inderdaad afwijkt van het ‘normale’ bedrijfsleven. In de komende edities van Voetbalzaken Magazine willen wij u via deze column en aan de hand van praktijkvoorbeelden een inkijkje geven in deze strijd tussen ratio en emotie waar wij als FBO dagelijks mee te maken hebben. Daarbij zullen wij ook andere vergelijkingen tussen het bedrijfsleven en het betaald voetbal nader belichten.

21


Het zakelijk succes van Benny Dekker Bij het horen van de naam 'Benny Dekker' zal wellicht niet bij iedere voetballiefhebber meteen een lampje gaan branden. De voormalige rechtsbuiten kende dan ook een relatief bescheiden carrière bij NEC, AZ en De Graafschap en wist nimmer de absolute top te bereiken. Deels door een aantal slepende blessures. Het echte succes volgde dan ook pas na zijn sportieve loopbaan toen Dekker in de mode belandde en het kledingmerk Vingino in amper 10 jaar tijd uitbouwde tot een internationaal florerende onderneming.

‘ALS GELD JE ENIGE DRIJFVEER IS, HOUDT HET SNEL OP’

D

e zakelijke carrière van Benny Dekker leest bijna als een jongensboek. Maar daarmee zou je de directeur van Vingino ernstig tekort doen. Zoals dat ook geldt voor zijn sportieve prestaties, die begonnen bij DVS'33 in Ermelo. Mede door zijn fantastische loopvermogen speelde Dekker zich op 16-jarige leeftijd in de kijker van FC Zwolle en een mooie toekomst lonkte. NEC Het werd echter geen succes en na drie jaar keerde de vleugelspeler terug bij de Gelderse hoofdklasser. Met resultaat, want onder impulsen van Dekker kenden de Ermeloërs een aantal uitstekende seizoenen en speelden in 1992 zelfs om het kampioenschap. Het leidde tot hernieuwde belangstelling van het betaald voetbal en na enig aarzelen maakte Dekker uiteindelijk de overstap naar NEC. Bekerfinale Er volgden twee succesvolle jaren. Mede dankzij het gevreesde aanvalstrio Benny DekkerCees Lok-Danny Hoekman dwongen de Nijmegenaren promotie af naar de Eredivisie en stonden bovendien in de bekerfinale tegen Feyenoord. Dit nadat de ploeg in de halve finale Ajax had weten te kloppen. Feyenoord legde

22

uiteindelijk beslag op de beker na een 2-1 winst. Benny Dekker scoorde het Nijmeegse doelpunt en vertrok vervolgens naar AZ. Beenbreuk Vanwege enkele blessures en een moeizame relatie met trainer Theo Vonk wist de buitenspeler in Alkmaar echter niet te imponeren. Een nieuwe overgang volgde, naar het gepromoveerde De Graafschap. Helaas ging het meteen in de eerste wedstrijd mis. In de eerste wedstrijd, nota bene tegen NEC, liep Dekker een zware beenbreuk op en diverse operaties volgden. Eenmaal fit volgde nieuwe tegenslag: een hernia. Nieuwe carrière Hoewel Heracles Almelo nog belangstelling toonde, vond Dekker het echter welletjes en hing na een seizoen bij Spakenburg uiteindelijk de schoenen aan de wilgen. Klaar om zich te richten op een nieuwe carrière: het zakenleven. Hij startte samen met zijn vriendin een kledingzaak. In eerste instantie voor volwassenen, later werd de focus gericht op kinderkleding.

De zaak kwam in een stroomversnelling toen Dekker onder eigen label kinderkleding ging ontwerpen en produceren. “Met name omdat


daarna gaat het met name om branding. Dus het bewaken van het DNA van je producten en steeds proberen vernieuwend te zijn, samen met het hele team.” “Vandaar dat ik mezelf ook meer als een trainer zie dan als een zakenman. Wat dat betreft is het net voetbal, met dat verschil dat wij ieder jaar twee seizoenen spelen. De wintercollectie en de collectie voor het voorjaar en de zomer. Daar werk je maanden naartoe, met ontwerpers, met inkopers, met de ateliers in Azië, bij de promotiecampagne en vervolgens ga je 'los'. Het moment dat de kleding in de winkels ligt. Dat zijn hele intensieve processen waarmee je nooit klaar bent. Althans, als je het goed wilt doen en zo zijn er ongelooflijk veel raakvlakken.” Gevoel Het heeft toch iets bijzonders. Een oud-voetballer die eigenlijk 'toevallig' in de mode belandde en vervolgens een wereldmerk ontplooide. Is dat nu geluk of een slim staaltje ondernemen? “Ik denk geen van beide,” zegt Dekker. “Het gaat meer om het gevoel, zowel zakelijk als creatief.” “Natuurlijk moet je weten waar de zakelijke kansen liggen, maar als geld of het genereren van omzet je enige drijfveer is, dan houdt het snel op. Het gaat erom iets goeds neer te zetten en dat vervolgens verder te ontwikkelen. Met een eigen identiteit, waarbij je de zaken zelf in eigen hand houdt. Pas dan kun je succesvol zijn.”

ik vond dat er behoefte was aan iets nieuws,” zegt Dekker. “Natuurlijk, er was een ruim aanbod voor kinderen, maar veel was van hetzelfde. Tuttige dingen genoeg, maar geen lekkere, stoere kinderkleding. We hebben dus een serie broeken laten maken en dat later doorgetrokken naar een complete collectie. Dit onder de naam Vingino, vernoemd naar de namen van mijn zoon: Vince Gino.” Doorslaand succes De filosofie om 'volwassen modellen' te vertalen naar kinderkleding bleek meteen een doorslaand succes. Vanuit Ermelo werd Nederland in rap tempo veroverd en sinds enkele jaren geldt Vingino als hét modemerk voor kinderen. Met

name door de modische, stoere en eigenzinnige collectie. Niet alleen jeans, maar ook jurkjes, rokjes, shirts, underwear en de eigen footwear lijn. Vingino is dan ook te vinden in vrijwel iedere (betere) kledingwinkel in Nederland en in een groot aantal verkooppunten in 11 Europese landen. DNA Anno 2011 staat Benny Dekker aan het hoofd van een miljoenenbedrijf, met ruim 50 medewerkers en contacten over de hele wereld. Het resultaat van jarenlang keihard werken én gerichte keuzes. “En vooral vasthouden aan je principes,” voegt Dekker eraan toe. “Kijk, als je begint, draait het vooral om de handel, maar

Basis “Vandaar dat ik overal bij betrokken ben en ook wil zijn. Om iedere dag te werken aan nieuwe ideeën en ontwikkelingen, ook al loop je dan best eens tegen muren aan. Met name omdat we de laatste jaren enorm zijn gegroeid en we nu plannen hebben om de volgende stap te maken. Zo zijn we in gesprek met enkele grote partijen om Vingino internationaal nog breder 'uit te rollen' en door te stoten naar de top, zeg maar de Champions League.”

“Die kansen liggen er zeker, al zullen we altijd trouw blijven aan onze basis. Dat is één van de dingen die ik heb geleerd in het voetbal. In dat opzicht zijn die jaren heel bepalend geweest. Omdat het me heeft gevormd. Omdat ik heb geleerd dat je zonder goed team geen succes kunt hebben en door al die blessures een enorm doorzettingsvermogen heb gekregen. Achteraf gezien is dat misschien wel de grootste 'winst' geweest van mijn sportieve carrière.”

23


VOETBALZAKEN NIEUWS

Golfen voor het goede doel met Koeman en Van Hanegem D

e Soccer Golf Masters is het officieuze Nederlands kampioenschap Golf voor professionele (ex)voetballers, bestuursleden, journalisten en deelnemers uit het bedrijfsleven. De competitie bestaat uit twee halve finales en een finale en start op 11 april in Purmerend. De (ex)voetbalprofs spelen tijdens de wedstrijd samen met deelnemers uit het bedrijfsleven. Tijdens de Soccer Golf Masters wordt geld ingezameld voor het goede doel via GOFOOT, een organisatie die projecten, organisaties

en initiatieven ondersteunt die de sportdeelname van kinderen stimuleren. Ook zamelt de organisatie dit jaar geld in voor KiKa en de Ruud van Nistelrooy Academy. Aan het eind van elk Soccer Golf Masters toernooi wordt een veiling gehouden om extra geld op te halen via gesigneerde voetbalshirts en andere exclusieve collectoritems.

U kunt meespelen met de Soccer Golf Masters indien u minimaal in het bezit bent van een GVB of handicapregistratie. De inschrijving is 395,- per persoon per speeldatum. Inschrijven via de website van Voetbalzaken.nl

Speeldata in 2011: Aan de editie van 2011 doen onder andere mee; Ronald Koeman, Willem van Hanegem, Aron Winter, Rene van der Kerkhof, Piet Schrijvers, John van Loen en Geert den Ouden.

11 april 16/23 mei 29 augustus

03 oktober

Zoetermeer Wijchen Interland Nederland - Duitsland op Schloss Moyland Zoetermeer

1.400 Voetbalzakenleden op Linkedin Meer dan 1.400 zakelijke voetballiefhebbers vonden hun weg al naar de groep Voetbalzaken.nl op Linkedin. Daarmee is Voetbalzaken.nl de grootste Nederlandse voetbalgerelateerde groep. Dis-

RKC Waalwijk knuffelt met Desso Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn. Het Knuffelkleed van RKC Waalwijk en sponsor Desso. Een zeer creatieve actie van sponsor en club die in ieder geval enorm veel media-aandacht opleverde. Het is nogmaals een bewijs dat ook een actie

met een relatief klein budget tot veel exposure kan leiden. Originaliteit en een duidelijke relatie met het voetbal en de club zijn de belangrijkste ingrediĂŤnten. Desso legde bijvoorbeeld ook nieuw tapijt in de verbouwde Rabo Lounge van RKC Waalwijk zodat alle bezoekers de kwaliteit kunnen ervaren. Voetbalzaken Magazine nodigt u uit soortgelijke acties in te sturen zodat we er aandacht aan kunnen geven op onze site of in het blad. info@voetbalzaken.nl

24

cussieer mee en blijf op de hoogte van alle zakelijke ontwikkelingen in het voetbal. (Betaalde) leden van Voetbalzaken.nl kunnen nu ook gratis adverteren in deze groep.


BUSINESSNIEUWS HERACLES ALMELO

Februari was de maand die voor Heracles Almelo in het teken stond van een nieuw stadion. Op dinsdag 15 februari verzorgde de club een informatieve presentatie voor de gemeenteraad van Almelo. Een dag later gaf Pieter Nieuwenhuis, directeur van onderzoeksbureau Hypercube, een presentatie aan de businessclubleden van Heracles Almelo.

HERACLES ALMELO: NIEUW STADION IS NOODZAKELIJK

15

februari is de datum die indruk heeft gemaakt bij de gemeenteraad. Bij de informatieve raadsvergadering waren de voltallige spelersgroep en technische staf, personeel, vrijwilligers en honderden supporters van Heracles Almelo aanwezig. Nog nooit zat de Raadszaal zo vol, in de Burgerzaal was een extra scherm neergezet en ook het plein voor het stadhuis stond vol met supporters. De datum waarop een besluit van de gemeente verwacht wordt, is helaas alweer uitgesteld.

voortborduren op de wijze waarop we dat nu doen. We hebben zoveel opgebouwd de afgelopen jaren, dat mag voor Almelo niet verloren gaan,” aldus voorzitter Jan Smit. “Maar we zijn ervan overtuigd dat het nieuwe stadion er komt en hebben ook alle vertrouwen in de gemeente Almelo. Als de raad nog vragen heeft, dan kunnen ze bij ons komen of wij bij hen. Maar het is duidelijk dat verbouw van het huidige stadion of een andere locatie geen optie is. Dat hebben we allemaal reeds onderzocht.”

Verbouw geen optie

Alle belang

Op woensdag 16 februari werden de businessclubleden nogmaals overtuigd van de noodzaak van een nieuw stadion. “Wij kunnen niet langer

Pieter Nieuwenhuis onderschreef de woorden van de voorzitter, met heldere feiten. “De omvang van het huidige stadion legt een beperking op aan de

club. In een stadion met 15.000 plaatsen is er meer potentie tot groei en kan Heracles Almelo zich handhaven op een hogere positie op de ranglijst. De gemeente Almelo heeft er ook alle belang bij dat de spotlights op Eredivisieniveau op de stad gericht blijven.” “In het huidige stadion wordt het voor Heracles Almelo steeds moeilijker. Als Heracles Almelo de strijd niet volhoudt, dan komt dat omdat het nieuwe stadion er nog niet staat. De club kan nu niet alles uit de markt halen, omdat het huidige stadion een beperkende factor is.” “De club heeft recht op een antwoord. Men is al drie jaar bezig met het nieuwe stadion. Er moet beleid worden gemaakt, of voor een plaats in de Jupiler League in het huidige stadion of voor de haalbare stabiele plaats in de Eredivisie met een nieuw stadion. Maar de club kan het niet alleen. Medewerking van de gemeente Almelo is cruciaal voor de toekomst van Heracles Almelo.”

Heracles Almelo Commercieel Directeur Rob Toussaint T: 0546 - 807 000 E: r.toussaint@heracles.nl I: www.heraclesalmelo.nl

25


BUSINESSNIEUWS GO AHEAD EAGLES

Slechts vier clubs in het betaalde voetbal bevinden zich in categorie 3, de door de KNVB aangemerkte clubs met een goede financiële positie. Go Ahead Eagles is daar één van. Volgens voorzitter Edwin Mulder is het financieel beleid een belangrijk argument voor sponsoren.

DE ADELAARSHORST AAN VOORAVOND VAN GROOTSCHEEPSE RENOVATIE

M

ulder: “Natuurlijk zijn we een traditionele club met trouwe supporters, een unieke Engelse sfeer en een klassiek voetbalstadion middenin de wijk. Maar sponsoren vinden het ook erg belangrijk dat hun geld in de club wordt gestoken en niet in een gapend gat in de begroting. Bij Go Ahead hebben we de stelregel niet meer geld uit te geven dat er binnen komt.” “Dat klinkt heel logisch, maar elders gaat het nogal eens anders. Daardoor moet je soms wel je ambities bijstellen, maar is de toekomst gegarandeerd. Dat we financieel gezond zijn, ligt ook in de gemeente goed. We houden de hand niet op en daarom ontvangen we eerder steun voor onze plannen.” Het huidige beleid vindt zijn oorsprong in 2002 toen de club ternauwernood een faillissement afwende.

Mulder: “Achteraf is dat het beste dat ons is overkomen. Daardoor werden we gedwongen hard te saneren en staan we nu sterk. Veel clubs zitten nu pas in dat proces.”

Verbouwing stadion Stadion De Adelaarshorst aan de Vetkampstraat stamt van oorsprong uit 1920. De plannen voor een grootscheepse renovatie zijn klaar. Go Ahead Eagles wil al voor de zomer starten met de vervanging van de Leo Halle Tribune. Fase 2 is belangrijk voor sponsoren, want dat betreft de nieuwe hoofdtribune. Extra stoelen, skyboxen, een nieuw restaurant en meer vergaderruimte stellen de club in staat extra inkomsten te genereren. Er is uiteindelijk ruimte voor een uitbouw naar 11.000 a 12.000 toeschouwers.

Ziel Mulder: “We hebben verschillende afwegingen gemaakt voor de keuze tussen de huidige of een nieuwe locatie. We wilden echter niet naar een industrieterrein ondanks de hogere veiligheidskosten op de huidige locatie. Dan halen we de ziel uit de club en zouden we te maken krijgen met hogere financieringlasten. Stadion en grond zijn nu ons eigendom.” “Bovendien wilde we geen bedrijfsverzamelgebouw waar af en toe in gevoetbald wordt en we ons te gast zouden voelen in ons eigen stadion. Iedereen is nu enthousiast over de renovatie en daarom verwachten we geen bezwaren, ook niet uit de buurt. Het uitzicht wordt er alleen maar beter op.”

Stichting Eagles4Deventer Maatschappelijk projecten in samenwerking met het bedrijfsleven en overheid zijn de trend bij veel betaald voetbalclubs. Aandacht voor achterstandswijken is vaak een belangrijk thema. Voor Go Ahead met zijn roots middenin de wijk een logische activiteit die al jaren geleden werd opgepakt maar waarover in het verleden nog niet veel werd gecommuniceerd. Mulder: “De stichting Eagles4Deventer is een half jaar geleden opgericht. We deden al veel maatschappelijk projecten alleen nu is er ook een formele structuur en de stichting heeft in Stefan Rutgers eigen directeur. Het is voor ons echter van groot belang deze projecten verder te blijven ontwikkelen willen we ons bestaansrecht verantwoorden naar inwoners, gemeente en bedrijfsleven.

Go Ahead Eagles Contactpersoon commerciële afdeling: Ingrid Halfwerk T: 0570 - 621 357 E: i.halfwerk@ga-eagles.nl

27


Advertorial

“Eerlijke, no-nonsense communicatie” De Bouhuisen Groep uit Naaldwijk (Z-H) zet zich al ruim 30 jaar elke dag vol enthousiasme in om de mooiste nieuwbouwprojecten te realiseren. Het ontwikkelen van nieuwe woningen wordt in heel Nederland uitgevoerd. De Bouhuisen Groep richt zich naast projectontwikkeling ook op vastgoedbeleggingen en exploitatie. “Door ons te richten op een gering aantal huizen per project creëren wij een unieke positie binnen de markt. Tezamen met de partijen waar we nauw mee samenwerken proberen we in te spelen op de behoeften van de potentiële kopers. Eén van die behoeften is bijvoorbeeld dat men steeds hogere eisen stelt aan kwaliteit. Ons nieuwbouwproject Hoogeland in Naaldwijk (Z-H) speelt hierop in en doet er nog een schepje bovenop door luxe en duurzaamheid met elkaar te combineren”, vertelt Alexander Bouhuisen, algemeen directeur van de Bouhuisen Groep. “Het blijft constant een uitdaging de juiste variabelen te combineren. Ondanks duidelijke afstemming is het mogelijk dat je in de verkoopfase merkt dat een bepaald type woning toch niet zo aan blijkt te slaan als je in eerste instantie had voorspeld. Op dat moment probeer je de dialoog aan te gaan met potentiële kopers en ga je in beraad met je partners, om er snel achter te komen waar de verbeterpunten liggen. De aanpassingen worden vervolgens doorgevoerd en werpen vaak onmiddellijk de vruchten af. Het is en blijft een zeer dynamisch proces.” De Bouhuisen Groep kiest vaker voor een creatieve oplossing, bijvoorbeeld toen een aangekocht

pand vanuit de gemeente niet beschikbaar gesteld mocht worden voor woningbouw. Het pand, dat een horecabestemming diende te behouden, is compleet gerenoveerd tot Partycentrum Vlietzight in Maasland en vormt zo een prima belegging voor de Bouhuisen Groep. Vlietzight is geschikt voor allerlei soorten vieringen, zoals bedrijfsfeesten en bruiloften tot 1000 personen (www.vlietzight.nl). De projectontwikkelingtak van de Bouhuisen Groep streeft ernaar om op kleine schaal en met veel aandacht voor kwaliteit woningen te creëren waarin mensen zichzelf kunnen zijn. Om dit te verwezenlijken wordt er veel aandacht besteed aan het onderhouden van duurzame relaties door op een eerlijke, no-nonsense manier met elkaar te communiceren. Zowel intern, als met verschillende externe partijen en de (potentiële) kopers. Naast het drukke jaar dat de Bouhuisen Groep tegemoet gaat met de verkoopfase van zo'n vier tot vijf woningbouwprojecten, wordt er tijd gemaakt voor het onderhouden en opdoen van nieuwe contacten. Sponsoring speelt hierin een belangrijke rol.

Algemeen directeur Alexander Bouhuisen is wekelijks op het voetbalveld te vinden, als sponsor, vrijwilliger en supporter. “Voetbal dragen wij altijd een warm toe. Uiteraard door onze voorliefde voor deze prachtige sport, maar ook omdat het daadwerkelijk (jonge) mensen met elkaar verbindt.” Naast jaren-lange sponsoring van Sparta en SC Heerenveen, is de Bouhuisen Groep sinds 2007 hoofdsponsor van het Beach Soccer toernooi in Ter Heijde. Daarnaast levert de Bouhuisen Groep regelmatig een bijdrage aan de plaatselijke clubs Excelsior Maassluis, FC 's Gravenzande, MVV '27 en MSV'71.

www.bouhuisen-groep.nl info@bouhuisen-groep.nl Wilhelminaplein 2 2671 GR Naaldwijk


Een bijzonder drassige golfbaan in Purmerend was eind vorig jaar het decor van de strijd om een echt landskampioenschap. Een wedstrijd tussen businessclubleden van verschillende betaald voetbalclubs die zou bepalen welke club de best golfende zakelijke supporters van Nederland heeft.

Golfen voor je Voetbalclub

SC CAMBUUR KAMPIOEN VAN NEDERLAND 2010

D

e dag begon met de wedstrijdbespreking door Kenneth Goudmijn, directeur Voetbalzaken.nl. Ondernemers zijn doorzetters en dat bleek wederom toen hij bekend maakte dat golfkarretjes al na twee holes hopeloos zouden vastlopen in de golfmoerassen van Purmerend. Enkele deelnemers met fysieke problemen zoals versleten voetbalknieĂŤn besloten de tanden toch op elkaar te zetten en zonder het elektrische hulpmiddel het parcours lopend af te leggen. Een enorme prestatie. Serieus In veel flights ging het er serieus aan toe, want al snel werd duidelijk dat er naast eeuwige roem een echte kampioenschaal te winnen was. Voor veel deelnemers reden om tijdens het spel geen enkel oogje dicht te knijpen. Iedere flight kende deelnemers namens verschillende clubs die elkaar nauwkeurig controleerden op het aantal slagen en de exacte naleving van de spelregels. Niet eenvoudig De omstandigheden waren zoals gemeld niet eenvoudig. Ballen verdwenen na een mooie slag diep en onvindbaar in de bodem en het natte en hoge gras weerhield de golfclub van het maken

van genoeg snelheid. Verhalen over prachtige banen in Spanje en Amerika hielpen niet om de Purmerpolder droog te malen. Toch arriveerden de eerste deelnemers na ruim vier uur weer in het clubhuis. Een stuk spanning viel weg, er kon vrijuit worden gepraat en het eerste biertje hielp daar nog een handje bij. Het rekenwerk van de jury kon beginnen, waarbij de punten volgens de Stableford-tabel werden verrekend naar de handicap van de speler. Van de verschillende scores van alle deelnemers per voetbalclub werd het gemiddelde genomen. Schaal Het resultaat was dat de businessclub van SC Cambuur gekroond werd tot Landskampioen Golfen voor je Voetbalclub. De kampioenschaal werd uitgereikt aan de aanvoerder van het Friese team, Jan Bruin. De oud-spits bleek niet alleen de grote bal goed te kunnen raken; samen met zijn teamgenoten gaf hij ook aan het kleine balletje vaak de juiste richting.

op veel kaarten een zeer hoog aantal Stablefordpunten aan. Businessclubleden blijken net zo fanatiek te zijn als hun helden op het voetbalveld. Tijdens het diner werden dan ook veel ervaringen en visitekaartjes uitgewisseld. Vervolg SC Cambuur gaat de kampioenstitel dit jaar verdedigen. Dan organiseert Voetbalzaken.nl op verschillende golfbanen competitierondes voor Golfen voor je Voetbalclub. Voetbalzaken.nl daagt daarom alle zakelijke voetballiefhebbers uit om te spelen in de kleuren van zijn of haar favoriete voetbalclub. Een niet alleen erg leuk, maar ook nuttig netwerkevenement.

Het competitie-element tussen de voetbalclubs had de deelnemers tot grote hoogte gedreven. Want ondanks de omstandigheden trof de jury

29


P L AY I N G F O R S U C C E S

FC Zwolle had zo’n twee jaar geleden de Nederlandse primeur. PSV, ADO Den Haag, Vitesse, FC Groningen en NAC volgden en in februari werd in de Galgenwaard al weer het zevende Playing for Success leercentrum geopend. Feyenoord en Willem II starten ondanks de financiële en sportieve tegenwind nog voor de zomer met hun eigen leercentrum. De Coöperatie Eerste Divisie heeft Playing for Success omarmd als speerpunt van haar maatschappelijk beleid. Wat maakt Playing for Success zo aantrekkelijk voor het betaald voetbal in Nederland?

Succesvol Brits leerconcept verovert Nederland

PLAYING FOR SUCCESS: LEREN MET EEN WOW-FACTOR naar Nederland haalde. Pieter Jansen en Irene de Kort, de projectmanagers van Playing for Success, hebben inmiddels een dagtaak aan de begeleiding van clubs in de Eredivisie en de Jupiler League die onderdak willen bieden aan een leercentrum.

O

p initiatief van premier Tony Blair opende in 1997 het eerste Playing for Success leercentrum in het stadion van een betaald voetbalclub. Doelstelling: het verbeteren van de leerprestaties van kinderen van 9 tot 14 jaar. Het bleek een doorslaand succes. Het Verenigd Koninkrijk telt inmiddels 162 leercentra. Niet alleen in voetbalstadions. Het programma verspreidde zich als een inktvlek over de hele sport- en entertainmentindustrie. Brits onderzoek liet zien dat het mogelijk is om in tien weken tijd een tot anderhalf jaar leerachterstand weg te werken.

De WOW-factor Playing for Success maakt gebruik van de aantrekkingskracht van het betaald voetbal. Het stadion, het topsportklimaat en het succes van de voetballers, het draagt allemaal bij aan een

30

De Kort: “De samenwerking tussen lokale onderwijspartijen, de gemeente en de club is cruciaal bij de totstandkoming van een leercentrum. Iedere partij heeft daarbij een eigen rol. Schoolbesturen leveren de kennis en de mankracht.” omgeving die kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere leerprestaties. Playing for Success noemt dat: Leren met een WOW-factor. Leren in een stadion Deelnemers volgen onder intensieve begeleiding tien weken lang, zo’n drie uur per week, een naschools programma dat bestaat uit activiteiten als het maken van een wedstrijdverslag, het berekenen van de oppervlakte van het voetbalveld of het interviewen van spelers: opdrachten die aan het stadion en het voetbal zijn gerelateerd en bijdragen aan de taal- en rekenontwikkeling en de computervaardigheden van leerlingen. KPC Groep Het succes werd opgemerkt door onderwijsadviesbureau KPC Groep dat Playing for Success

“De gemeenten dragen bij aan een stevig financieel fundament. De clubs stellen spelers ter beschikking en een ruimte in het stadion die ingericht kan worden als lesruimte. In veel gevallen wordt een beroep gedaan op de Provincie en sponsoren om de begroting rond te krijgen.” Positieve invloed De grote winnaars zijn natuurlijk de kinderen die de resultaten op school zien verbeteren en meer zelfvertrouwen krijgen. Maar eigenlijk worden alle steakholders van Playing for Success er beter van. Voor de club geldt dat de sfeer in het stadion verlevendigt. De waardering van de gemeenschap voor de club wordt groter. De tribunes wor-


den voller en er kunnen nieuwe commerciële netwerken worden aangeboord. Gemeenten en gemeentelijke instanties hebben een groot belang bij het terugdringen van leerachterstanden. Want afhaken is vaak het begin van uitval en een belangrijke reden waarom jongeren zonder diploma van school komen. Voor de scholen geldt dat de tevredenheid van ouders en leerlingen toeneemt. Minder leerlingen haken af en dat heeft weer een positieve invloed op het imago van het onderwijs. Sponsoring Ook sponsoren spinnen garen bij participatie in Playing for Success, vindt Edu Jansing, directeur van de Stichting Meer dan Voetbal die door de KNVB, ECV en CED werd opgericht om de verbindende kracht van voetbal in te zetten voor een betere samenleving.

“Bedrijven begrijpen steeds beter dat van ze wordt verwacht dat ze maatschappelijk betrokken ondernemen. Dat is niet zomaar een trend, het is een voorwaarde om te kunnen groeien.”

‘Playing for Success is een uitgelezen kans voor het MKB’ “Onderzoek wijst uit dat 86 procent van de consumenten een voorkeur heeft voor bedrijven die bijdragen aan een betere samenleving. Grote ondernemingen hebben vaak al een actief maatschappelijk beleid. Voor het midden- en klein bedrijf biedt een programma als Playing for Succes een uitgelezen kans. Het programma heeft zich ruimschoots bewezen, bovendien zijn er zowel mogelijkheden om te participeren op nationaal als op regionaal niveau.”

hebt, of andere keuzes hebt gemaakt, dan moet je er niet aan beginnen. Je moet er wel achter staan, anders verlies je je geloofwaardigheid. Maar wat is er nou mooier dan investeren in de toekomst van kinderen en je tegelijk te verbinden aan de populairste sport van Nederland?” Meer informatie over Playing for Success: www.playingforsuccess.nl i.dekort@playingforsuccess.nl

“Voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking is dat de participatie past bij de kernwaarden van het bedrijf. Het draait om kinderen. Als je daar als bedrijf niks mee

31


Joan Laporta was zeven jaar voorzitter van FC Barcelona. In die periode leidde hij een club in verval naar de mondiale top, zowel sportief als economisch. Daarnaast sloot de 48-jarige jurist een unieke deal met Unicef, waarmee Barça de eerste club ter wereld werd die geld betaalde voor een ´shirtsponsor´. In de zomer van 2010 legde Laporta het presidentschap neer. Voetbalzaken Magazine sprak in Barcelona met hem.

Joan Laporta

‘BARCELONA IS MEER DAN EEN CLUB’ D

e meest succesvolle voorzitter in de geschiedenis van FC Barcelona. Dat is hoe Joan Laporta door velen wordt gezien. Op sportief gebied won de club in zijn periode twaalf prijzen, waarvan zes in het memorabele seizoen 2008/2009. Hiervan zijn in zijn kantoor de bewijzen overal terug te vinden, in de vorm van trofeeën en foto’s. 450 miljoen euro Ook economisch ging het de club onder zijn leiding voor de wind. Het budget werd verhoogd van 170 miljoen naar bijna 450 miljoen euro per jaar. Het aantal betalende supporters steeg van iets meer dan honderdduizend tot ruim 170.000. Deze stijging had mede te maken met de grote successen die Barcelona sinds lange tijd weer behaalde. Maar zeker ook dankzij de open houding van de club tegenover de fans. Cultuuromslag Wat Laporta het meest is bijgebleven, zijn natuurlijk de sportieve hoogtepunten én de cultuuromslag binnen de club. Met name omdat die omslag een basis gaf aan de sportieve successen.“Ik en de mensen waarmee ik heb samenge-

32

werkt, hebben een nieuw model geïmplementeerd bij de club. De jeugdopleiding is aangepakt, de fans zijn meer betrokken bij de club en de structuur is veranderd. We hebben getracht de club tussen de mensen te zetten. Met succes denk ik.”

‘Johan was een regelrechte sensatie’

vriendjes. “We renden zoals hij, we speelden zoals hij en we droegen zelfs ons haar zoals hij. Johan was een regelrechte sensatie.”

Cruijff Al zijn hele leven is Laporta lid van de club. Opgegroeid in Barcelona werd hij net als zijn opa en vader op zijn tiende jaar lid van het Catalaanse bolwerk en zag hoe Johan Cruijff in zijn eerste seizoen bij Barça de sterren van de hemel speelde. “Johan bracht een revolutie. Hij gaf de Catalanen een antwoord op het regime van Franco, waar het Real Madrid voor en Real Madrid na was. Hij gaf ons iets om trots op te zijn.” Cruijff was het idool van de jonge Laporta en zijn

Presidentschap Laporta had al jaren een advocatenkantoor toen hij door wijlen clubcoryfee Armand Carabén en Cruijff bij het bestuurlijk deel van de voetbalclub werd betrokken. Met steun van Cruijff won de Catalaan in 2003 de strijd om het presidentschap. Als leider van een groep jonge, enthousiaste directeuren kwam Laporta binnen bij de club. Hij was nog maar 41 jaar oud toen hij de verantwoording kreeg over de populairste club van Europa. De nieuwe preses ging meteen voortvarend te werk. Zo gooide hij eerst de gewelddadige


harde kern het stadion uit en gaf daarna, samen met zijn vriend Johan Cruijff, de jeugdopleiding de hoogste prioriteit. Van de huidige selectie zijn onder anderen Pedro, Bojan, Jeffren en Busquets een voorbeeld van de kansen die de jeugd tegenwoordig krijgt bij Barça. Filosofie “De filosofie van het belang van de jeugd is voornamelijk afkomstig van Cruijff,” zegt Laporta. “Hij was in zijn tijd als coach bij Barcelona ook al bezig met het ontwikkelen van de jeugdopleiding; dat hebben wij samen voortgezet. In mijn periode als voorzitter besprak ik veel met hem. Hij was mijn raadsheer.”

De doorstroom van jeugd kwam het bestedingspatroon voor nieuwe spelers ten goede. “We hadden veel kwaliteit op onze eigen velden rondlopen. Daarom hoefden we veel minder te investeren in aankopen van buitenaf,” stelt Laporta.

Het aanstellen van de onervaren Pep Guardiola bracht, net als met Rijkaard vijf jaar eerder, een risico met zich mee. Maar de keus voor Guardiola kon niet beter uitpakken. Barça domineerde in Spanje, Europa en de wereld en won alles wat er te winnen viel.

Rijkaard Ondanks het gevoerde succesvolle beleid, kende Laporta ook enige tegenslagen. Inherent aan de club Barcelona, waar het winnen van prijzen geen doel is, maar een eis. Zo overleefde hij na twee sportief ‘magere’ jaren, in 2008 ternauwernood een motie van wantrouwen. Het noopte de voorzitter tot een van de moeilijkste beslissingen in zijn loopbaan: het ontslag van zijn beschermeling, trainer Frank Rijkaard.

Unicef De belangrijkste en misschien wel meest memorabele beslissing die Laporta nam, was de deal met Unicef. In 2006 besloten beide partijen met elkaar in zee te gaan. De club betaalde de organisatie 1,5 miljoen euro per jaar om gebruik te mogen maken van het logo van Unicef op het shirt van FC Barcelona. Waar andere grote clubs lucratieve contracten afsloten met shirtsponsors, hield Barça zich dus afzijdig.

-->

33


weinig overtuigend. En door de huidige prestaties van het team verdwenen de protesten al snel naar de achtergrond. Ongeloof “Ik vind het onbegrijpelijk dat het bestuur een shirtsponsor heeft aangetrokken,” zegt Laporta hoofdschuddend. Volgens Rosell was het nodig om met Qatar Foundation in zee te gaan, omdat FC Barcelona hoge schulden had. Het ongeloof straalt van Laporta´s gezicht. “De deal met Qatar Foundation was verre van noodzakelijk. Er stond genoeg geld op de bank. Dat weet ik zeker, dat heb ik zelf nog gecheckt. Genoeg geld om kinderen te helpen die het meest kwetsbaar zijn.” Persoonlijke motieven “En wat heb je nu?” vervolgt Laporta. “Geld dat je niet nodig hebt en een imago dat volledig is veranderd. Mijn Barcelona was het Barcelona met het logo van Unicef op het shirt. De deal die ze nu hebben gesloten, slaat nergens op. Een plek op het shirt van de club is bovendien veel meer waard dan wat ze er nu voor betaald hebben.”

In de jaren voor de samenwerking met Unicef wees Laporta meerdere verzoeken om shirtsponsoring van de hand. De deal met Unicef is exemplarisch voor wat Laporta met FC Barcelona wilde uitstralen: més que un club´ (meer dan een club). Boodschap “Een shirtsponsor past traditioneel niet bij FC Barcelona. Maar bij Unicef ging het niet om het geld. Onze boodschap was dat Barcelona meer dan een club is. Dat wij ook aandacht hebben voor de kwetsbaren op deze wereld. Het was een menselijke boodschap. En die boodschap stond gelijk aan de identiteit van de club: het verdedigen van vrijheid en democratische waarden.”

‘Een shirtsponsor past niet bij FC Barcelona’ Volgens Laporta is het belangrijk om het beeld van sport, en met name voetbal, te veranderen. Dat het niet alleen maar om geld gaat, maar dat ook zichtbaar is dat het een hart en een ziel heeft. Een nobele gedachte, maar evenzeer commercieel interessant. Mede door de enorme goodwill die FC Bracelona wereldwijd heeft

34

gekweekt, steeg de omzet van de club in 2010 naar recordhoogte: 398,1 miljoen euro. Argusogen Ruim een half jaar na zijn afscheid kijkt Laporta dan ook met argusogen hoe het huidige bestuur het zorgvuldig opgebouwde imago in een mum van tijd afbreekt. In juni werd Sandro Rosell tot voorzitter gekozen van de Catalaanse club. Een van zijn eerste projecten was het aantrekken van een shirtsponsor. Hij sloot begin december een overeenkomst met Qatar Foundation. Tot en met 2016 ontvangt Barça 165 miljoen euro voor de sponsordeal, dertig miljoen per jaar.

Het is voor het eerst in de 111-jarige geschiedenis dat FC Barcelona geld genereert met reclame op het shirt. Er werd door de socios nog wel geprotesteerd tegen de nieuwe sponsor, zij het

Laporta hapt even naar adem: “Ze hebben het gedachtegoed van de club overboord gegooid. Dit zijn acties met persoonlijke motieven. Ze zijn meer bezig met wat ze zelf belangrijk vinden dan met het belang van de club.” Consequenties Het onderwerp raakt de oud-president duidelijk, maar desondanks berust hij in zijn lot, wetend dat zijn taak erop zit. Laporta kijkt dan ook met een goed gevoel terug op de tijd dat hij aan het hoofd stond van Barça.

“We hebben met z’n allen de beste jaren van ons leven gegeven aan de club. En het waren ook de beste jaren van ons leven. Ik heb een schitterende tijd gehad bij een schitterende club. Ik heb gedaan wat ik kon. Nu trek ik mijn handen er


vanaf. Zolang Barcelona blijft voetballen zoals ze nu doen, zal de koerswijzing niet veel invloed hebben op de club.”

de kaart te zetten. “Dat was een belangrijke reden om de positie te aanvaarden. Ik kon vanaf deze plek Catalonië promoten en verdedigen.”

Toch vreest hij de consequenties van de keuzes die worden gemaakt. “Het team is sterk en zal nog drie tot vier jaar meegaan. Daarna zullen we zien wat de gevolgen zijn van de beslissingen van dit bestuur.”

Titel Nu is zijn doel om van Catalonië een eigen staat te maken. Onafhankelijk van Spanje. “Dat zou het beste zijn voor de Catalanen. Ik zet me hiervoor in, voor een betere toekomst voor mijn kinderen en hun kinderen.” Om er vol overtuiging aan toe te voegen: “En ik ga dat zeker meemaken.”

‘Het was een schitterende tijd bij een prachtige club’ Politiek Afscheid nemen van FC Barcelona betekent echter niet dat de hyperactieve Laporta nu achterover leunt en zijn prijzen eens in de zoveel tijd afstoft. Hij is een politieke partij begonnen die onafhankelijkheid van Catalonië nastreeft. De Catalaanse cultuur is het belangrijkste wat er is voor een Catalaan pur sang als Laporta. Zowel in de politiek als in het voetbal.

Successen van FC Barcelona zijn volgens hem belangrijk voor de identiteit van de Catalanen. Hij werd mede president van de club om Catalonië op

Laporta behaalde tijdens de verkiezingen in november 2010 vier zetels in het Catalaanse parlement. Nu hoopt hij over vier jaar bij de volgende verkiezingen op een volgende presidentstitel: die van Catalonië. Onder leiding van Laporta kende FC Barcelona een bijzonder succesvolle periode. Er kwamen diverse topspelers naar de club, onder wie Ronaldinho (2003), Deco (2004), Samuel Eto'o (2004), Thierry Henry (2007) en Zlatan Ibrahimovic (2009). Dit leidde tot de nodige sportieve hoogtepunten, titels en prijzen • • • •

De Spaanse landstitel: 2005, 2006, 2009, 2010 De Spaanse Beker: 2009 De UEFA Champions League: 2006, 2009 De Wereldbeker: 2009

Ook Phillip Cocu, eigenaar van Voetbalzaken.nl speelde tijdens het voorzitterschap van Laporta bij Barca. (1998-2004)

Ideële reclame in Nederland FC Barcelona was een van de eerste clubs ter wereld waar ideële 'reclame' op het shirt werd geplaatst. Inmiddels zien we ook in Nederland dergelijke initiatieven. Zo speelde RBC Roosendaal vorig seizoen bijvoorbeeld met het logo van Fonds Gehandicaptensport op de borst. Daarnaast prijken op de shirts van Vitesse en De Graafschap sinds kort de uitingen van respectievelijk Spieren voor Spieren en KWF Kankerbestrijding. In de laatste twee gevallen gaat het echter om een 'gedwongen keuze', na het wegvallen van de hoofdsponsor. Het grote verschil met Barcelona is dat de club Unicef betaalde om de naam op het shirt te mogen dragen. Hiermee was jaarlijks een bedrag gemoeid van anderhalf miljoen euro. Bij de Nederlandse clubs is dat niet het geval. Het is aannemelijk om te stellen dat de vaderlandse profclubs het voorbeeld van FC Barcelona niet snel zullen volgen. Dit met als reden dat sponsorinkomsten de belangrijkste pijler vormen van de begroting van een Nederlandse BVO.


BUSINESSNIEUWS DE GRAAFSCHAP

Op dinsdag 26 april 2011 start in een mega expositietent, pal voor Stadion De Vijverberg, de 7e editie van de “Zakenmanifestatie De Graafschap”. Ruim honderd Business Club leden van De Graafschap presenteren zich op een professionele manier.

7e ZAKENMANIFESTATIE VAN BETAALD VOETBAL DE GRAAFSCHAP BV

D

e Business Club van De Graafschap is het grootse zakelijk platform van Oost-Gelderland en bevordert actief zaken doen met elkaar. Daarom is het bezoeken van deze unieke en sfeervolle beurs een must voor alle beslissers en managers van bedrijven, overheden en instellingen. In een gezellige en informele sfeer (waar De Graafschap om bekend staat) kunnen ondernemers nieuwe contacten leggen, relaties uitdiepen en samen scoren door elkaar de bal toe te spelen.

Ondernemen is topsport Het programma komt tot stand in samenwerking met succesvolle ‘toppers’ en ‘ervaringsdeskundigen’ uit het bedrijfsleven en de sport. Samen zorgen we voor boeiende en interessante presentaties. Met actuele thema's en belangrijke zaken voor elke onderne-

mer. Maar ook met een blik op voetbal, de corebusiness van De Graafschap. Want zoals u weet is ondernemen een vorm van topsport.

• Inspiratie en nieuwe ideeën opsnuiven; • En... zaken doen

8000 ondernemers Zorg dat u erbij bent! Bezoekers en exposanten krijgen alle mogelijkheden om informatie, kennis en ervaringen uit te wisselen, nieuwe visies en ideeën te horen en natuurlijk met elkaar van gedachten te wisselen om samen nog meer zaken te doen. Dus zorg dat u erbij bent!

Zakenmanifestatie De Graafschap biedt u een doelgerichte en voordelige manier voor: • • • • •

Contacten leggen en relaties uitdiepen; Naamsbekendheid vergroten; Imago versterken; Netwerken en afspraken maken; Informatie, visies, kennis en ervaringen uitwisselen;

De vorige editie van deze Zakenmanifestatie werd bezocht door ruim 8000 geïnteresseerden (ondernemers uit de gehele regio). Vrijwel alle deelnemers konden terugblikken op succesvolle dagen.

Data en tijden De beurs start op dinsdag 26 april om 17.00 uur, dan begint het welbekende Happy Hour. Hier is tevens de mogelijkheid voor de beursdeelnemers en hun gasten om alle andere standhouders te bezoeken. Woensdag 27 april en donderdag 28 april is de Zakenmanifestatie van 15:00 uur tot 22:00 uur.

Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.degraafschapzakenmanifestatie.nl

Vbv De Graafschap Commercieel directeur Henk Bloemers T: 0314 – 368 458 E: info@degraafschap.nl I: www.degraafschap.nl

37


BUSINESSNIEUWS AGOVV APELDOORN

AGOVV Apeldoorn is onlangs gestart met een opleidingsinstituut. Op hetzelfde podium waar Klaas-Jan Huntelaar, Dries Mertens en Nacer Chadli hun doorbraak in het betaalde voetbal beleefden, wil de Apeldoornse BVO kansarme toptalenten een kans bieden op een carrière als profvoetballer.

KANSARME TALENTEN KRIJGEN KANS OP PROFCARRIÈRE BIJ AGOVV

D

e talenten kunnen zich ontwikkelen tussen de profs van AGOVV. De gastouders Theo en Anneliek van den Hul ontfermen zich over de jongens. Veel talenten halen het bij de profclubs niet. Door eenzaamheid, door een gebrek aan liefdevolle opvang, door de onmisbare steun van een warm gezin. AGOVV Apeldoorn wil het dus anders doen!

Brazilië AGOVV Apeldoorn vindt de opvolgers van Huntelaar, Mertens en Chadli met name in Brazilië. AGOVV's opleidingsinstituut onderhoudt nauwe banden met de voetbalschool Gol in Tibau do Sul bij Natal, in het arme Noordoosten van Brazilië. Deze school biedt 90 talentvolle jongeren een kans op een carrière als profvoetballer. De jongens wor-

den tevens van een goede maaltijd voorzien en volgen bovendien een studie.

Tikhomiroff Het toptalent van Gol krijgt een plek in AGOVV's opleidingsinstituut. De 17-jarige Kevin Tikhomiroff maakte inmiddels de stap naar Apeldoorn. Vorig jaar september liep het Braziliaanse talent stage op Berg en Bos en inmiddels is hij aan de selectie toegevoegd. De technische sterke en gedreven Kevin, die hoe dan ook wil slagen in Europa, krijgt een contract voor achttien maanden.

In het geval van Kevin betreft het 200 aandelen van elk 1000 euro. Voetbalschool Gol krijgt 80 aandelen. AGOVV krijgt vooraf een opleidingsvergoeding van 20.000 euro en 20 aandelen. Resteren 100 aandelen voor externe partijen. Bij verkoop van Kevin ontvangen de investeerders 50 procent van de winst, de voetbalschool Gol 40 procent en AGOVV Apeldoorn 10 procent.

Contract Na zes maanden wordt de eerste balans opgemaakt. Als Kevin te licht wordt bevonden, dan keert hij, met een Europese ervaring rijker, terug naar huis. Doorstaat hij de eerste test wel, dan zet AGOVV maandelijks 1.600 euro voor hem opzij. Als blijkt dat Kevin na afloop van de contractueel overeengekomen achttien maanden niet in aanmerking komt voor een profcontract, keert hij met 20.000 euro huiswaarts. Met dat bedrag kan hij in zijn vaderland een nieuwe start maken, waarbij AGOVV het als een morele plicht ziet hem die mogelijkheid te bieden. Indien Kevin binnen de contractduur van achttien maanden een overeenkomst tekent bij een andere club, dan vervalt automatisch het recht op deze spaarpot.

Transparant fonds Om het initiatief te bekostigen waarbij talenten de kans wordt geboden op een profcarrière, heeft

38

AGOVV een transparant fonds gecreëerd. Honderd aandelen zijn beschikbaar voor investeerders, als aandeelhouder en iedereen kan zelf een aandeel kopen.

Meer informatie vindt u op www.agovv.nl en www.projetogoltibau.com

AGOVV Apeldoorn Fly Brazil/Desko Stadion Laan van Spitsbergen 2 7312 CM Apeldoorn T: 055 - 356 35 30 E: info@agovv.nl I: www.agovv.nl


BUSINESSNIEUWS VITESSE

Partnership Zandbeek Communication Group en Vitesse:

‘IN BEWEGING BLIJVEN’ Vitesse en Zandbeek Communication Group zijn met elkaar een driejarig partnership aangegaan. Vitesse heeft het gerenommeerde communicatiebureau in huis gehaald vanwege zijn ruime ervaring op het gebied van merkenbouw, marketing en communicatie. En waarom koos Zandbeek Group voor Vitesse?

A

lgemeen directeur van de Zandbeek Communication Group Willem van Zandbeek laat daar geen misverstand over bestaan: “Ik vind Vitesse een hartstikke mooie club. Een BVO met een aansprekend verleden en een prachtige toekomst, daar ben ik van overtuigd. Vitesse is als club en bedrijf, in en buiten het veld, voortdurend in beweging.”

Juiste plaats De samenwerking tussen beide organisaties begon met een traject om Vitesse te herpositioneren. Die activiteit leidt tot een strategie die Vitesse de juiste plaats geeft in haar markten. “Die dus aansluit bij haar ambitie, eigenheid en kracht,” aldus Van Zandbeek. “Maar die Vitesse ook nadrukkelijk onderscheidt van haar concurrenten

Foto: Kevin Hagens | Vitesse

“Het is als voetballiefhebber en communicatieadviseur heel uitdagend om daarbij betrokken te zijn. En dan kan er hier en daar wat kritiek zijn op de club en misschien loopt het dan tijdelijk wat minder in het veld; dat maakt ons enthousiasme niet minder. We zijn samen met Vitesse hard op weg naar succes. Want, let op, dat komt eraan.”

Ondertekening van het contract door Willem van Zandbeek (Algemeen directeur van de Zandbeek Communication Group) en Paul van der Kraan (Algemeen directeur van Vitesse)

en direct appelleert aan de wensen en behoeften van diverse doelgroepen.” “Om dat succesvol te kunnen doen zetten wij een eigen ontwikkelde methodiek in, genaamd RootZ. Daarmee kunnen wij de identiteit en authenticiteit van Vitesse perfect in beeld brengen en zo een basis creëren om de club effectief en langdurig aan zijn doelgroepen te binden.”

onze partners bij Vitesse werkt zeer aanstekelijk. Never a dull moment, altijd in beweging, zo werken wij samen.”

Hoe karakteriseer je de samenwerking? Willem van Zandbeek: “Die verloopt prima. Onze werkzaamheden worden deels via een barter betaald. De mensen van Vitesse lopen de noppen onder hun schoenen uit om het ons naar de zin te maken. De samenwerking is open, creatief en zeer op elkaar betrokken. Vitesse is zo voor ons in beweging dat iedereen in ons bedrijf daardoor geraakt wordt. De passie en bevlogenheid van

Vitesse Commercieel directeur Marie-José Helle T: 026 - 880 73 30 E: mj.helle@vitesse.nl I: www.vitesse.nl

39


Uniek businessinitiatief Covebo Uitzendbureau

‘FANTASTISCH WEER, LEUKE WEDSTRIJDEN EN 250 ONDERNEMERS’ Netwerken, contacten leggen en zaken doen. In veel businessclubs zijn het bekende termen. Evenals het onderhouden van relaties en genieten van een goede pot voetbal. Desondanks blijven deze activiteiten vaak beperkt tot de vertrouwde omgeving en is er nauwelijks of geen interactie met leden van collegabusinessclubs. Een gemiste kans, dus dat gaan we anders doen, vond Covebo Uitzendbureau. Het leidde tot een uniek initiatief: het Covebo Businessclub Voetbaltoernooi.

voor businessclubs. Inclusief prettig randprogramma en op een aansprekende locatie: het hoofdveld van FC Zwolle, de club waar Covebo sponsor is. Niet lang daarna werden 12 clubs aangeschreven, die zonder uitzondering meteen enthousiast reageerden. En zo kwam het dat op 23 april 2010 het eerste Covebo BC Voetbaltoernooi van start ging.

Z

oals veel goede initiatieven ontstond het idee voor een voetbaltoernooi op een mooie vrijdagmiddag. Een plan om eens iets ‘leuks’ te doen. Een mooi evenement dat voor binding zorgt, waar je mensen ontmoet en met een sportief element. “En aangezien Covebo businessclublid is bij een groot aan-

40

tal topamateurclubs werd al snel de link gelegd met voetbal. Van daaruit zijn we verder gaan denken,” aldus Henk van Steeg, rayonmanager van Covebo. 12 businessclubs Het idee kreeg al snel een vervolg toen werd geopperd een voetbaltoernooi te organiseren

250 deelnemers In totaal namen ruim 250 mensen deel aan het evenement, verdeeld over 12 teams en bestaand uit leden van de deelnemende businessclubs. Variërend van FC Zwolle, SV Spakenburg, IJsselmeervogels, Sparta Nijkerk en vele andere topamateurverengingen. Leuk feit daarbij was dat alle teams na afloop op een bijzondere wijze werden gepresenteerd in het glossy toernooimagazine, inclusief de visitekaartjes van de voetballende ondernemers. Een uiterst effectief middel bij het leggen van contacten, zo bleek.

Het programma bevatte overigens niet alleen een sportief deel, het voetbaltoernooi, maar eveneens een culinaire opwarmer in de vorm van een prettige lunch. Na afloop werd een voortreffelijk diner geserveerd en afsluitend genoot het gezelschap van een wedstrijd van


FC Zwolle. Kortom, een prima invulling en de reacties waren dan ook bijzonder lovend. Perfect “Natuurlijk is het altijd even afwachten als je iets dergelijks organiseert,” zegt Van Steeg. “Je doet toch iets nieuws en opmerkelijks, zeker met zo’n groot deelnemersveld. Het liep echter perfect en we hebben een geweldige dag gehad. Fantastisch weer, leuke wedstrijden en 250 ondernemers die in een ontspannen sfeer de hele dag met elkaar optrekken. Daar zijn dan ook de nodige contacten uit ontstaan, evenals vele uitnodigingen en vervolgafspraken.”

“Daaraan zie je dus dat het echt werkt om buiten de eigen ‘kring’ mensen te ontmoeten en te netwerken,” vervolgt de rayonmanager. “Daarnaast heeft het ook voor ons veel opgeleverd. We hebben Covebo nadrukkelijk op de kaart gezet en de bekendheid vergroot. En bovendien hebben we een groot aantal nieuwe contacten gelegd die heel waardevol zijn geble-

ken. We hebben dan ook besloten van het BC Voetbaltoernooi een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Op 20 mei staat de tweede editie gepland en het zal je niet verbazen dat we inmiddels helemaal ‘vol’ zitten.”

Covebo tot de top-20 van Nederlandse uitzendorganisaties. Zo werd er in 2010 een omzet gerealiseerd van 56 miljoen euro. Voor 2011 wordt een resultaat verwacht van rond de 70 miljoen euro.

‘Wij investeren liever in de relatie met onze klanten’

Het zijn prachtige cijfers, zeker voor een bedrijf dat werd opgericht in 2001, met een eerste vestiging in Nijkerk. Vervolgens werden de vleugels uitgeslagen, zowel in het buitenland als in Nederland. Inmiddels kent Covebo 17 vestigingen; negen in Nederland, de overige kanoren in Duitsland, Polen en Hongarije. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met zelfstandige partners in Tsjechië en Slowakije.

Top-20 Het voetbaltoernooi is voor Covebo Uitzendbureau dus een prima ‘uithangbord gebleken waarmee de nodige naamsbekendheid is gegenereerd. Op het eerste gezicht geen overbodige luxe, aangezien de onderneming niet in alle regio’s even bekend is. Desondanks behoort

Geheim Kijkend naar de spectaculaire groei van het bedrijf, is uiteraard de vraag wat nu het ‘geheim’ is van Covebo. Niet in de laatste plaats omdat ook de uitzendbranche enkele jaren geleden hard werd getroffen door de economische recessie.

41


“De recessie is er zeker geweest en daar hebben ook wij voor een deel mee te maken gehad,” zegt Van Steeg. “Desondanks hebben we ook in de recessiejaren een goede groei gekend. Met name omdat we een compacte organisatie zijn en dus flexibel kunnen inspringen op de omstandigheden. Want hoewel we specialist zijn in het vinden van uitzendkrachten voor de bouw, metaal & techniek, logistiek en productie, zijn we ook in andere branches actief, waarbij we zowel Nederlandse als buitenlandse uitzendkrachten inzetten.” Langdurige relaties “Daarnaast, en dat mag je best onderscheidend noemen, staat bij ons de ‘menselijke maat’ voorop. Dat betekent dat we de mensen kennen, trainen en begeleiden en dus vakmensen leveren. Daarbij zetten we in op langdurige relaties en datzelfde geldt ook voor de band met onze opdrachtgevers. We weten wat ze willen en nodig hebben en kunnen snel schakelen. Dat betaalt zich uit en gaat ‘van mond tot mond’. Aan grote marketingcampagnes doen we dan ook niet, wij investeren liever in de relatie met onze klanten.” Zwolle Gezien die goede relatie is het dan ook niet verwonderlijk dat Covebo Uitzendbureau juist voor de klanten, de ondernemers, iets ‘leuks’

wilde organiseren: het businessclub voetbaltoernooi. Niet geheel toevallig een evenement waarbij de onderlinge contacten én de interactie tussen de deelnemende businessclubs een belangrijke plaats inneemt. “Klopt helemaal,” beaamt Van Steeg. “En bovendien heeft menig ondernemer kennis kunnen maken met FC Zwolle. Voor mij persoonlijk een leuk aspect. Het is tenslotte de club waar ik enige jaren heb mogen voetballen en een fantastische tijd heb gehad. Met name het jaar dat we in de Eredivisie speelden en je ineens tegenover jongens staat als Robben, Sneijer, Van der Vaart en Ibrahimovic.”

“Maar goed, dat was toen. Nu genieten we als sponsor. Zoals we dat ook doen bij Sparta Nijkerk, waar we hoofdsponsor zijn, en met onze lidmaatschappen van de businessclubs van vele topamateurclubs. En vanzelfsprekend op het jaarlijkse Covebo Businessclub Voetbaltoernooi. Want dat wordt echt weer een geweldig evenement.”

Landelijk netwerk met Voetbalzaken.nl Via Voetbalzaken.nl komt u eenvoudig in contact met businessclubleden van alle Nederlandse betaald voetbalclubs. Zo ontdekt u de interessante leden in de businessclub van de tegenpartij en is een uitnodiging voor de wedstrijd zo verstuurd. Lees meer over onze landelijke businessclub elders in dit blad.

43


VOETBALZAKEN NIEUWS

Jupiler League introduceert collectieve LED-boarding Het zal u als voetballiefhebber niet zijn ontgaan. Sinds half januari beschikt de gehele Jupiler League over LED-boarding voor alle competitiewedstrijden. Het digitale systeem waardoor reclame veel beter opvalt en alle mogelijke dynamische boodschappen geplaatst kunnen worden. In de vorige editie van dit blad vertelde de directeur van Sports Exposure al over de grote voordelen van LED-boarding. Nu

is het mogelijk om bij alle thuisspelende clubs op dezelfde avond te adverteren. De Coöperatie Eerste Divisie (CED); de collectieve belangenbehartiger van de clubs in de Jupiler League, heeft het in het Europees voetbal unieke collectieve project samen met haar partners SportLED, Eyeworks Sport, SportsExposure en Medialandscape weten te bewerkstelligen. Uw eigen club kan u meer uitleggen over de mogelijkheden en de kosten.

Uniek businessclubcolbert voor zakelijke supporters Zakelijk en sportief, dat is de ideale combinatie in de diverse businessclubs. Ondanks de ontspannen sfeer is een representatief voorkomen wenselijk.

€ 240,- korting op internationaal voetbalcongres Soccerex in Manchester Het Soccerex European Forum is met meer dan 1.200 deelnemers het toonaangevende businessevent voor de internationale voetbalbranche. Op Soccerex ontmoet u bestuurders van alle Engelse topclubs maar ook van clubs als Ajax, Bayern Munchen en FC Barcelona. Daarnaast neemt het management van de diverse Europese topcompetities en de UEFA deel aan het congres, net als grote sponsoren als Adidas, Visa en AON, toonaangevende audiovisuele media maar ook sociale media als Facebook. Tot slot nemen veel bedrijven die zakelijk verbonden zijn met de voetbalindustrie aan Soccerex deel. Via een aantal vooraf georganiseerde 'speeddate sessies’ kunt

u in korte tijd uw netwerk uitbreiden met beslissers op het hoogste niveau. Naast het congresgedeelte vindt er ook een beurs plaats met producten en diensten gericht op de voetbalbranche. Het Soccerex European Forum vindt op 30 en 31 maart plaats in Manchester.

Alwin van Gils ontwikkelde speciaal voor zakelijke voetbalfans een chique donkerblauw colbert met een unieke eigenschap. Door het jasje binnenstebuiten te keren, is het ook prima draagbaar met de voering, die is uitgevoerd in clubkleuren, aan de buitenkant. Een originele doch stijlvolle manier om uw clubvoorkeur in eigen stadion of daarbuiten kenbaar te maken. Het colbert is hoogwaardig afgewerkt, uitgevoerd in duurzame materialen en toch scherp geprijsd. Meer informatie over de mogelijkheden van het colbert in de kleuren van uw favoriete club via info@voetbalzaken.nl of 072 572 27 22

Exclusief voor leden van Voetbalzaken.nl verleent Soccerex een korting van 25% op uw deelname. U betaalt £ 595 i.p.v. het reguliere tarief van £ 795 Neem contact op met Voetbalzaken.nl als u gebruik wilt maken van het speciale tarief. info@voetbalzaken.nl, Telefoon 072 572 27 22

45


Clubs in de Jupiler League hebben het de laatste jaren niet altijd even gemakkelijk. Begrotingen staan onder druk, inkomsten dalen en sponsors liggen niet voor het oprapen. Ondanks dat gegeven weet een aantal clubs echter prima te overleven en doet daarbij het zelfs beter dan menig Eredivisieclub. Het geheim? Het creëren van extra binding en voortdurend zoeken naar creatieve commerciële initiatieven.

CREATIEF IN DE JUPILER LEAGUE “Hetzelfde doen we overigens ook bij onze wedstrijden. Bij ieder thuisduel nodigen we 100 bedrijven uit om te komen kennismaken met Telstar. Met een hapje, een presentatie, een prettige wedstrijd en een leuke nazit in de businessroom. Niet voor niets is onze slogan ‘Thuis bij Telstar’ en dat gevoel blijkt wederzijds te zijn, want de spin-off is naar behoren. We hebben in de eerste seizoenshelft zelfs een mooi aantal nieuwe sponsors mogen verwelkomen.” Puzzelstukjes De genoemde zaken hebben inmiddels hun waarde bewezen bij Telstar. Toch is het slechts een greep uit de vele creatieve activiteiten die de club ontplooit. Meest opmerkelijk is echter de ‘puzzelstukjesactie’.

N

eem bijvoorbeeld Telstar, de Witte Leeuwen uit Velsen-Zuid. Een kleine club met een bescheiden achterban en een begroting van ruim 2,5 miljoen euro. Desondanks al jaren gezond en dit seizoen door de KNVB opnieuw ingedeeld in categorie 3. Daarnaast werd vorig seizoen een gloednieuwe hoofdtribune in gebruik genomen, met businessruimten en kantoren, en volgde afgelopen zomer een upgrading van het TATA Steel Stadion.

Binding De vraag is dan ook: hoe doen ze dat in Velsen. “Eigenlijk heel simpel,” zegt commercieel directeur Steef Hammerstein. “Door creatief te zijn, te zorgen voor binding met de regio en waar het kan samen te werken. Het zal bekend zijn dat we een samenwerkingsverband hebben met AZ en daar plukken beide partijen de vruchten van.”

46

“Een ander en belangrijk initiatief is een commercieel plan dat we enkele jaren geleden hebben geïntroduceerd, onze exclusieve Witte Leeuwen Club. Daarin zit een aantal sterke bedrijven als Mammoet, TATA Steel, Zebra, Ovenbouw Holland, Cofely, Swanlake, Iskes, Rabobank, IJTG, Abeko, Lanser en vele anderen die samen een exclusieve club vormen met eigen ruimten en eigen faciliteiten. Deze partners fungeren niet alleen als pijler onder Telstar, maar zijn ook een interessant potentieel voor andere bedrijven.” Bijeenkomsten “Daarnaast vinden we het belangrijk om ons regelmatig te tonen,” vervolgt Hammerstein. “Zo houden we jaarlijks Theateravonden in de regio waar we onze plannen toelichten. Hierbij nodigen we naast onze supporters en sponsors ook het regionale bedrijfs-leven uit en zorgen daarmee voor extra draag-vlak en herkenning.”

“Tja, ook dat was typisch Telstar, al moet ik eerlijk bekennen dat we van de nood een deugd hebben gemaakt,” glimlacht de commercieel directeur. “Het punt was namelijk dat de technische staf in de winterstop graag op trainingskamp wilde om de selectie optimaal voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Op zich prima, maar de begroting bood helaas geen ruimte. Om het benodigde geld bijeen te krijgen, hebben we van de elftalposter een puzzel laten maken van in totaal 400 stukjes. Die stukjes hebben we verkocht voor 50 euro per stuk, waarbij een wedstrijdticket was inbegrepen.” “De spelers hebben een deel aan de man gebracht, de rest is verkocht aan sponsors en supporters. Aan de actie was een waar prijzenspektakel gekoppeld, met als hoofdprijs een aantal vouchers voor het trainingskamp. We hebben dan ook samen met de winnaars, zes ondernemers/supporters, vier fantastische dagen in Span-


je gehad, waarbij er onzettende leuke en goede zakelijke contacten zijn ontstaan. Zowel onderling als met de club en dat is ook precies het uitgangspunt van onze initiatieven. Want creativiteit is leuk, maar moet tegelijk wel een meerwaarde bieden, zeker voor onze sponsors en relaties.” FC Eindhoven Een kleine 150 kilometer zuidelijker geldt de eerdergenoemde ‘binding’ eveneens als een belangrijk speerpunt. Bij FC Eindhoven om precies te zijn, waar Jurgen Hendriks een opvallende dubbelfunctie bekleedt. Enerzijds als doelman in de selectie van trainer Ernest Faber en daarnaast in de hoedanigheid van relatiemanager. Heel opvallend.

“De dubbelfunctie is eigenlijk een beetje toevallig ontstaan,” aldus Hendriks die bezig is aan zijn negende seizoen in het Jan Louwers Stadion. “Ik heb in het verleden een aantal commerciële opleidingen gevolgd en ben daarnaast enkele jaren werkzaam geweest in de makelaardij. De interesse in het ‘commerciële gebeuren’ was er altijd dus al, maar de focus lag natuurlijk op het voetbal.” Blessure “Dat veranderde toen ik enkele seizoenen geleden de kruisband van mijn knie afscheurde, waardoor ik langdurig uit de running was. Hierdoor ga je toch wat anders naar de toekomst kijken en besef je dat het belangrijk is dat je iets achter de hand hebt. Vervolgens bood de club me een nieuwe overeenkomst aan mét daarbij het voorstel om werkzaamheden te verrichten voor de commerciële afdeling. Een prima optie, ook gezien mijn achtergrond.” Bekend gezicht “Ik ben dus aan de slag gegaan en het beviel van beide kanten meteen uitstekend. Met name omdat je merkt dat sponsors het zeer waarderen als een selectiespeler zich betrokken toont en standaard aanwezig is bij commerciële activiteiten. Daarnaast speel ik hier natuurlijk al een tijdje en ben min of meer een bekend gezicht in een deel van de stad. Dat heeft als voordeel dat je toch wat gemakkelijker bij potentiële sponsors aan tafel komt.”

“Natuurlijk gaat het dan in eerste instantie vaak over het voetbal, maar ook als de zakelijke mogelijkheden ter sprake komen, heb je een goed uitgangspunt. Het brengt mij en de club namelijk dichter bij de sponsor en de sponsor dichterbij de club en het elftal. Dat geeft een toegevoegde waarde en maakt het extra leuk als je elkaar na de wedstrijd tegenkomt in het sponsorhome. Het zorgt dus voor een hechte onderlinge relatie.” Stappen “Dat geldt vanzelfsprekend niet alleen voor mij, maar voor de gehele commerciële afdeling,” vervolgt Hendriks. “In dat opzicht heeft de club echt stappen gemaakt en wordt er nu, ook bedrijfmatig, heel anders gekeken naar FC Eindhoven. Natuurlijk dragen de goede resultaten daar een steentje aan bij, maar je merkt dat de club weer leeft in de stad, Zeker na het behalen van de periodetitel, vorig seizoen in ons jubileumjaar, dat heeft ons echt een boost gegeven. Van daaruit zijn we verder gaan bouwen, zowel op het veld als op de commerciële afdeling en het voelt goed om op beide gebieden een goede bijdrage te kunnen leveren.”

47


Aegon, Philips, Fit for Free of ASR: een beetje voetballiefhebber kent die namen ongetwijfeld. Het zijn bedrijven die zakelijk actief zijn in het voetbal en prominent op het shirt prijken van een Eredivisieclub. Dit om landelijke of internationale naamsbekendheid te genereren, met de nodige zakelijke spin-off als onderdeel van een effectief marketingbeleid. En dat werkt, zo wijzen de cijfers ieder seizoen weer overduidelijk uit.

Sponsoring en vrouwenvoetbal

‘VROUWEN SPREKEN EEN NIEUWE DOELGROEP AAN’ blijkt dat met name vrouwen ‘last’ hebben van verstoppingen van de afvoer in keuken of toilet. En omdat het toch snel moet worden opgelost, zijn het ook vaak vrouwen die een ontstoppingsbedrijf bellen. We richten ons dus voor een deel op vrouwen, vandaar dat we hebben gekozen voor het vrouwenelftal.” Commercials Om de boodschap kracht bij te zetten, heeft het bedrijf diverse commercials opgenomen met de speelsters van ADO Den Haag in de hoofdrol. Daarin werd op een spontane manier gewezen op de service en de 24-uurs dienstverlening van Zegwaard en het belang van goed onderhoud. De commercials werden uitgezonden op de regionale omroep, deels rond de sportprogramma’s.

H

et zijn zaken die in ‘de andere Eredivisie’, die van de vrouwen, veel minder een rol spelen. Desondanks is ook daar de keuze van bedrijven om op het shirt te staan vaak even doordacht en bewust, waarbij er niet zelden sprake is van een verrassende insteek. Soms om in te haken op een trend, ter stimulering van de maatschappelijke betrokkenheid of om een bepaalde doelgroep aan te spreken. En dan is er ook nog iets met een riool.

Viezigheid Om met dat laatste te beginnen: Zegwaard Rioolonstopping is al enige seizoenen hoofd-

48

sponsor van het vrouwenteam van ADO Den Haag. Op het eerste gezicht een opmerkelijke match. Maar dat blijkt allerminst het geval te zijn, zo laat Jaap Langhout weten, die commercieel verantwoordelijk is voor Zegwaard Rioolontstopping. “De shirtsponsoring van het damesteam van ADO Den Haag is een hele bewuste keuze geweest,” aldus Langhout. “Dat klinkt vreemd, want de eerste gedachte van mensen bij riolering is toch dat het ‘iets vies’ is. Wij wilden communiceren dat juist een goed onderhoud van het riool die viezigheid voorkomt. Daarnaast

Maatschappelijk Waar het bij de sponsoring in Den Haag dus met name draait om ‘doelgroepcommunicatie’, geldt dat in Utrecht in een iets andere mate. Het vrouwenteam van de plaatselijke FC begroette dit seizoen namelijk een nieuwe sponsor: zorgverzekeraar Agis. Het bedrijf is sinds 2010 officieel partner van de club, waarbij de nadruk ligt om de inwoners van Midden-Nederland te stimuleren actiever en gezonder te leven.

Voor Agis was de stap naar het shirtsponsorschap van het vrouwenteam dan ook vanzelfsprekend. “Agis past goed bij FC Utrecht en ook heel goed bij het vrouwenvoetbal,” aldus FC Utrecht-voorzitter Jan Willem van Dop. “Het maatschappelijk belang van het voetbal voor meisjes en vrouwen is groot. Agis toont zich, ook met deze sponsoring, een maatschappelijk betrokken


Bijzonder aan de overeenkomst en tekenend voor de wederzijdse betrokkenheid is dat de Twente-vrouwen actief worden ingezet bij modeshows en in promotiecampagnes. Zo werd een flitsende commercial opgenomen, waarin voetbal en mode de kernelementen zijn, en sieren de speelsters regelmatig de magazines en folders van het bedrijf. Nieuwe trends Directeur Paul Roetgering: “de keuze voor het hoofdsponsorschap is tweeledig. Enerzijds willen we met deze overeenkomst een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het vrouwenvoetbal. Daarnaast zijn we een bedrijf dat de nieuwe trends in de mode oppakt. Dan is het logisch om de FC Twente Vrouwen als de nieuwe trend in de sportwereld op te pakken en te omarmen. Dat we een goede combinatie zijn, hebben we vorig seizoen al gezien. Met name in verschillende samenwerkingsvormen met de vrouwen, zoals de TV-commercial en de modeshow.”

‘Het is logisch om deze trend in de sportwereld te omarmen’

onderneming. De shirtsponsoring van het vrouwenteam past in het verlengde daarvan.” VVV-Venlo Nog weer anders is de insteek van Please Payroll, shirtsponsor van de vrouwen van VVV-Venlo. Overigens een regio waar het vrouwenvoetbal zeer leeft. Dit getuige de ruim 25.000 vrouwen/meiden die wekelijks actief zijn op de velden in NoordLimburg. Een omvangrijke groep met bovenmatige interesse in de Eredivisie Vrouwen. Dat maakt het op meerdere gebieden interessant om op het shirt te staan van VVV-Venlo, vindt Jan Franken, directeur van van Please Payroll.

“In de eerste plaats past de Eredivisie Vrouwen bij de sfeer van Please Payroll. Please is een vrouwenbedrijf, het bedrijf wordt in principe door

vrouwen geleid. De link met Eredivisie Vrouwen is dan snel gelegd, maar natuurlijk zit er ook een marketinggedachte achter. We willen de publiciteit die VVV-Venlo biedt optimaal benutten. De Eredivisie Vrouwen spreekt een andere doelgroep aan, een nieuwe doelgroep, en daar richten we ons nu dus ook op.” Mode Diezelfde doelgroep worden ook aangesproken door de shirtsponsor van het vrouwenteam van FC Twente: Roetgerink Mode en Schoenen uit Enter. Het bedrijf tekende in de zomer van 2010 een tweejarige overeenkomst en prijkt in deze periode met trots op het shirt van de dames. Leuk detail is dat de speelsters en staf ook buiten het veld gekleed gaan in het clubkostuum van Roetgerink.

Plantina Waar de genoemde bedrijven zich met hun sponsoring dus vooral richten op regionale of geselecteerde doelgroepen, is dat voor Plantina Vitaminen, de hoofdsponsor van de Eredivisie Vrouwen, uiteraard niet het geval. “Wij zijn als sponsor actief in uiteenlopende sporten,” zegt directeur van Plantina, Elsedien de Groot. “Maar voetbal is de grootste sport. Met de sponsoring van de Eredivisie Vrouwen willen wij onze naamsbekendheid een extra impuls geven. En uiteraard om het vrouwenvoetbal, waar ik graag naar kijk, op een goede manier promoten.”

Als onderdeel van het hoofdsponsorschap heeft Plantina een campagne opgezet met acht speelsters uit de Eredivisie, de zogenaamde ‘Plantinaambassadrices’. Elke club uit de Eredivisie Vrouwen heeft hiervoor een speelster afgevaardigd die door Plantina in verschillende poses op de foto is gezet. Plantina gebruikt de foto’s voor uitingen in diverse bladen om het partnership met de Eredivisie Vrouwen landelijke bekendheid te geven. Daarnaast is de serie foto´s verschenen in het kerstnummer van de glossy Helden.

49


Bij bepaalde clubs kwam je ze in verleden nog wel eens tegen: 'meneer de sponsor'. Vaak gekleed in driedelig krijtstreep, bolknaak tussen de lippen en de horlogeketting in de vestzak. Prachtig om te zien, maar uiteraard niet meer van deze tijd. Tegenwoordig is het beeld in de meeste businessclubs dan ook heel anders. Kostuums zetten niet meer altijd de toon en 'het casual' verovert handoverhand terrein. Begrijpelijk, maar er zijn vanzelfsprekend grenzen, zeker in een zakelijke omgeving.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN IN DE BUSINESSLOUNGE

O

m deze trend enigszins 'handelbaar' te houden, heeft een aantal clubs in Nederland besloten in de businessruimten kledingvoorschriften en huisregels te hanteren. Zo worden de vrouwelijke gasten bij PSV geacht gekleed te gaan in een stijlvolle combinatie; voor heren geldt 'tenue de ville'. Een jasje is hierbij verplicht, eventueel te huren bij de garderobe. Wel en niet Ook Sparta Rotterdam hanteert dergelijke regels, zij het dat er geen sprake is van strikte voorschriften, maar van een 'advies' om het bezoek zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dezelfde opzet is van kracht bij VVV-Venlo en Vitesse. Beide clubs hebben de huisregels

50

samengevat in een handige brochure en voorzien van duidelijke afbeeldingen. Dit onder het motto 'wel' en 'niet'. Vitesse Nu is de vraag of dergelijke reglementen noodzakelijk dan wel gewenst zijn. Geldt het niet als een belemmering of een beperking? En hoe reageren zakelijke gasten en sponsorrelaties op de gestelde richtlijnen? We vroegen het aan MarieJosé Helle, commercieel directeur van Vitesse.

“Bij Vitesse hebben we aan het begin van dit seizoen kledingvoorschriften ingevoerd,” zo legt Marie-José uit. “We hebben daartoe besloten omdat we, met name als we overdag spelen, een tendens zagen dat de kleding van bepaalde gas-


KLEDING EN ETIQUETTE

ten niet altijd in overstemming was met de zakelijke omgeving. Om dat te veranderen zijn we in overleg gegaan met het bestuur van de businessclub en hebben vervolgens een soort 'standaard' samengesteld.” “Dat klinkt heel formeel, maar dat is het allerminst,” vervolgt Helle. “Het zijn meer de gangbare zaken waar iedereen zich iets bij kan voorstellen. Dus geen petjes of mutsen, geen korte broeken en meer van dergelijke elementen. Dat hebben we overzichtelijk gepresenteerd in een leaflet die aan iedere sponsor is verstrekt en standaard wordt meegestuurd met uitnodigingen, zodat gasten niet voor een verrassing komen te staan.” Prettig De kledingvoorschriften zijn inmiddels ruim een half jaar van kracht in Gelredôme en volgens Marie-José Helle naar volle tevredenheid. “Natuurlijk was het in het begin even wennen, maar we hebben gemerkt dat sponsors en gasten heel positief zijn. Ze voelen zich er prettig bij. Met name omdat het bijdraagt om de businessclub op een bepaald level te houden.”

dat dat nauwelijks nog nodig is en mocht dat een keer voorkomen, dan is er ook vrijwel niemand die moppert. Het is immers de 'standaard', het hoort bij de huisregels en in een omgeving waar we onze gasten een prettig verblijf willen bieden.

“Daarnaast is het een voordeel dat je gasten kunt aanspreken en zonodig kunt wijzen op de voorschriften. De eerlijkheid gebiedt te zeggen

“Wat dat betreft zijn wij én onze relaties dus heel tevreden, al zullen we de voorschriften regelmatig evalueren. Mede omdat er tegen-

De tips van de expert

Het codewoord is 'dressual' 'Kleren maken de man' (of vrouw). Het is een bekend gezegde, met een kern van waarheid. Want ook in de Nederlandse businessrooms kun je maar een keer een eerste indruk maken. Maar wat is daarbij nu de beste aanpak? Casual? Kostuum? Formeel of juist gepast sportief? Clifford Dokter, huisspecialist van Voetbalzaken.nl en eigenaar van Cliffords Tailoring geeft het antwoord. Dokter: “Kleding is bij het leggen van contacten van essentieel belang. Kleding maakt namelijk deel uit van de communicatie. Het zegt iets over wie je bent en heeft invloed op je houding. Mensen die zich prettig voelen, stralen dat uit, zijn opener naar de omgeving en leggen dus eerder contacten.”

“Bij een bezoek aan de businessroom is het codewoord dan ook 'dressual'. Dus geen driedelig kostuum of té casual, maar er precies tussenin. Dat kan een pak zijn, maar een nette pantalon met een goed colbert voldoet ook prima. Inclusief nette schoenen, goede riem en vanzelfsprekend met een bijpassend overhemd.” Gek jasje “Een nette jeans zou eventueel ook kunnen, maar dat hangt van het gezelschap af. En

woordig veel meer kan. Vroeger liepen de meeste sponsors in kostuum, dat is door de jaren wel veranderd. Je ziet steeds meer casual outfits, dat mag ook best, want een wedstrijd van Vitesse is uiteraard ook een stukje ontspanning. Het punt is wel dat, als je serieus zaken wilt doen, daar gepaste kleding bij hoort. Zeker in een zakelijke omgeving als Gelredôme met faciliteiten op niveau. En dat proberen we graag zo te houden.”

draag daarbij niet het jasje van een pak, dat heeft vaak een iets andere lengte, waardoor je een wat 'slome' indruk maakt. Dat is uiteraard niet de bedoeling en hetzelfde geldt ook voor schreeuwerige kleuren of aparte dessins. Daarmee val je wél op, maar het draagt niet bij aan een goede indruk. Voor je het weet sta je bekend als 'die man met dat gekke jasje' en dat helpt je niet” Investeer in jezelf “De belangrijkste tip is dan ook om in jezelf te investeren. Koop een goed pak of een goed colbert mét de juiste maat. Het is een feit dat 70% van de pakkendragers niet de juiste maat draagt. Te lange mouwen, te ruim in de schouders of juist te kort. Dat komt zo verkeerd over, dat moet je niet willen. Kies dus bewust en met zorg, up-to-date en met stijl. Het vergroot je kansen op zakelijk succes. Want echt: je krijgt geen tweede kans voor een eerste indruk. Ook niet in de businessroom.”

51


Nieuwe leden ontvangen shirt op maat van Clifford’s Tailoring Nieuwe leden van Voetbalzaken.nl kunnen dit jaar in stijl naar de businessclub. Clifford Doktor van Clifford’s Tailoring is begonnen met het afleveren van de bestelde overhemden. Nieuwe leden kregen in het najaar een prachtig overhemd op maat cadeau bij het lidmaatschap van Voetbalzaken.nl. In december is bij iedereen de exacte maat opgemeten en kon men kiezen uit diverse stoffen, dessins, boorden, knopen en manchetten. De bestellingen zijn inmiddels gefabriceerd. Arjan van der Velden van Veldini Marketing was een van de eerste gelukkigen die het nieuwe shirt kreeg aangemeten. Word ook lid van Voetbalzaken.nl en maak kennis met zakelijke voetballiefhebbers. Bezoek onze events en bestel businessseats voor wedstrijden in Nederland en het buitenland.

Europese topwedstrijden met exclusieve extra’s bij Voetbalzaken.nl De Nederlandse competitie is erg aantrekkelijk, maar kan niet tippen aan het Europese topniveau. Voor een aantal clubs heeft Voetbalzaken.nl bijzondere kaarten voor competitie en Europese wedstrijden beschikbaar.

Een maatpak zit pas echt goed Bij 70% van de mannen zit het pak niet naar behoren. Mouwen of broekspijpen zijn te lang of juist te kort en schouderstukken zitten verkeerd. Kortom, het kan veel beter! Bij Clifford's Tailoring koopt u een pak op maat tegen betaalbare prijzen. De beste Italiaanse stoffen zorgen voor een fantastisch draagcomfort. Vanaf € 399,- heeft u uw eigen samengestelde maatpak van Clifford's Tailoring. En u hoeft niet naar de winkel, Clifford komt bij u thuis of op kantoor. Met de mooiste Italiaanse stoffen en meetlint; waar en wanneer het u uitkomt. www.cliffordstailoring.nl

Wat mag u verwachten? Sport2Media maakt een impressie van u en/of uw bedrijf op de door u gewenste loca-

tie (maximaal één locatie). Deze locatie kan uw bedrijf zijn maar bijvoorbeeld ook uw loge, skybox of businessseats in het stadion. De opnames nemen maximaal een dagdeel (ochtend, middag, avond) in beslag. De totale gemonteerde video bedraagt circa een minuut. U ontvangt de complete video en link naar Youtube waarmee u meteen een mondiale doelgroep bereikt en de video eenvoudig op uw eigen website kan laten plaatsen. Voetbalzaken.nl plaatst uw video kosteloos op uw profiel op www.voetbalzaken.nl en rekent ook geen extra vergoeding voor de mediaruimte. Uiteraard kunt u in overleg ook een offerte ontvangen voor een langere video of voor een item in de club-TV programma’s op Eredivisie Live. Zo wordt de positieve associatie tussen uw bedrijf en de club verder versterkt voor een breed publiek.

52

Manchester United Op Old Trafford, het Theatre of Dreams, een van de meest tot de verbeelding sprekende voetbalstadions ter wereld speelt tot het einde van het seizoen nog een Nederlander met een unieke carrière. Edwin van der Sar is nog maar een paar thuiswedstrijden te bewonderen in het doel van wereldclub Manchester United. Voetbalzaken.nl biedt nu een exclusief VIParrangement voor een bezoek aan een van de thuiswedstrijden in de bruisende studentenstad.

Barcelona

Video op uw profiel Met een video op uw profiel introduceert u uzelf en uw bedrijf nog beter. Voetbalzaken.nl maakt in samenwerking met Sport2Media een complete productie voor slechts € 599,(excl. btw) De video wordt geplaatst in uw profiel. De video wordt uw eigendom zodat u deze voor meerdere doeleinden (uw eigen site) kunt gebruiken.

Bijvoorbeeld voor White Heart Lane waar Rafael van der Vaart de sterren van de hemel speelt. Een uurtje vliegen brengt de ware liefhebber in hogere voetbalsferen. Voetbalzaken.nl zorgt voor een speciale wedstrijd met indien gewenst zeer exclusieve extra's. Zoals toegang tot het spelershome of plaatsen in de privébox van Rafael en Silvie, een 'once in a lifetime' ervaring.

FC Barcelona speelt op dit moment het allerbeste voetbal ter wereld. Hèt moment om dit wonderteam van Afellay met eigen ogen in bruisend Barcelona aan het werk te zien. Bij Voetbalzaken.nl bestelt u losse kaarten zodat u zelf uw mate van vlieg- en logiescomfort kunt bepalen. Wat betreft de kaarten zijn er verschillende mogelijkheden. Van uitstekende Categorie A+ kaarten tot zeer exclusieve plaatsen in de Presidential Lounge. Daar ontmoet u vooraf en na de wedstrijd de zakelijke en bestuurlijke top van Catelonië en leiders uit de mondiale voetbalwereld. Kijk voor meer informatie op onze website, informeer via info@voetbalzaken.nl of bel ons via 072 572 27 22


Voetbalzaken Magazine nr 2 Regio Oost  

Voetbalzaken Magazine Regio Oost

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you