Page 1

София 1527 ул. Христо Ковачев 3 тел. 02/9433145 факс 02/9433684 e-mail: sales@raytron.eu

Варна 9000 ул. Хан Крум 31A ет.2 тел. 052/606772 факс: 052/693681 e-mail: varna@raytron.eu

ХОТЕЛСКИ БРАВИ С КАРТИ OMNITEC No

МОДЕЛ

ОПИСАНИЕ

БРАВИ С ЧИП КАРТИ Хотелска брава с чип карти, инокс Хотелска брава с чип карти, месинг БРАВИ С ДВОЕН ЧЕТЕЦ ЗА МАГНИТНИ И ЧИП КАРТИ Хотелска брава с двоен четец за магнитни и чип карти, инокс 4 GOYA-D-DIN-SS Хотелска брава с двоен четец за магнитни и чип карти, месинг 5 GOYA-D-DIN-BR БРАВИ С БЕЗКОНТАКТЕН ЧЕТЕЦ Хотелска брава с двоен четец за магнитни и чип карти, инокс 6 GAUDI – DIN-SS Хотелска брава с двоен четец за магнитни и чип карти, инокс 7 GAUDI -DIN-BR ЧЕТЦИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА Четец за контрол на достъпа за чип карти, инокс 8 MURAL- IC-SS Четец за контрол на достъпа за магнитни и чип карти, инокс 9 MURAL- D-SS Четец за контрол на достъпа за чип карти, открит монтаж, графит 10 MURAL-M-SS Четец за контрол на достъпа за чип карти, открит монтаж, графит 11 GRAPHITE-IC Четец за контрол на достъпа за магнитни и чип карти, открит монтаж, графит 12 GRAPHITE-D МЕНИДЖМЪНТ СИСТЕМА Програматор за чип карти и софтуер за 1 раб. Място 13 GESTHOTEL-IC 14 GETSHOTEL-D-MN Програматор за магнитни и чип карти, ръчен 15 GESTHOTEL-D-MO Програматор за магнитни и чип карти, автоматичен, софтуер 16 GESTHOTEL-M-HH Програматор за безконтактни карти, софтуер,+ръчен програматор 17 GESTHOTEL-IC-PDAHP PDA с интгриран четец за чип карти, софтуер ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 18 SCAN GESTHOTEL Скенер за лични документи, софтуер, OCR Допълнителен програматор за чип карти 19 SMART CRD RW 20 MAG MANUAL RW Допълнителен програматор за магнитни карти, ръчен Допълнителен програматор за безконтактни карти 21 MIFARE ENC 1 GOYA-IC-DIN-SS 3 GOYA-IC-DIN-BR

22 MIFARE HH 23 GESTHOTEL -LC 24 MC-OMN 25 IC-OMN 26 M-OMN 27 TES 28 SES

Допълнителен програматор за безконтактни карти pъчен (преносим) Софтуер, лиценз да допълнително раб.място КАРТИ, ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МОДУЛИ Магнитна карта Чип карта Безконтактна карта Енергоспестяващ модул Енергоспестяващ модул за чип карти

ЕД.ЦЕНА

175 лв. 175 лв. 201 лв. 201 лв. 226 лв. 226 лв. 307 лв. 343 лв. 390 лв. 307 лв. 343 лв. 1 230 лв. 1 304 лв. 2 374 лв. 2 508 лв. 2 254 лв. 4 402 лв. 476 лв. 874 лв. 747 лв. 747 лв. 1 254 лв. 0 лв. 0,60 лв. 1,61 лв. 1,99 лв. 37 лв. 75 лв.

Забележки: *

Рейтрон ООД си запазва проавото да променя цените без предизвестие

**

Посочените цени са без ДДС франко склада на Рейтрон ООД.

V02_0709

www.raytron.eu

1/6


София 1527 ул. Христо Ковачев 3 тел. 02/9433145 факс 02/9433684 e-mail: sales@raytron.eu

Варна 9000 ул. Хан Крум 31A ет.2 тел. 052/606772 факс: 052/693681 e-mail: varna@raytron.eu

ХОТЕЛСКИ БРАВИ С КАРТИ ADELLOCK NO

МОДЕЛ

ЕД.ЦЕНА

ОПИСАНИЕ IC КАРТИ

1 737UIA1003-RR

Хотелска брава покритие

2 737UIA1003-PP

Хотелска брава - хром мат ANSI стандарт

147 лв.

3 737UIA2000-PP

Хотелска брава -хром мат ANSI стандарт

172 лв.

4 737UIA2000-RR

Хотелска брава -рамка злато основа сребро ANSI стандарт

172 лв.

5 А11C-RR

Хотелска брава покритие

208 лв.

6 A11C-PP/RR

Хотелска брава - инокс/PVD DIN стандарт

208 лв.

7 A71C

Хотелска брава - месинг/хром, DIN стандарт

290 лв.

VER.02_072009

- полиран месинг

ANSI стандарт PVD 152 лв.

- полиран месинг DIN стандарт PVD

www.raytron.eu

2/6


София 1527 ул. Христо Ковачев 3 тел. 02/9433145 факс 02/9433684 e-mail: sales@raytron.eu

Варна 9000 ул. Хан Крум 31A ет.2 тел. 052/606772 факс: 052/693681 e-mail: varna@raytron.eu

8 737DIE5500-CC

Хотелска брава - хром мат DIN стандарт

253 лв.

9 737DIE5100-SS

Хотелска брава - полиран месинг DIN стандарт

253 лв.

ПРОГРАМАТОРИ, КАРТИ

10 RAY-8SF-AP

Програматор за карти

861 лв.

11 A30

Софтуер

516 лв.

12 RAY-7SF-1 POS/RS232

Четец за безкасови плащания (Между компютрите, на които ще бъде инсталиран, трябва да е изградена локална мрежа), RS232

148 лв.

12 RAY-7SF-1 POS/USB

Четец за безкасови плащания (Между компютрите, на които ще бъде инсталиран, трябва да е изградена локална мрежа), USB

58 лв.

13 QC

Карта за извличане на паметта от хотелска брава

20 лв.

14 IC

Хотелска карта за достъп

2,72 лв.

СЕРИЯ С МАГНИТНИ КАРТИ

15 737UMA10033-RR

Хотелска брава - полиран месинг PVD ANSI стандарт

196 лв.

16 737UMA10033-PP

Хотелска брава - инокс ANSI стандарт

191 лв.

17 737GMGW5500-CC

Хотелска брава - инокс DINI стандарт

191 лв.

VER.02_072009

www.raytron.eu

3/6


София 1527 ул. Христо Ковачев 3 тел. 02/9433145 факс 02/9433684 e-mail: sales@raytron.eu

18 A7MG

Варна 9000 ул. Хан Крум 31A ет.2 тел. 052/606772 факс: 052/693681 e-mail: varna@raytron.eu

Хотелска брава - месинг/хром, DIN стандарт

387 лв.

ПРОГРАМАТОРИ, КАРТИ

19 6MF-AP

Програматор за карти

3 439 лв.

20 ADEL-6MF-HP

Програматор за карти ръчен

1 231 лв.

21 UNLOCKRRM

Четец на на карта за извличане на паметта

22 QC-M

Карта за извличане на паметта от хотелска брава

23 MC

Хотелска карта за достъп

1,00 лв.

24 A50

Софтуер

516 лв.

363 лв. 64 лв.

СЕРИЯ С БЕЗКОНТАКТНИ КАРТИ

25 737UMFA1003-RR

Хотелска брава -PVD покритие- злато ANSI стандарт

169 лв.

26 737UMFA1003-PP

Хотелска брава - инокс ANSI стандарт

163 лв.

27 737UMFA2000-PP

Хотелска брава - инокс ANSI стандарт

196 лв.

VER.02_072009

www.raytron.eu

4/6


София 1527 ул. Христо Ковачев 3 тел. 02/9433145 факс 02/9433684 e-mail: sales@raytron.eu

Варна 9000 ул. Хан Крум 31A ет.2 тел. 052/606772 факс: 052/693681 e-mail: varna@raytron.eu

28 737UMFA2000-RR

Хотелска брава - златна, PVD ANSI стандарт

202 лв.

29 737GMFW5500-CC

Хотелска брава - инокс DIN стандарт

173 лв.

30 A7MF

Хотелска брава - златна, PVD DIN стандарт

325 лв.

ПРОГРАМАТОРИ, КАРТИ

31 6MFF

Програматор за карти черен/бял

32 A90

Софтуер

933 лв.

33 SC70

Карта за извличане на паметта от хотелска брава 2 бр

187 лв.

34 MF-1-R50

Хотелска карта за достъп

3,67 лв.

1 089 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

35 RAY-16DC

Енергоспестяващ модул5-10секунди време на забавяне; 16А

26 лв.

36 RAY-30IC

Енергоспестяващ модул само за IC карти -превключване 510секунди време на забавяне; 30А

45 лв.

37 RAY-30MF

Енергоспестяващ модул само за безконтактни -превключване 5-10секунди време на забавяне; 30А

42 лв.

38 737EL

Контролер за асансьори IC карти

VER.02_072009

www.raytron.eu

карти

1 316 лв.

5 /6


София 1527 ул. Христо Ковачев 3 тел. 02/9433145 факс 02/9433684 e-mail: sales@raytron.eu

Варна 9000 ул. Хан Крум 31A ет.2 тел. 052/606772 факс: 052/693681 e-mail: varna@raytron.eu

39 RAY-7777A

Заключващ механизъм

40 DLL

DLL за интегриране с други хотелски системи

65 лв. 2 128 лв.

Забележки: *

Рейтрон ООД си запазва правото да променя цените без предизвестие

**

Посочените цени са без ДДС франко склада на Рейтрон ООД.

***

VER.02_072009

Срок на доставка 30 дни

www.raytron.eu

6 /6

Hotel  

Hotel bravi