Page 1

Flits

Sobeka Fotoclub O.C. De Brug Otegemstraat 238 8550 Zwevegem

April 2012

Maandblad van SOBEKA Fotoclub nr. 411


EEN FOTOVRIEND VERLIET ONS Voor de nieuwe Sobeka-leden was Marcel Van Compernolle eerder een minder bekende figuur. Na een korte ongeneeslijke ziekte overleed hij op 23 februari 2012. Wie was Marcel eigenlijk? Daartoe gingen we eens in z’n fotografisch verleden gaan snuffelen. In 1978 deed hij z’n intrede bij de nieuwe club VTB-Waregem; aanvankelijk een dia-club, waarin later ook Marcel z’n steentje er toe bijdroeg met de zwart-wit fotografie. Vanaf de beginperiode was hij bestuurslid (4 personen) voor een club die toen 15 actieve leden telde. Het kenmerk van de club was ‘hoegenaamd niet wedstrijdgericht’, maar stond vooral in het teken van de publieke diashows die ieder jaar in de herfstperiode plaatsvinden en er nog steeds actueel zijn sedert 1980. In die tijd spreken we alleen over reeksen die slechts te verwezenlijken waren met de bandopnemer, waarop de nodige impulsen en de overvloeiïngen moesten geplaatst worden, in functie van de gekozen muziek en tekst. In dat domein was Marcel werkelijk een specialist in ’t verleggen van de kabels, de bediening van de apparatuur en tevens de persoon die instond voor de aankoop van het materiaal. Met andere woorden gezegd: een onmisbaar iemand voor de groep, een zegen voor z’n club. Aan 80-jarige ouderdom maakte hij voor ‘t eerst kennis met een eigen computer, die hij nogal snel onder de knie kreeg. Voor hem en de club deed het digitaal tijdperk z’n intrede. Men leerde er werken met “Picasa” en “Proshop Gold”. Maar


toch moest men wachten tot 2007 vooraleer de eerste digitale reeksen publiek geprojecteerd werden. Van Marcel herinneren we ons nog duidelijk de reeks “Sint Petersburg”. Achter het stuur van alle projecties zagen we steeds Marcel terug, die aan alle problemen de nodige oplossing gaf. Hij had technisch en praktisch doorzicht en zette er zich steeds voor in. Men wist dat men op hem 100% kon rekenen. Sedert héél wat jaren was hij ook trouw lid van Sobeka. Hij volgde “Adobe Photo-shop” op de voet, maar vond het programma wel veel complexer dan “Picasa”. Hij vond het ook spijtig dat Sobeka de publieke projecties verlaten heeft sedert de intrede van het digitaal tijdperk. Met enkele oudere senioren nam hij ook graag deel aan de preciesere uitwerking van het “Adobe photo-shop” programma in het groepje “digitaal point zero”. Voor de ouderen blijft hij in onze gedachten een verstandig en kranig mens die geen moeite spaarde om nog op late leeftijd (89) iets bij te leren… Leva – maart 2012.


De geschiedenis van de fotografie volgens wikipedia 1816 Al in 1816 maakte Joseph Nicéphore Niépce foto's door een plaat met een lichtgevoelig materiaal in een camera obscura bloot te stellen aan licht. Het beeld dat werd gevormd, was een negatiefbeeld dat niet was gefixeerd, en dus door verdere belichting buiten de camera obscura verloren ging. De beelden die waren gemaakt met deze techniek noemde hij retinas ("netvlies").

1826 In 1826 maakte Niépce de eerste foto op een plaat die was bedekt met een lichtgevoelige bitumen (een soort asfalt). Hij had hiervoor een belichtingstijd van maar liefst acht uur nodig bij helder zonlicht. De foto maakte hij van zijn dak via het dakraam en door het draaien van de zon ziet men de schaduw van twee kanten. Deze bitumen-beelden, die naast zwart en wit ook grijstinten konden tonen, konden ook worden gefixeerd en in positieve beelden worden omgezet.

1831 Doch Louis Daguerre wordt ook vaak beschouwd als de uitvinder van de fotografie. In 1831 zette Daguerre de proefnemingen van Niépce voort met zilverjodide.


1834 In 1834 begon William Henry Fox Talbot te experimenteren. Hij ontwikkelde een methode om papier lichtgevoelig te maken door het te dompelen in een zwakke zoutoplossing en daarna in een zilvernitraatoplossing. De lichtgevoeligheid van zilvernitraat was reeds in 1727 ontdekt door Johann Heinrich Schulze maar was tot dan toe niet meer dan een curiositeit en kermisattractie. Thomas Wedgwood en Sir Humphrey Davy slaagden er in 1802 al in onder invloed van licht een beeld te vangen op voorbewerkt papier. Alleen lukte het hen niet dit beeld te fixeren. Maar Talbot lukte het de beelden te fixeren door ze te dompelen in een sterke zoutoplossing. Ook ontdekte hij het negatief-positiefprocedé.

Vroege Talbot-foto „Timmerlieden in Lacock“ uit 1842/43


1837 In 1837 ontdekte Louis Daguerre bij toeval de mogelijkheid van ontwikkeling van het latente beeld. Hij had een gejodeerde verzilverde koperplaat kort belicht en hierna blootgesteld aan kwikdamp. Hierop bleek zich een beeld te hebben gevormd. Hij noemde dit proces Daguerreotypie. De 'uitvinding van de fotografie' werd in januari 1839 bijna gelijktijdig in Parijs en in Londen aangekondigd. Overigens staat in het Franse plaatsje Saint-Loup-deVarennes - de plaats waar Joseph Nicephore Niépce zijn eerste proeven deed - een monument met de tekst "DANS CE VILLAGE NICÉPHORE NIÉPCE INVENTA la PHOTOGRAPHIE en 1822". De eerste foto van Abraham Lincoln is een daguerreotypie uit 1846 of 1847.


1850 Omstreeks 1850 verving men de papieren drager door glas en hechtte men de zilverhalogeniden met behulp van een collodiumlaag op deze doorzichtige basis. Deze glasplaten moesten terwijl ze nat waren worden belicht en meteen worden afgewerkt.

1861 In 1861 maakte James Maxwell met drie kleurfilters de eerste

echte kleurenfoto.


1871 In 1871 vond de Engelse arts Richard Maddox een droge methode uit, hij gebruikte een glasplaat waarop zilverbromide in een gelatine laag ingebed werd. Dit is in feite de oervorm van de huidige fotografische films.

1888 In 1888 bracht de Amerikaan George Eastman(oprichter van de "Eastman Dry Plate Company" in 1881), de eerste fotocamera met rolfilm voor het grote publiek uit. Met de slogan "You press the button, we do the rest", werd deze camera aan de man gebracht. Deze camera kreeg de naam "KODAK". Hiermee konden 100 opnames per filmrol worden gemaakt. Als de rol vol was stuurde de fotograaf de camera met filmrol naar de Eastman Kodak Company. Vervolgens drukte het bedrijf de foto's tegen betaling af en stuurde de afgedrukte foto's ĂŠn de camera met nieuwe filmrol weer terug naar de fotograaf.


1891 In 1891 vond Gabriel Lippmann de methode van het reproduceren van fotografische kleuren uit, gebaseerd op het fenomeen interferentie, later bekend als het Lippmannproces. In 1908 won hij hiervoor de Nobelprijs voor natuurkunde.

1981 Een recente ontwikkeling is de digitale fotografie. Hierbij wordt de traditionele camera, geladen met film vervangen door een camera met een lichtgevoelige beeldsensor.


Contactadressen Voorzitter: Reserveren van studio of zaal Johan Hespeel, Oude Bellegemstraat 1D, 8550 Zwevegem tel: 056 75 56 11 e-mail: johan.hespeel@scarlet.be Erevoorzitter: Leon Vanneste, Twee Molenstraat 16, 8550 Zwevegem tel: 056 75 59 72 Secretariaat en redactie Flits: Christiaan Clapuyt, van Halewynstraat 7, 8550 Zwevegem tel: 056 75 81 60 e-mail: chris.clapuyt@skynet.be Lay-out: Rudy Deboeuf

e-mail: rudy@deboeuf.be

http://www.sobekafotoclub.be Algemeen e-mailadres info@sobekafotoclub.be

VU: Christiaan Clapuyt

Rekeningnummer 468-7121641-64

Flits 411 april 2012  

Flits 411 april 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you