Page 4

TWTC Nangang Exhibition Centre

PARKING & TRANSPORT

getting there: BY MRT

Neihu - Donghu

1 Nangang Exhibition Centre - Taipei Zoo

Kee

lung

2 Dangshui - Xindian

Rive r

3 Beitou - Nanshijiao 4 Nangang - Yongning

Hu

Nanhu Bridge

5 Nangang - Far Eastern Hospital

do

ng

Blv

d

Pa rk

6 Xindian - Chiang Kai-Shek Memorial Hall

an

7 Beitou - Xinbeitou 8 Oizhang - Xiaobitan n

Hua

B

g an

ng

Na

Chongyang Rd

P7

ss

ne

i us

lvd

gB don

P4 MRT Nangang Software Park Station

Yuanqu St

57

e1

Lan

P3

Jingmao 1st Rd

Nangang Connecting Highway

Jingmao 2nd Rd

NKSP I II

Huimin St

Lane 88

Xindong Rd

Lane 62

Sanchong Rd

P6

1

3

P5

Xinmin Rd

Lane 44

Mainn Entrance ance

4

TWTC Nangang

2 5 B1

Nangang Rd, Sec. 1 Dongnan St

North-South

Zhongxiao E. Rd., Sec.

P2

NKSP II I

Xingzhong Rd

Singhua Rd

5 Lane 10

Lane 10 6

6

P1

M Nan RT TW gan T gS C tati on

Zhongnan St

Sijhih

Line) ilway (Western

Ra

7

Academia Rd, Sec. 1

Nangang

1a. PARKING LOTS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

1b. TRANSPORT INFO

TWTC Nangang Underground Parking (620 spc.) Taiwan Fertilizer C2 Parking (352 spc.) Taiwan Fertilizer C3 Parking (768 spc.) Taiwan Fertilizer C4 Parking (82 spc.) R53 Temp Parking (24/7, NT$20/h, 147 spc.) Xingzhong Park Tower (24/7, NT$30/h, 647 spc.) MRT Neihu Depot Parking (during exhibits, 584 spc.)

1 2 3 4 5 6 7

Shuttle Bus Stop (drop-off /pick-up) Regular Bus Stop Taxi Drop-Off Small Vehicle Drop-Off B1 Taxi Pick-Up Underground Parking Entrance MRT Neihu Depot Parking Lot

PLEASE NOTE: PARKING FEES ARE SOLELY FOR REFERENCE PURPOSE.

getting there: BY TAXI

TWTC Nangang Exhibition Centre

LOCAL AREA MAP MRT Wenhu Line Neihu

Interchange

Sijhih

Donghu

Interchange

Interchange

MRT Donghu Station Nanhu Bridge

MRT Nangang Software Park Station

Chenggong Bridge

Nangang Railway Station

MRT Kunyang Station

MRT Nangang Station (BanNan Line)

MRT Nangang Exhibition Nangang Centre Interchange Nangang System

Interchange

MRT BanNan Line (stops at Nangang Station, from there board FREE Shuttle Bus for 5-minute ride to Nangang Exhibition Center)

MRT Wenhu Line (runs to front door of Nangang Exhibition Center) TWTC Nangang Exhibition Center

Taipei Show Daily 2011 (Issue 2)  
Taipei Show Daily 2011 (Issue 2)  

2011/03/17 - Show Day 2

Advertisement