Page 1

golf

wiersz

golf 1 (noun) sport golf; 2 (noun) sweter turtleneck gwiazda (noun) 1 ciało niebieskie star: Czytać w gwiazdach To read the stars; 2 popularna osoba celebrity impreza 1 (noun) widowisko event; 2 (noun) przyjęcie party obchód 1 (noun) kontrola round; 2 (noun) święto celebration obrywać (noun) 1 (verb) dostać get; 2 (verb) zrywać owoce pick; 3 (verb) zrywać kwiaty pluck pokój 1 pomieszczenie room: Szukam pokoju do wynajęcia I am looking for a room to rent; 2 nie wojna peace: Jego ciało spoczywa w pokoju His body rests in peace przekład 1 (noun) tłumaczenie translation; 2 (verb) odłożyć to postpone taksa 1 (noun) opłata fee; 2 (noun) stawka rate układ 1 (noun) struktura arrangement, system, structure; 2 (noun) umowa deal, treaty wiersz 1 (noun) linijka line; 2 (noun) utwór poem

druga część słownika  
druga część słownika  

druga część słownika

Advertisement