Page 1

15. marts – 22. marts 2012

PULSAR FESTIVAL 2012 Encaged

s1 / Læs mere på www.DKDM.dk


JOHN CAGE PULSAR 2012 fejrer 100 året for en af det 20. århundredes største musik­ personligheder, JOHN CAGE. Det er musik fra denne komponist og musiktænkers centrale skaberperiode i 1940’erne og 50’erne, som ved årets festival sætter de unge komponisters musik i perspektiv: ENCAGED. CAGE var et fokuspunkt i sit århund­ redes amerikanske musikliv. Omkring ham var et kraftfelt af eksperimente­ rende kolleger. Blandt mange spæn­ dende navne har PULSAR 2012 valgt at præsentere Pauline Oliveros og Alvin Lucier. Det mere traditionelle spor i ameri­ kansk musik kan man opleve med symfoniske værker af Samuel Barber og John Corigliano ved orkesterkon­ certen i samarbejde med Copenhagen Phil.

John Cage (1912-92) Man forbinder især Cage med præpareret klaver, moderne dans (Merce Cunningham) og den såkaldte ”tilfældighedsmusik”. Men hans udgangspunkt var traditionelle musikstudier hos bl.a. Henry Cowell (New York 1933-34) og Arnold Schönberg (Los Angeles 1935-37). Cage organiserede i slutningen af 1930’erne en slagtøjsgruppe og arbejdede sammen med dan­ sere, som han en overgang underviste i kompo­ sition(!), mens han i øvrigt også udstillede egne malerier. I 1940’erne, sideløbende med det enestående samarbejde med danseren og koreografen Merce Cunningham, skabte han et en-mands slag­ tøjsorkester i form af det præparerede klaver. Værkerne for slagtøj og for præpareret klaver fra disse år er præget af en streng strukturel tænk­ ning med fokus på rytme, bl.a. organiseringen af stilhed over for lyd.

s2 / Læs mere på www.DKDM.dk

John Cage

Endelig kan man møde den excentri­ ske eksil-amerikaner Conlon Nancar­ row og hans selvspillende klaver. PULSAR 2012 is celebrating the centenary of one of the 20th century’s most renowned music personalities, JOHN CAGE. It is music from the central creative period of the 1940’es and 50’es of this composer and music thinker, which puts the young composers’ music in perspective at this year’s festival: ENCAGED. CAGE was a focus point in the American music life of his time. Around him was a power field of experimenting colleagues. PULSAR 2012 has chosen to present Pauline Oliveros and Alvin Lucier among many exciting names. The more traditional track in American music can be experienced with the symphonic works of Samuel

Under indflydelse af indisk musikfilosofi, zenbuddhisme og studier af den kinesiske I Ching, forvandlingernes bog, inddrager Cage omkring 1950 i stigende grad elementer i sin musik, som ikke er underlagt komponistens kontrol, f.eks. terningekast (i Music of Changes forbundet med opslag i netop I Ching) eller utraditionelle lydkilder, så som tilfældigt indstillede radioer. I 1957 beskriver Cage musik som “en formålsløs leg”, som er “en bekræftelse af selve livet – ikke et forsøg på at bringe orden ud af kaos eller på at foreslå forbedringer i verden, men ganske enkelt en måde at vågne op til det liv, vi faktisk lever”. Han har taget det afgørende skridt hen mod ”til­ fældighedsmusikken”, mod det at lade lydene være i fred for komponistens indgreb (eller over­ greb). Musikken er det, der tilfældigvis lyder. Hans senere produktion går i høj grad ud på at skabe situationer, hvor tilfældet kan udfolde sig. Hvilket er nemmere sagt end gjort. PUSAR 2012 sætter fokus på disse betydnings­ fulde 20 år i Cages liv og i det 20. århundredes musik.

Barber and John Corigliano at the orchestra concert in cooperation with Copenhagen Phil. Finally you can meet the eccentric expatriate American Conlon Nancarrow and his player-piano.

Cage-værker på PULSAR 2012 • First Construction (in metal) (1939) • Credo in Us (1942) • Amores (1943) • A room (1943) • Sonatas and interludes (1946-48) • Nocturne for Violin and Piano (1947) • C  oncerto for Prepared Piano and Chamber Orchestra (1951) • 4’ 33’’ (1952) • Aria (1958) • Fontana Mix (1958)


Cage og konstruktioner: Construction I – X – Square Percurama m. fl. & Jean Thorel

Program

Konservatoriets Koncertsal, torsdag d. 15. marts kl. 19.30 Fra det konstruerede og lukkede til det frie og åbne. Sådan kan man kort be­ skrive bevægelsen i Cages udvikling i 40’erne og 50’erne: First Construction (in metal) fra 1939 er bygget på fikse­ rede rytmiske mønstre, mens Aria for solo sangstemme, komponeret i 1958, er grafisk noteret og rummer stor fri­ hed for udøveren.

Spændingen mellem det lukkede og det åbne, det fastlagte og det frie, er en stadig kilde til musikalsk inspiration. Dette er spændingsfeltet, hvori Mette Nielsens Square bevæger sig. Jeppe Ernsts konceptuelle “X” er en konstruk­ tionen med tiden som hovedperson.

fra John Cage: Aria for sangstemme

Jeppe Ernst (f. 1985) ”X” (2011) (uropførelse) for blæserensemble og stortromme Mette Nielsen (f. 1985) Square (2011) (uropførelse) for fløjte, obo, basun og bratsch Jachin Pousson (f. 1983) Furrows In The Fold (2010) (uropførelse) for ensemble John Cage (1912-92) Aria (1958) for solostemme John Cage First Construction (in metal) (1939) for slagtøjsensemble

Mette Nielsen

Jachin Pousson

Jean Thorel Jean Thorel (f. 1958) har studeret orkesterdirek­ tion hos Jean-Jacques Werner og Léon Barzin og balletdirektion hos Antal Dorati og André Girard. I 1985 blev han fast dirigent for Strin­ gendo Ensemble Orchestral de Paris og i 2008 chefdirigent ved the City Chamber Orchestra of Hong Kong. Som en passioneret forkæmper for ny musik har Jean Thorel uropført knap 400 værker. Måske er det denne interesse for og store erfaring med det nutidige repertoire, som giver hans opførelser

af det ældre repertoire en særlig transparens og bemærkelsesværdig friskhed. Jean Thorels ukon­ ventionelle interpretationer af såvel nutidigt som klassisk repertoire har begejstret mange musikkritikere i og uden for Frankrig. Jean Thorels cd-udgivelser omfatter værker af bl.a. Fauré, Debussy, Alain, Françaix, Saguer, Ledoux, Sikora, Peter Bruun, Tage Nielsen, Rosing-Schow og Yanov-Yanovski. I 2002 vandt hans cd med værker af Louis Saguer den anerkendte cd-pris Académie du Disque Lyrique ‘Orphée d’Or’.

Jean Thorel

s3 / Læs mere på www.DKDM.dk


Program Benjamin de Murashkin (f. 1981) Kyrie (2012) Mette Nielsen (f. 1985) Havet med alt (2012) Eva Rotenberg (f. 1984) Under solen (2012) Daniel Fladmose (f. 1989) Nigra sum, sed formosa (2012)

Kor & orgel: Nye motetter Trinitatis Kirke, fredag d. 16. marts kl. 16.30 Trinitatis Kirkekor opfører nykompo­ nerede motetter, dir. Søren Christian Vestergaard. Det Kongelige Danske Musikkon­ servatoriums komponiststuderende modtog i 2011 en generøs invitation fra organist i Trinitatis Kirke, Søren Chri­ stian Vestergaard, til at komponere nye motetter til kirkeligt brug.

Benjamin de Murashkin

Der er tale om en form for ”dogmekomposition” med et sæt faste regler:

Værket skal • vare højest 3 minutter • k unne indstuderes på en halv time af et professionelt vokalensemble • opfylde det liturgiske formål PULSAR og Trinitatis Kirke byder her på et lille udsnit af de godt 10 nye værker. Motetterne vil løbende blive inddraget i de kirkelige handlinger ved Trinitatis Kirke og bliver præsenteret samlet ved en koncert søndag d. 13. maj kl. 12.

Konservatoriets Koncertsal, fredag d. 16. marts kl. 19.30

American Selections

Billetsalg: 160-325 kr. via www.copenhagenphil.dk

De amerikanske komponister var foregangsmænd inden for minimalmusikken, som i realiteten er den akustiske forgænger for electronica. Ved ankomst til foyeren vil man opleve denne musik fra alle afkroge som live-minimalistiske lydinstallationer.

Program

– Sjællands Symfoniorkester

Dirigent: Andreas Delfs Fællesproduktion med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Samuel Barber (1910-81) Symphony in One Movement (1936)

Samuel Barber og John Corigliano har begge skrevet store ‘klassikere’, kæm­ Nicholas Martin (f. 1989) pet med operagenren og genopfundet Mirror Distort Shadow (2010) symfonien. Men hvor Barber tager af­ (uropførelse) sæt i arven fra Brahms, er Coriglianos udgangspunkt arven fra Barber. De er John Corigliano (f. 1938) Symfoni nr. 1 (1991)

s4 / Læs mere på www.DKDM.dk

Andreas Delfs

begge draget og inspireret af Passacagliaformen fra det 17. århundrede, men på vidt forskellige måder! Nicholas Martin (f. 1989) er ved at afslutte sin kandidatuddannelse i kom­ position ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hos Martin er det traditionelle symfoniske partitur i værket Mirror Distort Shadow erstattet af en usædvanlig opdeling af orkestret, der er splittet i seks forskellige kam­ mermusikgrupper, som er placeret rundt omkring publikum.

Nicholas Martin


Electronic concert & lounge

Program Concert (studiescenen) Eva Rotenberg (f. 1984) Skribo (2011) for blokfløjte, guitar, 3 sangere og live elektronik

Studiescenen & Studiefoyeren, fredag d. 16. marts kl. 21.30 Eva Rotenberg

trangen og fremtidstroen åbenlyst ikke noget. Fra ”Tape Music” med bånd­ optageren som det centrale redskab, og en synthesizer-orienteret ”Electronic Music”, opstod det vi i dag kender som ”Computer Music”. Stimuleret af to militære opfindelser, der har haft global betydning, compu­ teren og internettet, lever computer­ musikken anno 2012 i et sammenfiltret net af personer og steder: Henover Atlanten til Paris og London, i Tokyo, Stockholm – og hos hiphopperen i metroen!

I USA blev de eksperimenterende komponisters ønske om nyt lydmate­ riale stimuleret af tilsynekomsten af de første elektriske instrumenter: Tel­ harmoniet, Thereminen, Hammond­ orglet. Som så meget andet over there var udviklingen sat i gang af ildsjæle, der arbejdede uden institutionel støtte. I det nye land fejlede innovations­

Pionerer som Else Marie Pade, Jørgen Plaetner og Bent Lorentzen bragte ud­ viklingen til Danmark. Gradvist vandt elektronmusikken indpas som en del af uddannelsen til komponist. Med op­ rettelsen af det elektroakustiske studie på DKDM i 1987 blev det for alvor mu­ ligt for de unge komponister at udfolde fantasien i dette medium.

Disklavier venligst udlånt af Yamaha Piano Center

Jeppe Ernst (f. 1985) ”#16” (2011) (uropførelse) for marimba og live elektronik Mette Nielsen (f. 1985) Feed Back Flute (2011) for fløjte og højttalere Christos Farmakis (f. 1981) Zvon (2012) (uropførelse) akusmatisk værk Brian Haller (f. 1991) fragments, shards, pieces for percussionist (2011) for slagtøj og live elektronik

Lounge (studiefoyeren) - amerikanske EA-pionerværker - musik for selvspillende klaver - EA-studiets 25 års fejring Lyt til elektroakustiske pionerværker, bl.a. John Cage: Fontana Mix (1958) & Pauline Oliveros: Bye Bye Butterfly (1965). Oplev det selvspillende klaver i overmenneskelig musik af Conlon Nancarrow og Györgi Ligeti. Lyt til retro-musik på spolebånd, f.eks. Hans Abrahamsen/Svend Aaquist: I kredsløb om solen (1977). s5 / Læs mere på www.DKDM.dk


Aftryk i sindet & tiden & rummet Studiescenen, lørdag d. 17. marts kl. 15.00

Monsunen og årstidernes skiften præ­ ger os dybt, siger Tan Tuan Hao med sit værk Monsoon. Melankolien sætter sig i sindet i Brian Hallers sange med ekkoer af en fjern tid, og den tyste no­ stalgi er uafrystelig i Nicholas Martins parafrase over temaet Moder og Barn. Martin Staunings Interventioner griber ind og sætter skel i sindet, i tiden og rummet...

Program Brian Haller (f. 1991) Four Melancholy Songs (2011) for lut og sangstemme

Tan Tuan Hao (f. 1986) Monsoon (2011) (uropførelse) for fløjte og slagtøj Filip Melo (f. 1986) Shroud (2010) (uropførelse) for strygekvartet Nicholas Martin (f. 1989) Mother and Child (2010) for violin og bratsch

Tan Tuan Hao

Christos Farmakis (f. 1981) Helix Lucorum (2011) (uropførelse) for 4 celli og accordeon Martin Stauning (f. 1982) Interventions (2011)

Filip Melo

Sinfoniettakoncert:

fjerne kald, vandspejl & slør – stilhed & lyd dirigent: Jean Thorel Konservatoriets Koncertsal, søndag d. 18. marts kl. 19.30

Daniel Fladmose

s6 / Læs mere på www.DKDM.dk

Alexander Prior


Deep listening Studiescenen, søndag d. 18. marts kl. 17.00 Direkte fra New York: Talk af komponisten, performeren og humanisten Pauline Oliveros om ”Deep listening” og ”sonic awareness” efterfulgt af en samtale med studielektor Hans Peter Stubbe Teglbjærg. Eksempler på Pauline Oliveros’ elektroniske værker. “Takket være Pauline Oliveros og Deep listening har jeg endelig lært, hvad harmoni er... Det handler om glæden ved at lave musik” sagde John Cage i 1989.

Musikalsk cross-fade mellem en klar, distinkt musik og dens slørede mod­ billede – som et landskab og dets spej­ ling i et vandspejl – er bærende for formprocessen i Benjamin de Murash­ kins Lady of the Lake. Det er som vand­ fladen, der brydes, da Damen i Søen ifølge det gamle sagn om kong Arthurs magiske sværd, Excalibur, rækker ham sværdet fra søens dyb (den betroede ridder Bedivere giver sværdet tilbage til Damen i Søen ved kong Arthurs død).

Aubrey Beardsley, 1894.

Deep listening er en særlig approach til musik, som Pauline Oliveros har udviklet gennem sin musikalske prak­ sis som komponist og udøvende mu­ siker (på et specialudviklet accordeon), gennem studier af ritualer og ved meditation og undervisning. Det byg­ ger på ekstremt fokuseret musikalsk opmærksomhed og balance mellem udøverens bevidsthed og den sponta­ ne klangdannelse bl.a. baseret på højt­ udviklede instrumentale færdigheder og improvisationsevne.

Pauline Oliveros

Alexander Priors Distant Calls og Daniel Fladmoses Uudsagt arbejder begge med referencer til andre musi­ kalske steder. Der er ikke tale om di­ rekte citater, men om forbipasserende stil-allusioner eller antydninger af ”gesunkenes Kulturgut”. Det synes at skabe en fjernhed eller lægger et slør over musikken og gør den på en gang distant, men samtidig dragende.

Program

Værket 4’33’’ er formentlig det mest kendte af John Cages værker. Det handler om stilhed. Om stilheden som musik, eller om musikken i stilheden. Gennem Cages værker fra slutningen af 1940’erne og de tidlige 1950’ere ser man, hvordan stilheden som struktu­ relt element, som del af de rytmiske konstruktioner af lyd og ikke-lyd, får voksende betydning. Således også i koncerten for præpareret klaver og orkester, komponeret året før 4’33’’.

Pauline Oliveros er født i 1932. Som kompo­ nist tilhører hun en af pionererne i udviklin­ gen af den elektroakustiske musik og var bl.a. medstifter af San Francisco Tape Music Center i 1961. Hendes tilgang til komposition var hø­ jest ukonventionel, også i forhold til datidens avantgarde, og hun var blandt de første til at anskue den musikalske opførelsesproces som et kompositorisk element i sig selv. Ligesom John Cage har hun modtaget væsentlige impulser fra østens tænkning og har i øvrigt også samarbejdet med Merce Cunninghams dansetrup (værket In memorian Nikola Tesla Cosmic Engineer, 1969).

Benjamin de Murashkin (f. 1981): Lady of the Lake (2011) (uropførelse) for altfløjte solo og strygere Daniel Fladmose (f. 1989) Uudsagt (2011) (uropførelse) for sinfonietta Alexander Prior (f. 1992) Distant calls (2010) for sopran, klaver og strygekvartet John Cage (1912-92) 4’ 33’’ (1952) for klaver John Cage Concerto for prepared piano and chamber orchestra (1951) s7 / Læs mere på www.DKDM.dk


Installation Studiefoyeren, mandag d. 19. marts kl. 18.30 – 19.30

Triptych (2012) et samarbejde mellem Jeppe Ernst og Nicholas Martin

Apsaras, skyernes og vandets gudinde våger over mødet mellem det hårde og det bløde Program John Cage (1912-92) Credo in Us (1942) for pianist, 2 slagtøjsspillere, elektrisk brummer og radio eller fonograf Martin Stauning (f. 1982) First Against the Wall (2011) for klavertrio Nicholas Martin (f. 1989) Still Life (nature morte) (2010) for horn og strygekvartet

Martin Stauning

Studiescenen, mandag d. 19. marts kl. 19.30

Først mod muren (når skuddet lyder?) er den næsten brutale titel på Martin Staunings værk med de skarptskårne loops – men også med stilfærdigt insisterende melodier. Over for dette Nicholas Martins impressionistiske stilleben og den hinduistiske gudinde Apsaras’ forførende dans i Kasper Rofelts iscenesættelse… Konkretistiske konstruktioner af John Cage for præpareret klaver, slagtøj og andre lydgivere sætter poesien og brutaliteten i relief, blandt andet med klassikeren Credo in Us.

s8 / Læs mere på www.DKDM.dk

Kasper Rofelt (f. 1982) Apsaras’ Music (2011) (uropførelse) for slagtøj solo Gunnar Karel Másson (f. 1984) Flæði IV (2011) for kontrafagot og slagtøj John Cage Amores (1943) for præpareret klaver og 3 slagtøjsspillere


Ekko Før Regn, mystiske møder & mellemspil Studiescenen, tirsdag d. 20. marts kl. 19.30 Kontraster og møder tematiseres med dette program, både i værkernes interne strukturer og værkerne imellem. Eva Rotenberg skaber et møde mellem forskellige klangdannelser, når hun på soloviolinen lader en spillemåde danne ekko af en anden; Kasper Rofelt

internaliserer det mystiske møde i den fjerde af de ambitiøse klaveretuder Rencontre mystique. Og John Cage møder sig selv i to sam­ tidigt komponerede værker, Nocturne for Violin and Piano og Sonatas and Interludes, der er så forskellige som nat og dag.

Program Kasper Rofelt (f. 1982) 4 études pour le piano (2008-2010) 1. Complexions (2008) 2. Fragrances sonores (2009) 3. Quintessence (2010)(uropførelse) 4. Rencontre mystique (2010) (uropførelse) Tan Tuan Hao (f. 1986) Before the Rain (2010) for sopransaxofon, cello og klaver Eva Rotenberg (f. 1984) Ekko (2011) for violin solo John Cage (1912-92) Nocturne for Violin and Piano (1947) for violin og klaver

Kasper Rofelt

Oren Boneh (f. 1991) Grosse Trio Sonata 133 (2010) for fløjte, obo og klaver

John Cage Sonatas and interludes (uddrag) (1946-48) for præpareret klaver

Oren Boneh

s9 / Læs mere på www.DKDM.dk


A room...:

Værelse med lyd og hændelser Alvin Lucier Alvin Lucier, født 1931, er uddannet som komponist i USA og i Rom. Han var i 1970’erne professor i elektroakustisk kom­ position ved Wesleyan University i Connec­ ticut. I adskillige af sine elektroniske kompo­ sitioner inddrages elementer i omverdenen som en del af musikkens materiale eller interagerer med musikken. Det er f.eks. tilfældet i værket Shelter (1967), hvor klange filtreres gennem vægge og tag på den koncertsal, hvor det fremføres. Værket I am sitting in a room er således typisk, idet rummet, hvori værket fremføres, er afgøren­ de for det lydlige resultat.

Studiescenen, tirsdag d. 20. marts kl. 21.30 Rummet, hvor musikken finder sted, er hovedperson ved denne koncert. Jeppe Ernst iscenesætter rummet ved en begivenhed, Cage gør opmærksom på det. Og gennem lyden af oplæsningen af sin egen quasi-filosofiske tekst og dennes feedback ved gentagen looping giver Alvin Lucifer på magisk vis rum­ met sin egen stemme.

Program Jeppe Ernst (f. 1985) “#20” (2011) (uropførelse) Alvin Lucier (f. 1931) I am sitting in a room (1969) for stemme og elektronik John Cage (1912-92) A room (1943) for præpareret klaver

Nature morte med sneglehus og strygere Helix Lucorum

Christians Kirke, onsdag d. 21. marts kl. 17 Christians Kirkens teateragtige rum, bygget 1755-59 af Niels Eigtved i hans karakteristiske, douce tysk-fransk rokoko, er en perfekte ramme omkring Benjamin de Murashkins Trio Sonata, som netop er komponeret

s10 / Læs mere på www.DKDM.dk

for den tids instrumenter. Stryger­ klangen er i det hele taget bærende i denne kirkekoncert med billed­ skabende musik. Arrangeret i samarbejde med www.onsdagskoncerter.dk


Literaturhaus, torsdag d. 22. marts kl. 20.00

I forbindelse med PULSAR 2012 er studerende fra DIEM (Dansk Institut for Elektronisk Musik) og komponist­ linjen på Det Jyske Musikkonservato­ rium atter engang draget til Køben­ havn for at give det københavnske publikum et indblik i, hvad der rører sig i den jyske hovedstad. Koncerten vil indeholde ikke mindre end 6 uropførelser. Vel mødt til kon­ cert i den jyske toneart! (Koncerten gentages i Aarhus lørdag den 14. april 2012 kl. 15.00 på Det Jyske Musikkonservatorium).

Christos Farmakis

Arrangør: Det Jyske Musikkonservatorium

Uropførelser fra Det Jyske... Program Sandra Boss (f. 1984) Værk for bånd og hoveder (2012) (uropførelse)

Allan Gravgaard Madsen (f. 1984) S (2011) for guitar solo

Henrik Budde (f. 1982) Terribly Cold And Nearly Dark (2011) for ensemble

Jens Peter Møller (f. 1989) Triphazard (2012) (uropførelse) for altsax, trombone og cello

Mads Engell (f. 1988) Nyt værk (uropførelse)

Line Tjørnhøj (f. 1960): Nyt værk (uropførelse)

Simon Løffler (f. 1981) Nyt værk (uropførelse)

Manuel Rodríguez Valenzuela (f. 1980) Nyt værk (uropførelse)

Program Filip Melo (f. 1986) Ainoa (2011) (uropførelse) for cello solo Nicholas Martin (f. 1989) Still Life (nature morte) (2010) for horn og strygekvartet Benjamin de Murashkin (f. 1981) Trio Sonata (2010) for 2 barokvioliner, barokcello og cembalo Christos Farmakis (f. 1981) Helix Lucorum (2011) for 4 celli og accordeon

s11 / Læs mere på www.DKDM.dk


PULSAR 2012 er arrangeret af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Kunstnerisk ledelse Niels Rosing-Schow Produktionsansvarlig Claus Due Nodearkivar Jonna Bech

Teknisk koordination Hans Peter Stubbe Teglbjærg, Mikkel Kroner, Pelle Vogel, Peter Brun Larsen og Teknisk Afdeling Programbogsredaktion og markedsføring Niels Rosing-Schow, Rikke Hjortkjær og Anne Heide

Layout TRUE™ www.truecph.com

Christians Kirke, Strandgade 1, København K

Koncertsteder Konservatoriets Koncertsal, Julius Thomsens Gade 1

Literaturhaus, Møllegade 7, Nørrebro www.dkdm.dk

Studiescenen og Studie­ foyeren, Rosenørns Allé 22 Trinitatis Kirke, Købmagergade 52A, København K

Ret til ændringer forbeholdes. Der er gratis adgang til alle festivalens arrangementer på nær koncerten med Sjællands Symfoniorkester.

PULSAR 2012  

John Cage blev født for 100 år siden. Det jubilæum er tema for årets PULSAR Festival på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Det er mus...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you