Page 1

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA: UREDITEV PODROČJA REGULATORNEGA POROČANJA Naročnik

za vse vrste poročanja (poleg regulatornega še za poslovno poročanje, poslovno analitiko ...).

Unicredit Banka Slovenija je del bančne skupine Unicredit Group, ki ima korenine v 22 evropskih državah in predstavništva na 27 različnih trgih. S

Družba S&T Slovenija je naročniku s pomočjo poročanju prilagojene

približno 9.800 poslovnimi enotami in več kot 165.000 zaposlenimi po

projektne metodologije, implementirala lastno bančno rešitev SiBank-SP,

svetu je UniCredit Group vodilna finančna institucija v regiji srednje in

specializirano za področje regulatornega poročanja. Gre za implementacijo

vzhodne Evrope.

programske rešitve na ključ, ki naročniku omogoča izdelavo poročil na klik, z različnimi možnostmi vpogledov v podrobnosti poročil in sledljivih ročnih

Izziv

popravkov

posameznega

poročila.

V

okviru

obstoječe

rešitve

je

vzpostavljen širok nabor tako dnevnih kot mesečnih poročil (ECB, RAZ, Unicredit Banka Slovenija je želela celovito urediti področje regulatornega

IZP, JAM, KL-1 in mnoga druga poročila).

poročanja, tako slovenskemu kot evropskemu regulatornemu organu. Obstoječi poslovni procesi, povezani z regulatornim poročanjem, ki je v

Naročnik je po zaslugi implementirane rešitve poskrbel tudi za optimizacijo

zadnjih letih postalo vse kompleksnejše, so zahtevali veliko časa in

dela, saj programska rešitev skrbi, da se zaposleni ne ukvarjajo več s

človeških virov banke. Bančni uslužbenci so se morali namreč ubadati z

pridobivanjem in obdelavo podatkov, temveč skrbijo le še za preverjanje in

zahtevnim in zamudnim pridobivanjem finančnih podatkov iz različnih

potrjevanje poročil..

virov, njihovim usklajevanjem,obdelavo ter pripravo končne in pravočasne oblike poročila.

Prednosti za naročnika

Naročnik je zato od izvajalca želel popolno prenovo informacijskega sistema za regulatorno poročanje in implementacijo rešitve, ki bo znala

krajši čas priprave poročil (do maksimalno 2 dni za kompleksna

podatke črpati iz različnih virov in jih pred obdelavo ustrezno prečistiti,

mesečna poročila)

oblikovati ter avtomatizirati celoten proces priprave končnih poročil.

visoka natančnost poročil skladna z zahtevami bančnih regulativ

Dodatno je naročnik želel rešitev v roku, ki ga je za novo obliko

pregleden postopek priprave poročil

regulatornega poročanja postavila Evropska centralna banka.

hitro odkrivanje morebitnih napak (navzkrižne kontrole in vzpostavitev mehanizmov za odkrivanje odstopanj)

Projekt

zagotovitev kvalitete podatkov na vseh nivojih zagotovitev enega podatkovnega vira za vsa poročila (enotno

V družbi S&T Slovenija so najprej izvedli temeljito analizo podpornega

razumevanje podatkov na vseh nivojih)

procesa regulatornega poročanja in virov podatkov v bančnem sistemu. Sledila je optimizacija omenjenega podpornega bančnega procesa in priprava t.i. analitične baze podatkov (SiBank-CADB), ki služi kot osnova

S&T Slovenija S&T Slovenija je eden vodilnih ponudnikov celovitih rešitev in storitev informacijskih tehnologij na slovenskem trgu. Celovita ponudba S&T Slovenija vključuje poslovno svetovanje, vpeljavo in razvoj poslovnih aplikacij,

izobraževanje

in

načrtovanje,

razvoj,

implementacijo,

vzdrževanje ter zunanje izvajanje (»outsourcing«) vseh IT- in poslovnih rešitev, kar je eden najobsežnejših portfeljev v Sloveniji. Pri svojem delu se osredotoča na pet ključnih poslovnih področij: finančne inštitucije, trgovino, javni sektor, proizvodnjo in obrambno panogo. S&T Slovenija je del skupine S&T, ki deluje v 19 državah srednje in vzhodne Evrope ter Azije in zaposluje 2200 strokovnjakov.

www.snt-world.com

UniCredit banka Slovenija: Ureditev področja regulatornega poročanja  

Unicredit Banka Slovenija je želela celovito urediti področje regulatornega poročanja, tako slovenskemu kot evropskemu regulatornemu organu....