Page 1

MERCATOR: ZA DESETINO NIŽJI STROŠKI LOGISTIKE Naročnik Projekt Mercator je največje trgovsko podjetje na slovenskem trgu, ki se vztrajno širi izven domačih meja.

Izziv

Podjetje S&T Slovenija je projekt izvedlo po naslednjih ključnih korakih:

Logistika v družbi Mercator predstavlja enega od pomembnejših področij delovanja. Dnevno je opravljenih več kot 500 voženj na  5000 različnih dostavnih mest, zato njena optimizacija predstavlja pomembno pridobitev za celotno podjetje.

Z namenom doseganja večje učinkovitosti je tako Mercator v letu  2005 pričel s projektom optimizacije svoje logistike, katere ključni cilj je bil vpeljava rešitev za učinkovitejše planiranje transporta, optimizacijo in zmanjšanje stroškov logistike, povečanje fleksibilnosti logistike ter posledično povečanje konkurenčnosti podjetja na trgu. Projekt je bil izveden v sodelovanju z družbo S&T Slovenija. Glavni zahtevi, ki jih je Mercator pri projektu postavil S&T Slovenija, partnerju pri projektu, sta bili strateško poznavanje panoge logistike, ki predstavlja eno izmed pomembnih poslovnih področij delovanja strokovnjakov S&T Slovenija, in popolna prilagoditev uporabljenega IT-orodja njihovim specifičnim potrebam.

faza posnetka stanja: izvedba obsežne analize obstoječih procesov v podjetju. Posnetek stanja je omogočil prilagoditev orodja Infor Route planning specifikam poslovanja naročnika.. faza implementacije: implementacija izbranega orodja v poslovno in delovno okolje družbe Mercator ter izvedba prvih pilotnih testov. Ključni element procesa implementacije pa je predstavljala določitev parametrov za optimalno učinkovitost poslovanja. faza optimizacije: orodje Infor Route Planning je bilo vpeljano v proces vsakodnevnega poslovanja podjetja in implementirano še na dodatnih treh lokacijah v Sloveniji ter postopni razširitvi uporabe orodja na podjetja v tujini.

Prednosti za naročnika zmanjšanje stroškov logistike za prvotnih 10 odstotkov, zabeleženih v testni fazi, z dodatno obdelavo podatkov do dodatnih prihrankov na tem področju skrajšan čas priprave logističnega plana. Le-ta se je zmanjšal s prejšnjih osmih ur na sedanjih petinštirideset minut boljša izkoriščenost voznega parka boljša organiziranost kadra na področju logistike večja fleksibilnost in hitrejša dostava blaga večja konkurenčnost podjetja na trgu

»Za uspešno izvedbo kateregakoli projekta je potrebno izpolniti nekaj pogojev. Najprej mora uporabnik vedeti kaj želi, ponudnik pa mora imeti izdelek, ki lahko izpolni to zahtevo. Tako uporabnik kot ponudnik morata imeti kompetentno in motivirano osebje, ki lahko s timskih pristopom izvede integracijo izbranega orodja v določeno poslovno okolje. V našem primeru so bili vsi štirje pogoji izpolnjeni, zato tudi uspeh ni izostal.

S&T Slovenija S&T Slovenija je eden vodilnih ponudnikov celovitih rešitev in storitev informacijskih tehnologij na slovenskem trgu. Celovita ponudba S&T Slovenija vključuje poslovno svetovanje, vpeljavo in razvoj poslovnih aplikacij,

izobraževanje

in

načrtovanje,

razvoj,

implementacijo,

vzdrževanje ter zunanje izvajanje (»outsourcing«) vseh IT- in

Ker gre za dinamične procese bo tudi v bodoče potrebno sodelovanje med Mercatorjem in S&T Slovenija, saj ostaja še veliko možnosti in priložnosti za nadgradnjo in razvoj orodij za optimiranje procesov.«

poslovnih rešitev, kar je eden najobsežnejših portfeljev v Sloveniji. Pri svojem delu se osredotoča na pet ključnih poslovnih področij: finančne inštitucije, trgovino, javni sektor, proizvodnjo in obrambno panogo. S&T Slovenija je del skupine S&T, ki deluje v 19 državah srednje in vzhodne Evrope ter Azije in zaposluje 2.200 strokovnjakov.

Matjaž Skale, projektni vodja, Mercator d.d.

Matjaž Skale, naziv delovnega mesta, Mercator

www.snt-world.com

Mercator: Za desetino nižji stroški logistike  

Z namenom doseganja večje učinkovitosti je tako Mercator v letu 2005 pričel s projektom optimizacije svoje logistike, katere ključni cilj je...

Mercator: Za desetino nižji stroški logistike  

Z namenom doseganja večje učinkovitosti je tako Mercator v letu 2005 pričel s projektom optimizacije svoje logistike, katere ključni cilj je...

Advertisement