Page 1

Consulting. Integration. Outsourcing.

IBM Tivoli Endpoint Manager Pametnejši in hitrejši način upravljanja različnih sistemov - IBM Tivoli Endpoint Manager. Se srečujete s pomanjkljivim nadzorom nad končnimi napravami? Vas zanima, kaj se dogaja na vašem omrežju in kakšna je skladnost vaših končnih naprav? Vas skrbijo vse večji zlonamerni napadi? IBM Tivoli Endpoint Manager ponuja centralizirano upravljanje, popolno avtomatizacijo končnih naprav, vpogled nad fizičnimi in virtualnimi napravami ter hitro in fleksibilno reševanje izzivov, s katerimi se danes srečujejo ITorganizacije. Uporaba IBM Tivoli Endpoint Managerja zmanjša zapletenost upravljanja končnih naprav, omogoča večjo zaščito, hitro popravljivost in takojšen vpogled v stanje končnih naprav.

S Tivoli Endpoint Managerjem, lahko podjetja: • k  onsolidirajo sistem upravljanja infrastrukture, • d  osežejo skladnosti večih platform, • upravljajo celotno premoženje • o cenjujejo in uveljavljajo skladnosti konfiguracij, • n  adzorujejo končne naprave z varnostno programsko opremo na enem mestu, • o hranjajo skladnost z licenčnimi pogodbami, • izkoristijo poročanje v realnem času.

S&T Slovenija d.d. Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana Tel. +386 (0)1 5855 200 Faks +386 (0)1 5855 201 info@snt.si, www.snt.si


I BM Tivoli Endpoint Manager for Lifecycle Management Enotna konzola za popolno upravljanje prek celotne organizacije omogoča:

Kaj omogoča IBM Tivoli Endpoint Manager for Power Management?

• odkrivanje in popis vseh naprav, ki se nahajajo v vašem omrežju,

Spremljanje stanja naprave

• nameščanje programske opreme, skladno z varnostnimi politikami,

Sistem spremlja napravo in zapisuje stanje tekom celega dne. Beleži podatke o stanju naprave, kot so:

• p  oenostavljeno namestitev operacijskih sistemov za nove delovne postaje, prenosnike in strežnike preko omrežja, kot tudi migracijo operacijskih sistemov in osvežitev končnih naprav,

• v pripravljenosti,

• oddaljeni dostop.

• izklop,

IBM Tivoli Endpoint Manager for Security and Compliance

• aktivnost,

Samostojna rešitev za upravljanje varnosti na končnih postajah zagotavlja: • centralizirano upravljanje vseh varnostnih programov na končnih sistemih,

in nam omogoča izboljšanje politik za dosego še večje učinkovitosti, ter poda boljši približek dejanske porabe končnih naprav.

• p  red pripravo procesov po najboljših praksah za lažje doseganje varnostih ciljev,

Izdelava poročil

• konstantno uveljavljanje varnostnih konfiguracij in popravkov,

• nedejavnost.

• možnost nastavitve uporabnikov za prilagajanje profila svojim potrebam,

Poročila omogočajo vpogled v dejansko stanje porabe energije, primerjavo stanja porabe prej in potem, izračun porabe in prihranka … Prav tako kot spremljanje dejanske privarčevane energije lahko izvedemo tudi kalkulacije, koliko še dodatno prihranimo z uvedbo novih, bolj agresivnih politik.

• pred pripravljene nastavitve za upravljanje z energijo.

Urnik za vklop

IBM Tivoli Endpoint Manager for Patch Management

Vklop sistemov z uporabo čarovnika Wake omogoča lažje upravljanje naprav. Naprave lahko izberemo glede na skupino, določene lastnosti naprave ali poimensko. Prav tako imamo na voljo preprost vklop naprave na zahtevo (OnDemandWoL).

• sledenje in analiziranje varnostnih sprememb skozi napredna poročila.

IBM Tivoli Endpoint Manager for Power Management Rešitev za nadzor in upravljanje porabe energije nudi: • centraliziran nadzor porabe energije, • upravljanje naprav in uporabo politik za varčevanje,

Orodje za upravljanje s popravki in zagotavljanje skladnosti skrbi za: • upravljanje s popravki za različne operacijske sisteme in aplikacije, • z manjšanje varnostnih in skladnostih tveganj z dnevnim ali tedenskim uveljavljanjem varnostih politik, • p  ridobitev boljšega pogleda nad skladnostjo popravkov z nadziranjem sistemov in s pomočjo pred pripravljenih, • izbiro točno določenih popravkov za skupino končnih naprav.

Funkcionalnosti, ki jih ponuja Endpoint Manager • S amostojni agent, ki skrbi za ocenjevanje in izvrševanje politik na vseh končnih napravah. • Konzola omogoča centralni nadzor v realnem času.

Last Man Standing Ta tehnologija je namenjena večjim podjetjem z velikim številom podomrežij. V vsakem izmed njih lahko določimo napravo, ki bo prevzela in izvajala politiko podomrežja ob morebitnem izpadu povezave s centralnim strežnikom zaradi izpada ali vzdrževalnih del.

• Upravljanje več sto ali tisoč naprav ne glede na lokacijo, povezavo ali status naprave. • Zmanjševanje kompleksnosti in stroškov. • Povečanje produktivnosti. • Podpora operacijskim sistemom kot so Microsoft® Windows®, UNIX®, Linux® in Macintosh.

S&T Slovenija d.d. Leskoškova cesta 6 SI-1000 Ljubljana Tel. +386 (0)1 5855 200 Faks +386 (0)1 5855 201 info@snt.si, www.snt.si

Consulting. Integration. Outsourcing.

Pametnejši in hitrejši način upravljanja različnih sistemov- IBM Tivoli Endpoint Manager  

Se srečujete s pomanjkljivim nadzorom nad končnimi napravami? Vas zanima, kaj se dogaja na vašem omrežju in kakšna je skladnost vaših končni...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you