Page 1

BRODOTROGIR: UREDITEV MATERIALNIH TOKOV SKOZI PROIZVODNJO Naročnik Družba BRODOTROGIR d. d. sodi med največje ladjedelnice na Hrvaškem. Podjetje, ki deluje na lokaciji v bližini mesta Split, zaseda površino 170.000 m2. Med glavni dejavnosti podjetja sodi izdelava novih tovornih ladij ter tankerjev in obnavljanje starejših industrijskih plovil in tovornih ladij. Poleg 1300 stalno zaposlenih ima družba tudi veliko število zunanjih izvajalcev, ki ji pomagajo pri zahtevnih projektih gradnje ladij.

Izziv Družba BRODOTROGIR se je odločila za ureditev materialnih tokov skozi proizvodnjo/tovarno ter optimizacijo nabavnega in skladiščnega poslovanja. Slednje je zahtevalo velike spremembe v sami organizaciji poslovanja in informatizacijo poslovnih procesov. Poslovanje ladjedelnice je tako na področju novogradenj kot obnove plovil organizirano kot projektno delo, zato morajo vse vpeljane rešitve podpirati projektno poslovanje ter vključevati delo številnih podizvajalcev. V takem okolju se lahko uporabljajo le rešitve, ki vključujejo celovito podporo projektnemu delu. Ladjedelništvo velja za eno od najbolj kompleksnih industrijskih panog. Bistvena razlika med projektnim načinom proizvodnje in ostalimi tipi proizvodnje je v trajanju proizvodnega cikla, kompleksnosti izdelkov (v tem primeru gre za ladjo dolžine približno 200 metrov), upoštevanju strogih mednarodnih standardov, ki veljajo za to panogo, spremljanju napredka in koordinaciji dejavnosti številnih udeležencev v procesu proizvodnje. Zaradi dimenzij izdelkov se proizvodnja večinoma odvija na prostem, pri čemer določene dejavnosti od delavcev zahtevajo nadčloveške napore v težkih delovnih pogojih. Tistim, ki jih pot slučajno zanese mimo ladjedelnice, lahko ta pusti vtis neurejenega okolja, kjer materiali ležijo vsepovsod. Tisti, ki so s tem področjem seznanjeni, pa lahko hitro ugotovijo, da je vse urejeno in dokumentirano tako, kot to omogočajo dani pogoji. Na primer, upravljanje s certificirano pločevino omogoča plavajoče dvigalo v vrednosti približno 5 milijonov ameriških dolarjev, ki točno ve, katera vrsta pločevine je potrebna v določenem trenutku. Poleg tega so pomembni tudi vrednost materiala na zalogi in specifični pogoji dobave, vključno z dostavnimi roki.

www.snt-world.com

Zaradi vseh teh razlogov sta za ladjedelništvo ključnega pomena nadzor nad materialom na eni strani in upravljanje s človeškimi viri na drugi. Ob vpeljavi novega informacijskega družba BRODOTROGIR odločila zaposlenih, zato je od izvajalca oblikovanju vizije poslovanja in sistema.

in kadrovskega sistema se je še za reorganizacijo dela želela tudi sodelovanje pri izobraževanju uporabnikov

Ob vpeljavi novega informacijskega sistema je podjetje BRODOTROGIR d.d. upoštevalo specifičnost svojih procesov in začelo z iskanjem poslovnega informacijskega sistema, ki bi omogočil najvišjo možno stopnjo standardizacije. Vodstvo družbe se je popolnoma zavedalo dejstva, da bo z vpeljavo take rešitve nedvomno prišlo tudi do reorganizacije poslovnih procesov.

Projekt Podjetji S&T Slovenija in S&T Hrvaška sta s projektom začeli leta 2007. Strokovnjaki podjetja S&T in zunanji svetovalci so naredili podrobno analizo ter pripravili osnovni poslovni model. Temelj informacijske podpore predstavlja rešitev Infor ERP LN proizvajalca Infor Global Solutions. Ob prehodu podjetja na proizvodna dela so rešitev vpeljali na vsa poslovna področja (nabava in upravljanje materialov, upravljanje in spremljanje projektov, finance in računovodstvo ter človeški viri z obračunom plač), v času trajanja projekta pa je bilo na vseh poslovnih področjih izvedeno tudi celovito preoblikovanje poslovnih procesov. Pri tem je pomembno poudariti, da standardne komponente informacijske rešitve Infor ERPLN niso bile prilagojene. Poleg rešitve Infor je podjetje S&T vpeljalo tudi posebno profesionalno rešitev Deltek OpenPlan za podporo zahtevnim zaključnim delom na projektnih strukturah, ki vključujejo več kot 10.000 različnih aktivnosti. S&T je samostojno razvil rešitev za integracijo rešitev Infor in Deltek, ki jo uporabljajo tudi druga podobna mednarodna podjetja, kot so ABB, Škoda Transportation in druga. Ob začetku delovanja rešitve so se v začetku leta 2010 obrestovala vsa prizadevanja, ki so ga v projekt vložili delavci in vodstvo družbe BRODOTROGIR. V prvih mesecih poslovanja morda sicer malo manj, vendar pa so rezultati iz meseca v mesec boljši.


V času projekta je vodstvo družbe v celoti podprlo vse spremembe, s katerimi so povečali učinkovitost uporabe izbrane informacijske rešitve. Tu je potrebno omeniti specifične pogoje poslovanja hrvaškega ladjedelništva v zadnjih nekaj letih, ki so vplivali na potek in trajanje projekta vpeljave. Kot izvajalec del ter dobavitelj licenc in opreme se je moral S&T soočiti s številnimi izzivi in težavami, povezanimi s poslovanjem hrvaškega ladjedelništva in družbe Brodotrogir d.d. Kljub tem negotovim pogojem pa je partnerjem z medsebojnim razumevanjem ter odprtim pristopom pri reševanju nastalih težav uspelo premagati vse ovire. Za projekt reorganizacije in optimizacije poslovanja, ki ga je ta rešitev zahtevala, so ponudniki potrebovali okoli tisoč človek/dni.

Prednosti za naročnika urejeni in predvidljivi procesi zagotavljajo pregledno poslovanje družbe

Brodotrogir d.d. je trenutno v postopku privatizacije, s katero bo družba s prestrukturiranjem ohranila osnovno ladjedelniško dejavnost, obenem pa jo razširila na nove dejavnosti, kot je na primer navtični turizem. Program prestrukturiranja vključuje pomembne naložbe v tehnologije in organizacijo poslovanja. Izvedba takšnega projekta in samo poslovanje ne bi bila možna brez kakovostne informacijske podpore. Zato smo se pred nekaj leti odločili za uvedbo poslovnega informacijskega sistema in kakovostne programske opreme za načrtovanje. Veseli me, da se ta proces vpeljave zdaj zaključuje. Naša ladjedelnica posluje na globalnem trgu, na katerem smo prepoznavni po izdelavi majhnih tankerjev za prevoz kemikalij, ki trenutno predstavljajo našo tržno nišo. Poleg tega so v našem programu tudi druge vrste plovil, kot so plavajoči pomoli, potniške in večnamenske ladje, oskrbovalne ladje, ribiška plovila itd. Najnovejši posel, ki smo ga sklenili, je remont plavajoče naftne ploščadi. Vse to pomeni, da moramo na področju informacijskih tehnologij nadaljevati z optimizacijo in nadgradnjo informacijskega poslovnega sistema. Pri tem nam dober temelj nudita trenutni proces privatizacije in nadaljevanje poslovanja pod novimi pogoji. Mario Geić, dipl.ing., vodja oddelka za razvoj in naložbe, Brodotrogir d.d.

dvig mednarodne konkurenčnosti dvig vrednosti družbe zmanjšanje stroškov dela možnosti širitve poslovanja (IT ni več ozko grlo)

S&T Slovenija S&T Slovenija je eden vodilnih ponudnikov celovitih rešitev in storitev informacijskih tehnologij na slovenskem trgu. Celovita ponudba S&T Slovenija vključuje poslovno svetovanje, vpeljavo in razvoj poslovnih aplikacij,

izobraževanje

in

načrtovanje, razvoj, implementacijo,

vzdrževanje ter zunanje izvajanje (»outsourcing«) vseh IT- in poslovnih rešitev, kar je eden najobsežnejših portfeljev v Sloveniji. Pri svojem delu se osredotoča na pet ključnih poslovnih področij: finančne inštitucije, trgovino, javni sektor, proizvodnjo in obrambno panogo. S&T Slovenija je del skupine S&T, ki deluje v 19 državah srednje in vzhodne Evrope ter Azije in zaposluje 2200 strokovnjakov.

www.snt-world.com

Ureditev materialnih tokov skozi proizvodnjo v družbi Brodotrogir  

Družba BRODOTROGIR se je odločila za ureditev materialnih tokov skozi proizvodnjo/tovarno ter optimizacijo nabavnega in skladiščnega poslova...

Ureditev materialnih tokov skozi proizvodnjo v družbi Brodotrogir  

Družba BRODOTROGIR se je odločila za ureditev materialnih tokov skozi proizvodnjo/tovarno ter optimizacijo nabavnega in skladiščnega poslova...

Advertisement