Page 1

STEDELIJKE NIJVERHEIDS- EN TAALLEERGANGEN - CVO Arsenaalstraat 4 8000 Brugge (050) 33 76 69 dokeos@snt.be

Werken met Dokeos door

Het technisch Dokeos-team zondag 16 augustus 2009


U gaat akkoord Deze handleiding wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw, in samenwerking met de auteur(s). U gaat akkoord gaat met het volgende:

1

De auteur(s) van deze handleiding heeft (hebben) alles in het werk gesteld om een juiste werkwijze voor te stellen.

2

De vzw, het Centrum voor Volwassenenonderwijs Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen, de auteur(s), de Inrichtende Macht, in casu Stad Brugge, zijn geenszins aansprakelijk in geval de gebruiker van deze handleiding en/of eventueel bijhorend oefenmateriaal schade zou lijden aan zijn computerapparatuur of programmatuur die voortvloeit uit enige fout die in het aangeboden materiaal zou kunnen voorkomen.


Inhoudstafel 1. Hoe Dokeos bereiken? ................................................................................................ 1 2. Aanmelden in Dokeos ................................................................................................. 2 3. Aanpassen van je e-mailadres ..................................................................................... 3 4. De cursus raadplegen ................................................................................................. 4


1. Hoe Dokeos bereiken? 1) Open een internet browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, …) 2) Surf naar: http://www.snt.be 3) Klik op ‘Leerplatform’ uit het menu in het hoofdvenster 4) Klik op Dokeos en er verschijnt een nieuw venster / tabblad met de elektronische leeromgeving (maximaliseer dit venster)

1


2. Aanmelden in Dokeos Nadat je gekozen hebt om het SNT-elektronisch leerplatform te starten, verschijnt het inlogvenster:

1 2 3

2

Gebruikersnaam: (geen spaties of hoofdletters) Wachtwoord: (geen spaties) Klik op OK


3. Aanpassen van je e-mailadres  Klik op

.

 Verbeter (of wis) het adres in het vak ‘Email’.  Klik op de knop ‘OK’.  Bovenaan verschijnt de tekst: ‘Uw nieuw profiel is opgeslagen.’  Klik op

.

3


4. De cursus raadplegen  Na het aanmelden in Dokeos zie je de cursus(sen) die je volgt.  Klik op de naam om de cursus te openen.  Per cursus worden een aantal functies aangeboden: •

: met o.a. de inhoud van de cursus

: met o.a. een overzicht van de inhoud van de voorbije lessen

• •

: mededelingen van de leerkracht leerpad van jouw leerkracht! Via het leerpad zal je de ontbrekende leerstof uit de cursus kunnen raadplegen (opslaan, afdrukken), oefeningen maken of raadplegen, enz… Binnen een leerpad heb je links de inhoudstabel. Klik op een punt van de inhoudstabel om het te openen. Erna zal ofwel een tekst verschijnen aan de rechterkant of een dialoogvenster verschijnen met de vraag om het bestand met tekst te openen of op te slaan. De bekeken onderdelen van het leerpad worden met een groen vinkje aangeduid.

 Vergeet na het werken je niet af te melden via de link ‘Uitloggen’, rechts in de donkerblauwe balk bovenaan.

4

H1_WerkenMetDokeos  

Het technisch Dokeos-team SNT Arsenaalstraat 4 8000 Brugge (050) 33 76 69

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you