Page 1

6 RABOBANK ASSEN-BEILEN INïERVIEW

Drent helptop Halti Watwedoen isklein, het effect is groot' Even is ze van Haiti terug in Nederland. Om familie en vrienden te zien. Om tot rust te komen. Voor zover dat mogelijk is. We hebben het over Marijke Zaalóerg (64) 'Drent van het Jaar 2010'. Rabobank Assen-Beilen sprak met haar.

r haar leven

ze de

liep

idster. Jaren

ke ze De Spi

ffen. Dat ze vroeger haar ooit nog goed

1n

verkocht de winkel

va en

leve Hzitti. ze sarme ki

Mariike'

Marijke naar de stichting 'Naar en zorgt Marijke toch naar school n

vijftiende voel ik

diep van binnen een enorm sterke drang om ergens te helpen waar kinderen mij nodig hebben. Ik heb mij georiënteerd en via via kwam ik in contact met iemand die op Haiïi was geweest. Ik hoorde de verhalen, zag foto's en bekeek video's. Het was me al snel duidelijk. Ik dacht 'dit is wat ik wil'. En als ik wat wil, dan ga ik. En zo is het gegaan. Ik ben vertrokken en stond ineens met twee koffers en een tas op het vliegveld van Haiti.'

@

a!

O

co

Vele kinderen kregen een goed leven bij haar. Van de donaties die binnenkwamen keerde Marijke elk dubbeltje om. 'Maar ooh, wat was het soms moeilijk' verzucht ze. 'Tranen met tuiten heb ik gehuild om baby'tjes van een halfjaar, die ik moest afstaan voor adoptie. Na een tijd in een weeshuis te hebben gewerkt

dacht ik bij mijzelf ik kan nu wel kinderen verzorgen, maar ik kan hier veel beter iets met onderwijs gaan doen. Mijn achtergrond kwam toen goed van pas. Eerst deed ik dat vanuit mijn huis en later gaf ik les in een kerkje. Wat daar begon in dat kleine kerkje is nu uitgegroeid tot een stichting met een aantal scholen met ruim 1.300 leerlingen, midden in de bergen.

ONBEGONNEN WERK 'Als kinderen hun huiswerk niet maken ga ik met hen in gesprek. Ik wil hen van jongs af aan laten inzien dat hun gedrag gevolgen heeft. Dan zeg ik 'Ja joh, als je niet leert heb je het later moeilijker. Wil je iets bereiken, dan moet je gewoon dingen weten'. Marijke leert de mensen op Haïti dat ze kunnen kiezen in het leven. 'Je bent zelf verantwoordelijk, zeg ik altijd. Kies wat je wilt. Ik leer dat de peuters nu al. Maar ik moet bekennen dat ik soms wel eens denk 'het is onbegonnen werk'. Sterker nog, meerdere keren was ik ten einde raad. Stapte ik in bed met de vraag 'doorgaan of stoppen'? Dan stond ik de volgende ochtend op en dacht ik 'ach Marijke, kom op meid, begin gewoon maar weer opnieuw'. Niets doen is voor mij geen

alternatief. Raar he?' Met stralende ogen' ztchzelf relativerend'Ik heb vast een tik, anders doeje dit niet.' Echtgenoot Herman, dochter Marjan en zoon Rogier


":

:t1

kunnen en willen haar er niet van weerhouden om drie keer perjaar op en neer naar Haïti te gaan. Zelfs met het zevende kleinkind op komst, staan de koffers alweer gepakt voor een aanstaand vertrek' 'Hoewel ik mijzelf altijd voorhoud dat ik bij wijze van spreken morgen mag stoppen. 'Halti is haar passie' Lachend ciÍeert ze haar man: als je een vrouw haar passie afneemt is dat de dood voor je relatie. 'Maar tegen het einde van een periode op Haïti weten we precies hoeveel dagen we moeten aftellen.'

bij Westerbork heet heel toepasselijk 'Rustpunt'. Een groter contrast met haar leven op Haïti is nauwelijks denkbaar. 'Elke keer als ik in Nederland arriveer, ben ik weken uit mijn doen' Het is vooral de luxe hier. Daar hebben de mensen niets, helemaal niets.'Tot rust komt Marijke overigens allerminst. 'Ik geef hier lezingen' schrijf het jaarverslag

Haar huisje in het bos

en bedank donateurs. Daar moeten wij het van hebben' Want we krijgen geen geld van giro 555, we zijn te co c\j

O

klein.'

DRENTVAN HETJAAR 2O1O De prijs 'Drent van het Jaar' die haar onlangs op RTV Drenthe werd toegeken d, ziet ze als de kroon op het werk van de hele stichting. Voor alle vrijwilligers die zich voor Haïti inzetten is het een prachtige waardering en erkenning. Het organiseren zit Marijke in het bloed' Maar daarmee ben je er niet op Haïti. Een pater zei ooit tegen haar: 'Iets op Haïti organiseren is niet moeilijk.....het is onmogelijk'' Marijke denkt dat het komt door de enorme armoede die er al generaties lang is. En misschien ook wel door het gebrek aan onderwijs. Maar enthousiast besluit ze 'Toch boeken we resultaat. Ik ben er trots op dat zoveel kinderen nu wel onderwijs krijgen. Dat geeft mij hoop' Want daar kan verandering uit voortkomen. Misschien zit er wel een toekomstig minister tussen die kinderen' Wat we

ci

doen is klein, maar het heeft grote gevolgen' En dat is de

winst!'

Meer informatie is te vinden oP www. stichtingnaarschoolinhaiti.nl.

z o

F

Interview Marijke  

Interview Marijke

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you