Page 61

YARATILIŞ

Şekil 2. A türünün değişik sıcaklıklarda farklı formları. İşte, yaratılışçılarla evrimciler arasındaki en mühim farklardan birisi budur. Evrimciler böyle bir temel tip içindeki küçük varyasyonları (değişiklikler) misal göstererek, bu tip değişikliklerin zamanla yeni temel tipleri hasıl edebileceğini ileri sürerler. Yani onlara göre faraza bir mısır temel tipinden zamanla pirinç veya buğday meydana gelmiştir. Burada sihirli formül “zaman”dır. Delil de, temel tip içinde küçük varyasyonların meydana gelmesidir. Bu iki modelin farklarını ortaya koyan bir başka misal de, değişik sahalarda canlıların kazandığı bazı farklılıklardır. Meselâ bir A türünün 0-10 °C derece arasındaki a2 formu ile, 50-60 °C derece arasındaki a5 formunu evrimciler evrime delil olarak alırlar (Şekil 2). Yaratılışçılar ise, A temel tipinin genetik potansiyelinde mevcut olan karakterleri, değişik çevre şartlarının etkisi altında ortaya çıkan küçük varyasyonlar olarak kabul ederler. Böceklerin pestisidler (böcek öldürücüler)’e karşı kazandığı bağışıklık da bu iki model tarafından farklı şekilde yorumlanır. Bir B türü pestiside maruz kalması hâlinde b1 bölgesindekiler kalkıyor, 61

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Advertisement