Page 59

YARATILIŞ

değerlendirilebilir. Böylece Evrim Teorileri’nin ele aldığı meseleler tek taraflı takdimden büyük oranda kurtulmuş olacaktır. Yaratılışçıların “Tür” Kavramı Bugün yaratılış modelinin kabul ettiği “tür” kavramı, oldukça değişiktir. Hem geçmişteki yaratılışçıların hem de günümüzdeki biyologların “tür” kavramına uymamaktadır. Onlar bu mevhumu “Temel Tip”le izah ederler. Temel Tip Nedir? Temel Tip’le, tek kaynaktan çıkan hayvan veya bitki grupları kastedilir. Yani aynı gen havuzunu paylaşan bitki ve hayvanlar temel tip olarak alınırlar. Meselâ bütün insanlar tek bir Homo sapiens temel tipi içinde mütalaa edilirler. Bu durumda Temel Tip, tür seviyesindedir. Dolayısıyla bu temel tipin içinde ırk veya varyete bazında değişikliklerin olabileceği beklenir. Bazı hâllerde temel tip, cins seviyesinde olabilir. Meselâ Oklahoma çakalı (Canis frustor), dağ çakalı (C. lestes) ve çöl çakalı (C. ester), çakalların çeşitli türleri olup aynı temel tipe dâhildirler. Galapagos Adası ispinozları, muhtemelen tek bir temel tipe dâhil olan türlerin bulunduğu cinse misal teşkil ederler. Lammerts’e

59

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Advertisement