Page 58

YARATILIŞ

mantıklı düşünmeye ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, hayvanların içgüdüsüyle insanın zekâsı arasında çok büyük farklılıklar vardır. Bunlar

hiç

dikkate

alınmadan,

insandaki

bu

kabiliyetlerin

hayvanlardan geçtiğini ileri sürmek, bilimsel bir yaklaşım tarzı değildir. Cenab-ı Hak ilk insan Hz. Âdem’e emir ve yasaklarını bildiren 10 sayfalık kitap indirmiş ve ona bütün isimleri öğretmiştir. Kur’an-ı Kerim bu hususa şöyle işaret etmektedir: “Allah Âdem’e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip, ‘Eğer siz sözünüzde sadık iseniz şunların isimlerini bana bildirin’ dedi. ‘Ey Adem!, eşyanın isimlerini meleklere anlat’ dedi. Âdem onların isimlerinin onlara anlattı”50. Bu ayetlerden, Cenab-ı Hakk’ın Hz. Âdem’e dili öğrettiğini ve onun meleklerle konuştuğunu anlıyoruz.

Soru: Yeni yaratılış modeli nedir? Cevap: Bugün bilhassa varyasyonları ve tür kavramını kendi prensipleri içinde izaha çalışan ve genellikle bütün yaratılışçılar tarafından

benimsenen

bir

yaratılış

modeli

geliştirilmeye

çalışılmaktadır. Bazı noksanlıklarına rağmen, evrim görüşlerine bir alternatif 50

olması

bakımından

Bakara, 31, 33.

58

“iyi

bir

başlangıç”

olarak

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Advertisement