Page 46

YARATILIŞ

2- Hz. Havva’nın yaratılışı. İbrani’ce Tevrat’ta, Hz. Havva’nın, Hz. Âdem’in sağ böğründeki 13. kaburga kemiğinden yaratıldığı belirtilir33. İncil’de de yine Tevrat paralelinde görüş yer alır. Hz. Havva’nın yaratılışı ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şu âyet dikkat çekicidir: “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten (candan) yaratan; ondan da yine onun eşini yaratıp ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar türeten Rabbiniz(e karşı gelmek)den sakının”34. Zumer Suresi’nde de Hz. Âdem’den eşinin yaratıldığına dikkat çekilir ve şöyle buyrulur: “Allah sizi tek bir nefisten (Âdem’den) yarattı, sonra ondan eşini yarattı...”35. Bunu açıklar mahiyetteki bir hadiste de şöyle buyrulur: “Kadınlar hakkında hayır tavsiye ediniz. Yani, onlara iyi davranınız. Çünkü kadın eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı baş tarafıdır. Onu doğrultmaya çalışırsan kırarsın. Hali üzere bırakırsan öyle eğri kalır. Kadınlar hakkında hayır tavsiye ediniz”36.

33 34

Ancien Testament, s. 47.

Nisâ, 1. Ez-Zümer, 39: 6 36 Buhari, Nikah 80; İbn Mâce, Taharet 77. 35

46

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Advertisement